- Země se stává Světelnou strukturou - Vyšší dimenze dostává slovo 9. 1. 2017

15. ledna 2017 v 15:51 | Prvotní autor článku Lena |  - Nové frekvence Země osobně
VÍTÁM VÁS VELMI SRDEČNĚ. ČAS DOZRÁL. AKTUALIZACE SYSTÉMU, NA KTEROU ČEKÁM OD RANÉHO DĚTSTVÍ, KDY STOJÍM NA STRANĚ PRÁVA, SPRAVEDLNOSTI, KDY LIDÉ BYLI MÁLO PŘÍSTUPNÍ ZMĚNÁM, KDY PLÁČU PRO BOLEST LIDSTVA, ZEMĚ, VŠEHO ŽIVÉHO - JE ZDE!!

Mnozí z Vás v posledních dnech pociťujete, že je něco jinak. Zmiňujete mi, že máte problémy se spánkem. Ano, cítíte správně. Důvodem Proč, je samotná planeta Země, která v těchto dnech nabyla jiné struktury.
Země, pokud ji pojmeme z vizuelního hlediska vypadá svým způsobem stejně, jako před tímto stavem. Můžeme si sáhnout na stromy, doktnout se svého domu, zavřít dveře svého automobilu, konzumovat potraviny a činit mnohé, tak jako před tím. Ovšem, její náboj, po letech postupného rozvoje, plného zvratů, se pomalu ustaluje. Pomalu. Co však nyní, v těchto dnech vystoupilo na povrch, a to v plném znění je její prosvětlenost. Citliví jedinci mohou kolem země vidět záři. Vypadá, jako opar jemné, jasné mlhy, který vystupuje ze země směrem vzhůru. Nejvíce viditelný je zhruba do výšky 25ti metrů.


Struktura Země, je možno nazvat ji strukturou mřížkovou je tedy z energetického hlediska nyní ještě "lehčí", více prostupnější.

Příklad vzhledu struktury
(zjednodušeně)
Každá "látka" ve Vesmíru je tvořena určitou, řekněme molekulární strukturou/hustotou. Čím hustší struktura, kdy jsou molekuly nakupeny na sebe, blíže k sobě, tím horší je její prostupnost. Voda má jinou hustotu, než tělo kamene. Do vody je možno vložit ruku. Do kamene ne. Ne tak lehce. (Mají být lidé, kteří toto dokáží, ovšem to bychom se pohybovali již v jiné tématické rovině) Energetickými změnami, které trvají léta se tyto molekulární struktury od sebe oddalují. Tím pádem se struktura stává propustnější.

STRUKTURA MOLEKULÁRNÍ MŘÍŽKY Z MIKROSKOPICKÉHO HLEDISKA,
která je přenesena do prostoru Vesmíru. Je možno ji nazvat vesmírné DNA.

STARÝ STAV - Tato je tvořena vícero počtem "spojů", je pevnější, méně propustná

Autor: Živá Voda Lena


NOVÝ STAV - nižší počet spojů, zároveń jsou průsvitnější, tedy z hlediska
vesmírných "jednotek" disponují nižší hmotností. Jsou lehčí. Molekulární mřížka je uzpůsobena
novému stavu a díky tomu je možné, aby skrze její spoje mohlo pronikat více Světelné energie!
Vsáknou ji do sebe, stávají se Světelnými. Totéž se děje s tělem člověka!!

Autor: Živá Voda Lena


Lehký příklad rozšíření struktury molekulární mřížky lze také názorně předvést na následujícím obrázku.
Struktura těla "kočky" vypadá, jako by se rozpouštěla do prostoru, je řidší, propustnější:Počíná skutečný START fáze Nového věku. Lidé, kteří dodržovali pročišťování organismu a zbavovali se jak emocionálních, tak fyzických bloků, konají poctivě, čestně, se zbavili blokací, které je držely v nižší vibraci, a tím pádem také v nižší dimenzi. Tito nyní postoupili do dimenze vyšší. Ve vyšší dimenzi jsou také pochopitelně vnímatelné vyšší vibrace. Dojde k uklidnění, cítí se více v harmonii. Ano, čím vyšší vibrace, tím více harmonie. Ostatní zůstávají níže, ve vibracích nižších, ve starých a již nefunkčních strukturách. Zatím mají stále možnost postoupit. Brána je otevřena. Proces pro lidstvo probíhá v pomalých fázích. Planeta Země je však již připravena.

Rozdíly mezi lidmi nízkými a čistými se stále zvětšují. Vzdalují se od sebe. Jelikož ti, jež postoupili výše se "dívají" již z jiné dimenze. Oba typy lidí mohou stát vedle sebe, ale mají pocit, jakoby byli jeden od druhého vzdáleni na míle.

Boj mezi dobrem a zlem stále probíhá. Jelikož Dobro zvyšuje svou aktivitu, z druhé strany také svou aktivitu zvyšuje i strana opačná. Někdo by toto mohl nazvat Boj o duše. Také je stále mnoho falešných proroků, kteří se vydávají za "svaté", duchovní průvodce, léčitele, terapeuty, posly světla, vtělené Ježiše... Tvrdí, že mění lidem životy.. Ale lze je nalézt i mezi lidmi, jež tyto zmíněné hojně kritizují, hovoří o Lásce, aby se skryli za zástěrkou-oni lidé jsou tzv. škodná. Díky všem těmto výše zmíněným ti opravdoví, praví průvodci, léčitelé, esoterici, jež skutečně něco znají, umí a mají co nabídnout se v oné změti ztrácejí. Jelikož lidé neví, komu věřit. V letošním roce by se v tomto ohledu mělo mnohé rozhodnout.


Máte zájem znát více?
Prostudujte si příslušné rubriky, jejich obsah a rady Vás provedou směrem k lepším zítřkům.
Silný přísun energie na planetu Zemi > ♪♫♪V popisech vzhledu struktury molekulární mřížky postupuji zjednodušenou formou. Vývoj
mřížky je podstatně zdlouhavější a při zcela podrobném popisu by bylo nutno
tento proces rozepsat na několik stran. Pro názornost a rychlé vysvětlení však
stávající forma k našim účelům prozatím plně postačí. Nepopisuji oficielní
fyzikální hledisko, ale skutečnost tak, jak ji vidím. Užité slovo "molekula"
je pouze přibližným příkladem, přesný výraz rozeberu, až přijde čas. Děkuji. 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama