- President Donald Trump zamíchá kartami - proč bych jej nevolila

28. ledna 2017 v 15:21 | Přímý autor článku Lena |  - Očima pozorovatele
Další názor, jak vnímám a vidím situace, které se odehrávají kolem nás a určitým způsobem mohou zasáhnout do našich životů. Byť dejme tomu, vzhledem k dnešnímu tématu spíše z ekonomického hlediska.

Ve vzkazníku se stále častěji ozývají hlasy, že Vás mimo jiné zajímají i mé názory a pohledy na dění u nás i ve světě, ať píši ještě častěji. Což o to, ráda bych, ovšem nakolik toto vše časově zvládnu je věc druhá. Víte, že své stránky tvořím srdcem, což dá práci a ve volném čase, kterého se mi zase tolik nedostává. Ponechme tedy tuto záležitost vývinu času a budoucnosti.

A nyní k věci, kdy mne k sepsání dnešního názoru evokovalo chování nově zvoleného "presidenta", který nyní stojí v čele USA. Je nutno dodat, že zde posuzuji člověka, kterého neznám, čili osobní setkání a dlouhodobá známost celé osobnosti by dala celému soupisu ucelenější charakter a výraz. I tak lze z energií, které dotyčný vyzařuje ledacos přečíst. Níže poté uvedu video rozhovor, ke kterému přidám několik postřehů.


Nejprve prezentace plusů:
► Donald Trump se vyzná v podnikání, během života nabyl určité zkušenosti. Čili, i když je republikánem, a i když je, dle tvrzení různých hlasů ve stájích nejvyšší politiky prozatím nepolíben, zkušenosti různých skoků z podnikatelské oblasti by mohl zúročit i zde.

► Dělá na mne dojem, že své názory říká doslova na celá ústa, aniž by si rozmyslel jejich vážnost, což jsou někdy pěkné kotrmelce. Ovšem, i to je snad o něco málo sympatičtější, než falešné tváření se a hraní divadla před veřejností, kdy skutečnost s přetvářkou nenajde společnou řeč.

► Pan Trump je z hlediska znamení zvěrokruhu blíženec a energie blížence je často velmi dynamická. Zde bych tedy viděla určité +, jelikož pokud ji užije a zatáhne za správný provaz, může ve světě politiky, ekonomiky a všech oblastech s těmito odvětvími spojených řádně zamíchat a vytvořit něco nového.

Mínusy:
► Označení president mi k jeho osobě příliš nesedí. Pod prezentací tohoto pojmu si představuji osobnost člověka, který si v sobě nese skutečnou lidskou důstojnost. Což je jeden z mnoha základních předpokladů, které dle mého cítění v přirozených vlastnostech reprezentanta státu nesmí chybět. Zde ovšem mnoho takového neshledávám.
Způsob, jakým se dotyčný prezentoval při získávání oveček / pardon, voličů mne nepřesvědčil. Bušení v prsa, silný egoismus, vyzdvihování USA, jako něčeho snad až nadřazeného, jakási zahleděnost do sebe ...
Každý člověk se svým chováním a vystupováním dá přirovnat k určitému tvorovi ze zvířecí říše. Ovšem za předpokladu, že je přirozené. Donald mi připomíná naparujícího se šedého papouška, který nabyl dojmu, že je pestrobarevný a tuto "pestrobarevnost" předvádí na veřejnosti vystavováním se na piedestalu těch největších, naparováním a důležitým čechráním svých peříček.

► Dalším mínusem je zvláštní postoj k ženám, jakým způsobem tyto vnímá. Zde čerpám z jeho osobní prezentace na veřejnosti. Měl vyjádřit tvrzení, že "dnes není problém získat jakoukoli ženu, když máš peníze." ??
Ano, všude kolem nás lze pozorovat charakterově nabourané chudinky různého věku, před kterými stačí zašustit penězi, či mocí a padají na kolena, plazíc se před jejich majiteli. Ovšem máme zde také Ženy, které jsou skutečnými ženami a koupit je nelze. Vzhledem k názorům v této věci, jež nový president vynáší na světlo, mne jímá otázka: "Potkal vůbec někdy skutečnou ženu, nebo je celý život obklopován takovýmito plazy??" Nechce se mi věřit, že by, kupříkladu jeho bývalá choť Ivana měla v sobě tak málo důstojnosti.
Znám podnikatele, kteří jsou movití a musím konstatovat, že mnozí chodí s nosem nahoru a jejich postoj k ženám je nebývale šovinistický. Jeden z nich má po svém boku velmi hodnou ženu, ovšem v onom případě tato "dobrota" přesahuje mez, kdy hraničí snad až s hloupostí a neznalostí své ceny. Dotyčný ji ponižuje, i na veřejnosti, ona si to nechá líbit a vše přechází tichým mlčením. Což je doslova fatální. Stejným způsobem jedná i s ostatními členy rodiny, jejíž sestava je složena především z žen. Ani jedna mu neodporuje. Dotyčný má proto sklony stavět se tímto způsobem ke všem ženám. Takto se z mých nezávislých pozorovatelských zkušeností chová muž, jehož životem nikdy neprošla skutečná Žena na úrovni.
Obdobně bych tedy viděla i Donalda. Jeho názory a postoje k ženám však také vzbudily veřejná pohoršení a následné demonstrace.


A nyní krátký výňatek rozhovoru
Jistě jste si všimli, že Donald část svých odpovědi čte. Patrně z předem připraveného mustru, což na jedné straně chápu. Každý člověk, se kterým je předkládán rozhovor se někdy rád připraví. Druhá věc je ovšem, že na mne dělá dojem, jakoby některé názory byly převzaty odjinud. Což by v případě, že je tomu tak, rozhodně nebylo dobré. Zarážející je také, že někteří komentující pod tímto rozhovorem chválí jeho odpovědi a argumentace. Berou, jako hotovou věc, že pokud něco říká, je automaticky z jeho hlavy. Nemusí tomu tak být. V tomto konkrétním případě opravdu ne.

Co dodat závěrem: Donald Trump navzdory všemu, do postu nejvyšší politické scény vnáší nové prvky. Dle mého názoru v mnoha oblastech řádně zamíchá kartami a natočí je, ne-li o 360, pak minimálně o 180°. Může se jednat o skoky, které budou mít, jak kladný, tak záporný efekt. Já osobně bych jej každopádně - nevolila. Důvody jsou jasné. 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama