- Ochranka Miloše Zemana při volbách selhala!!!!

14. ledna 2018 v 0:31 | Přímý autor Lena |  - Mému drahému národu

Mnozí z Vás jste jistě zhlédli krátký úsek při volbách, kdy na presidenta Zemana "vlétla" aktivistka přímo před volební komisí.

Zajímavé bylo tvrzení některých osob po tomto incidentu, jež tvrdí, že členové týmu ochranky presidenta zareagovali dobře: Skutečně???


Pan Zeman stál před volební komisí, vytahujíc své osobní doklady, když v té chvíli z pravé strany dotyčná dle mého názoru pomalejším, uvolněným tempem vyběhla směrem k jeho osobě. Stahujíc si při tom tričko se naprosto v klidu a bez překážek dostala těsně k němu. Člen ochranky, jež stál nalevo od něj zareagoval odstrčením presidenta a postavil se před něj.
Ovšem: Jak je možné, že se tato aktivistka v klidu, aniž by jí v tom někdo zabránil a času bylo dost, dostala k němu téměř na dotek? Toto je selhání celého týmu ochranky!

Mám k tomu několik bodů:

1/ Členové týmu ochranky měli být rozmístěni po celé místnosti, ne pouze nalevo od osoby presidenta.
Pak by krásně viděli blížící se dotyčnou a zarazili by ji okamžitě. Nebo takto rozmístěni snad byli, ale dávali si šlofíka ve stoje?
Ochranka má být stále ve střehu! Od toho je to ochranka.

2/ Člen ochranky stojící nalevo od pana Zemana zareagoval poměrně pozdě. Takováto osoba má být sakra řádně vycvičena na podobné situace. Zde toto tolik nevidím. Ano, reakce zde sice byla, ovšem málo rázná a poměrně pomalá. Kdyby byl vycvičen více, viděl by tuto aktivistku dříve, jak - je jistě jasné.
A navíc - po pravici presidenta měl stát další člen týmu. Nemusel být přímo u něj, ovšem alespoň v bezpečné vzdálenosti, aby byl v případě, že dojde k nějakému incidentu připraven.
Chyba!

3/ Kladu si otázku, jak je možné, že dotyčná aktivistka nebyla rozpoznána? Údajně byla přítomna a zatčena na více takovýchto "akcích" i v jiných zemích, čili bude nějakým způsobem známá, alespoň v rámci mezinárodních databází těch, kteří "pomáhají a chrání" a databázemi jsou mezi sebou navzájem propojeni, čili identifikace je možná. President je jedna z nejvyšších osob státu, má tedy být nejvíce chráněna, a tudíž před každým veřejným vystoupením, ať je to kdekoli mají být řádně prověřeny všechny přítomné osoby. I novináři, za kterou se dotyčná měla vydávat. Věřit se nedá nikomu! Co kdyby dotyčná měla v ruce nůž? Při reakci ochranky by pro pana presidenta asi bylo pozdě ...
Další pochybení!
A z toho vyplývá další otázka: "Byly všechny přítomné osoby prověřeny, zda u sebe nemají nějakou zbraň? Ať již jakoukoli, cokoli? Víte, že po této události o tom celkem pochybuji? ...

Ještě malé vyjádření k aktivistkám, mezi něž má patřit i výše zmiňovaná dotyčná.
Podívala jsem se na záznamy některých tzv. aktivistických "vystoupení" těchto ženštin a rozebrala si jejich "vnitřní" chování.
Závěr? Mají za "něco" bojovat. Ovšem, nějak tam nevidím zapálení pro věc Snad za náležitosti, jež hlásají nějakým způsobem "bojují", ovšem více než boj zde spíše vidím a vnímám důležitost toho, že se mohou na daný okamžik předvést před kamerami a že je u této činnosti někdo sleduje. Čili více zde jde spíše o pocit vlastní důležitosti ve stylu "já jsem nyní NĚKÝM, jelikož si mně někdo všiml! Jsem tím známá a tudíž důležitá!" Toto chování se dá přirovnat k jistému druhu exhibicionismu.

Ona aktivistka > může se jednat i o akci, (divadélko), která byla objednána u nás, pro zvýšení, nebo naopak snížení sympatií českých občanů k současnému presidentovi. Je dotyčná skutečně Ukrajinka? Nějak tam slyším přízvuk občanky, která žije u nás, ale být to tak samozřejmě nemusí. Nebo snad Američanka? Pan Zeman dotyčnou z počátku patrně vůbec neslyšel a tudíž nevnímal, vzhledem k jeho reakcím. Ovšem, má svůj věk ...

Týmu ochranky hlavy státu náleží, ironicky řečeno, "čestný potlesk" !!

Toť pro tuto chvíli vše!

Arbor mala, mala mäla
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama