- Vyříznutí orgánu, části těla je z mnoha důvodů nežádoucí

8. ledna 2017 v 0:44 | Přímý autor článku Lena |  - Zdraví A-Z
Lidské tělo je důmyslným systémem, které disponuje samoregulačními a regeneračními procesy. Vše je zde propojeno, souvisí s celkem a navazuje jedno na druhé. Vše, co je v těle má pro jeho funkci svůj pevně daný význam. Každý orgán, sval, céva ...

Proto mne vždy velmi překvapí, jakmile od lidí slyšívám názory lékařů, kteří jim sdělují, že kupříkladu žlučník je v podstatě zbytečným orgánem. Proto, pokud je pln kamenů, či podobně a "zlobí", je možné jej dle jejich názoru s přehledem vyříznout a vlastně se nic nestane. Také vyjmutí slepého střeva je dle názoru mnohých v bílých pláštích tak jednoduchá záležitost, že se dnes může provádět ve výtahu. Dotyční slovní hantýrku o střevě pochopitelně myslí s nadsázkou, ovšem něco tím vyjadřují. Sama jsem obojí výše zmíněné z úst lékařů slyšela a nejednou.


"Bílých plášťů", jako takových si svým způsobem vážím. Samozřejmě, jak kterých. Máme lékaře dobré a lékaře méně schopné. Jisté výhrady ke klasické medicíně, jako takové však mám, ale toto není náplní dnešního soupisu. Ovšem tvrzení, že žlučník je "zbytečným" mi přijde dětsky nezodpovědné. Vraťte Diplom, sypte si písek na hlavu a styďte se. Příroda by v našem těle těžko vytvořila něco, co je k funkci nepotřebné. Kdo toto tvrdí, jde kategoricky proti rozumu. I takzvané zuby moudrosti, přestože se rychle kazí a často bývají předčasně vytrženy mají spojitost se srdcem, ušima, periferním nervovým systémem, hrudní, bederní páteří a rameny. Pokud je násilím vytažen, může časem v daných oblastech vzniknout částečná blokace.
A zjistit, že žlučník má svůj význam a pevně dané místo v soustavě organismu je v podstatě jednoduché. Pokud by byl zbytečný/mrtvý, neprobíhaly by v něm žádné funkce. Pokud je žlučník vyjmut, organismus sice funguje dále, ovšem po čase se mohou objevit obtíže, jelikož zde chybí jeden článek, který přispívá k plnému a bezchybnému chodu těla. Jsou případy a není jich málo, kdy by pomohly jiné metody a orgány jsou vyjímány leckdy zbytečně.

Výjimku vyjmutí orgánu, nebo jeho části tvoří případy, kdy jde skutečně o záchranu života na poslední chvíli, kdy se počítají vteřiny a není zde jiné možnosti. To je samozřejmě něco jiného. V takovéto situaci se může ocitnout každý. Proto bychom o sebe měli pečovat a své tělo čistit, aby k tomu docházelo co nejméně.
Co chci tímto vším říci: Pokud je z těla odstraněn nějaký orgán, vyříznuto slepé střevo, či kupříkladu vyseknuta dáseň, aby mohl být vytažen zlobící zub moudrosti... V těle, kde je vše napojeno jedno na druhé, nejen z fyzického, ale také z energetického hlediska poté vznikají problémy, nebo blokace. Pokud je vyjmut orgán, pak tělo jeho práci musí nějakým způsobem nahradit, čili na jiném místě v těle vzniká přeplněnost. V některém orgánu, nebo činnosti v této následnosti vzniká přepětí, které se může časem, někdy po létech projevit zhoršením funkce celého organismu. Pokud funkci vyjmutého orgánu nahradit nelze, pak v těle vzniká nedostatečnost a následky jsou obdobné, časem se projeví ve zhoršené funkci organismu, vzniká zvýšené opotřebení.

Tělo člověka je uzpůsobeno na delší životnost, než je současná hranice průměrného věku. Faktorů, které ovlivňují jeho předčasné opotřebení je více a jednou z příčin je zmíněné vyjímání orgánů. Kdybychom se o sebe řádně starali a žili v normálním světě, bez emocionální bolesti, smutků apd., nemuselo by k vyjmutí docházet vůbec.

Tělo je živým organismem a tudíž také pracuje na bázi energie. Pokud je vše v pořádku, energie tělem "protéká" souměrně a vše funguje, jak má, jsme zdrávi. Při vyjmutí některé jeho části dochází k energetické dysbalanci a jizvy, které vznikají, jak uvnitř těla, tak na kůži - skrze kterou se dovnitř lékař dostává, způsobují tzv. mrtvé zóny a v některých případech se tvoří srůsty. Skrze ně pak v této části energie nemůže proudit správně, energetické dráhy jsou narušeny, nebo zcela přerušeny. V těchto místech můžeme také vnímat bolest.


Vyjímání orgánů je již zastaralou metodou. Medicína se neustále vyvíjí, vždyť má tolik možností. Proto si kladu otázku, jak je možné, že se v tomto ohledu mnoho let užívá stále stejný princip. Každý z nás by jistě byl rád, že mu v akutním případě zachrání život. Ovšem ...
V budoucnu toho nebude potřeba. Budeme více zdrávi, budeme mít více energie. Mé vědomí se nachází v budoucnosti. Narodila jsem se však do této doby. Do doby zastaralých metod.


Lékaři za to snad ani nemohou. (?) Ty, jež mne znají pozdravuji.
A páni lékaři - žlučník má v organismu svou funkci. Místo tvrzení, že je zbytečným orgánem by bylo na místě dít jinak, a to, že po jeho vyjmutí z těla je toto schopno alespoň nějakým způsobem fungovat. S vyjmutím srdce by to bylo horší.


Přeji lékařům, Vám čtenářům a koneckonců také sobě hezké dny nadcházející i budoucí.Sepsáno na základě vlastních, nevyčtených poznatků.
Informace o spojitosti zubů č. 8 s částmi těla - orientální medicína.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama