- Moudrá soudkyně > Děti ubily plameňáky - řešení

6. dubna 2017 v 0:44 | Přímý autor Lena |  - Moudrá soudkyně srdcem
Kdo je moudrá soudkyně zde > ♪♫♪

Jistě se k Vám nedávno dostala zpráva, která se týká nepatřičného chování tří dětí, jež v zoologické zahradě ublížily plameňákům, z čehož jeden tento útok nepřežil. > ♪♫♪

Dříve jsem se k sepsání této události nedostala, každopádně, své rozhřešení zde rozhodně uvedu.

V jihlavské zoo se tři děti ve věku 6-10ti let dostaly do ohrádky mezi plameňáky a doslova je začali ubíjet za pomocí klacků a kamenů. V hlavě každého normálního člověka v této chvíli okamžitě vyvstane otazník. Jak může dítě ublížit zvířeti, navíc tak brutálním způsobem??

Pokud vezmeme v potaz věk - 6ti leté dítě, co se týče kontaktu ještě nemusí mít tolik rozumu. Ovšem i u dítěte tohoto věku je již možno rozeznat přirozenou lásku ke zvířatům. Jako malé děti však můžeme nechtíc zvířátku "ublížit", kupříkladu tak, že při hlazení, mačkání apd. přitlačíme více, v tomto věku ještě nemusíme mít vyvinut smysl doteku. Zde ale nejde o záměr.


Podívejme se na příčiny chování všech chlapců i z psychologického hlediska:

Běžné dítě zvířeti neublíží takovýmto způsobem. U 6ti letého může sehrát roli jeho okolí, kterým mohlo být ovlivněno. V našem případě se tedy jedná o starší, výše uvedené kamarády, ke kterým se přidal, bez přemýšlení nad následky svého počinu. Ovšem starší hoši již v tomto ohledu mají mít větší rozum. Jak je tedy možné, že k tomuto incidentu došlo?

> Prvním odrazovým můstkem je sociální prostředí rodiny. Děti silně reagují na chování rodičů k sobě navzájem, a pokud jsou tito k sobě nějakým způsobem agresivní, dítě ono chování může přijmout, jako vzorec.
> Dále - rodiče mohou mnoho pracovat, tudíž nemají tolik času věnovat se dětem, ty pak rostou "volně". Děti sice potřebují určitý druh svobody, ovšem vše má své hranice, také potřebují vedení správným směrem.
> Určitá nuda může způsobit, že děti hledají různá nezdravá dobrodružství, což přelezení ohrady k plameňákům a následná akce může poskytnout.
> Sledování televize: V tomto médiu je překvapivě stále mnoho násilí!! A děti jsou jako houba. Nasávají, a poté kopírují.
> Dalším ovlivňujícím faktorem jsou různé PC hry prezentovány skrze počítač, mobilní telefony... Kolik zde nalezneme násilí!! Děti sice tento typ her mohou mít od rodičů zakázány, ovšem je třeba si uvědomit, že dítko si často umí nalézt jinou cestičku k zakázanému ovoci, kupříkladu u kamaráda.

Jak bych tento případ řešila + rozsudek

> Nejprve považuji za nutné nahlédnout do zázemí rodin těchto dětí. O jakou sociální vrstvu a úroveň osobností členů rodiny se jedná, dle toho je možno určit následný postup.
> Rozhodně bych navrhla odborný posudek psychologa pro každé z dětí. (samozřejmě kvalitního, ne každý ps jím skutečně je) Dle výsledků poté postupovat dále. Také bych přihlédla k možné ►šikaně◄ některého z dětí, toto si pak mohlo svou vnitřní bolest "vybít" na nevinných plameňácích a strhnout pro tento čin své dva kamarády, kteří mohli být submisivnější. Je jednoznačně nutno nalézt prvotní příčinu chování dětí.
> Násilí v médiích dětem "vnucuje" toto chování a děti napodobují! Řešení v této věci je jasné, již bezesporu nemusím rozepisovat.
> Rodiče, nebo zákonní zástupci dětí zoologické zahradě samozřejmě uhradí veškeré škody způsobené tímto zásahem a náklady spojené s nápravou do stávajícího stavu. Zde budou zahrnuty i práce na zvýšení zabezpečení vstupu do ohrady, > (neurčí-li se jinak. Obhájce by v tomto případě mohl vznést námitku, že ohrada byla zabezpečena neadekvátně)
Děti za pomoci rodičů, či zákonných zástupců uklidí celý areál zoologické zahrady. Tato činnost v žádném případě nesmí být provázena výčitkami rodičů, ani jinými výpady těchto směrem k dětem. Dětem při této činnosti také bude přirozeným a nenásilným způsobem, za pomoci skrytých psychologických postupů jemně vštěpována láska ke zvířatům.
Dále pak rozsudek ukončím, bez nároku žalované strany na odvolání!


Tolik jsem popsala onen případ, jež ve mně vyvolal určitý smutek nad celkových chováním společnosti. Mé osobní rozebrání je pochopitelně vloženo ve zkrácené verzi. Jako "soudkyně" a osoba řešící tento případ individuelně a reálně, bych pochopitelně sáhla do podstatně větší hloubky.


Pro dnešek se loučím a mávám šátkem svobody.


Lena 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama