- Symbolika a poselství zvířat - PTÁCI

9. srpna 2018 v 0:05 | Lena |  - Řeč zvířat osobně

Symboly zvířat, jež se pohybují ve vzduchu, "nad oblaky" napomáhají v záležitostech týkajících se vyššího vědomí. Ze všech zvířat se pohybují nejvýše, mají tím proto nejblíže k "nebi", čili jsou vhodnými spojenci pro uchopení méně viditelného/neviditelného.
Ptáci, vzhledem k tomu, že disponují možností pohybovat se na zemi i ve vzduchu jsou symbolem nezávislosti, ale i určité síly. Což jsou důležité rysy, zejména, když se ocitnete v období života, kdy procházíte změnami a situacemi, na které je nutno adekvátně reagovat.


Pokud Vám cestu zkříží pták, zamyslete se, která myšlenka k Vám proudí v souvislosti s jeho pozorováním. V jejím obsahu naleznete odpověď.
V objevení se ptáka ve vaší blízkosti můžete také vnímat, jako jemné upozornění od samotného "Boha".

Uvedu několik druhů ptáků, jež se vesměs objevují nejčastěji:

Orel - patří mezi největší: Tak, jako Lev je brán za krále zvířat, je orel nazýván králem ptáků. Symbolizuje odvahu, rychlost, důstojnost, sílu, schopnost otevřít a vidět duchovní pravdy.

Jestřáb - znázorňuje příchod něčeho nového. Je ochráncem vaší cesty.

Sova - znázorňuje moudrost, učení, ztrátu, ale i protipól - hojnost. Na Vás záleží, jak situaci, kterou zpracováváte uchopíte a budete ji řešet.

Sojka - pracujte na rozvíjení svých schopností, se svou vnitřní silou nakládejte s rozvahou. Nehleďte na to, co dělá váš soused, ale soustřeďte se na to, co děláte Vy.

Kos - jelikož do vašeho života pomalu vstupuje změna, napojte se na hlas přírody, v jejím jádru naleznete uzemnění a odpovědi.

Vrána - schopnost vidět do minulosti i budoucnosti. Směrujte pozornost k tomu, co se kolem Vás děje.

Kolibřík - zde je nutno klást důležitost harmonii a vyrovnanosti ve vašem životě. Dopřejte si radost, krásu, projevy lásky. 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama