- Indigové dítě-žena má DŮLEŽITÝ vzkaz lidem > Lena Orio

26. června 2018 v 0:11 | Přímý autor Lena |  - Indigoví, křišťálci

Přesný název soupisu zní: Indigový dospělý má důležitý vzkaz...
V tomto upřímném sdělení naleznete výčet, o který jste si hojně psali, a před časem jsem slíbila, že udělám rozbor, tedy toto je jeden z nich. Kdo indigoví, křišťáloví lidé jsou a jak se zde, na této planetě a mezi Vámi cítí, který je zároveň VZKAZEM. Výčet je psán středně obsáhlou formou, uchopitelnou pro každého. Přímou i prvotní autorkou textu jsem já.

Píší k Vám s otevřeným srdcem a Vy rozhodně ucítíte energii mé duše:
Příjemné tóny v přiloženém videu v každém z Vás něco hezkého otevřou.
Je-li mezi Vámi osobnost s indigovým, křišťálovým, duhovým aspektem..., budete rozumět jejich jemnosti.


My indigáčci křišťálci, duháčci.. jsme zde na tuto planetu přišli v radostném objetí a světýlkem, kterým objímáme celou tuto planetu. Naše vlastnosti mají něco společného, přesto se mohou odlišovat, nejsme všichni stejní.
Určitým způsobem rozumíme ►zvířatům◄, ►květinám◄, ►kamenům◄, čteme jejich energie. Zažíváme setkání s nehmotnými bytostmi a světem za hranicí ►hmoty◄. Komunikujeme také s ►delfíny◄, někteří jsme též ►vizionáři◄. Já pro Vás také popisuji i nové transformační ►energie◄ planety Země tak, jak přichází a o tyto vzácné informace se s Vámi dělím s radostí. Pomohou Vám více se orientovat v tom, co se aktuálně děje a proč se leckdy cítíte jinak, nebo zažíváte stavy vědomí, jež nedokážete pojmenovat. Dále pro Vás rozkódovávám obsah filmů, a tyto kódy překládám do srozumitelné ►formy◄, mohou ve Vás otevřít mnoho zavřených bran a energií, které uzavřely vaše srdce....
Ovšem, zde má práce nekončí, pokud mé stránky navštěvujete pravidelně, pak víte, co vše zde vkládám. A vše, co pro Vás konám, skrze web i mimo něj, konám zdarma, což je velmi netradiční a nové.


My pocházíme z vysokých a velmi jemných vibrací. Vibrace této planety a jejích obyvatel jsou pro nás velmi hrubé, agresivní a nepříjemné. Hrubé jsou pro nás i vibrace vašich falší, celkového chování lidstva, které na této planetě i na sobě samých páchá nehorázné a zlé činy. Také, když Vy lidé nejste v harmonii je pro nás VELMI nepříjemné.

Přestože jsme se zde narodili, jako radostní, hrubost a nevhodné konání, která se na nás valí ze všech stran nás činí smutnými a zklamanými. Proto nám ponechte čas, který potřebujeme trávit o samotě, abychom tyto energie vyrovnali. Ano, je to zde pro nás těžké! Každý den zvládnout tolik nesouladných energií. Ale nestěžujeme si. Jen chceme, aby jste nás pochopili.

Pokud mohu hovořit konkrétně o sobě, tak v mé osobnosti se snoubí dva aspekty:
Stránka křišťálová/duhová - láskyplná, jemná, soucitná
Stránka indigová - bojovná, ostře upřímná
Užívám dle situace

Nerozumíme chování mnoha lidí, jejich falším, křivým manipulacím, křiku, velkému hluku - který svou existencí způsobují, stádnosti, nepatřičnému chování vůči této planetě, zvířatům a rostlinám... A někdy se na Vás za to hodně zlobíme a dáváme to patřičně najevo! Také často poznáme (více, či méně), když lžete, nebo nejste v souladu. Pak okamžitě přispěcháme a chceme váš nesoulad dát do pořádku. Naše světýlko vkládáme všude, kde vycítíme disharmonii. Jenže na tomto světě je jí tolik! Je potřeba mnoho světla. Pocházíme z Jednoty, a tam je vše Jedním. Zde je tomu také tak, ovšem lidé se od ní oddělili. Všichni v sobě ve skutečnosti máme jeden Zdroj. A proto bolest jednoho vnímají i ostatní. Chápete? My vnímáme vaši bolest, bolest celého tohoto světa jako svou vlastní, i když možná trochu jinak, než se domníváte. Neseme obrovské břímě! Z tohoto důvodu také často ►pláčeme◄, ►♪♫♪◄. Proto prosím, neberte náš pláč, jako zbytečnou přecitlivělost. Jak by bylo Vám, kdyby se k Vám každý den dostávalo tolik smutku a bolesti ze všech oblastí celého světa?? Bolest lidí, zvířeny, rostlin, Země. Citlivost je to, co tento svět nyní potřebuje. My jsme přišli napravit to, co jste Vy, tedy ne všichni, ale mnoho z Vás po celá staletí ničili a ničíte. A přišli jsme Vás naučit, jak se chovat, když to doposud neumíte.

My ale také potřebujeme pomoc. Nikdo nám neřekl, kdo jsme, přišli jsme zde s vlastnostmi, které v našem okolí nemá mnoho lidí, nebo nikdo. Pozor - nejsme proto lepší než Vy, ale ani horší. Jen v něčem jiní. A vaše nepochopení pro naše vlastnosti, nás činí nešťastnými. Většinou, nebo nikdy nemáme po svém boku žádného člověka, který by nám v těchto ohledech rozuměl. Samozřejmě, máme kolem sebe lidi, jež nás mají rádi, stejně, jako my je, přátele, kamarády, ale ani oni nám v tomto většinou "nerozumí".
Dovede si představit, jak se cítíme?
Mnozí z nás také některé své vlastnosti, jež v sobě vnímáme od dětství odkrýváme postupně. A nikdo nám v tom nepomůže. Já jsem v jedné záležitosti hledala pomoc, ale nikde jsem nenašla odezvu. A osoba, kterou jsem po zdlouhavém pátrání nalezla, a která o sobě tvrdí, že je sama indigo a pomáhá ostatním, jelikož "ví", si za jednu konzultaci řekla předem takové peníze, že mne jímaly mdloby a musela jsem se ptát dvakrát, zda jsem se nepřeslechla. Všichni se nějak živíme a patřičné ohodnocení naší práce je na místě. Ovšem v případě dotyčné již nešlo o adekvátní odměnu, ale o naprosto nehorázné vydřidušství a kupčení. Řekla jsem dámě své a její "služby" nevyužila. Přijetím této služby kupčení s penězi bych šla sama proti svému přesvědčení. Navíc jsem o úrovni této služby začala vážně pochybovat ...

My vlastně ani nepotřebujeme k mluvě užívat slova. Hovoříme energií pocitů.
Také se své vlastnosti během života naučíme skrývat, jelikož se často setkávají s nepochopením a odkrýváme je pouze, když cítíme, že je možno. Je to však proti naší přirozenosti. Což je škoda. Jak pro nás, tak pro Vás. Toto se spíše týká těch, ke kterým patřím já, tedy dříve narozených, když jsem byla dítě, teenager a dál.. Dnešní děti jsou již v tomto ohledu přeci jen o něco málo lépe. Je zde jakási menší osvěta, i když teprve krátce. Za mého "mládí" ovšem nebylo v tomto ohledu k dispozici naprosto nic. Žijete a nevíte, odkud přesně jste zde "přišli", pouze hluboko, uvnitř víte to, že vaše vibrace jsou zcela jiné, jemné a "jste" z Jednoty. A jediné, co denně vidíte a příjímáte je krutá skutečnost, že jdete proti proudu, jde o vaši přirozenost, ale nikdo Vám nerozumí, jelikož vaše vnímání a myšlení je velmi často mimo tento zaběhnutý a zkostnatělý systém. Jste v podstatě cizincem ve světě, který je vaším současným domovem.
My jsme takoví "princové", kteří svým mečem těžce prosekávají cestičku ostatním. Cestičku, která vede k Pravdě, k Vám sobě samým. A Vy toto prosím nyní "musíte" pochopit a otevřít se.
Ne, vaše problémy za Vás nevyřešíme, to máte ve svých rukou, ale navedeme Vás na cestu... Dovedeme Vás k čistému prameni, napít se z něj již musíte sami.

Velmi mi vadí, že je mezi lidmi mnoho podvodníků, kteří se vydávají za indiga, křišťály, či různé duchovní průvodce ... a lidé jim zaslepeně věří. I to však již řeším, neb znám způsob.

Jeden člověk mi před několika lety řekl, že lidem, jako jsem já a mi podobným bude čím dál více smutno. Musím říci, že měl pravdu. Je tomu tak proto, že vidím/me, jak vše klesá, ►Země◄ je zcela vyčerpána, mnozí lidé ztrácejí víru i naději. Lidé se potápí a šílí. My ty energie "vidíme" a rozumíme této bolesti. Je přeci také naší vlastní. Je zde však naděje, budoucnost se již tvoří, vidím Světlo, země se zároveň projasňuje. Země je již na jiné energetické úrovni, která disponuje světlem, i když na hmotné úrovni to ještě není tolik vidět. Ale na poli změn myšlení a konání lidí je zde ještě mnoho práce. Proces transformace je ukončován, ale je stále velmi náročný.

Věřte nám, přijměte, co Vám říkáme, jsme Mírotvůrci, kteří Vás milují a pro vaše uzdravování i pro planetu vynakládáme obrovské množství energie.

S pohlazením Lena

Modlitba pro Zemi > ♪♫♪
K otevření srdce > ♪♫♪
Růže ode mne pro muže na vozíčku > ♪♫♪
Pěkná video prezentace. Autory neznám a zda je holčička skutečně kříšťálek, nebo jde pouze o přání rodičů mít "jiné" dítě, a proto ji takto prezentují, je diskutabilní. Holčička na některých fotografiích v sobě ale "něco" má. Každopádně, pokud se nad obsahem videa zamyslím, pak lze říci, že vesměs všechny děti si rády hrají se šiškami, v přírodě, ve vodě, atd... Pravá indiga/křišťálci... mají přirozené napojení/víru v "Božství", ovšem ne způsobem, jak je ukázáno na fotografii výše. Vyhledávat blízkost sochy člověka znázorňujícího přibití na kříži, to ne.


 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama