- Symboly na plastových lahvích - Význam

9. ledna 2018 v 0:05 | Lena |  - Mé občanské kung - fu

Jsou plastové lahve a jiné obaly bezpečné, nebo v sobě skrývají jed? Mohou do tekutin vylučovat toxické látky? Následující symboly a jejich význam nám mohou leccos napovědět, konkrétní číslo znamená druh látky, ze které je láhev vyrobena.
Spodní část lahve - obrázek 1
PET > polyethyléntereftalát

Tyto typy lahví jsou určeny pouze pro jedno použití. Je zde možnost, že do tekutiny mohou uvolňovat těžké kovy, jako kupříkladu antimon (stibium). Dále mohou uvolňovat chemické substance, které narušují činnost hormonální soustavy.
Při degradaci PET se uvolňuje acetaldehyd, který svým nasládlým odérem může znehodnotit obsah PET lahví. Do nápojů se také může uvolňovat oxid antimonitý, který se používá při výrobě PET lahví jako katalyzátor.
Použití po recyklaci: fleecové mikiny, výplně bund, spacáků, apod.


2 - HDPE > polyethylén vysoké hustoty
Jedná se o takzvaný "vhodný" plast. Má ze všech používaných plastů nejnižší pravděpodobnost uvolňování škodlivých látek do tekutin, jež jsou v něm uskladňovány.
Použití po recyklaci: trubky.

3 - PVC > polyvinylchlorid
Tyto láhve není doporučováno užívat, je zde nebezpečí uvolňování látky, které narušují činnost hormonů.
Použití po recyklaci: plastová okna, plastové stavební prvky, chemické látky (chlorovodík, uhlovodíky).
Jako odpad nepatří do kontejnerů pro plasty, ale do sběrných dvorů pod nebezpečný odpad.

4 - LDPE > polyethylén nízké hustoty
Tento druh plastu může být relativně bezpečný. Při správném používání a mechanickém nenamáhání by však nežádoucí látky z něj do nápojů neměly prosakovat.
Často se užívá při výrobě plastových tašek, košů.
Použití po recyklaci: trubky.

5 - PP > polypropylén
Má se jednat o relativně bezpečný plast.
Pokud se nevystavuje vyšším teplotám a mechanickému namáhání, nežádoucí látky by se do nápojů a potravin neměly uvolňovat.
Většinou se z něj vyrábí jogurtové kelímky a některé druhy láhví pro tekutiny.
Použití po recyklaci: sáčky a tašky.

6 - PS > polystyrén
Tato látka má uvolňovat karcinogeny. Polystyrénu by se v žádném případě nemělo být užíváno pro uchovávání nápojů a potravin.
V případě přenosných chladniček, kde je polystyrén umístěn uvnitř, je nutno mít potraviny spolehlivě oddělené od stěn tohoto materiálu.
Použití po recyklaci: izolace, stavební materiál.

7 - PC > polykarbonát
Pro uskladňování potravin a pitiva by tohoto materiálu nemělo být užíváno. Na trhu jsou údajně k dodání i varianty bezpečné pro potraviny, ale tyto se vyrábějí pouze na žádost zájemce, a v případě odběru většího množství. Klasický má uvolňovat BPA (Bisfenol A).
Tento materiál je vhodné použít kupříkladu k zastřešení bazénů.

Všeobecná doporučení
Plasty není vhodné vystavovat slunečním paprskům a vyšším teplotám. V opačném případě je zde nebezpečí, že mohou uvolňovat škodlivé látky do nápojů a potravin. Známým případem poškozování spotřebitele je kauza, kdy obchodní dům uskladňoval na střeše svého domu přepravky s pramenitou vodou v PET lahvích.

Některé látky rovněž vylučují do ovzduší těkavý odér, jehož obsah je pro živoucí organismy nežádoucí. Proto je rozhodně nutno co nejčastěji větrat místnost, v níž trávíme svůj čas.

Výpis je lehce orientační 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama