- Vše kolem nás i v nás je ENERGIE - osobní napojení + video

25. ledna 2017 v 15:15 | Prvotní autor článku Lena |  - Vesmír v nás osobně
Dnes opět něco z osobního vnímání, napojení, bádání a ověřených poznatků, které podávám veřejně těm, jenž mají vážný zájem znát střípky Pravdy, které nejsou opsány.

Kolem nás se rozprostírá spoustu zajímavých aspektů, o kterých podvědomě víme - cítíme je, ikdyž jsou klasickým orgánem vnímání na úrovni hmoty > okem, neviditelné. Oko vnímá a vidí hmotu. Vidíme jím věci, na které si můžeme sáhnout, tedy ověřit dalším orgánem, jímž je hmat.

Pak jsou zde orgány, jež nazývám čidly, které se pohybují v nehmotných úrovních a zasahují až do úrovně rytmu DNA, které se otáčí v souladu s rytmem DNA Vesmíru a je na něj napojeno. Spirála níže. Je nutno pamatovat si, co již vím a říkám dlouho > vše je na sebe napojeno a vše souvisí se vším.
Energie prolíná vším, jinak by "nic" nemohlo existovat. Všimněme si, živá bytost, jež je tvořena hmotou, má hmotné tělo - kupř. člověk, zvíře. Pokud zemře, tělo, tedy hmota se začne rozkládat. Jelikož přestalo tlouci srdce, které svou prací vyživuje orgány, a tím celý organismus. Výživa je také energie. Poté tělo opouští duše, jež je tvořena světlem, které z části náleží ke zdroji Světla, energii Světla - Božství. Božství = Světelná energie a energie pohybu. Že v nás probíhají procesy na bázi energie si můžeme ověřit jednoduše tím, že se sami sebe dotkneme. Na dotek hřejeme. A teplo je také forma energie.


"Vše" drží pohromadě pomocí energie.

Myšlenka je forma energie. Mluvení je energie. Zvuk. Pohybem, myšlením, vším, co děláme se vytváří energie. Energie se neztrácí, ale přetváří do jiné formy energie. Aura, která obklopuje tělo kupř. člověka, zvířete, květiny, tak i planety Země, je forma energie. Kolem každého tzv. neživého předmětu, dejme tomu židle, koberce, kovu, plastu, všeho, nač si v této chvíli vzpomenete se vyskytuje energie. Tím se v podstatě dostávám k tomu, že i v tzv. neživých předmětech je "život". Energie je živá forma.

Energie je základem pro veškeré tvoření a dějů, jež s ním souvisí. Bez ní by neexistovalo "nic". Všude, kam pohlédnete, nač si sáhnete, nebo co vnímáte je tvořeno energií.

Každá věc, kámen, nebo živá hmota-tělo člověka, tráva, strom, hlína, voda, planety, hvězdy, myšlenka, hlasový projev, zpěv, zvuk vytvořen hudebním nástrojem a spoustu dalších aspektů jsou druhy energie, které vytváří určité frekvence-vibrace.

Člověk svými myšlenkovými postoji, vnímáním, životním stylem, názory, přesvědčením, ale také stářím-zralostí duše rezonuje na určitých vibracích. Čím čistější, čestnější člověk, tím vyšší vibrace. Už Vám to zapadá do sebe, viďte.
Tyto vibrace jsou měřeny, byly shrnuty a rozčleněny dle frekvencí, které se vyjadřují v jednotách ► Hz (Herz) ◄.

Vše je energie, a v této následnosti také vše vytváří vibrace.

Pro názornou ukázku se mi podařilo nalézt video, kde je na jednoduchém principu krásně ukázáno, co se v prostoru vytváří na základě vibrace. Zde se také lze odrazit ve věci, která se týká Tvoření. Tvar květin, sněhových vloček, mandaly, Květ života... Krásné je Božství! Co se týče ve videu uvedených frekvencí, za jejich přesnost nemohu ručit. Video bylo vytvořeno mi neznámou osobou na základě okopírování, tedy ne na bázi vlastní myšlenky. Je zde uveden i Nikola Tesla. Pane Teslo, děkuji! Upřímně, tento vědec je mi něčím velmi blízký. Ohledně pana Tesly nyní vzniká jakýsi druh obnovy/znovuzrození a energie této informace jsou stále silnější!! více > ♪♫♪
Pro tuto chvíli je to ode mne vše. "Vědecký" souhrn a naprosto seriosní práci na toto téma, která bude podstatně obsáhlejší, budu publikovat také. Pro zvídavce, které zajímají prvotní a potvrzené myšlenky, jež nevycházejí z opsaných dat a jsou tudíž originální, vše zveřejním. Děkuji.

 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama