- Lidé jsou slabí, postrádají důstojnost, odvahu, houževnatost - DEGENERUJÍ !

22. ledna 2017 v 13:44 | Přímý autor článku Lena |  - Očima pozorovatele
Nelze samozřejmě říci, že naprosto všichni lidé, kteří obývají tuto planetu jsou neschopní, slabošští, ňoumovití, či jinak vnitřně překroucení.

Zde jde o celkový pohled a obraz této společnosti. Ano, máme zde "krásné" lidi, kteří jsou hodní, vstřícní, úspěšní v zaměstnání, disponují řídícími schopnostmi, talenty různého druhu apd., atd. Každý člověk může být v něčem dobrý, nebo nějakým způsobem vynikat.

Co ovšem opravdu velmi dlouho pozoruji je, jak málo jsou mnozí lidé houževnatí. Jak málo si stojí za svým, jak lehce jsou ovlivnitelní, důvěřiví, jak se po opakujících nezdarech vzdávají, a pokud za něco "bojují", jak málo stačí k tomu, aby se vzdali svých názorů, nebo přesvědčení, umlkli a uchýlili se do ústraní. Určitým způsobem mi to připomíná psa, který štěká, cení zuby a vypadá při tom velmi přesvědčivě. Ale pokud jej někdo autoritativně okřikne, sklopí uši, schová ocas a jde si lehnout do kouta.


Život skutečně mnohdy není lehký. Má své světlé chvilky, ale i odvrácenou stranu. Ovšem, pokud celé lidstvo spojím v jeden celek a udělám průměr, vychází mi jakási směs velmi slabého potenciálu. Přibývá školou povinných dětí, které se uchylují k drogám, před skutečným světem dávají přednost virtuelnímu, který naleznou v sítích počítačů. Přibývá dospělých, ale i dětí, kteří holdují pití alkoholu.
Ti všichni utíkají sami před sebou. A v náruči tohoto omylu hledají chvíle zapomnění. Toto ovšem nic nevyřeší. Nic. Jde o projev určitého slabošství. Vidím, že k holdování alkoholu se více uchylují spíše muži, než ženy. A to o něčem vypovídá. Muž - slaboch, velmi nelibý pohled.

Lidský druh, jako takový je silně zdegenerován. Připomíná mi rasu, která se neustálým šlechtěním nakonec stala pro život nepoužitelnou a degeneruje. Degeneruje v oblasti chování, stále častějších nemocí, snížení imunitních reakcí, ale i vzhledu a dalších aspektů. Toto můžeme vidět kupříkladu u některých tzv. šlechtických rodů, a pokud pro uvedení příkladu a lepšího uchopení zamířím směrem k říši zvířat, i zde se s tímto fenoménem někdy setkáváme. Co je pravdou, u zvířat zejména psích plemen je na vině člověk, který tyto šlechtí a zachází příliš daleko. Ano, opět člověk.

Pokud se zamyslím, vezmu zpět celý svůj, již poměrně dlouhý život a různá setkání s různými lidmi z toho vyplývající... Spočítám si a vyjádřím v přibližných %, kolik osob z celkové populace lze považovat za skutečně silné, důstojné, čestné, odvážné, zkrátka skutečně lidské, pak mi vyskočí velmi alarmující jednotka:

2 !!!!!

Lidé po věky, stále za něco bojují, ano. Ovšem nejraději druhýma rukama. Maximálně vyjdou ven, s transparenty v ruce a siláckými řečmi. Tím se ovšem většinou mnoho nevyřeší. Poté se opět stáhnou do svých ulit, které jim skýtají zdánlivé bezpečí. Jako peciválové. Nadávají, jsou nespokojeni. Ale více sami většinou nehnou prstem. Patrně jim stačí, že žijí v omylu, který je však křehký, jako velká mýdlová bublina.


Energie, které nás nyní obklopují jsou nakloněny změnám. Lidé sice vystrkují růžky, ale stále to není ono. Já jsem zde. Jsem stále připravena a konám. Mnoho let měním a mnohé se mi podařilo. Stálo to však také mnoho úsilí, jelikož lidé se většinou báli a stále bojí pevně stát za změnami k lepšímu. "Nevadí." Jdu dále k cíli. Je to mé poslání, které si nesu ve svém srdci. To nemohu změnit. Ani nechci.

Lidé se buďto probudí, nebo budou nahrazeni Novým druhem.

Děkuji těm, jež jsou se mnou. Děkuji těm, kteří alespoň dokáží oceňovat mé upřímně psané soupisy klikem na hodnocení pod články. I tím něco vyjadřují.

" Amicitia nisi inter bonos esse non potest "Klíč k Míru /3/ osvobozením živlů > ♪♫♪

 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama