- Karmické duchovní dvojče

25. května 2018 v 0:10 | Lena |  - Muž a Žena

Před dávnými věky, mimo hranice "času a prostoru", Vy a vaše duchovní dvojče, jste stáli před alfou a omegou celého Universa a slíbili jste přinést na Zemi část "dokonalé kreativity" - přinést energii z dimenze ducha vašeho bytí, vašeho JÁ JSEM, do světa formy stvořené pro akci, pro dobré dílo, a poté se vrátit do dimenze ducha, když jste čas a prostor zvládli.

Naučit se transformovat spirituální energii do fyzické roviny si vyžadovalo řadu inkarnací, jak v mužském, tak ženském vtělení. Tímto způsobem mělo každé duchovní dvojče možnost odrážet úplnost boha otce/matky.

Každou inkarnaci oddělenou od našeho dvojčete jsme strávili buď vytvářením negativní karmy, nebo vyrovnáváním části karmy, která nám stála v cestě sjednocení. Časem jsme se nacházeli v různých vztazích s naším dvojčetem - manžel/žena, matka/syn, otec/dcera a sestra/bratr - abychom uvolnili negativní vlákna energie, která jsme si zanesli do našeho vědomí prostřednictvím zneužití svobodné vůle. Ale jakmile jsme naši vzájemnou harmonii ztratili - v důsledku nedůvěry, strachu nebo díky pocitu odloučení od naší božské identity - dovolili jsme temnotě vstoupit do našich životů a vytvořit světy negativní energie mezi námi a naším duchovním dvojčetem. Vzdalovali jsme se stále dále, dokud jsme se nezačali míjet jako lodě v noci, tragicky si nevědomi vzájemné existence.


Často, když lidé zjistí, že sdílejí se svým duchovním dvojčetem jednotnou misi, začnou fyzicky hledat konkrétní duši, místo aby hledali celistvost uvnitř sebe. To je vždy odbočení z cesty vedoucí k osvobození duše.

Kosmické zákony vyžadují, aby jste nejdříve definovali vaši vlastní identitu, dříve než začneme odemykat spirituální potenciál vašeho dvojčete. Protože dokud duchovní dvojčata nedosáhnou určité úrovně mistrovství a jednoty se svým skutečným Já, často nejsou schopna vypořádat se s tíhou své negativní karmy, zesílenou samotnou přítomností svého druhého Já. Stejný unikátní faktor, který dává dvojčatům jejich spirituální sílu - jejich identický otisk identity - může stejně tak způsobit zesílení jejich negativních vzorců.

Protože oba sdílíte stejný otisk identity - jako tvar vločky, unikátní v celém vesmíru - jakoukoliv energii vysíláte, taková se otiskuje či je vyražena se svým specifickým vzorem. Podle zákona, že stejné přitahuje stejné, veškerá energie, kterou vypouštíte, jde k vašemu dvojčeti - a buď mu brání, nebo pomáhá na cestě k celistvosti.
Když vysíláte lásku nebo naději, tyto kvality povzbudí vaše plamenné dvojče. Ale pokud jste zatíženi frustrací nebo nenávistí, vaše plamenné dvojče bude podobně cítit zátěž těchto nedobrých pocitů.
Můžete urychlit svůj pokrok na cestě, pokud - ve svých přáních, meditacích nebo dynamickém rozhodnutí žádáte o vnitřní srdeční kontakt s vaším dvojčetem.
Tímto způsobem, dokonce i když žijete v oddělených sférách, se můžete spirituálně sjednotit ve vyšších sférách a nasměrovat světlo do vašeho vlastního světa a světa vašeho dvojčete, a vyrovnat tak vzájemnou karmu.
Tento vnitřní kontakt zesiluje Světlo a výsledky, kterých jste každý dosáhl a uvolňuje obrovskou sílu lásky, což Vám umožňuje zůstat silným v rámci konfliktů, které nevyhnutelně přijdou na práh všech, kteří brání lásku.

Umělci, spisovatelé, skladatelé inspirováni velikostí lásky, po celé věky vyjadřovali jak její výšiny, tak její tragické hlubiny. V mnoha jejich mistrovských kouscích můžeme cítit vnitřní pochopení duchovních dvojčat, jejich vzájemnou lásku a jejich vypořádávání se s karmou a kosmickými zákony.
Literatura přetéká slavnými milenci, kteří by mohli býti plamennými dvojčaty.

Dokonce, pokud nahlédneme na běh historie, objevíme důležitost duchovních dvojčat. Faraon Achnaton a jeho královna Nefertiti mohly s velkou pravděpodobností být dvojčata, spolupracující na přinesení uctívání jednoho Boha.


Lena - Vzhledem k tomu, že v tomto soupisu shledávám určitou pravdivost, zejména v jeho 1. části,
jsem jej zde pro Vás vložila. Nejsem zde ovšem proto, abych Vás mátla, jak to dělají ostatní, kteří
soupisy tohoto typu pouze opisují, a jsou-li založeny na skutečnosti/pravdě vůbec nevědí.
Podávají Vám tímto neověřené informace a vedou na scestí chaosu. Proto sděluji: Určitá pravdivost
zde sice je, ovšem neberte prosím celý obsah, jako měřítko pro to, že naprosto vše se událo tak,
je napsáno. Soupis v mém podání je zde především proto, že nabádá k zamyšlení.
Jemně upraveno. Z @. Autor neuveden.


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama