- Vize: Budeme méně pracovat - lidský faktor bude zcela nahrazen stroji

12. března 2017 v 17:00 | Prvotní autor článku Lena |  - Vize, proroctví osobně
Vize, která před lety mohla být brána, jako science fiction. Dnes však energie budoucnosti prolnuly se světem materie.

► Pokud se rozhlédneme kolem sebe, mnoho z nás velice pracuje. Proto, abychom uživili sebe, rodinu. Matky, které jsou na "mateřské", pracují z domu, nebo mateřskou předčasně ukončí, aby mohly co nejdříve nastoupit zpět do původního zaměstnání. Velký počet osob má také zaměstnání více, z čehož jedno je hlavní a zabere největší podíl času.

Všichni také vědí, že toto nastavení není v pořádku. Ale penízky jsou potřeba, svobodou živlů ve formě elektřiny, vody, tepla, potravin zdarma apd. zatím většina obyvatel nedisponuje. Schopností živit se Pránou většina z nás také neovládá na mistrovské úrovni a vše výše zmíněné proto zatím získáváme formou dodavatelů, které za tyto služby odměňujeme podobou platidla - peněz. Čili, abychom se tedy uživili a mohli si dovolit užívat těchto základních forem, pracovat je nutné. Zatím. A' propos - základní, výše jmenované živly jsou ve skutečném, pravém světě k dispozici ZDARMA. Překvapivé? Že takovýto svět neexistuje? Jste částečně na omylu. Takovýto svět existoval, ovšem zničili jej "lidé". Živly zdarma jsou naprosto normální a především přirozenou formou a součástí společnosti pravého Člověka. To jen člověk šílený si živly přivlastnil a prodává je.


Máme ovšem obory, které nejsou pro "práci" člověka přirozené. Přirozené je kupříkladu Tvořit. Protiklad těchto oborů, ve kterých naopak člověk nevytváří nic je kupříkladu: pásová výroba, výroba strojová, dolování uhlí, montáž, kompletáž čehokoli, pokladní v marketech a mnoho dalších. Samotní lidé, kteří tato povolání vykonávají ve svém nitru "vědí", že zde nejsou v souladu sami se sebou, při výkonu takovéto práce se necítí dobře. Pro Vás >

Indicie, které ukáží, že vaše nitro ve věci nepřirozenosti práce, jež vykonáváte Vám dobře napovídá starou Pravdu, na kterou jste možná zapomněli, či kterou stále zavrhujete.

Člověk původně nebyl určen pro tento typ práce, jde o chybu v systému:
> Cítíte se jako robot, jelikož vykonáváte jednu a tutéž manipulační techniku a není Vám to příjemné.
> S touto prací se vnitřně neztotožňujete, cítíte velký vnitřní odpor.
> Práce, jíž vykonáváte předčasně poškozuje vaše tělo - zrak, páteř, nohy, ruce ....
> Výkon této práce "jde" velmi rychle na mozek.
> Cítíte se více jako otrok, než člověk a časem se může dostavit deprese.

Čili, jak bylo zmíněno, tento typ zaměstnání není a nikdy nebyl určen pro člověka, tedy živou bytost, ale pro stroje. Vy jež takovéto povolání vykonáváte víte, o čem hovořím. Nyní si možná říkáte, že zde se přeci vytváří, tedy tvoří - nové automobily, stroje, přístroje a další. Ne, zde nejde o skutečné tvoření, ale pouze o umělou kompletaci, jde o uměle vytvářenou energii. Kdežto do skutečného Tvoření vkládáme tzv. energii živou, kus sebe, energii svého myšlení.

Myšlenka je živá energie. Kompletace je energie umělá. Umělé = neslučitelné s živým.

Toto je samozřejmě velmi zkrácená verze vysvětlení forem energií. Pro tuto chvíli ovšem dostačující.

Původní forma práce skutečného Člověka, který zde pobýval ve velmi hluboké minulosti fungpvala na zcela jiných principech. Stroje, jak je známe dnes, takřka neexistovaly. Stroje současnosti, i když je mnoho osob považuje za moderní, jsou v poměru z hlediska oproti minulosti velmi zastaralé. Ovšem my se nyní poooomalinku dostáváme na úroveň hluboké minulosti, navracíme se zpět, formou transformace. Ale tato proměna postupuje po velmi malých krůčcích, "vidícím" osobám však přesto znatelných. Zde proběhne ještě mnoho práce a let, než v tomto ohledu nabudeme plné "svobody". Svoboda jistého uvolnění však není tak daleko.

Co Vám však již DNES mohu zcela zodpovědně říci: Lidský faktor, coby pracovní síla ve výše zmíněných odvětvích bude zcela nahrazen stroji, popř. umělou inteligencí. V podstatě se tak již děje. Nyní může přijít vnitřní panika, vzhledem k tomu, že odvětví, jež jsou v současnosti "závislé" na lidské práci je mnoho, nalezneme je na mnoha místech a v pracovních oborech, kde se jen rozhlédneme. A vznikne otázka, "co tedy budou dělat lidé, když jej nahradí stroje. Přijdou o práci, i když je dejme tomu nebaví, ovšem je zdrojem jejich obživy"? >

> Lidí v budoucnu bude méně, než je tomu dnes a budou se více věnovat skutečnému Tvoření. Čím je ono skutečné Tvoření si ponechám na později, ostatně mnozí z Vás jistě znají odpověď.

Proč toto dnes veřejně prezentuji. Jedním z více důvodů je naděje pro osoby, jichž se toto téma týká. Vím o velké nespokojenosti ve vašich současných zaměstnáních. Víte, že práce, jíž vykonáváte je s vaším vnitřním nastavením v nesouladu, ovšem z něčeho žít musíte. Zažíváte však pocity beznaděje, jelikož nyní pro sebe nevidíte jiné řešení. Jste nespokojeni, a tato energie se promítá i do vašeho života, i když si to možná neuvědomujete. Každý den dojíždíte do práce, která Vás nebaví, s vědomím, že za několik let budete díky ní mít narušenu páteř, nebo ucpány karpální tunely, zhoršenou funkci kloubů... Možnost jiného zaměstnání však momentálně nemáte k dispozici. Všeho do času. Jistě, teď, v této chvíli Vám lepší zaměstnání nezajistím. Ale dávám vám k dispozici Světlo v naději, která JE reálná a pravdivá. A ta je v budoucnosti. Není zase tak daleko. Změny se již dějí, pracují ve váš prospěch. Zpracovat energie mezičasu, než dojde k celkové změně k lepšímu pro některé z Vás/nás může být těžší. To sděluji upřímně. Nic však není nemožné.


Pro dnešek se loučím.

Přítel, který přišel z "budoucnosti" a zná i hlubokou minulost.

 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama