- Láska muž a žena - zaplnění prázdnoty partnerem

12. června 2018 v 0:07 | Lena |  - Muž a Žena

Každý meditující zjistil, že se sex rozplývá do něčeho nesmírně odlišného - z biologické potřeby do něčeho duchovního. Nevytváří otroctví a chtivost, ale otvírá dveře ke svobodě. Všechny vzájemné vazby zmizí a člověk se cítí ve své samotě naprosto spokojený, je to uspokojení, jež si člověk nedokázal představit ani ve snu.

Prostřednictvím potlačování sexu můžete energii zneužít, ale nemůžete ji přeměnit. Přeměna přijde, protože se ztišujete, protože je vaše srdce harmoničtější a protože je vaše mysl stále klidnější. Protože jste se začali přibližovat stále více ke své podstatě, k samotnému svému středu, transformace, již jste neprovedli, se uskutečnila sama o sobě. Energie, kterou jste znali jako sexuální, se stává samotnou vaší spiritualitou. Je to stejná energie, pouze se změnil její směr. Nesměřuje dolů, ale pohybuje se nahoru. Co se stalo Vám, přihodí se bez výjimky každému hledači. Proto tento problém bude dříve či později problémem každého.

Nezapomínejte, že když se budete duchovně rozvíjet, vaše sexualita zmizí. Objeví se nový druh lásky - čistota a hluboká nevinnost bez jakékoli chtivosti a žárlivosti. Tato láska bude zahrnovat všechen soucit světa, aby jste si jeden druhému pomohli ve vnitřním růstu.


Na světě žije tolik mnichů - pozorujte je. Nevidíte u nich pocit radosti, nevypadají živěji než Vy, ve skutečnosti vypadají ochromeně a paralyzovaně. Samozřejmě se ovládají, ale ne hluboko uvnitř. Ovládají se, ale neovládají svoje vědomí. Neuvědomují si ještě sebe sama, nejsou ještě svobodní, nejsou ještě jednotlivci. Jakoby již leželi ve svých hrobech, pouze čekají, až umřou. Jejich život je zasmušilý, jednotvárný a nešťastný - je to druh zoufalství.
Kdykoli se něco vyvíjí špatně, objeví se ve vašem životě znamení. Sklíčenost a deprese jsou znameními, stejně jako radost a oslavování. Jestliže směřujete k odpoutávání se, objeví se více písní, budete více tančit a budete více milovat.

Nezapomínejte, že láska není připoutání. Láska nezná žádné připoutání a to, co zná připoutání, není láska. Je to vlastnictví, nadvláda, lpění, strach a chamtivost - může to být tisíc a jedna věc, ale není to láska. Za lásku jsou vydávány jiné věci, za označením láska se skrývají jiné věci, které však nelze nalézt v nádobě, na níž je přilepena nálepka Láska. Uvnitř naleznete mnoho věcí, ale láska tam není.
Dávejte pozor. Jestliže jste připoutáni k osobě, milujete? Nebo se bojíte své samoty, a proto se toho člověka tak držíte? Protože nedokážete být sami, využíváte tuto osobu, aby jste nebyli sami. Bojíte se. Jestliže se tato osoba přemístí někam jinam, nebo se "zamilujete" do někoho jiného, potom tuto osobu "zabijete" a řeknete: "Byl jsem k ní tak připoutaný." Nebo můžete "zabít" sebe a řeknete: "Tak jsem na tom člověku lpěl, že jsem bez něho nedokázal žít."
Je to čiré bláznovství. Není to láska, je to něco jiného. Bojíte se své samoty, nejste schopni být sami se sebou a potřebujete někoho, aby Vás rozptýlil. Chcete druhého člověka vlastnit, chcete druhého člověka využívat, jako prostředek pro své vlastní cíle. Využívat druhého člověka jako prostředek je násilí.

Duše může růst pouze tehdy, když jste svobodní a láska svobodu poskytuje. Když dáte svobodu, jste svobodní - to je odpoutání. Jestliže vnutíte otroctví druhému člověku, v tutéž dobu uvězníte sebe. Jestliže spoutáte druhého, druhý spoutá vás, jestliže omezíte druhého, druhý omezí Vás, jestliže se snažíte vlastnit druhého, druhý bude vlastnit Vás. Takto dvojice ovšem po celý svůj život stále bojují o dominantní postavení.
Muž má svůj vlastní způsob, žena má svůj vlastní způsob, oba bojují. Je to nepřetržité trápení a bojování. Muž se domnívá, že nějakým způsobem ovládá ženu a žena se domnívá, že nějakým způsobem ovládá muže.
Ovládání není láska. Nikdy nejednejte s jakýmkoli člověkem, jako s prostředkem. S každým jednejte jako se sebou - pak nebudete na nikom lpět a nebudete k nikomu připoutaní. Milujte, ale vaše láska dává svobodu, a když dáváte svobodu druhému, jste svobodný. Vaše duše roste pouze tehdy, když jste svobodní. Budete se cítit velmi šťastní.

Jestliže se cítíte šťastní, rozvíjíte se, jste soustředěnější, zakotvenější a plnější života, než předtím, pak do toho jděte bez rozmýšlení. Pak zde není žádný strach. Dovolte štěstí, aby bylo měřítkem, kritériem. V okamžiku, kdy jste se narodili, byl Vám uvnitř umístěn přesný ukazatel. V životě můžete vždy poznat, co se děje, můžete vždy cítit, zda jste šťastní nebo nešťastní. Pak to má skutečnou hodnotu. Dovolte tomuto vnitřnímu ukazateli, aby byl používán a on o vašem životě nikdy nebude lhát.

Lena: Soupis zde byl vložen, jelikož na danou problematiku mám sice ne plně shodný, přesto velmi obdobný názor, a plyne z mého nitra a pozorování partnerských párů.


Jako autor uveden Osho 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama