- V obraze s pannou Marií je falešná manipulace

10. dubna 2017 v 0:07 | Přímý autor Lena |  - Falešní proroci
Co se týče církví obecně, domnívám se, že dnes snad i "malé" děti vědí, že mnohé, jejich představiteli, stoupenci a věřícími prohlašované "pravdy" jsou leckdy tak překroucené, že prasečí ocásek je proti tomu rovná laina. Čili psát o tomto pokrouceném, falešně manipulačním procesu, nebo jej dalekosáhlým způsobem rozebírat není třeba.

Osobně vím, že Božství existuje, a také každý den poznávám jeho krásu a sílu, jelikož je energií. Rozhodně nefunguje způsobem, jakým je některými výše zmíněnými prezentován.

Dnešní sdělení se týká věci, kterou jsem načetla z vibrační informace, jež vyvěrá z jednoho z takzvaných "svatých" obrazů. Vše kolem nás obsahuje energetické pole, vibrace. Pokud někdo před mnoha lety namaloval obraz, pak vibrace, které do něj vložil se uchovávají po velmi dlouhou dobu. Pokud jej malíř kreslil ve smutku, obraz vyzařuje nepříjemnou, těžkou energii. Pokud v radosti, sálá z něj Světlo. A co dejme tomu lež? >

Obraz, kterého se věc týká Vám možná něco řekne. Před časem jsem listovala stránkami internetu a jaksi "náhodně" mi naskočil list, kde byl obraz umístěn. Napadlo mne, řádněji si jej prohlédnout a zjistit, zda je jeho sdělení pravdivé. Je velmi podobný zde vloženému a popisován, jako panna Marie, do které vložil duch svatý nový život v podobě později narozeného Ježíše. Tento duch svatý byl vyobrazen, jako světlo plynoucí z nebe směrem k Marii. Obraz byl údajně namalován před mnoha lety, které sahají do daleké minulosti.
V různých knihách je popisováno: "Ježíš se narodil z ženy (srov. Gal 4,4). Tou ženou je Maria, panna z Nazareta, na niž shlédl Hospodin se zalíbením, když si ji vyvolil (srov. Lk 1,48). Maria otěhotněla mocí Ducha svatého (srov. Lk 1,35) a podle Boží vůle porodila toho, jehož mohl lidstvu darovat jedině Hospodin."
My si v této chvíli můžeme položit otázku: "Jakým způsobem do Marie vniklo semínko Ježíše?" Za pomoci ducha svatého, jak je tvrzeno? Kdo je dle těchto osob onen duch svatý?
> Logicky bychom si mohli odvodit, že Marie mohla být "oplodněna" za pomocí jakési mimozemské technologie, tedy civilizacemi podstatně vyspělejšími. Pozorování různých nevysvětlitelných těles jsou hlášena již velmi dlouho, čili nelze vyloučit, že něčemu v tomto smyslu mohlo dojít.
> Druhou variantou je, že vše, co nám říkají je bohapustá lež a Ježíš, existoval-li, vzešel na tento svět zcela běžným způsobem tak, jako my ostatní. K této variantě se přikláním podstatně více, jelikož energie směrem k této věci jsou silnější.

Dále bych si dovolila říci svůj názor ohledně dlouho probíraného panenství Marie. Jelikož tato žena je popisována, jako "panna Marie", mnoho lidí spekuluje, jak mohla panna otěhotnět. Slovo panna mi zde spíše přijde, že bylo myšleno, jako dívka. My dnes říkáme dívka, kdysi se oslovovalo panna.

A nyní k obrazu: V době, kdy jsem jej prohlížela a "četla" energie, které z něj vyzařují jsem došla k závěru. "Vidím" zde manipulaci, faleš. Tento obraz byl dle mého názoru malován osobou, která věděla, že nekreslí Pravdu. K vyhodnocenému závěru se přikláním z 85%. Což považuji za vysokou hodnotu.
Můžete si říci, že mnoho obrazů tohoto typu je, nebo může být ve srovnání se skutečností manipulací. Jistě. Ovšem, já jsem si toto nyní určitým způsobem ověřila, bude se mi lépe spát a zároveň jsem se s Vámi s oním poznatkem chtěla podělit.


Co je zvláštní záhadou, obraz, o kterém hovořím jsem měla hezky uložen pro použití k tomuto článku, nemohu nalézt. Zda jsem jej nevědomky vymazala, či došlo k jinému úkazu, mi opravdu není známo. A informaci, kde je v této chvíli opravdu "nenačtu". Mohu Vás však o něco poprosit. Pokud je zde osoba, jež by mohla vědět, který obraz zmiňuji, budu jen ráda za tip. Obraz je velmi podoben zde vloženému.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama