- Malá, velká Karma - čísla a planety > numerologie

26. března 2017 v 15:45 | Lena |  - Numerologií k porozumění osobně

Číslo 0 - Energie pro počátek
Nula, podstata pro aktivizující životní energie, která je přítomna v každém. Životní síla je přítomna již v prázdnotě, před stvořením. Nula znázorňuje duchovno, pokrok.


Číslo 1 - Slunce
Jednička, jako taková je číslem počátků, číslem Stvořitele a počátečním základem všech čísel. Je také číslem mužské energie. Jednička představuje myšlení, tvořivost, ochranu a laskavost.


Číslo 2 - Měsíc
Číslo 2 je spojováno s emocemi. Představuje citlivost, intuici, výchovu a dualitu. Božství rozdělilo sílu a potenciál čísla 1, aby mohla tvořivost pokračovat. Číslo 2 se vztahuje k opozici, k navzájem se doplňujícím silám, jin - jang. Dvojka je ženským číslem, a číslem snů.

Číslo 3 - Jupiter
Trojka představuje cestování, idealismus, vzdělání, náboženství. Je číslem pohybu, životního optimismu, rozpínavosti. Číslo těla, mysli a ducha. V číselném pojetí stvoření Božství vložilo vědomí do bytostí, jíž stvořilo na Zemi. Ve starověké geometrii číslo 1 představuje bod, číslo 2 přímku a číslo 3 první geometrický tvar, čili tvar trojúhelníku - logika, intelekt, rozum. Trojúhelník s vrcholem směrem dolů zastupuje ženskou energii a živel vody.
Trojúhelník s vrcholem směrem nahoru reprezentuje energii mužskou a živel ohně.

Číslo 4 - Uran
Čtyřka je číslo, které představuje praktičnost, fyzickou zdatnost, vůli, odhodlanost. Reprezentuje originalitu, vynalézavost. Je číslem nekonvenčního chování a náhlých, nečekaných událostí a také vysoké míry intelektu.
Toto číslo můžeme dát do souvislosti s jevy, jako jsou čtyři světové strany, čtyři roční období, čtyři základní rasy - černá, bílá, rudá, žlutá, čtyři základní elementy - oheň, voda, vzduch a země. Čtyřstranný základ krychle v magické geometrii představuje stabilitu a pevnost. Božství čtyřku stvořilo pro její sílu vůle, protože potřebovalo podnět k probuzení vědomí. Číslo čtyři je rovněž číslem menší Karmy.

Číslo 5 - Merkur
Číslo pět reprezentuje komunikaci, pohyb a všestrannost. Je číslo intelektu, ústního a písemného projevu. V příběhu stvoření Božství použilo sílu pětky ke stvoření pěti základních smyslů - zrak, čich, sluch, hmat a chuť. V mnoha starověkých kulturách bylo číslo 5 ctěno, jako číslo vitality a života. Je číslem přírody, Země a okultismu - pět spojených bodů vytváří hvězdu, pentagram, který v sobě zahrnuje ideály přírody a člověka s rozpaženýma nohama a rukama, který je schopen přijímat vyšší inspiraci prostřednictvím pěti bodů skrze hlavu, ruce a nohy.

Číslo 6 - Venuše
Šestka je číslem harmonie, moudrosti, vzdělání, lásky a romantiky. Miluje krásu, barvy /hnutí Hippies v šedesátých letech/. Představuje ženskou podstatu - jistotu, vřelost, vyrovnanost, stálost, soucit, mateřství, pečující přístup. Také peníze. Symbolem šestky je šesticípá hvězda ze dvou propletených trojúhelníků - muž + žena. Božství použilo sily šestky k předání moudrosti a vytvoření harmonie pro celý Vesmír.

Číslo 7 - Neptun
Sedmička reprezentuje tajemno, spiritualitu, mystiku. Je číslem iluze i klamu, ale také číslíčkem léčení a zázraků, víry a uskutečněných snů. Sedmíčka patří mezi nejposvátnější a nejmagičtejší čísla. Symbolizuje ji sedmicípá hvězda - trojúhelník ve čtverci, nebo šesticípá hvězda v kruhu. Božství mělo stvořit Zemi za šest dní a sedmý den byl určen k odpočinku, tím v podstatě vznikl klasický týden, počínaje podnělkem, nedělí konče. Duha má sedm barev, známe sedm základních čaker. V numerologickém vysvětlení stvoření se věří, že Božství použilo sily absolutní lásky sedmičky ke sjednocení a zachování stvoření.
Číslo 7 je číslem tzv. malé Karmy - lidem s tímto číslem v datu narození přináší energie v podobě životních problémů, překážek a strasti, ze kterých si má vzít jeho nositel ponaučení.

Číslo 8 - Saturn
Reprezentuje moudrost, trpělivost a zodpovědnost, je číslem úsilí, finanční jistoty, omezování, opatrnosti, osobní sebekontroly a disciplíny. Symboly osmičky, osmiúhelník a osmicípá hvězda, sestavená ze dvou čtverců jsou symboly vlastního "já". Osmičku si také můžeme vyložit jako dva čtverce nad sebou /čtverec, představuje čtyřku 4 + 4 = 8/. Tvar číslice naznačuje svůj smysl ve stvoření - jako kruh energie, ze které se duše stává fyzickou a z fyzického stavu se vrací do duševního - nekonečno.
Číslo osm představuje velkou Karmu. Z minulých životů si přinášíte určité dluhy, které se projevují problémy a úskalími, jež jste nepochopili a nesete za ně odpovědnost.

Číslo 9 - Mars
Devítka je číslem naplnění, plodnosti a úspěchu. Reprezentuje pronikání, odvahu, konflikt, akci. Je číslem iniciativy, originality, a také protikladných vlastností - zranitelnosti a naivity. Je symbolizována třemi propletenými trojúhelníky, což je znamení dokonalosti života - muž-žena-dítě. Dle numerologického pohledu vysvětlení použilo Stvoření/Božství sílu čísla 9 k dokončení své práce.


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama