- Indigový chlapec Saša > rozhovor o změnách na Zemi /4/

1. června 2017 v 0:11 | Lena |  - Indigoví, křišťálci

První série rozhovoru > ♪♫♪

Věnujte pozornost odkazům u vybraných odpovědí, můžete si zde ověřit má tvrzení a zkušenosti.
Budeš žít v Moskvě, nebo se odebereš do přírody?
Žít v přírodě je dobré, ale velká města učí žít v sobě. Když se dostaneš ven na vesnici, je někdy obtížné si zvyknout. Lidé se nudí, protože se potřebují bavit. K tomu potřebují zařízení, které to bude dělat za ně. Lidé budou myslet, že to dělají sami. Pak se stanou lenivými a bojí se kamkoliv jezdit. Připadá jim to těžké udělat. Zatím zůstanu ve městě. Je tu mnoho zdrojů informací, které mi v přírodě chybí. Ale to neznamená, že jsou hlavní.


Řekni, co tě v životě dokáže pobavit, čemu se směješ, když jsi veselý?
Rozesměje mě moje třídní učitelka, když na nás nadává. Ve skutečnosti je hodná a my všichni to víme. Ale mlčím a někdy se usmívám. Ona si myslí, že se jí smějeme. Také se směju, když si máma s tátou nemohou vybrat, jaký druh chleba koupit. Mně se líbí jakýkoliv, který koupí. A ještě se také směju, když slunce září a v očích se objeví slzičky. A když se smějí všechny děti, držím s nimi krok.
Směšných věcí je v životě hodně. V podstatě vždy, když si s kamarády děláme legraci nebo když něco provádíme, a pak nám nadávají a odpustí. Já vím, že mě mají rádi rodiče, babička, a směju se na ně. A právě tak na kamarády.

Proč jsi nám vyprávěl o Saturnu, když z technických důvodů jsou problémy neřešitelné?
Vaše myšlenky mohou změnit prostor (čas). Přemýšlejíce dnes, pomáháte věc vykonat v budoucnosti. Je těžké to pochopit, ale je to tak. K dispozici je společné planetární pole. Není v něm čas, proto jej používá každý v každém prostoru. To, čeho se vám dostává dnes, mohli začít v mysli tvořit před několika staletími.

Existují v současnosti fyzikální teorie, které odrážejí reálný obraz světa? Je pravdivá teorie fyzikálního vakua vytvořená naším krajanem G. I. Shipovym?
Dali jste mi pro mě příliš obtížnou otázku. (Dále Elhfi) Vakuum se jeví jako konstruktér pro všechny druhy prostoru. Ve své podstatě je vakuum zvláštní stav, který může mít jakoukoliv skutečnou podobu. Skutečnost konstruovaná tímto způsobem bude vždy subjektivní. Její pochopitelnost a reálnost se nemůže jevit pravidlem v chápání obrazu světa. To vše se bude měnit. Všechny věci pocházejí z transformace vakua s parametry fyziky. Ale parametry fyziky nevyčerpají samotné vakuum.

Mluvíš o aktuální hodnotě % z maximálně možného vložení schopností člověka. Může člověk sám změnit maximální hodnotu (možná s pomocí jiné osoby)? Za jakých podmínek se procenta změní?
Toto procento je stanoveno od narození a je takové, jaké je. Potřeby ho nezvýší nad mez vám danou, není to v zájmu toho, jak žijete. Procento se může lišit pouze v rámci daném vám od narození. Hlavní podmínkou změny je nepoužívat jen hotová řešení, ale také vytvořit svá vlastní. Pokud nebudete přemýšlet, vaše úspěšnost bude klesat. Stále je důležité mít na paměti, že vaše myšlenky by neměly rušit ostatní. Pokud tak budete činit, bude vaše úsilí k ničemu, protože snaha myšlení bude vynaložena na zbytečné boje. Ještě je nutné být na myšlení nezávislý, pak se vaše duše bude zlepšovat.

Berou indigo v úvahu charakteristiku "duše" člověka? Co rozumíte pod tímto pojmem? Co mění charakteristiku "duše"?
Charakteristika duše je komplex úkolů a možností/schopností člověka. Duše, to je ukazatel rozvoje, stavu kontaktu. Každá duše má své místo v životě. Duše neroste, ona se vyvíjí - to jsou dvě různé věci. Duše je částí Univerza. Její stav nemusí být nutně kompletní. Je to projekce Neexistujícího. Duše není zcela nezávislá. Je částí. Charakteristiku duše mění činy. Jsou to možnosti člověka, které si vybírá při narození. Čím více možností, tím přísnější je hodnocení činu. Čin přidá nebo odečte síly duše. To je pak předáno Univerzu. Ono tak žije. Duše žije stejně. Z Univerza duše dostává otázky a životem na ně odpovídá. Jedná se o další činy, které duše může udělat a může neudělat. Je těžké si vybrat, ale je to možné. Správná volba dá duši i Univerzu nové porozumění. Nové poznatky vždy přinášejí radost, pochopení a moudrost. To je účel života.

Kdo se stará o to, aby si člověk nepamatoval předchozí životy?
To nikdo nesleduje. Je to vaše vlastní volba. Vy sami se vzdáváte svých vzpomínek, protože by vám zasahovaly do současného života. Život a to, co víte, není totéž. Pokud se to spojí, nebudete moci žít. Pokud je to nutné, získáte přístup k malé části toho, co jste dříve prožili. To je nezbytné tehdy, pokud je to vážná věc. Lidé si pamatují, co chtějí mít v paměti a nepamatují, co si pamatovat nechtěli. Taková přání má pouze člověk a nikdo jiný.

Jakou roli hrají "kurátoři"? Jaký typ vztahu by měl být správný?
Kurátoři pomáhají pochopit, jaké kroky je třeba udělat. Ty si ale pak vybírá člověk sám. Kurátoři nejsou lidé z vašeho okolí. Jejich úkolem je nebýt v dohledu, ale jen občas se zjevit. Komunikace s kurátorem je nutně založena na respektu. On je pro vás dospělým. Všechno, co říká, je pravda. Vy jste se také zavázali říkat pravdu. Pokud budete podvádět, přestane s vámi mluvit, a vy se budete cítit osamělí. Slova kurátora nejsou výzvou k akci, ale radou. Vaše konverzace je rovná. Nikdo by se neměl bát nebo padat na kolena. I vy můžete být kurátorem. To je jedna z možností života.

Jak se měnilo klima za posledních 16 tisíc let a jaké to bude po Změně?
Na tuto otázku vám odpověděla věda zvaná geologie. Nebudu přidávat nic nového. Významné změny v době trvání vašeho života nebudou.

Zajímá mě tvůj vztah k církvi, byl jsi někdy v kostele? A pokud ano, jaký druh zkušenosti jsi tam získal, nebo emoce, pocit?
Byl jsem v kostele opakovaně. Různých církví. V některých se mi líbilo, v jiných ne. Záleží to na kněžích a na lidech, kteří tam přicházejí. Podle toho kostely různě svítí. Stejně svítí i lidé. Za tím sem chodí. V kostele, který svítí zlatým nebo stříbrným světlem, je vždy lehko. Tam na vás čekají a tam vám pomáhají udělat vaše světlo jasnějším. Potom už byste to měli dělat sami. Mnozí sice jednoduše podpoří to, co dostali, a tak se to také může dělat, ale je lepší, aby vaše světlo záviselo na vás a ne na kostele.

Když jsi Indigo, máš zvláštní schopnosti. Jsi tedy něco, jako nadčlověk? Je možné to takto brát?
Proč si myslíte, že já nejsem člověk? Jsem obyčejný kluk. Tak, jak tady hovořím, nemluvím nikde jinde. Když řeknu, že jsem si promluvil s mně podobnými přáteli, jen stěží to mé okolí chápe, a pro mě je pak obtížné s ním komunikovat. Nechci to, ale také se svých schopností nezbavuju. Každý z nás má různé schopnosti, ale žijeme vedle sebe.

Co je "třetí oko"?
Třetí oko, to je vnitřní vidění člověka. Má ho od narození. Je jím možné vidět nejen silné zdroje světla, ale také slabé a velmi slabé.

Jak se dá otevřít?
Musíte pochopit, že člověk, to není jediný stav, ve kterém se nacházíte.

Řekni nám něco o tom, co je víc než láska. Má to něco společného s tím, co lidé nazývají Bohem? Proč, když to lidé pocítí, už nemohou žít v pokoji?
To, co je víc než láska, není svět ani prostor. Pouze na ně dohlíží a pečuje o ně. My všichni jsme pro ně jako děti. Každého je třeba nakrmit, musí se učit a vyrůst. Tyto tři hlavní koncepty všichni známe. Toto se nám předává každý den. Máme rádi to, co nám dají prostě tak, ačkoliv vše je na světě uspořádané právě naopak (alespoň u lidí). Za to od nás nežádají nic na oplátku, a to znamená, že naši lásku nepotřebují. Jen ji sledují, protože vědí, jak ji vytvořit. Nemůžu říct víc, protože to nemohu vyjádřit. Mohu jen říct, že tam je láska, která k nám přichází, velmi silná a může se na ni zemřít předčasně. Když ji pocítíš - najednou pochopíš, co v životě děláš. Tato láska je do našich životů dodávána po troškách. A my jsme částí této lásky. My jsme z ní.

Prosím, můžeš nám říci, co bys nám chtěl sdělit ty?
Chci říct, že dospělí se stali podivnými: jsou rozptýlení a uspěchaní. Můj táta zapomíná, co řekl včera, a máma se na všechno ptá dvakrát nebo třikrát. A ještě - zdá se mi, že dospělým se něco stalo: tváře, které vidím, jsou rozčílené, unavené nebo apatické. Dokonce se stalo, že naše učitelka začala méně kontrolovat úkoly v matematice, a před tím to bylo velmi časté.
Budete stále více unavení. Souvisí to s místem, ke kterému se Země přibližuje. Je to samotné úpatí kopce, od kterého se začne další stoupání. V nejnižším bodě se vše zastaví, ale ne ve skutečnosti. Ve skutečnosti se všechno změní. Zpět do kopce nemohou stoupat všichni. To bude také skutečné. Záleží na tom, co lidé nazývají "duchovností". > / Aktuálně > stoupáme! > ♪♫♪ /
Ti, kteří vládnou světu, se budou snažit, aby lidé co nejméně rozuměli. Je to spojeno s tím, jak se učí ve škole a na univerzitě. Pomáhají jim v tom televize, rádio a počítačové hry. Ti, kteří byli vyškoleni, provedou to, co se naučili. To přinese zkázu. Na Zemi bude "válka", aby bylo možné žít. Lidé se na tuto válku připravují. My se na tom podílet nebudeme. Lidé se budou navzájem zabíjel pro nic za nic. Pokud by byli schopni rozmlouvat o trochu lépe, bylo by to jiné. Teď je to téměř nemožné.
Přestaňte se snažit bojovat a pokuste se začít chápat, jak spolu komunikují planety ve sluneční soustavě, co je to Slunce a v jaké přetížení vstupuje. Byly vám zanechány poznatky, které je nutné použít. Získat znalosti je velmi jednoduché: musíte položit jednoduchou a jasnou otázku. Nesmí se však týkat peněz a osobního prospěchu.

Odkud se berou a přicházejí "mladé duše"?
Mladé duše přicházejí z nově vytvořených genetických pouzder. Přicházejí zvenčí. Mladé duše jsou nutné pro podporu chápání toho, co už dělají ostatní. Mladé duše mají stejná práva se starými, ale tyto pojmy nejsou přesné - duše nemají věk, mají potenciál, znalosti, které přijímají. Všichni se učí různou rychlostí. Není vždy nutné se oddělit, aby bylo možné se narodit.

Je pravda, že emoce, pocity, prožitky, radost lidí na planetě Zemi jsou zdrojem "potravy" pro bohy?
Se zlepšením světlých vibrací člověka se zlepšuje i zdroj energie ze Země do kosmu.
V kosmu se krmí jen ti, kdo jsou jako lidé. Ostatní si vyměňují mezi sebou. Vyměňovat si je možné pouze předáním části sebe a získáním části druhého. Dokonce i lidé to mohou dělat, ale špatně to chápou. Každý člověk má možnost takto přijímat a dávat. Když Tvůrci byli sami, sdíleli svou část s obklopujícím je Univerzem a dostali v odpověď také část (poznání). Taková výměna je pravidlem ve světě, kde my žijeme. Ti, kteří se snaží nechávat si vše pouze pro sebe, postupují špatně, protože brzy prasknou. A to pořádně. Bohové nejsou a nikdy nebyli. Bohy si vymysleli lidé. V knihách, ve kterých se píše o bozích, hovoří myšlenky lidí, kteří bohy viděli jako sobě podobné, ale daleko inteligentnější. To, na co se ptáš, je podobné počítači. Pouze monitor a klávesnice si neustále mění místa ve světech Stvořitelů a člověka.

Je pravda, že Země je jen experiment, kam se posílá k osídlení, kde strádají, radují se, učí se?
Tvrzení, že Země je experiment, není kompletní. Pouze třetina je v experimentu a zbytek žije svůj život. Rozměry neexistují. Je to jen vlastnost lidského vidění. Pouze takové oko jako lidské může vidět rozměr. Podobným způsobem funguje vidění jiných tvorů. Každý vidí to, co je mu dáno vidět k plnění jeho úkolů.

Napsal jsi na začátku, že až "vědoucí" uvidí záblesk světla, bude to signál. K čemu tento signál, když "vědí"? Co pro ně může opravdu znamenat? Mohl by to být signál k referenčnímu bodu, odpočtu?
To je signál - referenční bod. V tento okamžik budou procesy na Zemi končit. Není nic, co by se dělo samo od sebe. Planeta Země, to je kosmické zařízení. Signálem nebude záblesk světla. Tento signál obyčejní lidé neuvidí, protože to nebudou potřebovat. Indigo je malá část uprostřed "vědoucích", kterých také není mnoho. Tato část představuje z celkové populace 0.0008456 %. Řízení planety probíhá bez vědomí jejích obyvatel. Tak se vždy dělo a vždy dít bude. Pokud to lidé pochopí, přestanou Zemi považovat za svůj domov. A jiný domov nemají. / Lena - tento impuls (?) > ♪♫♪, ♪♫♪ /

Vidíš auru? A jak silně ji vidíš?
O auře jsem se zmínil o něco dříve. To je světlo, které přichází od člověka. Všechno na světě svítí. Člověk se skládá ze světla, ale jeho oko je uspořádáno tak, že vidí jen základní formy světla jako tělo. Pokud vidíte tečky světla, jsou to nejjasnější části ostatních částí lidského světla.

Existuje mnoho zdrojů, které říkají, že to bude přechod do jiné dimenze a všichni z nás potom budeme v pořádku, ale ty nám slibuješ div ne pekelné Slunce atd. Znamená to, že všichni ostatní lžou, a ty jediný mluvíš pravdu? Co k tomu můžeš říci?
Neslibuji nic. Já říkám jen to, co vidí ti, kteří vám toto předávají. Existuje mnoho možností událostí. Nyní se stává silnou volba, kdy na Zemi proběhnou významné změny. Důvodem je to, že lidé se přestali rozvíjet a začali ničit svůj svět. Stát se ničitelem svého světa, neplnit svůj životní úkol, je hloupé. Hloupost není na světě potřeba.

Kde, Sašo, čerpáš informace pro odpovědi na otázky? Co je jejich zdrojem? Kdo, nebo co je za tím?
Moje zdroje jsou pokaždé jiné, vše závisí na otázce, kterou mi položíte. U mě funguje pochopení Zdrojů. Když vám řeknu o bodu přenosu, nebudete tomu rozumět, protože neznáte všechno. To nejsou živé bytosti. To je stav mysli ve světě. Důležitý není zdroj, ale jak s ním mluvíte. Brzy pochopíte, že místo ve světě nemá žádný význam. Místa vyznačuje pouze člověk.

Jaký je nejbližší osud Mongolů v budoucnu mezi dvěma zeměmi, Ruskem a Čínou. A co můžeš říct o Mongolsku.
Mongolsko bude pod správou Číny.

Proč mi život tady často způsobuje smutek, a dokonce i zlost? Z nevyhnutelnosti snad?
Jste člověk a máte emoce. Je to prostředek k chápání světa, ve kterém žijete. Chcete být? V tomhle najdete odpovědi sám. Kvůli tomu jste přišel žít.

Jaký byl život na Venuši, než se stalo, co bylo příčinou?
Odůvodnění neobyvatelnosti Venuše je její program života. Totéž čeká Zemi a další skalnaté planety. Principem vývoje sluneční soustavy je přechod z pevného na plyn. Potom nastane změna hmoty.

Co je bod "Já-jsem"?
Jsem-Země, svět, ve kterém jste se narodili.

Co je to jasnozřivost?
Schopnost porozumět světu bez převodu skrze orgány týkající se těla.

Jak se spojit se svým Vyšším Já?
Jste s ním spojeni neustále. Je však třeba se ho naučit slyšet. Začněte s pravdou a srozumitelností.

Sašo, co si myslíš, že se stane se Saturnem?
Saturn se bude blížit ke Slunci. Pokud při tom vzroste záření ze Slunce, stane se, že vlny z každého z nich se potkají, vrátí se a půjdou zpět k sobě. To je pro vás nejhorší varianta průběhu. Vliv gravitačního objektu se pravidelně objevuje v solárním systému, je jeho součástí. Znalosti lidí o systému, ve kterém žijí, jsou neúplné.

Jaká mají lidé práva na Zemi, pokud jde o "vlastnictví", kdo jim je dal a za jakých podmínek?
Lidé nemají na Zemi právo. Země není jejich vlastnictvím. Pojem "vlastnictví" zde nelze použít. Země je místo pro realizaci možných stavů, které jsou totožné s formou stavu, jakou je Země. Člověk je kopie Země, ačkoliv k tomu není doklad.

Nedávno jsem četl knihu Drunvalo Milchizedeka "Květ života". Na konci knihy je praxe vytváření Mer-Ka-Ba, což je něco jako světelné tělo člověka. Z hlediska indigo: je to pro člověka nezbytné, nebo je to nesmysl?
Vím o této knize a viděl jsem ji. Ale četl jsem z ní jen trochu. To, co jsem četl, znám. Světelné tělo člověka - to je jeho "jemné" tělo. U každého má jinou velikost. Stav tohoto těla závisí na duchovnosti a každodenním konání člověka. Každý člověk svítí jiným světlem. Díky tomu se mohou rychle najít a komunikovat. Existují lidé, kterým světlo hasne. Brzy zemřou.

Řekni, je možné připojit oddělených deset spirál DNA a jak to udělat?
DNA šroubovice nejsou odpojeny. Nemohou být odpojeny, protože to je jiná paměť, ne jako u člověka. Tento kousek paměti se jen mění a přizpůsobuje tomu, co se děje na Zemi. Pokud lidé chtějí nadále v tomto světě žít, budou muset tyto změny přijmout. Jestliže však budou chtít všechno nechat při starém, nebudou žít dlouho. Lidé ztratili "víru". Bez toho budou vždy žádat o vysvětlení, ale nikdy nebudou věřit. Těm, kteří nevěří, bude ve světě těžko. Zůstanou sami a budou postupovat velmi pomalu, protože se budou bát, aby neudělali chybný krok. Když konečně najdou, co je správné, bude to už minulostí, ale lidé se dlouho snaží pamatovat. I z tohoto důvodu jsou nuceni vláčet za sebou "celou skříň" zbytečných znalostí.

Má nynější kometa nějakou souvislost se Zábleskem?
Kometa k záblesku vztah neměla. Na Slunce mají vliv jiné skutečnosti. Bylo vždy spojeno se sluneční soustavou, ale znalosti o tom jsou v čase velmi roztroušené. V pohádkách a mýtech se o tom něco málo vypráví. Brzy bude Slunce ze sebe velmi silně posílat světlo. Lidé na to musí být připraveni.

Říkal jsi, že je třeba se naučit používat "životní energii", mohl bys mi říct, co představuje, jak se naučit ji používat?
Životní energie jsou u každého člověka jiné, ale je jich jen 7 (zřídka 8). Chcete-li tyto proudy použít, musíte se nejprve naučit je vidět, například v barvě. Jejich barvy jsou stejné jako u duhy. Každá má svou vlastní sílu a může vám přinést škodu, stejně jako zdraví. Když si berete barvu pro sebe, musíte si vzít jen tolik, kolik potřebujete, ale ne víc. Pokud máte hodně barvy, musíte jimi podělit, předat ji tam, kde chybí, ale nevyhazujte. Barvy je možné navzájem kombinovat, pak se stáváte větším. U jiných vzniká jiná barva. Pak vás začnou vidět.

Jak smýšlíš o náboženství? O modlitbě?
Každá modlitba posiluje to, co je uvnitř člověka. To je pravidlo, které je nutné stále opakovat a které je třeba vždy znát. Ten, kdo nezná tato pravidla, musí dobře rozumět jiným, nebo se je naučit. Bez nich se může nakazit různými nemocemi ducha a zemřít. Taková smrt je dlouhá a těžká. Náboženství a modlitba není jedno a totéž. Sloužit Bohu není třeba, protože on je uvnitř každého z lidí. A sloužit sám sobě je hloupé. Každý prostě musí věrně plnit své povinnosti a ne čekat, až to za něj udělá jiný.

Každý člověk má svůj životní program, životní cestu; může během svého života měnit?
Program života člověk změnit nemůže. Ale k životnímu cíli může jít různými cestami.

Je pravda, že příbuzní jsou členy téže rodiny duší nebo fragmenty téže podstaty?
Ti, kteří žijí v jedné rodině, ve skutečnosti nejsou rodina. Téměř všichni přicházejí do rodiny z různých míst. Ale rodiče milují všechny děti, protože přišly žít.
Spojení mezi matkou, otcem a dětmi je nejsilnější. Pak mezi bratry nebo sestrami. Pak mezi bratrem a sestrou. Další vztahy jsou slabší. Máma a táta mohou svým dětem rozumět beze slov, ale když vyrostou, přestanou to dělat, protože děti vyprávějí samy o tom, co se s nimi děje.

Má většina duchů nyní ztělesněných na Zemi duši, nebo jsou zde - něco jako hosté, stejně jako ti, kteří nyní Zemi pozorují? Jaký mají vztah k "vlastníkům"?
Žijící i pozorovatelé se podílejí na tomtéž životě, který je spojuje přes jejich skutečnost. Úkolem pozorovatelů je najít podobnost, úkolem žijících je podobnosti přijmout, nebo nepřijmout. Pokud problém nebude vyřešen, pozorování i život ztratí smysl a budou zastaveny.

Milliony ruských dětí tráví svůj volný čas u počítače a nejen děti. Na jedné straně je to pochopitelné vzhledem k situaci ve městech - nejsou podmínky k trávení času, není účel, idey, kam jít, kam směřovat?! Nadhoď mi prosím reálný a vznešený cíl pro v tuto chvíli. Řekni, co mám dělat, nebo jen čekat na cokoliv?
Počítač je vytvořen na principu lidského myšlení. Znalosti člověku nedá. Pouze je pomáhá získávat. Každý, kdo sedí u počítače, obdrží ty znalosti, ke kterým směřuje. To může být provedeno rychle, odstraňuje to vzdálenost. Nevšimnete si však, jak běží čas. Internet je postaven na čase. Čas, to je jeho hlavní znak. Když vstoupíte na internet, vstoupíte do času a začnete ho používat. Zeptejte se sami sebe: Jak to děláte? Pokud se čas stane podobný internetu, nebude tam člověka, nevydrží rozum.
Dětem, které si dlouho hrají na počítači, ubírá čas. Ten je jim životem dán, aby plnily svůj úkol. Pokud však zabijí příliš mnoho času, pak se splnění úkolu stává nemožným. Pak se ztratí cíl a člověk může být ovládán. Musíte pochopit, co je třeba dělat a zároveň to učit i děti.

Co dnes může udělat libovolný člověk pro Saturn?
Saturn není podřízen lidem. Promiňte.

Z jaké dimenze jsou naši andělé a jejich asistenti?
Dimenze pro ně není důležitá. Oni nepatří do rozměrů a jsou kurátory lidí. / Lena - tzv. Andělé jsou bytosti, jejichž působnost, kde se cítí dobře má vyšší vibrace. Mohou se však objevit i zde, na Zemi /

Pomáhá hora Kajlas a jiné starověké komplexy? Jak a čím?
Hora ne, některé další body ano.


Navazující část > ♪♫♪
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama