- Symbolika zvířat - Jak poznat, že zvíře pro vás má poselství - Lena Orio

16. května 2018 v 0:05 | Prvotní autor Lena |  - Řeč zvířat osobně

Všichni zde, na této krásné planetě Zemi, jež je naší Matkou sdílíme tento prostor společně. My lidé, zvířena-hmyz, květiny... Žijeme vedle sebe a naše osudy se někdy prolínají.
Vše má svůj nepsaný řád a krom člověka se jím všichni obyvatelé Země řídí. Člověk proto, opustivší svou přirozenost a pravdivost za svůj prohřešek platí "šílenstvím".

Zvířata s našimi životy prolínají, jak na úrovni fyzické, tak z hlediska duchovního podtextu, který po energetické linii sahá do velké hloubky, až do nitra samotné původní podstaty bytí.


Jakožto šamanka přírody, která si svou "paměť" přinesla z minulého života ►šamana◄ v setkáních se zvířenou, rostlinami a vším, co nás obklopuje, vnímám napojení na Nejvyšší stvoření. Takováto setkání pro mne bývají až mystická a velmi hluboká.

Řekneme si něco o symbolickém významu jednotlivých zvířat i hmyzu, co nám jejich přítomnost naznačuje, co si skrze "symbol" určitého zvířete můžeme odnést do budoucího běhu života. Záleží také na tom, jak jej uchopíme, zda jsme ochotni hlubokou moudrost, kterou nám tito předávají skrze své vyzařování přijmout s respektem a úctou k síle Ducha.

Pokud má někdo strach z určitého zvířete, je toto znamením, že zde jsme ještě neporozuměli lekci, kterou si skrze jeho vnitřní sílu máme osvojit. Toto zvíře nám proto bude křížit cestu častěji, než ostatní. Ať již tváří v tvář, skrze sen, nebo pomocí "náhody", dejme tomu skrze nahodile přicházející obrázky, ve chvílích, kdy něco hledáme na internetu.

► Ještě malé tajemství, které jsem taktéž vytáhla ze své kapsy: Jak poznáte, že zvíře, které potkáte, nebo Vám nějakým způsobem přijde do cesty, Vám má něco předat, něco si z jeho vyzařování máte odnést, uchopit jeho význam. Různá zvířata samozřejmě potkáváme téměř každý den, ptáky, kočky, psy, různý hmyz apd., čili s touto otázkou si ne každý ví rady.

- Většinou se tak stane, když jste sami, tedy nemáte po svém boku žádné kamarády, kolegy, nebo cokoli, co by mohlo rozptylovat vaše myšlenky. Není podstatné, kde se v dané chvíli nacházíte. Když Vám jakékoli zvíře, hmyz jakýmkoli způsobem zkříží cestu, pocítíte silné duchovní spojení, to rozhodně poznáte, nemějte obavy. Budete se cítit, jakoby jste se na okamžik ocitli v jiném prostoru i čase, v jakési "bublině", která Vás v tuto chvíli oddělila od okolního světa, přestože v něm jste stále přítomni. Svým srdcem budete cítit, že došlo k mimořádnému setkání na vyšší duchovní úrovni. V této chvíli také můžete pocítit niterní propojení s celým Jsoucnem.

Co Vám které zvíře a jeho duchovní síla chce naznačit, říci, bude popsáno v následujících příspěvcích.

Lena Orio

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama