- Důležitá kampaň za reformu Společné zemědělské politiky > Česká společnost ornitologická

27. dubna 2017 v 13:00 | Lena |  - Mému drahému národu

Příroda, člověk, všichni jsme součástí všeho. Pokud příroda umírá, člověk umírá s ní. Pan Václav Zámečník z České ornitogické společnosti zaslal kontakt na PŘIPOJENÍ podpory této kampaně. Každý má možnost podat ruku, nic víc, nic míň.
Milí přátelé přírody,

mnozí z vás odvedli skvělou práci při předchozí kampani Nature Alert a i díky vám tak zůstaly nezměněné zákony EU klíčové pro ochranu přírody - Směrnice o ptácích a stanovištích. Váš hlas byl jedním z půl milionu hlasů obyvatel Evropské unie a společně se nám podařilo dosáhnout toho, že naši přírodu chrání silné zákony.


Nyní je pomoc znovu zapotřebí!

U nás i v celé Evropě jsou nejvíce ohroženy druhy svázané se zemědělskou krajinou. Jen od roku 1980 jsme přišli o polovinu ptáků. Stejně kritická je situace i u méně nápadných skupin organismů, jako jsou ►včely◄ nebo například motýli. Současný způsob hospodaření vede k degradaci života na loukách i polích a ke znečištění našeho životního prostředí. Největší podíl na tom všem má Společná zemědělská politika Evropské unie, která je hlavním motorem našeho zemědělství.

Pokud nezměníme způsob našeho hospodaření, nezastavíme ani mizení živočišných druhů z naší krajiny, které nám vymírají doslova před očima. Budou ještě naše děti znát koroptev a čejku? Nyní máme unikátní příležitost jednat!
Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci o budoucnosti Společné zemědělské politiky Evropské unie. Před námi je teď první krok - vyjádřit nespokojenost se současným způsobem hospodaření a požadovat změnu. !!

Dejme Evropské komisi jasně na vědomí, že stojíme o takové zemědělství, které bude spravedlivé k zodpovědně hospodařícím farmářům, bude šetrné k přírodním zdrojům a bude produkovat zdravé potraviny.
Je však potřeba jednat rychle, přispět svým hlasem můžete jen do 2. května.

Do konzultace se zapojíte jednoduše - na odkazu: www.cso.cz/index.php?ID=3057 pro vás Česká společnost ornitologická připravila formulář, který vám umožní automaticky zaslat Evropské komisi odpovědi na 5 klíčových otázek o budoucí podobě zemědělské politiky.

Pokud máte více času či hlubší zájem o zemědělskou politiku EU, máte možnost zapojit se do konzultace v jejím plném znění na webu kampaně: www.living-land.org/czech.

Děkujeme za vaši podporu.


Václav Zámečník
Česká společnost ornitologická
zamecnikbirdlife.cz


 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama