- Indigový chlapec Saša > rozhovor o změnách na Zemi

22. dubna 2017 v 15:05 | Lena |  - Indigoví, křišťálci
Pro dnešek zde vkládám rozhovor, který mi na křídlech internetu přistál v e-mailové poště a objevil se na ruském internetu. Některé věty byly v češtině, jiné v ruském jazyce, zde jsem se ujala překladu. Týká se probíhajících změn na Zemi a v pozici dotazovaného je chlapec, o němž jsou lidé přesvědčeni, že patří k indigovým dětem. Chlapec odpovídá na mnoho otázek, a z tohoto důvodu jsem rozhovor rozdělila na několik částí.

Konkrétně indigoví se dle mých zkušeností dělí na více podskupin, jelikož sama k těmto lidem patřím. Ti "nejvyšší", kteří mají vysokou duchovní úroveň mají královskou auru a specifické vibrace osobnosti, které lze načítat a v určitých situacích pozorování jejich chování je lze rozpoznat. V případě chlapce Saši bych uvedla, že v době publikování rozhovoru měl 11 let, tudíž tomuto věku odpovídají i jeho formulace v odpovědích. Zhlédla jsem video, kde Saša vystupuje, a které představuje vícero údajně indigových dětí. Ne všechny však indigovými jsou, jelikož nadaný automaticky neznamená indigový. Video zde proto nevkládám. Je Saša skutečně indigo? Ví o čem hovoří? To si také řekneme. Prozatím platí: Vzhledem k tomu, že v rozhovoru jsou názory, jež se v určitých náležitostech shodují s mými vizemi a poznatky, jsem se rozhodla jej zde uveřejnit. K vybraným odpovědím jsem vložila odkazy, kde si můžete ověřit má tvrzení. S jinými je však možno být v rozporu. Rozhovor zde vkládám spíše pro zajímavost, co je v obsahu zajímavé pro Vás a co Vás naopak neosloví si utřídíte dle svého uvážení. Některé části rozhovoru jsou ovšem určitě k zamyšlení.


Až zde na stránky uvedu celý rozhovor, ukáži Vám díky tomuto tématu jinou stranu internetu a rozdělíme zrno od plev, co říkáte?A nyní se již na vlnách otázek a odpovědí přenesme k Sašovi:

Sašo, jak vidíš budoucnost Země a lidstva?
Celkem dobře, pokud lidé nezačnou válku.

Proč by mohla začít válka?
Protože lidé mají k dispozici podivnou energii, které nerozumějí. Ta může zabíjet.

Může Saša objasnit, co je to za energii?
Je to "thea", vypadá jako zeměkoule se třemi prstenci. Rychlost otáčení prstenců je vyšší než rychlost částice (název nedokáže přesně specifikovat). Energie přichází od Slunce ve stejných časových intervalech. Rozděluje se po Zemi, ale nejen na ní. Nejvíce ze všeho na Saturnu. Taková energie je i na jiných planetách. / tato energie? > ♪♫♪ /

Má cenu probouzet jiné lidí, nebo je to věc každého jedince?
Ano, je to třeba. Lidem se neustále pomáhá, ale oni často neslyší. Někdy se nechtějí probudit, a tak je ostatní přestanou budit. Je nám velmi líto lidí, kteří se nemohou probudit, ale oni to tak chtějí.

Odkud se zde vzali lidé?
Lidé byli přineseni na Zemi před několika desítkami tísíci lety. To je přesné datum od těch, kteří to pozorovali. Pak s lidmi jednali mnozí další. Lidé nejsou obyčejné bytosti. Mají mnoho přátel.

Kdy se lidé stanou lepšími a zůstanou už takoví? Kdy dojde k dokončení přeměn na Zemi, kdy se vše uklidní?
Lidé se stanou lepšími až tehdy, kdy přestanou vše nesprávně dělit. Teď dělají vše nesprávně, nespravedlivě. Přeměny teprve začaly. Skončí tehdy, až vy tu už nebudete.

Vědomosti existují samo od sebe nebo jsou tvořeny?
Vědomosti existují ve světe, kde žijeme, samy od sebe. Vytvářejí je ti, kteří vytvářejí život na hvězdách a planetách. Znalosti je třeba umět využívat. My jsme teď přišli vám vysvětlit, jak to dělat. Pak odejdeme, a lidé to budou dělat sami. Země má celou knihu Znalostí. Lidé z nich využívají jen málo. Překáží jim to, že neumějí číst. Kniha je "napsána" jazykem, který lidé rozdělili. Nyní je třeba zase ho sestavit. / může se jednat o Vesmírnou banku - úložiště dat? > ♪♫♪ /

Proč lidé dělají všechno nesprávně? Takové už je přinesli na Zemi? Nebo usnuli?
Lidé spí. Ten sen je nemoc. Dříve byli lidé jiní. Někdy se lidí bojím. Mnozí z nich jsou zlí a nepříjemní. Nevědí to, ale já vidím. Bojí se jich i moji druhové. Ale všichni lidé nejsou takoví. Když je sem přinesli, byli úplně jiní. Já jsem je takové viděl. Lidé jsou dobří a milí! Proto je velmi miluji! / souhlasím /

A jak to, že lidé rozdělili svět?
Stali se slabými. Slabý hledá silného, a silný zase slabého. Ti, kteří zde usídlili lidi, si nemysleli, že budou bojovat o svět, který jim prostě dali. Pokládají ho za svůj. On také jejich je. Mně maminka také dává dobré hračky. > / ♪♫♪ /

Jak dlouho podle tvých smyslů zbývá do přechodu?
Bude to už brzo. Ale není to přechod. Je to Změna. K takové nedochází poprvé. Nemohu říci přesné datum, protože lidé by si začali dělat plno starostí a dělali by chyby.

Jak bude přechod probíhat? Postupným narůstáním vyšší úrovně, nebo rychlým skokem?
Změna pro lidi neproběhne rychle, ale pro Slunce a planety to bude rychle. To, co vznikne, cítí a chápe jen málo lidí. Lepší by bylo, kdyby nechápal nikdo, kromě těch, kteří jsou schopni být užitečnými v tom, co přijde. Ostatní budou překážet, protože jejich chápání je příliš pomalé. / > ♪♫♪ /

Jakou roli v tom sehrají lidé? Co závisí na nás? Můžeme nějak urychlit proces?
Ti, kteří vědí o tom, co bude probíhat, budou využiti. Velké Světlo (Záblesk?) jim dá signál. Určitě ho uvidí, uslyší a pochopí. Ostatní nepochopí nic. Čas učení už minul. Ti, kteří se dobře učili, budou užiteční. Ostatní budou pozorovat. Hlavní síla těch, kteří se dobře učili, je rozum. Síla rukou a nohou se nebude nutná. Taková síla vůbec nebude třeba. Lidé zeslábnou. V tu dobu je nutno jim pomáhat, jinak jich zůstane velmi málo. Nemohu říci, co bude třeba dělat. To se stane známým až při Záblesku. / > ♪♫♪ , ♪♫♪ /

Indigoví jsou představiteli čeho? Světla? Nebo něčeho jiného?
Indigo není ani světlo, ani tma. Jsme na Zemi dočasně. Nezůstaneme na ní. My vám jenom pomáháme projít Zábleskem. Potom se vy sami stanete silnými. Máte pro to na Zemi znalosti, ale špatně jich využíváte. My jsme ze Světa, který je za Předělem. Tohoto Předělu vy nikdy nedosáhnete. Lidé v našem Světě nemohou žít. Rychle zmizí, protože u nás není čas. Vy potřebujete čas. My ho nepotřebujeme. Předěl končí tam, kde začíná Světlo.

Jak moc se odlišují do lidí?
Indigoví jsou svými fyzickými možnostmi lidmi. Ale když přemýšlejí, nepodobají se lidem. Chytrý člověk může být naprosto nepodobný umu takových dětí. Indigový člověk obsáhne všechno, co lidé nazývají Zemí, nečte to v knihách, ale um normálně chytrého člověka se skládá ze znalostí, které získá od druhých lidí či z knih. Indigoví mají také dobrý cit. Lidé jsou v citech dost chladní.

Indigové lidi mohou poznat pouze ti, kteří jsou jim podobní?
Jsou i prostředníci. Ti jsou mezi lidmi a indigovými, ale vědí o nich vše. Já poznám indigového podle Světla. Je zlatistý a má znak, kterému rozumím. Indigoví také stále mění světlo, někdy jasnější, někdy tmavší. To lidé neumějí.

Jsou indigoví i jinde ve vesmíru než na Zemi?
Ne. Indigoví se objevují jen na Zemi. Žijí ve srovnání s Vesmírem jen okamžik. Země je jediné místo, kde se takto mohou objevit. To platí i o lidech.

Jaký vztah mají k tobě rodiče a okolí? Vyprávíš jim o sobě?
Rodiče nemají rádi, když vyprávím o tom, co vidím. Říkají, že jsou to výmysly a hlouposti. A také říkají, abych se více učil a méně létal v oblacích. Svému okolí skoro nic nevyprávím. To nejde. Oni mě nenechají. Když se objeví člověk, kterému je možno něco říci, ukážou mi ho a já vím, že s ním mohu hovořit. Z takového člověka také jde Světlo. Tento člověk může hovořit znaky.

A proč mluvíš teď? K čemu je ti to třeba?
Mluvím proto, že na Zemi brzo budou změny. Řekli mi, abych vám o tom ještě jednou pověděl. Bude to fér. Jestliže pochopíte, co se bude dít, můžete žít dále. Taky mě zajímá najít svítící lidi. S nimi je možno mluvit na dálku. Vždy chápou jeden druhého. Mezi vámi jsou ti, kteří mají možnost chápat, co přichází. Když o tom budeme přemýšlet společně, pochopení se stane lehčím.

Jak budeš žít v budoucnosti?
To nevím. Vím jenom, že budu žít.

Víš něco o Ježíši Kristu a křesťanství, co si o tom myslíš? Odkud Ježíš přišel?
Ježíš - nebyl člověk. Pouze přijal podobu člověka. Není to ani Bůh. Bohem ho udělali lidé. Je jedním z těch, kteří tu byli před vámi. Přinesl poznatky, které je třeba nechat růst. Ale mnoho lidí je nevyužívá a jen se baví. Tak to nejde. Ti, kdo poslali Ježíše, smýšleli o současných lidech jinak.

Může Saša něco říci o samoléčbě a léčení druhých?
Léčit je možné tehdy, když víš, co se dá dělat. Nedá se léčit, když víš, že to není možné. Člověk se musí ptát a potom: bude-li odpověď ano, nejméně však jednou - to je nemožné. Lidé jsou nemocní z toho, že se nemohou přizpůsobit světu. Pak to svět dělá za ně. Nemoc - to je pomoc světa, ale lidé se jí bojí. Člověka není třeba léčit, ale objasnit mu, jak se vyznat v tom, čemu nerozumí. Nemůžete člověka řezat. To je velmi nebezpečné a špatné. Všechny nemoci lze vyléčit i bez toho. Lidé mají pojem nemoc. Pokud se dá vše do pořádku, pak nemoc zmizí. To si musí člověk vyřešit sám. A pokud se chce sám vyléčit, musí v to věřit a nemyslet si, že to za něj udělají tabletky. Ty může užívat, když je příliš slabý, ale lepší je se postarat sám. Léčit mohou nejen prášky, ale i slunce, barvy, ptáci, voda.... Co je potřeba, je zahřát se. / > ♪♫♪ , ♪♫♪ , ♪♫♪

Změna bude trvat několik let?
Ano. Ale mnohem víc, než předpokládají vědci.

Změna se bude vztahovat na vnější svět nebo bude platit i pro lidi samotné, fyzická těla? Jak se to bude vztahovat k tělu?
Nejprve se změní vnější svět. Pak se změní lidé. Křemík bude základem. Lidé budou postupně mizet.

Změnu budou prožívat stejně lidé různých věkových kategorií?
Nejtěžší to bude pro staré. Zůstane jich velmi málo. Spolu s nimi budou umírat vaše znalosti. Jak se to stane, zapomenete na minulost. Děti vše přežijí snadněji. Jejich mysl bude připravena.

Pro koho budou změny jednodušší? Pro koho těžší?
Většina změn bude snazší pro ty, kdo umí myslet a vidět, co bude dál. Toho bude hodně. Ti, kteří přemýšlejí s pomocí televizoru, budou slepí a bude je snadné podvádět.

Kdy bude Záblesk - na začátku nebo na konci změn?
Blesk je na prvním místě.

Co je třeba udělat, abychom se připravili na změnu? Je například vhodné se zásobit léky a jídlem?
Zemi je už málo potravy, ale mlčí se o tom. Jídlo se stalo nechutným, zlým. Přidávají do něj to, co postupně lidi zabíjí. / > ♪♫♪ /

Bude v době Změny probíhat každodenní život, bude všechno stejné jako vždy: lidé budou chodit do práce, provoz bude jako obvykle, obchody, školy, banky, nemocnice, noviny, atd. ?
Během hlavní změny bude život lidí narušen. Světlo nebude všude. Lidé budou pracovat špatně. Ale zpočátku to tak nebude. Peníze nikdo nebude potřebovat. Budete směňovat. Ty, kteří chodí do školy, budou učit doma, pokud mohou.

Lidé, kteří budou pomáhat druhým projít Změnou, se bude vnímat navzájem a mezi sebou komunikovat?
Tito lidé budou mluvit s kýmkoliv na dálku. Umějí to už nyní. Lidé to nechápou.

Čeho konkrétně se bude Změna týkat: člověka, světa, co hlavně se změní?
Změny zpočátku budou mít vliv na svět, pak i na člověka. Změní se život ve světě, a pak i lidé. > / ♪♫♪ /

Proč se lidé neustále někam řítí, všichni něco hledají a nemohou být šťastní tady a teď. Proč je tak obtížné najít vnitřní klid a mnozí toho nedosáhnou za celý život?
Lidé se cítí špatně, protože nevědí, jak získat přátele. Když se přátelíš, pak nechceš ublížit, ale člověk chce. Z toho důvodu s ním málo mluví. Lidé tak k sobě přistupují navzájem. Snaží se zranit a pak se ušklebují. Tak se to nesmí dělat! Bolest se mnohým lidem líbí. Dokud to tak bude, člověk bude cítit tuto bolest uvnitř.

Blesk vyjde ze slunce?
Blesk nepřijde ze slunce. Slunce ho jen zesílí svou vlastní sílou.

Budoucnost, o které hovoříš, je přísně neměnná, anebo není přesně definována a může být změněna? Můžeme si sami zvolit svou budoucnost?
Existuje budoucnost lidstva. Vy můžete jít každý po své cestičce. Cestičky je možné měnit. Pak si lidé volí svou budoucnost. Při odcházení ze Země pochopíte, co je budoucnost a budete se usmívat, protože je to tak jednoduché.

Jak se probudit? Bude existovat globální probuzení v našich životech?
Probudit se můžete, když budete poslouchat svět kolem vás. To není to, co říkají v televizi a rozhlase. Jsou to hlasy lidí, zvířat i v lese. Lidé kolem vás se začnou probouzet a vy také.

Jakou roli hraje Láska?
Láska vám bude pomáhat, protože ji znáte ze všeho nejlépe. Potřebujete ji. Ale nelze milovat jen jako. Mnoho rodičů může nemilovat své děti a pak se cítí velmi špatně.

Kdy dojde ke kontaktu s mimozemskými civilizacemi?
Mimozemské civilizace jsou už dávno na Zemi. Jsou mezi lidmi. Neustále s nimi komunikujete. Chápou to. Vy - ne. Abyste to pochopili, museli byste se přestat bát a otevřít svou mysl. Pak zmizí to, co vám brání je vidět.

Budou se lidem otevírat v době Změny nové schopnosti?
Při Změně se lidem otevře možnost komunikace na dálku. Budou ztrácet méně času na cestování. Poletí na Saturn. / > ♪♫♪ , ♪♫♪ /

Bylo by možné objasnit, jakého křemíku bude mnoho?
Křemík vstoupí do lidského těla. Bude propuštěn z těla a krvinek.

Existuje v době Změny a záblesku hrozba pro život na Zemi?
Ano. Mysl lidí může být oslabena. Voda může být špatná, špinavá.


Další část > ♪♫♪


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama