- Řeč indigových dětí, jak komunikují > OVĚŘENO - Lena Orio

25. dubna 2018 v 0:11 | Prvotní autor Lena |  - Indigoví, křišťálci

Jaká je skutečná řeč indigových, křišťálových dětí a dospělých? Hovoří a vyjadřují se oni lidé způsobem, jako ostatní, nebo je u nich v tomto ohledu něco jinak? Vyjádření indigové, křišťálové si prosím v duchu přeložte na hvězdné děti, nedo děti z hvězd. Z hlediska psychologického působení významu tohoto "slova" se tak lépe otevřete tónům níže.

Řeč mohu posoudit ze svého osobního vnímání a hlediska a jsem přesvědčena, že mnozí indigoví, křišťáloví atd. mají toto vnímání stejné, nebo alespoň obdobné.
V následujícím textu budu užívat pouze označení "indigoví", abych Vás zbytečně nezdržovala slovy navíc, ovšem navazující se v mnohém týká i dětí/osob ostatních, tedy i křišťálů atd. Ještě chci zdůraznit, že tento typ lidí není lepší, než je běžný druh člověka, pouze v některých ohledech "jiný".

Slova, která jsou pro komunikaci běžně užívána, mnoho osob s indigovým aspektem velmi zdržují. Neboť si uvědomují, že rychlost myšlenky, která je utříděna a zformulována do slov a větných spojení, a tím pádem zpomalena, tuto přirozenou rychlost blokuje. Zde na planetě Zemi a v lidském společenství celkově sleduji, že mnoho záležitostí je zde řešeno velmi pomalým způsobem. Kupříkladu, již minimálně před několika desetiletími jsme v mnohých ohledech měli užívat naprosto jiných technologií, modernějších, ekologičtějších, naprosto odlišných, méně technických a "těžkých", na bázi více intuitivní, "světelnější". A vezmeme-li si dopravu automobily, jež mají pohon, který svými výpary tráví/zabíjí živé organismy, pak je možno právem se domnívat, že něco takového mohl vymyslet opravdu zvláštní typ člověka. I ohledně způsobu cestování je lidský druh "pozadu".


► Indigoví lidé se lépe vyjadřují myšlenkovými vzorci, tedy užívají spíše telepatické spojení, jelikož tento typ komunikace dokáže obsáhnout více prostoru a ve větší rychlosti. Telepatické spojení s osobou, na níž indigo myslí je rychlé, v podstatě dojde k okamžitému napojení komunikačním "kanálem". Pokud je zde někdo, kdo existenci telepatie odmítá, mýlíte se. Telepatie je komunikace naprosto běžná a přirozená.
Hovory pomocí telepatie však neužívají pouze osoby s indigovým aspektem, i někteří "lidé" o tomto typu komunikace ví a snaží se jí užívat. Indigoví ji však mají od dětství přirozeně "otevřenu" a berou ji, jako naprosto běžnou součást bytí člověka, aniž by někdy o její existenci pochybovali, jako je tomu u některých jiných jedinců.

► Dalším typem komunikace indigových jsou tóny. V tónech je zakódována jejich řeč, vyjadřují jimi vše. Veškeré emoce a cítění. V tónech je v podstatě možno číst. Někdo píše slovy, indiga píší tóninami. Mnoho lidí umí skládat krásnou hudbu, u indiga však tóny značí vysoké, světelnější vibrace a tento typ komunikace je pro ně jednodušší, jelikož je "nadlehčen". Abych řekla pravdu, vyjádřit v lidské řeči to, co se snažím ukázat je poměrně složité, neboť jsem nenalezla slovo/a, které by opravdu dopodrobna osvětlilo, jak hluboký význam má pro indigo zvuková komunikace, toto slovo v současné lidské řeči patrně ani neexistuje. > Mohu však říci, že v tomto tématu a významu tónů pro indigo bychom se dostali až k Prvotnímu s-tvoření celého Jsoucna, do nejniternější hloubky původního vesmírného DNA.

Existují další formy komunikace indigových, jsem však přesvědčena, že pro současnou chvíli je tato ukázka dostačující, více si přidáme, až se "otevře" další rozměr bytí, a kdy my všichni, jako lidstvo opět postoupíme.

S Láskou jsem pro Vás vybrala čtyři zajímavé skladby, v nichž jsou obsaženy emoce, které krásně vyjadřují povahu, založení, vnímání indigových... Pokud zapojíte vnímavost, můžete v těchto tónech POZNAT, proč jsou zde, jejich dynamičnost, cíl, velkou Lásku ke všemu, bolest, ale na druhé straně i zlobu na lidský druh, jelikož jde staletí, možná tisíciletí ve stejných kolejích, a jeho konání lze vyjádřit jedním slovem - DESTRUKTIVITA.

Následující sbírka skladeb obsahuje 3 "indigo písně", počínaje první, další dvě okamžitě následují. Tóny 3. písně končí v její polovině, a to ve 23 min 44 sec od počátku celé série.
Poté přejděte na skladbu níže. Ohledně jejího konspektu mohu říci, že je v něm obsažena část mého Já a má se mnou něco společného. >
/ nepodařilo se mi nalézt tuto skladbu s jiným doprovodným obrázkem, čili prosím o toleranci a obrázek ze zorného pole vypusťte. /

Slova v písních nemají význam, je vhodnější užít sluchátek

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama