- Transformace VĚDOMÍ > nové události

3. dubna 2017 v 0:07 | Prvotní autor Lena |  - Nové frekvence Země osobně
Co se týče energií vně i uvnitř Země a jí blízkého prostoru Vesmíru, v této oblasti došlo k další změně a je mi ctí, že ji mohu opět přeložit do lidského jazyka.

Ve dnech 27. 3. - 1. 4. 2017 došlo k dalšímu velkému posunu ve změnách, které vznikají za pomocí a při podpoře Nových ►energií◄. Děje se tak mimo jiné i proto, že planeta Země i lidstvo došlo k dalšímu konci svého vývoje a činí stále stejné chyby, jeho zásahy do systému jsou destruktivní a vedou k záhubě. Proto nyní kráčí Novým směrem. Toto vše je zpovzdálí sledováno a podporováno mimozemskými civilizacemi. Prosím, pokud je zde osoba, která tuto existenci stále popírá, pak vězte, že se s určitými formami ►zástupců◄ v dohledné době, jako lidstvo tváří v tvář setkáte. Navíc, různé energie mimozemského typu jsou již mezi námi.

V dnešním případě se však jedná o energie jiné, než popisuji v minulých překladech. Jde o energie, které nejsou pohyblivé, ale ustálené do jednoho celku, jsou rozprostřeny skrz celý prostor naší planety a zasahují do prostoru směrem ven, do Vesmíru. Jde o "energii Vědomí". Na toto Vědomí jsme více, či méně "napojeni" všichni a můžeme z něj čerpat informace. Osobně jsem jej nazvala Vesmírná banka, neboť jde o prostor, který do sebe na zvláštní rovině ukládá veškeré události, k nimž dojde jak na Zemi, tak ve Vesmíru. To je má zkušenost. Je z něj tedy možno "stáhnout" jak události minulé, probíhající, tak budoucí (v případě tvoření budoucnosti zde vidím ještě jiný prostor, který s prostorem Vědomí prolíná) Lidé, kteří z této oblasti data stahovat, nebo v překladu číst neumí, a těch je většina, se tomu brzy budou učit.
Tato Vesmírná banka nyní prodělala "restart" a vědomí lidstva se spolu s ní "musí" uvést do souladu. Tak se i děje. Dochází k postupnému PROPOJOVÁNÍ.


Pokud patříte mezi citlivější osoby, pak tyto změny můžete u sebe vnímat, jako "vypnutí" mozkové činnosti, pocity mdlob, u některých až kolapsovitých stavů, jakoby jste v hlavě měli "prázdno". Může docházet k vynechávání paměti, horšímu soustředění. Dochází k "přepínání" funkce mozku, jeho frekvence se nyní přizpůsobují Novým frekvencím. Proces mohu přirovnat k přelaďování stanice rádia na jiné, lépe zachytitelné vysílací frekvenční pásmo. Mimochodem, chcete si vyzkoušet ►telepatickou◄ komunikaci? Telepatie je zcela běžný druh komunikace, které se "kdysi", v hluboké minulosti užívalo zcela běžně. Nyní opět dostává slovo. Je to jednoduché!

Takže, vydržme, čistěme svá těla i mysl.

Ještě jedna věc: Pokud jste silně emocionální, rychle se rozčílíte, nebo jste velmi citliví, může u Vás nyní po takovéto vnitřní emocionální bouři docházet k velkému vyčerpání. Je tomu tak proto, že se pooomalu dostáváme do Jednoty, což značí - v jednotě již není takových výkyvů, vše plyne harmoničtěji. Vesmír Vám tím "říká": "Jdeš špatnou cestou. Rozčílení jednotu v Tobě narušuje, přelaď, nauč se své emoce chápat, usměrňovat je, buď více ve svém středu." Při dotazu "jak" to udělat - odpovědi jsou ve většině obsahu rubrik těchto stránek. Ostatně proto jsem je založila.

Naslouchejte potřebám svého těla. Pokud možno více odpočívejte, lépe se stravujte.

Nyní dochází k vyrovnávání frekvencí člověka s Novými frekvencemi a já přeji nám všem, abychom vše ustáli. Lidé, přestaňte být slepí a zajímejte se o své okolí. Otevřete se !!

Na mých stránkách máte k dispozici mnohá data k cestě být dokonalejší a spokojenější bytostí. Máte zájem jí být, nebo stále chcete sestávat ve starých, nefunkčních strukturách? Tato data zde vkládám zdarma, pocházejí ode mne a stojí mne to energii. Ano ostatní mnohé informace, které většinou ani nemají ze sebe, zpeněžují ve formě něco za něco. U mne je tomu jinak. Prosím, pochopte, dělám to pro Vás! Odměnou pro mne v této věci je vaše osobní odezva.


Lena - průvodce na cestě za štěstím, překladatelka vibrací Země a Vesmíru.


Další příspěvky této sekce > ♪♫♪


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama