- Rok 2017 pod znamením ohnivého Kohouta - čínský horoskop

3. ledna 2017 v 11:11 | Přímý autor článku Lena |  - Pro zábavu a uvolnění
Rok 2016, jež se nacházel a do 28. ledna ještě nachází pod taktovkou energií ohnivé Opice byl pro mnohé dosti turbulentní. Vzestupy i pády, rychlost narůstajících nedořešených obtíží, které se mohly zhušťovat do jednoho celku, kdy tento stav někteří zvládali velice těžce. Bude letošní rok klidnější? Po bouři často nastává lehkost a lépe se dýchá ...Nejprve si rozebereme charakteristiku ohnivého Kohouta z hlediska čínského horoskopu


Čínská astrologie charakterizuje Kohouta jako statečné, charismatické, pružné, věrné a okouzlující znamení. Má zvláštní nadání a vrozený klid pro řešení i velmi složitých problémů a situací. Je také umělecky nadán, oplývá smyslem pro humor. Jeho další vlastností je kreativita. Kohout se probouzí s prvními paprsky Slunce, proto bývá s elementem Slunce často spojován. Ovšem mimoto je také marnivý a hrdý. Je si vědom svých schopností, ale rád se předvádí před ostatními, což může u některých vyvolávat negativní reakce.
Ohnivý Kohout disponuje skvělými organizačními schopnostmi, je velmi cílevědomý a v práci projevuje nadprůměrnou výkonnost. Díky své přímočarosti a průraznosti většinou dosáhne svých cílů. Přidá-li k tomu všemu takt, který někdy postrádá, pak je schopen splnit si i ty nejnemožněji vyhlížející sny.
Kohout, tedy zrozenci pod jeho znamením bývaji obdařeni schopností poznat, k jakým událostem dojde v budoucnosti. Lépe než ostatní pak díky tomu dokáží čelit a nalézat řešení neočekávaných příchozivších situací.

Jaký tedy bude rok 2017?
Tento rok sice bude vesměs takový, jaký si jej uděláte, ovšem nelze přehlížet energie, které jistým způsobem ovlivňují dění. Pro názornost lze vysvětlit na energii, magnetismu Měsíce, který v určitých fázích působí na každého, někdy více, jindy méně. Přesto tuto sílu nelze přehlížet. S energiemi "znamení", v tomto roce ohnivého Kohouta, jde o jistou podobnost.
Rok 2017 je pod symbolem vítězství. Můžete dosáhnout úspěchů a vysokých met, pokud jste na nich pracovali. Pozor, je však nutno být poctivý. Budete-li pilní, trpěliví, plody vaší práce Vám mohou přinést radost. Ohnivý Kohout přináší klid v rodinných a soukromých kruzích, bude přát talentovaným, ukazuje se i dobrodružství, objevování a překonávání nových výzev. Přinese nové pobídky osudu, které budou vyžadovat praktická řešení, jejichž význam vylepší nadnesenost, lehkost. Tedy nebrat si vše příliš osobně, neklesat na mysli. Kohout, jakožto odvážné znamení dává větší možnosti a bude přát těm, jež se nebojí jít vpřed poctivě. V čínské kultuře Kohout prezentuje rovněž vymítání zlých duchů, v reálném světě tedy mohou vycházet na povrch podvody v ještě větší míře, než doposud. Spadnou, jako shnilá jablka a Kohout je sezobne.
Rok 2017 pod taktovkou ohnivého Kohouta bude probíhat ve znamení spravedlnosti, odvahy a kreativity. Kombinace letošního prvku ohně, s dalším silně zastoupeným prvkem kovu, vytváří určitou energetickou nerovnováhu a činí tak z roku 2017 čas, který někdy může probíhat v jistém napětí. Tudíž by se dalo říci, že není příliš vhodný ke změnám, ovšem ti, jež porozumí "znamení" lehkosti, mají šanci započít nové projekty. Energie tohoto roku budou intenzivní a mocné, pokud jde o posun vpřed. V roce Kohouta budou sklízet úspěchy ti, jež budou uznávat základní kohoutí zásady, čili budou se držet tvrdé práce, rodinných hodnot a skvělých výkonů.

V roce Ohnivého Kohouta bude pro úspěch nejdůležitější maximální tvrdá práce a dodržování daných slibů. Rok bude obdobím, kdy vítězí diplomacie namísto hádek a šarvátek. Ve vztazích bude v tomto roce hlavní charakteristikou rovnost a nezávislost. Kohouti jsou hrdí a neústupní, jdou si svojí vytyčenou cestou a mnohdy jsou schopni jít daleko nad rámec toho, co je od nich požadováno.

Rok 2017 bude plodný a úrodný, můžete se těšit na nové přírůstky do rodiny, nebo založení vztahu a rodiny. Kohout přeje romantice a rodinné zájmy jsou pro něj vždy na prvním místě. Je dobrý správce dvora a svědomitý ochránce, ale někdy mohou vyplývat různé potíže z jeho autoritativnosti a arogancí.

Kariéra, práce
Velká část lidí v bude tomto roce toužit po změně a úspěchu. Odměněni však budou ti, kteří značným úsilím a intenzivní prací a trpělivostí "dospěli". V roce ohnivého Kohouta se bude vesměs jednat o osamocené a déle budované podnikatelské plány. Mnohá znamení čínského horoskopu pocítí v tomto roce příval pracovní energie, pokud budete patřit mezi ně, nebojte se ukázat svůj talent, nadšení, jděte vpřed! Pokud Vám bude nabídnuta vedoucí pozice, přijměte ji. Pokud ve svém konání neučiníte chybu z nedbalosti, můžete být úspěšní.

Zdraví fyzické, psyché
Pokud se Vás týká skutečnost minulého roku, kdy jste pod znamením energie ohnivé Opice měli v životě mnoho chaosu a nestíhali jste vyřídit vše potřebné, jež jste měli v plánu, pak bude nutno trochu polevit, uvolnit spoutané energie a dopřát jak svému tělu, tak svému psyché trochu času na regeneraci. Cvičením, pročištěním organismu, kvalitním spánkem mu dejte čas. Poté rychle, ale i s rozvahou vyřiďte staré nedořešené záležitosti, a pak se směle pusťte do cílů, které jste si vytýčili pro tento rok.
Pokud byl váš rok 2016 úspěšný, pak věřte své intuici a užívejte ji k následujícím krokům, buďte poctiví!
Rok ohnivého Kohouta přeje ozdravení fyzična, po mentální stránce by se mělo mnohé urovnat.

Vztahy, Láska
V tomto roce sázejte na trpělivost, své emoce uvolněte a dejte přednost umírněnosti. Co se týče déle trvajících vztahů, nemělo by docházet k markantnějším změnám.

Bude přáno osobám, jež jsou bez partnera, vhodný protějšek je nablízku. Naopak mimomanželským vztahům ohnivý Kohout nakloněn nebude, budoucnost založena na těchto základech nemá pokračování. Manželství uzavřena v tomto roce se jeví, jako šťastná. Děti, jež v roce 2017 přijdou na svět budou hrdé, odvážné, kreativní, v příchozivších životních situacích se budou rozhodovat velmi snadno. Kdo čeká na potomka, jeho přání může být vyslyšeno, z tohoto hlediska jde o rok příznivý.


Tak hodně štěstí ! 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama