- Vlastnosti indigových lidí - ověřeno

26. července 2017 v 0:11 | Lena |  - Indigoví, křišťálci

Píšete mi, že Vás zajímá téma indigových a křišťálových dětí/dospělých, jelikož máte pocit, že by jste jimi mohli být. A na internetu je sice mnoho různých článků na toto téma, ovšem jsou všechny stejné a informací prosté, nebo jim nevěříte. Máte pocit, že si potřebujete ověřit, kam patříte, jelikož do současných norem společnosti nezapadáte a cítíte se být jiní. Máte zájem o můj názor a rozepsání skutečných vlastností osob s výše zmíněnými dispozicemi.
Řeknu Vám a již jsem to zmínila, vlastní pojetí rozhodně uvedu a bude podrobné, jak u mne bývá zvykem. Je to však náročné na čas, vydám při tom mnoho energie, neboť toto téma je má srdeční záležitost, ostatně, jako celý obsah mých stránek a především záležitosti, jež vytvářím bez pomoci zdrojů odjinud. Tudíž je nutné napojit se na energie, nacítit a rozebrat vše do detailu, zpracovat. Osobní článek na toto téma se zde objeví, až přijde čas. V této chvíli také, v zákulisí mimo své hlavní, klasické zaměstnání pracuji na mnoha projektech prospěšných pro lidstvo a překvapivě, ano - zdarma. Čili čas na jiné aktivity nyní skutečně nezbývá. Vše však zapadne do mozaiky a utřídí se, jde pouze o otázku toku času. A ten běží a tiká ...


Každopádně - jelikož sama do skupiny osob s určitými vlastnostmi patřím, mohu tak hezky ověřit pravdivost různých zdrojů. Nalezla jsem stručný a vcelku srozumitelný výpis základních vlastností, který se shoduje se skutečností, v určitých ohledech jej doplnila a ve věci, která Vás zajímá i pro rozjezd a začátek Vám může něco otevřít a napovědět. Takže prosím, poslužte si:

Výpis základních vlastností osob s indigo/křišťálovým aspektem:

Potřebujete vědět důvod, PROČ:
Indigoví dospělí/děti nepřijímají věci bez hlubšího vysvětlení - nestačí jim říci, jelikož "to tak prostě je", nebo vysvětlení povrchní; mají silnou potřebu pochopit, 'proč' k nim došlo. Indiga kladou o věcech otázky neustále a snaží se pochopit smysl za tím, proč se věci rozvíjejí právě takto. Zvláště kladou otázky kolem nerovnosti, utrpení, nenávisti a válek, protože nechápou, co pohání lidskou nelidskost k člověku.

Netolerujete falešné autority
Jednou z věcí, kterou Indiga často zpochybňují, je autorita. Je tomu tak, protože nevěří, že akceptovaná moudrost je vždy správná. Indiga to mohla mít ve škole těžké, protože se hádala o zavedených způsobech, jak se věci dělají.
Často se na ně může pohlížet jako na hádavé a potížisty, což však nemusí nutně znamenat, že potíže způsobují, oni prostě jen nezůstávají potichu, když vidí nespravedlnost a nerovnost.
Z tohoto důvodu se Indiga často stávají apatickými ke konvenčním politickým a sociálním systémům. Místo toho se soustřeďují na ty starodávné systémy, pokouší se dělat změny nově, jako je sdílení svých názorů přes nové mediální formy, vstupují do aktivit v environmentálních projektech nebo pracují v profesích, kde se něco léčí. A léčit potřebuje celý systém!!!!

Jste pevní, neobvykle odvážní, neoblomní, ale také velmi něžní.

Indigo/křišťáloví lidé jsou rozenými léčiteli, nic se v tomto ohledu neučí.

Pohled na utrpení jiných prožíváte na velmi vysoké úrovni
Indigovým dospělým dělá velké těžkosti snášet utrpení jiných, protože mají velice empatické povahy. Z tohoto důvodu se mohou vyhýbat přílišnému sledování zpráv - nikoliv protože by je nezajímalo, co se děje ve světě, ale protože o to mají až přílišnou starost. Sledování utrpení nevinných lidí kvůli hladu, válce nebo přírodním katastrofám je pro ně velmi traumatické a tyto pocity se zhoršují, když je příčinu utrpení možno odvrátit, jako v případech války nebo zneužití zdrojů velkými korporacemi. Indiga se často vyhýbají násilným médiím obecně, protože úroveň jejich empatie je tak vysoká, že sledování skličujících scén jim způsobuje citové utrpení v jiné rovině, než ostatním lidem!!

Dokáží poznat, jak se cítí ostatní
Indigoví v sobě mají "barometr", který dokáže rozpoznat pocity ostatních, popřípadě jejich myšlenky, někdy i na dálku.

Silná náklonnost ke zvířatům
Indigoví dospělí mají často velkou náklonnost ke zvířatům, a také jim "rozumí". Když mohou, tak zvířata zachraňují nebo podporují zvířecí charity. Indiga milují trávení času v přírodě a užívají si péče o zahradu i domácí květiny. Často rovněž milují sledování dokumentů o chování zvířat a krásách planety, kterou s nimi sdílíme. Indiga nevěří, že zvířata jsou v tomto světě méně důležitá než lidé, protože chápou, že vše je provázáno, my všichni jsme si rovni a vzájemně na sobě závislí.

Velmi silný smysl pro spravedlnost
Tento smysl a velký cit pro Pravdu je hluboce zakořeněn. V tomto současném světě, který je postaven na opačném pólu je to však s vlastnostmi onoho typu značně těžké.

Časté pocity zoufalství
Mnoho indigových dospělých v životě pociťovalo deprese, pocity bezmoci a zoufalství. Tyto pocity mohly začít ve věku teenagerů a od té doby se vracet. Jsou často způsobeny faktem, že Indiga prostě nechápou, proč si lidé vzájemně ubližují, přezírají Matku Přírodu nebo kladou na první místo moc a zisk. Pocit zoufalství je také dán tím, že většinová společnost vše špatné toleruje a problémy neřeší. Indiga mají často pocit, že nezapadají do společnosti, která často vypadá chladná a bezohledná. Mohou shledávat budování vztahů jako nesnadné, jelikož jim dělají těžkosti vztahy s lidmi, kteří jejich vlastnosti nechápou. O materiální věci se příliš nezajímají. Jakmile Indiga najdou důvod, mohou pracovat na dosažení pozitivních změn ve světě, což pocit zoufalství může rozpustit. Zde je ovšem problém v tom, že lidi věsměs snahy o zlepšení stavu společnosti nezajímá, jsou v tomto ohledu lhostejní a netáhnou za jeden provaz. Osoby konající tyto snahy nepodporují, nebo dokonce, což je pro Indiga zcela nepochopitelné, proti aktivitám tohoto typu ostře vystupují.

Neobvyklé spirituální zážitky
Indigoví dospělí často od raného věku ke značnému údivu své rodiny a přátel mají zájem o psychické nebo duchovní jevy. Tento zájem se nadále rozvíjí, i když Indiga dosáhnou dospělosti.
Indigoví dospělí mají otevřenou mysl ke spiritualitě a náboženství, kde za nimi spatřují jen lásku a světlo, místo aby akceptovali náboženská dogmata. Indiga mohla mít zážitky spatření bytostí z jiných světů jako duchů, nebo andělů. Také mohou mít mnohé zážitky 'blaha' a pociťovat vnímání jiných dimenzí a paralelních realit.
Některá Indiga mohou rovněž zažívat problémy v materiálním světě, jako je kupříkladu neschopnost nosit hodinky, neboť se jim vždy zastavují, mít problémy s počítači a dalšími technologiemi, které se chovají v jejich přítomnosti divně. Indiga mají často zvláštní náklonnost k času 11:11 a často si při pohledu na hodinky všímají, že k tomu došlo.

Jejich skutečný jazyk
Lidský jazyk, tedy mluvení ústy je pro Indigové omezující. "Hovoří" řečí, při níž není třeba užívat slov. Je podstatně rychlejší.

Jsou novátoři
Indiga velmi často přicházejí na nové způsoby řešení různých záležitostí. Vzhledem k zaběhnutému systému je však pro ně často velmi těžké nové metody prosazovat, zejména pro nezájem, nebo strach ostatních "něco" pro tyto věci udělat.

Neomylná intuice
Intuici má každý člověk, Indigo však "ví a vidí" mnohem více. Může se stát, že v raném dětství, nebo dospělosti své intuici ne zcela věří, bojuje s rozumem, ovšem síla intuice nakonec zvítězí. Což je dobře, jak pro ně - jelikož tak získají více klidu, tak pro společnost, jelikož ji mohou užít v její prospěch.

Inteligence
Indigoví bývají přirozeně inteligentní, v některých ohledech až velmi inteligentní. "Vidí" věci mezi Zemí a Vesmírem.

Najít hluboký smysl vlastního života je silným cílem duše Indiga
Indigoví dospělí často cítí silnou až sžíravou touhu najít a naplnit svůj smysl života, vzhledem k tomu, že celý svůj život "nezapadají" do běžných norem této společnosti a cítí se být mimo ni. Mohou pociťovat silnou potřebu dosáhnout změny světa a zanechat ho jako lepší místo. Není však pro ně vždy snadné najít smysl ve společnosti, která si cení otrocké práce, finančního a sociálního úspěchu, politické moci a konzumu, kde se Indiga často cítí jako selhavší. To může vést ke frustraci v nitru indigových osob, které pociťují hlubokou potřebu naplnit svůj potenciál, ale nemohou najít struktury, které by je v jejich touze podpořily.
Naučit se poslouchat svoji intuici může být prvním krokem, který je třeba, aby indigoví dospělí učinili k dosažení svého smyslu života. Jejich intuice je časem přivede k lidem s podobnými hodnotami a ke zdrojům informací, které je na jejich cestě podpoří. Když se indigový dospělý může naučit zpochybňovat sociální normy své kultury a společnosti a usilovat o hlubší smysl a význam, tak může začít ze své vnímavosti smyslu začít těžit a prospívat z toho.
Indigoví dospělí mohou ve světě svým zvláštním darem dosáhnout skutečnou změnu. Pokud si myslíte, že jste Indigo, tak stojí za to prozkoumat dimenze vašeho duchovního rozvoje, aby vám umožnily vynést své unikátní dary světla a lásky do světa.

Milá Indiga/křišťálci - všechny informace máte v sobě, Vy jste budoucností pro první krok k otevření lepšího světa.
Nezáleží na vašem věku. Došlo u Vás k proměně, povstaňte z popela!!


Pramen některých částí - okop. > http://www.learning-mind.com/traits-of-indigo-adults/ 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama