- Češi, nemáte DUCHOVNÍHO vůdce, vzhlížíte ke kdejaké lůdře > JSTE HANBOU - Lena Orio

6. května 2018 v 0:11 | Přímý autor Lena |  - Mému drahému národu

Můj národe: Postrádáš SILNOU A DŮSTOJNOST OSOBNOST, KTERÁ TĚ POVEDE a otevře v Tobě čistou duchovní stránku.

Jsou zde sice přítomni "malí" lidé, kteří Tě po duchovní stránce, nebo pomocí jiných informací nějakým způsobem mohou malinko popostrčit kupředu. Jedná se kupříkladu o osoby, které skrze internetovou síť, nebo formou různých přednášek představují osobnosti, jež jsou z jejich pohledu nějakým způsobem zajímavé pro ostatní a mohou tak být z tohoto hlediska prospěšné.
Problémem ovšem je, že tito zprostředkovatelé jsou sami, někteří méně, jiní více rozumově i duchovně slepí. Což je svým způsobem nebezpečné, neboť Tě proto mohou svést na scestí. A činí tak. "A když slepý vede slepé, padnou do jámy všichni".


Slepí jsou v tom, že představují doslova vše-každého, tedy uvádějí ve známost jak osoby, jež druhým mohou alespoň z části otevřít obzory, nebo ukázat něco vcelku přínosného, (ty ovšem většinou hovoří jen to, co vyčetly, nejsou tedy pravými ukazateli). Tak představují lidi, jež jsou bezcenným škvárem, tedy částečné hlupáky, podvodníky, nebo nějakým způsobem psychicky nemocné osoby. Takoví lidé na veřejnosti nemají co dělat, natož, aby byly představovány na besedách, jako vědící a vidoucí.
Oni zprostředkovatelé v tomto ohledu nepřistupují zodpovědně a z určitého hlediska jsou v podstatě i OSTUDOU PRO NÁŠ STÁT. Postrádají vyšší duchovní úroveň, a především zodpovědnost. Kdyby ji nepostrádali, takovéto osoby by si do svých pořadů nezvali. Podvodníka na první pohled sice poznat nemusíme, jsou ovšem lidé, ze kterých faleš čiší na míle daleko, stačí u toho jen malinko přemýšlet. Pořady těchto zprostředkovatelů sledují desetitisíce, v ojedinělých případech i statisíce lidí. Zde je tedy na místě být obezřetný a rozdělovat, koho veřejnosti představím, jelikož stále je mezi námi spoustu osob, jež jsou důvěřivé > takovíto lidé pak mohou být svedeni na scestí, a to jen díky těmto matoucím zprostředkovatelům. To v naší zemi nepotřebujeme!!!!

Další věcí je, a toto jde v podstatě ruku v ruce, že oni zprostředkovatelé se představováním všelikých lidí a besed na různá témata částečně, nebo plně živí. Pokud by tedy měli představovat pouze osobnosti na vysoké úrovni, které mají skutečně co říci, neměli by mnoho hostů, že?!
Toto je ovšem v žádném případě neomlouvá!

Mezi snad "nejznámějšími" výše zmíněnými zprostředkovateli, kteří na české scéně působí patrně nejdéle lze jmenovat Jaroslava Duška, Alžbětu Šorfovou a Igora Chauna. Jistě znáte. Objevila jsem také vcelku nové, kteří jsou v počátku, jde o pár, věkově cca 28-40 let. Ovšem tito jsou velkým škvárem. Na první pohled vypadají vcelku věrohodně. Ale tahají z lidí peníze, hrají si na dobromily, ve skutečnosti jsou pouhými lidskými cetkami, které s úsměvem slibují duchovní cestu, ale jde pouze o jejich prospěch stát se známými. Jako rukojmí si berou sledující, jež jsou z nich unešeni. V jejich případě nejde o duchovní cestu, nýbrž o poměrně solidní marketing postrádající duši a srdce. Jaký BLB je člověk český, že se takto nechá ošálit, mi není jasné. Dotyčné budu jmenovat, až přijde čas. A on přijde!!!

Různé pořady tzv. duchovního aj. zaměření sleduji velice málo, neboť mám v sobě vlastní duchovní velikost. Navíc, prozatím jsem nikde nenalezla člověka, který by čerpal ze sebe, a kopie nejsou zajímavé. Kdo čerpá od jinud, NENÍ PRAVÁ DUCHOVNÍ OSOBNOST. Každopádně, pořady výše zmíněných osob jsem si vcelku "proklepla", a i když jsem samozřejmě nezhlédla vše, mohu pomocí zprůměrování učinit závěr.

► K J. Duškovi mám ze zmíněných, dejme tomu asi nejblíže, dá-li se to takto nazvat. U jeho pořadů se mi málokdy stalo, že bych některý mohla s lehkostí zhlédnout až do konce. Téměř nic zajímavého mi zatím nepředaly. Velice málo. Ovšem toto může mít každý jinak.
Bohužel, tento pán nám, jako zemi udělal obrovskou ostudu, jelikož lidem propaguje velkého a známého podvodníka. A propaguje jej, jako duchovní osobnost!!
Mimoto, některé osoby, jež představuje jsou polovičními kecaly, kteří ve značné míře přežvýkávají to, co někde vyčetli a hrají si na znalce. Pan Dušek sám je asi velmi důvěřivý. A lidé, kteří mu samotnému věří, protože jej k jejich škodě berou, jako duchovního "guru", jsou takovými kiksy vedeni na nesprávnou stranu.
► A. Šorfová - zde jde o něco nižší level, než je pan Dušek. Tato dáma ve svých pořadech představuje snad ještě více kecalů. Také ona mimo tyto představuje lidem i velkého podvodníka, k tomu také osobu vyšinutou a jiného podvodníka/y menšího významu.
► I. Chaun - tak zde snad není nutno rozsáhlejšího komentáře. Taktéž propaguje obrovského podvodníka a mimoto snad naprosto vše, co mu přijde pod ruce.

Jak duchovní!

Důležitá poznámka: Všechny 3 výše zmíněné osoby snad mohou čas od času prostřednictvím nějaké pozvané osoby druhým cosi předat, ano, jistě. Ovšem těch nízce hodnotných a zavádějících informací bude/je patrně více. Pěkný šmajdaguláš. Dobrou chuť můj národe český.

Tito lidé nám, jako zemi dělají ostudu, jelikož si zde na naši půdu zvou nehorázného podvodníka i ze zahraničí. Takovíto "šmejdi" nemají na naší zem ani šlápnout, jelikož ji tím zneuctí. A jen díky takovýmto zaslepeným, až hloupým zprostředkovatelům. HANBA!!!

Já svou zem hluboce MILUJI A CHRÁNÍM, některé mé aktivity znáte, jiné jsou činěny v zákulisí. A proto mne činnosti těchto zaslepených zprostředkovatelů uráží. A když uráží mne, uráží i můj národ. A opačně.
A Ty národe (velká část Tebe) ještě podvodníkům a hlupákům, kteří se prohlašují za duchovní osobnosti tleskáš. Máš snad pomatenou hlavu?

ČESKÝ NÁRODE, POSTRÁDÁŠ PRAVÉHO DUCHOVNÍHO VŮDCE. OSOBNOST S PEVNÝM CHARAKTEREM, KTERÉ MŮŽEŠ VĚŘIT. ▼
Ta osobnost ZDE JE. A nezáleží, zda je v mužském těle, nebo ženském. Zde jde o duši. (Osobností může být i několik). Ale Ty ji neslyšíš, jelikož nasloucháš těm, jež křičí a mnoho mluví. Ale kdo mnoho mluví, většinou nemá co říci. Pravdu je možno hledat v Tichu. Zde na Tebe čeká, aby Tě mohla obejmout, ukázat Ti pravou Lásku a čisté srdce.

Můj národe: Ty se nikdy nesmíš spokojit s podprůměrem, Ty máš na víc.

Národe český jsi momentálně prázdná duše. Máš prázdný žaludek. A velký hlad. Duchovní hlad. Ovšem, jelikož pravý duchovní průvodce Tě volá svým srdcem, ale ty nenasloucháš, s povděkem přijímáš a tleskáš kdejakému šmejdžebrákovi, který si hraje na duchovní osobnost. Jsi legrační i politování hodný zároveň. Jsi jako osel, který umírá žízní, má na dosah křišťálově čistou studánku, ale jde za hadem, který mu s leskem v oku slíbí, že za deset dnů chůze se před ním objeví moře plné slané vody.
Mám z Tebe tuto Tvou slepodebilitu dostat ven bičem, nebo Láskou, ohněm, nebo mečem? Co napomůže k tomu, aby jses konečně stal skutečným člověkem??????


Co mi na to odpovíš??


 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama