- Proč jsou inteligentní lidé méně šťastni

6. ledna 2018 v 0:05 | Lena |  - Očima pozorovatele

Lidé s vyšší inteligencí - jsou skutečně méně šťastni, než ostatní? A z jakého důvodu?

Na tuto záležitost bych moha odpovědět zcela jednoduchou formou: Je tomu tak proto, že osob tohoto typu je v lidské populaci markantněji méně, než osob, řekněme běžného-průměrného typu. Tito lidé smýšlejí zcela odlišně a v jiných rovinách. Navíc - mnoho lidí, jak jsem zaznamenala je hodně povrchních, což je také jedním z kamenů úrazu této společnosti, a dle toho celý stávající systém vypadá, jak vypadá - jedna velká nefunkční fraška.
Během proudu života mi zkřížilo cestu mnoho různých lidiček. Byli mezi nimi i lidé chytří, schopní, v různých formách šikovní. Setkávám se i s osobami ze společnosti Mensa.
Ovšem na rovinu - člověka s tzv. vyšší inteligencí, tedy podle mého gusta, vkusu a hodnocení jsem v životě potkala pouze jednoho! A velmi si jej vážím. Pro jeho "velikost", pevnost, skromnost, hloubku jeho charakteru, inteligenci a mnoho dalších cností. Ani on není plně dokonalý, ovšem je skutečně VELKÝM Člověkem. Přestože umí být veselý, vím, že na tomto světě není příliš šťasten. Co je určitým paradoxem - tento človíček má dle klasických, veřejně dostupných testů, IQ pouze malinko nad průměrem. Přesto se v mnoha ohledech jedná o génia.
Takže?


Pojďme nyní nahlédnout, jaké aspekty vedou ke smutku lidí s vyšší inteligencí dle následujícího rozboru:

► Jistě Vám neuniklo, že některým z inteligentnějších a hluboce smýšlejících lidí se nedaří být šťastnými. Mohou mít milujícího partnera, rodinu a být úspěšní ve své práci, zatímco se cítí být sami, smutní a znechuceni.
Jak řekl Ernest Hamingway: "Štěstí inteligentních lidí je nejcennější věcí, o které vím."

Proč je štěstí u inteligentních lidí tak vzácný jev:

Inteligentní lidé mají silnou potřebu vše analyzovat
Mnozí lidé s vyšším IQ často přemýšlejí, neustále vše analyzují, co se děje v jejich životě i mimo něj. Může to být velmi vyčerpávající, zvláště v případě, kdy se jejich myšlenkové pochody stanou nežádoucími a frustrujícími.
Už jste slyšeli o přísloví, které říká: "Nevědomost je dokonalé štěstí." Je to přesné. Čím méně budete přemýšlet, tím více budete bezstarostní a budete se tak těšit ze života. Ovšem také nic nezměníte a budete zahaleni rouškou nevědomí. Jako kůň s klapkami na očích.
Být schopni pochopit skryté úmysly lidí je dost na to, aby jste se cítili zklamaní z celého světa. Natož zmiňovat se o pocitech, které přicházejí spolu s úvahou o filozofických otázkách, globálních problémech, nadčasových tématech, které nemají řešení.

Mají vysoké standardy
Inteligentní lidé vědí, co chtějí a nespokojí se s ničím jiným. To znamená, že je pro ně těžké být spokojeni se svými výkony, vztahy a doslova se vším, co má místo v jejich životě.
Takže, když jejich očekávání čelí surové a průměrné realitě života a jiným lidem, vede je to ke zklamání.

Jsou na sebe příliš tvrdí
Dalším důvodem, proč inteligentní lidé nedokáží být šťastní je, že mají tendenci být na sebe příliš přísní. A nemluvíme jen o úspěších a neúspěších.
Tito lidé analyzují sebe a své vlastní chování takovým rigorósním způsobem, až záměrně vyhledávají skutečnosti, za které se obviňují. Někdy prostě leží v posteli a začnou přemýšlet nad tím, proč se nezachovali tak, jak by měli. A mohlo se to stát i před několika měsíci, či lety. Toto je dost na to, aby jim to narušilo spánek a pokazilo náladu. Inteligentní lidé často zažívají takové situace, kdy se vracejí ke svým chybám. To vše znásobuje jejich vinu, nespokojenost a další negativní emoce, které mohou zničit jejich štěstí.

Skutečnost jim nestačí
Inteligetní lidé neustále usilují o něco většího - vzor, smysl a účel.
Jejich hloubavost a snění nekončí - jejich neklidná mysl a představivost jim nedovoluje odpočívat a užívat si "dobré věci" v životě.
"Myslíme si, že realita je pro ně nudná", dí různí lidé, jež fenomén inteligentního člověka zkoumají. "Tito lidé touží po něčem fantastickém, idealistickým a věčném - a toto ve skutečném světě těžce naleznou."
Už jste někdy zažili pocit, že zde nepatříte a měli by jste žít v jiné době, nebo na jiné planetě?

Inteligentní a hluboce smýšlející lidé se cítí takto: Jak můžete být šťastný, když se cítíte jako cizinec ve světě, ve kterém žijete?

Nedostatek hluboké komunikace a porozumění
Někoho pochopit je největším zážitkem. Je velmi uklidňující sedět někde na klidném místě, se stejně smýšlejícím člověkem a mít smysluplnou konverzaci.
Je smutné, že inteligentní lidé mají málokdy toto potěšení. Mnozí z nich se cítí sami a nepochopeni, jako kdyby nikdo nedokázal ocenit hloubku jejich myšlení.
Je vědecky potvrzeno, že více inteligentní lidé potřebují být méně s lidmi, aby byli šťastní jako lidé s průměrnou inteligencí. Nicméně to neznamená, že chytří lidé netouží po společnosti a dobré konverzaci. Ovšem raději mluví o smysluplných a zajímavých tématech, než diskutují o potravinách, počasí a plánech o víkendu.
V dnešní době, kdy není třeba mluvit, je těžké najít člověka, se kterým bychom vedli hlubokou konverzaci. Děkujeme za to dnešní materialistické a konzumní společnosti.

Inteligentnější lidé často trpí depresemi a není se čemu divit
Existují mnohé studie, které souvisí s problémy, jako je sociální úzkost. Tyto stavy jsou vedlejším účinkem tvůrčího génia s brilantní mysli.

Závěrem užiji 2 vlastní citáty, které mi při psaní tohoto tématu přišly na mysl a hezky jej doplní.

" Jen ne průměrnost! "
" Průměrnost může být pro některé lidi velmi děsivá. "


Část soupisu je vlastní, část užita z e-mailu a doplněna

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama