- Doreen Virtue II - míchá pravdu s nesmysly > rozbor z videí - Lena Orio

15. března 2018 v 19:30 | Přímý autor Lena |  - Falešní proroci dneška

První část soupisu > ♪♫♪ - zde jsou k dispozici i obě videa s proslovy této zmatené ženy

Následuje můj rozbor řečených vět, které "proměněná" Doreen vyvolává do éteru skrze Bibli. Přeskočila jsem počátečních cca 20 minut původního videa, kde hovoří o sobě.PRAVDA

Paní Doreen citující Bibli sděluje, že možnost léčit dostaneme od Boha:
- Zde je problém v tom, že toto sdělení si každý může vyložit po svém, a na tomto základě může dojít k nedorozuměním. Patrně má na mysli, že nemáme léčit skrze různá zasvěcení, které nám poskytli jiní, a toto je můj výklad > nebo skrze jiné "energie", které poskytují lidé různými energeticky přednabitými předměty. Že naprostá většina těchto předmětů jsou pouhými podvody za vysokou peněžní cenu, je snad jasné.
- Další věc je, a toto je má osobní zkušenost, že kus "Boha-božství" máme každý v sobě. Což značí, že dar léčení máme každý z nás!!!!!! Jde o přirozený "dar" od Boha. Tím pádem nemusíme nikoho jiného léčit, ale každý člověk má dar léčit sám sebe. To již ovšem opět předbíhám čas, jelikož stále velký počet lidí hledá léčení jinde, než u sebe - v sobě. Lidstvo ovšem pomalinku spěje k tomuto poznání. Říkám tomu léčba Krist.


Dále zmiňuje, že v Bibli je psáno:
"Můžeme sloužit pouze jednomu Pánu. Buďto Bohu, nebo penězům".
- Což je v podstatě pravdou. Buďto půjdeme cestou Pravdy, tedy Boha, nebo svou duši upíšeme penězům a staneme se jejich sluhy. Mít peníze je jedna věc, ovšem jak s nimi zacházíme a jakým způsobem vnímáme jejich hodnotu je věc druhá.
Pozor ovšem na výklad slova Sloužit Pánu!!! JSME SVOBODNÉ BYTOSTI, NIKOMU NESLOUŽÍME A ŽÁDNÉHO PÁNA NEMÁME.

"Podstatou člověka a všech bytostí je ROVNOST = ROVNOVÁHA."
Vlastní citát Lena Orio


LŽI-NESMYSLY:

Doreen zmiňuje, že na setkání se spoluvěřícími uviděla Ježíše. popisuje "osobu", kolem níž se rozprostírá světlo a má na sobě červenou barvu, údajně krev a vodu. Je si jistá, že jde o skutečného Ježíše, a toto sdělení prezentuje, jako pravdu:
V tomto případě ono vidění mohu rozebrat do několika variant:
Za 1. - Zda Ježíš skutečně existoval není známo, natož to, že do tří dnů po skonání znovu ožil, jak je všude zmiňováno. V tom spíše vidím něco zcela jiného, spíše symbolického. A já se Pravdy v této věci doberu!! Dříve, či později určitě. Jelikož Pravda je na dosah. Ježíš, jako osoba existovat mohl, ovšem mohlo se jednat o běžného člověka, který byl obdařen přirozenou moudrostí. Obrovská popularita jeho osobnosti může být značně nadnesena a zkreslena.
Z čehož vyplývá, že Doreen neví, zda existoval, tudíž nemůže vědět, zda se skutečně jednalo o Ježíše. Zde KLAME, jak sama sebe, tak ostatní..
Za 2. - Doreen může lhát, neviděla nic, pouze potřebuje novou popularitu.
Za 3. - Světlo vidět mohla a mohlo se jednat o jakoukoli bytost z vyšších sfér. Vím, že existují, sama jsem prožila mnoho krásných setkání s milujícími bytostmi. Jeden pravdivý příběh z mnoha > ♪♫♪
Za 4. - Viděla-li skutečně bytost ve světle, zalitou červenou barvou a vodou, mohlo se jednat o hologram z minulosti, kdy se otevřela Brána, tím mohla vidět osobu, která na onom místě kdysi působila. Dejme tomu kněze v rouchu bílo červené barvy, obšívaném nějakými vzory. Proto si je vyprodukovala, jako červenou krev a vodu, zde zapracovala fantazie, která se odvíjí od veřejně prezentovaného Ježíše, který pro lidi údajně proléval krev, kde si tuto informaci propojila s viděným.
- Mimochodem, dle mé osobní psychologie, zážitky, které jsme skutečně prožili vyprávíme jiným způsobem, než je prezentuje Doreen. Toto mám načteno z letitého pozorování mnoha osob.

Doreen hovoří o křtu:
Prosím Vás, žádný křest nepotřebujeme, natož v dětství. A již vůbec ne od člověka, tedy křest člověka od člověka, který nás pomaže jakousi "svěcenou" mastí, či vodou a udělá nám křížek na čelo.
Následné omývání vodou, jak zmiňuje, a v podstatě celý "rituál" křestu jsou jakýmisi, staletími, možná tisíciletími prezentovanými překroucenými slátaninami nějakého původního "očištění", které ovšem mělo podstatu v něčem jiném, než je dnes lidem mylně vtloukáno do hlavy.
Voda, jako taková přirozeně očišťuje a rozjasňuje energie, vlastní zkušenost, ovšem onu akci můžeme provést i doma pod sprchou.
Doreen u svého křestu zmiňuje věty, kdy má poté být kristova, či kristovým majetkem navždy. Měla by tedy dle jiného být "čistá". Nesmysl. A další věc, znám spoustu osob, které prošly křestem, hrají si na pánbíčkáře a ve skutečnosti jsou velmi zlými lidmi. Křest z nikoho neučiní vnitřně čistou bytost.
A prosím, nejsme ničím majetkem.

Paní Virtue dále zmiňuje, že můžeme "sloužit" pouze Bohu:
Rozumím, co tím má Bible na mysli - jde o to, že Bůh je Pravda, tedy jdeme pouze v Pravdě. U osoby paní Doreen si však nejsem jista, zda porozuměla tomuto výkladu. Může si jej vyložit jinak a osoba, která jí naslouchá si toto vysvětlené může vyložit rovněž jinak. Tedy, že člověk je sluhou Božím.
Zde tedy platí: NE, ČLOVĚK NIKOMU NESLOUŽÍ, NESLOUŽIL A NIKDY SLOUŽIT NEBUDE. NENÍ OTROKEM.

V následujících větách dle Bible sděluje, že se máme modlit k Ježíši a říkat, aby přišel do našeho srdce, zachránil nás, spasíl, a tak dále, v podobném duchu...:
Zde v podstatě hloupě odvádí lidi samy od sebe, od své podstaty, jelikož přímo říká, že máme vkládat naděje do někoho jiného, kdo nás "osvobodil". To je nesmysl!!!
Zde na výše sdělené mohu prezentovat známé rčení, které je zároveň odpovědí pro Vás, z jakého důvodu jsou první zvýrazněné věty nesmyslné: "Pomoz si sám a Bůh Ti pomůže." Víte, jak to myslím?

V Bibli je dle Doreen také zakázáno provádět čarodějnictví:
Je ovšem otázkou, co je zde myšleno pod pojmem čarodějnictví. V minulosti údajně docházelo k popravám tzv. čarodějnic, ovšem některé měly být prováděny pouze pod zástěrkou, kdy dotyčná usvědčená z čarodějnictví měla takto být vybrána pouze pod záminkou. Ve "skutečnosti" se jednalo o zámožné ženy, jejichž majetek byl po rozsudku a zbavení života dotyčných převeden na "církev". Zde ovšem nemohu potvrdit, jak tomu bylo ve skutečnosti.
Jako čarodějka ovšem mohla být brána i žena (nebo muž), jež disponovala přirozeným nadáním pro přírodní léčbu a znala nauky i vědy, jež se mnohým mohly zdát neuvěřitelné. Jelikož omezený hlupák těžko porozumí vyššímu poznání.
A dále zde mohly být i podvodnice/šarlatánky, kterými se to všude hemží i dnes.
Osobně bych viděla, že pokud byl onem hon na čarodějnice skutečně prováděn, pak se obávám, že všechny mnou výše zmíněné varianty mohly být pravdivé. Mezi nimi ovšem v honácké síti uvízly i pravé znalkyně, které doplatily na většinu podvodníků. Jak myslíte, že by dopadl hon na čarodějnice dnes? Vždyť naprostá většina osob, jež se pasují na esoteričky, bylinkářky, znalkyně duchovna a alternativního způsobu života, jsou pouhými podvodnicemi, o něž by si člověk na úrovni neopřel ani mokrý chlup.

► Paní Doreen oznamuje?, že bude produkovat křesťanské knihy, karty a produkty. Čili, pokud bude citovat výše sepsané nesmysly, nebo mylně překládat písmo řečené v Bibli, jelikož je zmatenou osobou, pak jde opět špatnou cestou a nadále zůstává ovcí.
Nahlédla jsem také na její energie: Vidím kolem ní něco temného.


KONEČNÝ VERDIKT A PRAVDA: Paní Doreen Virtue je slepá a zmatená.
Kolem ní se rozprostírá tma, i když tvrdí, že hlásá Světlo. Je falešným prorokem.


Vlastní citát, který vyvěrá z mého nitra, jako pramen živé vody:

"Všichni jsme dětmi Božími.
Lidé, zvířena, rostliny, země, vesmír. Vše kolem nás i v nás je Bůh.
Vše je Jedním."

Lena OrioLidé, přestaňte konečně věřit kdejakému hlupákovi, který se prohlásí za "svatého", nebo duchovního učitele.
Věřte sami sobě, ponořte se do svého nitra, do hloubi své duše.
Své štěstí nehledejte v jiných, ale v sobě.
Neupírejte svůj zrak k nebi, ale dovnitř sebe. Tam naleznete Boha. V sobě.

Upřímně a s otevřeným srdcem Lena

Odkaz na skvělý dokument, jak lehce lze lidi svést a jak lehce ze sebe nechají udělat hlupáky > ♪♫♪


 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama