- Moudrá soudkyně > řešení případů srdcem

22. března 2017 v 0:44 | Přímý autor Lena |  - Moudrá soudkyně srdcem
Pokud jste četli můj nedávno sepsaný příběh, který tuto rubriku otevírá, pak následující věty jsou pouze malým, ale nutným doplněním této sekce a obsahuje zkrácenou verzi některých v něm obsažených základních informací. Každý nemusí projevit zájem o tyto střípky mé minulosti, proto si přečte tento úvod.

Proč otevírám tutu rubriku: Dovolím si pár větiček, které do tohoto tématu vnesou více Světla a utvoří tak ucelenější obraz.


V každém z nás jsou ukryty dary, které jsou zároveň velkými poklady. Jsou jimi talenty, schopnosti, kterými disponujeme, a které si v proudu života neseme, jako pochodeň. Tyto dary můžeme užít ve prospěch společnosti, který povede k jejímu uvědomění, růstu a souhrnnému prospěchu celku.


Jedny z mých vlastností, za které jsem, po sledování stavu této společnosti stále více ráda je přirozená moudrost, cit k energiím, vyhraněný smysl pro spravedlnost a obranu Pravdy. Toto také tkví ve vyrovnávání propastí mezi dobrým a špatným. Během života jsem tak, jako ostatní s oním smyslem v tomto směru mnohé zakusila, jelikož na stranu Pravdy se staví málokdo. Lidé raději mlčí a nechají se ponižovat, jsou dobrovolnými otroky. Dost záležitostí jsem ale takto posunula kupředu. Bylo to a je velmi těžké, přesto při ohlédnutí za minulými léty nelituji. Mohu se podívat sama sobě i ostatním do očí, aniž bych při tom uhla pohledem. A to má podstatně větší význam, než si mnoho lidí uvědomuje. Navíc, být otrokem není výhoda, jak se někteří mylně domnívají. Byla to pro mne škola, křest ohněm. Toto Vás vybrousí, jako ruce mistra, který chce opracovat surový diamat do té nejušlechtilejší podoby. Navíc, starý nefunkční systém se pomalu, ale jistě rozpouští a tato přirozená Lidská vlastnost se také pomalu dostává ke slovu.

V době mého teenagerského věku mne poprvé začli oslovovat lidé z mého okolí, kamarádi, známí, občas i dospělé osoby. Přicházeli s žádostmi o radu, jejichž oblast se pohybovala na poli urovnávání partnerských vztahů, rozhřešení sporů různého druhu, porady, jak řešit určité životní situace, názorů na určité události a jiné. V podstatě jsem tím započla naplňovat pohár svého malého daru, který mi byl dán a jehož jsem užívala k vyrovnávání energií kolem sebe. Spory, nesoulad a podobné do prostoru vkládají disharmonické energie. Jejich urovnáním jsem tyto energie v podstatě vyrovnávala do přirozené podoby, jako misku vah, která se naklonila nesprávným směrem. Stala jsem se tak malým, občasným soudcem bez taláru a papíru v ruce, který užívá svých přirozených vlastností.

Toto v podstatě ve volném čase plním stále, občas se stane, že jsem oslovena, abych poradila, ukázala směr.

Nyní jsem uposlechla volání svého srdce, které v jasných tónech říká, že mám do listů svých stránek zařadit svá rozhřešení. Významnost a hloubka tohoto rozhodnutí se má ukázat postupem času.

Jak to tedy udělám? Stává se mi, že se ke mně donese zprávička, z domova, či světa, kde je řečeno, že nějakým způsobem došlo k porušení Práva. Mé smysly v té chvíli okamžitě začnou pracovat a zvažuji, jak bych danou situaci řešila z mého úhlu pohledu. Bylo by proto škoda ponechat si tato rozhřešení pro sebe a pustit myšlenku do prostoru jen tak. To by bylo plýtvání. Myšlenka je vzácná forma energie, která náš prostor ovlivňuje, ať se to komukoli zdá jakkoli nepravděpodobné.

Čili - počínaje následujícími dny zde do bílých listů těchto stránek budu vkládat různé krátké zprávy, ve kterých bude zaznamenán jejich obsah > jakékoli porušení Práva osob, zvířat, páchání špinavé činnosti různého druhu, poškozování přírody, nebo jakéhokoli tématu, které se týká vybočení z rovnováhy. A vložím zde své rozhřešení, názor, jak bych tyto situace řešila z pohledu člověka, pro kterého je přirozená rovnováha hnací silou života.


" Když si moudrost podá ruku s rozumem a srdcem, může zvítězit nad slepými " Lena


Děkuji za přečtení


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama