- Jak se naučit mít rád své tělo - ÚČINNÁ METODA > DŮLEŽITÝ krok ke štěstí

30. ledna 2017 v 0:07 | Autor článku Lena |  - Krůčky ke štěstí
Je pro mne velmi smutné vídat, jak lidé, ať již mladí, nebo starší, které vnímám jako zajímavé, pohrdají svým pozoruhodným tělem a nemají jej rádi. Kritizují svůj zevnějšek a ponižují sami sebe. Tím ovšem, pokud toto chování pojmu z psychologického hlediska, odmítají sama sebe a odmítavý postoj, jako takový v těle, jež je živou substancí BLOKUJE tok energií. Což se v budoucnu může odrazit v podobě depresí a následných fyzických obtíží. To jsem u lidí vypozorovala probíhajícími léty.

K tomuto odmítání může snadno dojít, když žijeme ve světě, kde nás vše kolem utvrzuje a útočí na nás vnucováním myšlenky, že naše tělo "nikdy" nebude dost dokonalé. To je však bohapustý nesmysl, který lidi, jež jsou krásní, tedy všechny lidi na této planetě, odvádí od přirozené podstaty a činí je nešťastnými. Neboť se tak více zabývají tím, jak vypadají, místo toho, aby prožívali skutečný život, jehož základ je postaven na tvoření. ♥ A tvoření je také základem k Božství, jelikož > Božství = Tvoření.

Proto jsem pro Vás připravila následující systém cvičení mysli, jehož opakování se zabudovává do podvědomí, napomůže Vám k větší svobodě, rozšíří tak obzor vašeho vnímání a prostor k životu. Dnes učiním výjimku a použiji k tomuto účelu soupis, jež mám dlouho doma. Kdysi mi byl zaslán, částečně jsem jej pozměnila a odzkoušela na několika desítkách osob. U všech došlo ke zlepšení vnímání sebe sama. Samozřejmě, každý jsme jiný, a tudíž u někoho došlo ke zlepšení dříve, u někoho po častém opakování. Drahouškové, v této věci je nutno brát v potaz, že? Ano, vložím zde svou oblíbenou a pravdivou zkušenost, jíž jsem transformovala do větičky, a ta zní:


" VŠE POTŘEBUJE SVŮJ ČAS "

Správný přístup: Systém je účelný pro všechny věkové kategorie. Toto cvičení je vhodné použít ve dvojici a musí jít o osoby, které si vzájemně věří a mají k sobě pěkný vztah. Jelikož člověk, který Vás má rád se dokáže vcítit do vaší osobnosti, oběma se tak bude lépe spolupracovat. Pokud se v této chvíli po vašem boku nikdo nenachází, nebo si cvičení chcete nejprve vyzkoušet sami, využijte zrcadlo, druhá osoba se odrazí v něm. Každopádně, vhodnější variantou je dvojice.

Vaším úkolem v této metodě není odmítajícímu své tělo dokazovat, že nemá pravdu, ale vyslechnout jej, uznat důležitost jeho pocitů a pomoci mu dosáhnout takového stavu, v němž se jeho pocity mohou změnit. Když dotyčná/ý říká, že je korpulentní, nebo že není hezká/ý, je velmi důležité, jak budete reagovat. Vaše odpověď může silně ovlivnit další rozvoj jejích/jeho myšlenek.

Pro osobu, jež pokládá následující otázky: Otázky si nejprve prostudujte, ztotožněte se s nimi, aby jste byli dobře připraveni. Přistupujte k dotazovanému citlivě a plně jej vnímejte. Berte naprosto vážně co říká, nepodceňujte, ani nezlehčujte jeho názory. Tím by se uzavřel a cvičení by bylo u konce a marné. Snažte se také sami improvizovat.


hmmmm :)


Následující řádky nabízí věty, které pomáhají k vytvoření atmosféry přijetí a kladného vztahu ke svému tělu.

Dotyčný nemá rád sám sebe. Něco mu na sobě vadí.


PTEJTE SE

1. věta: "PROČ SI TO MYSLÍŠ?"
"Nesnáším svůj úsměv. Nesnáším svoje vlasy. Nenávidím svoje nohy. Nesnáším, jak vypadám. Nenávidím celou svou osobu. Nenávidím sebe sama."

Věta 1 je otevřenou otázkou. Umožní dotyčnému říci Vám, co ho trápí a proč. Otázka neobsahuje žádné hodnocení (typu "to je hloupost"), neshazuje jeho trápení jako nějakou banalitu a zároveň ukazuje, že mluvit o svých pocitech je normální. Získáte informace, která Vám umožní rozhodnout se, jak mluvit dál.

2. věta: "TAKOVÉ POCITY JSOU NORMÁLNÍ."
Potvrzujte, potvrzujte a ještě jednou potvrzujte, že pocity dotyčného nejsou žádná hloupost a že jsou velmi důležité. Vytváříte tak a posilujete v něm vědomí, že je s ním vše v pořádku, že není nijakým způsobem "nesprávný" nebo "divný". Pomůže mu to překonat stud, a pokud bude mít někdy v budoucnu problémy se sebevědomím, je tu naděje, že s nimi za Vámi přijde. (týká se zejména adolescentů)

3. věta: "CO MYSLÍŠ, ŽE BY SE STALO, KDYBYS VYPADAL TAK, JAK SI PŘEJEŠ?"
"Z obálek všech časopisů se na mě dívaly opravdu velmi hubené holky a já si z nich brala příklad. Byly můj ideál. Dnes ale nechci, aby holčičky měly takovéto ideály. Je to špatně". (Demetria Demi Lovato, americká herečka a zpěvačka).

Věta 3 může být velice složitou otázkou a v tomto případě záleží na věku dítěte, ženy, muže... Hlavním cílem otázky je ujasnit si, proč chce dítě atp. vypadat jinak, než vypadá, proč tak nesnáší své tělo a co mu vadí například na jeho bříšku. Otázka by Vám měla pomoci dopídit se podstaty ideálního obrazu, který vaše dítě, kamarád/ka... nosí v mysli. Měli by jste mu pomoci překonat mezeru mezi tímto obrazem a jeho reálným zevnějškem. Vaše dcera si třeba může myslet, že by se svému okolí víc líbila, kdyby byla vyšší a měla světlejší vlasy. Možná je přesvědčena, že kdyby zhubla o 5 kg, byla by šťastnější. To vše je třeba ujasnit, aby jste mohli dotyčnému pomoci jeho názor přehodnotit.

4. věta: "KTERÁ ČÁST TVÉHO TĚLA SE TI OPRAVDU LÍBÍ?"
Když se dotyčný ujistí, že mu nasloucháte a nepokládáte jeho trápení za nějakou nepodstatnou hloupost, soustřeďte pozornost na to, co se mu na jeho těle naopak líbí. Pomůže mu to najít k němu alespoň poněkud kladnější vztah. Všechno přece není jen špatné, že ano?

5. věta: "JE NA TVÉM TĚLE NĚCO, CO MÁŠ RÁD/A?"
"Beru se taková, jaká jsem a líbí se mi, jak vypadám" (Serena Wiliams, nejlepší světová tenistka).

Pomůžete-li dotyčnému soustředit pozornost na tu část vlastního těla, která se mu velmi zamlouvá, i kdyby to byl jen malý kousíček (například řasy, tvar prstů), bude tento jeho kladný vztah v opozici proti nenávisti, kterou pociťuje k ostatním částem těla. Může jít o být dobrý začátek celkové změny.

6. věta: "CO SKVĚLÉHO UMÍ TVÉ TĚLO?"
V naší kultuře se velmi mnoho pozornosti věnuje tomu, jak tělo vypadá. Bohužel však téměř úplně pouštíme ze zřetele, co všechno dokáže. Každé tělo vypadá jinak, a také jejich možnosti jsou různé. Požádejte dotyčného, ať Vám uvede nějaké schopnosti svého těla: možná umí hrát fotbal, vysoko skáče, dobře tančí, nebo má dobrý čich a jemnou chuť ...

7. věta: "POJĎ, ŘEKNEME NĚCO SPOLEČNĚ."
"Probouzíš se bezchybná…" (Píseň Beyoncé: "Flawless").

Hlasité vyslovení pozitivních vět je často vnímáno jako nezáživné, a také dost trapné, ve skutečnosti však může velmi pomoci. Navíc je v tom užitek i pro Vás. Zvolte nějakou kladnou větu typu "Mám se rád/a", nebo "Mé tělo je krásné, protože je to moje tělíčko" a říkejte ho spolu s dotyčným nahlas před zrcadlem. Poraďte mu, ať si to tak opakuje každé ráno.

8. věta: "MÍVAL/A JSEM TY SAMÉ POCITY, JAKO TY."
"Je opravdu podivné žít v kultuře, která dívkám, chlapcům a v podstatě lidem všeho věku agresivně vnucuje myšlenku, že vzhled je jejich hlavní hodnotou..."

Věta 8 dotyčnému ukáže, že není jediný, že není sám. A bude ještě mnohem lepší, budete-li mu vyprávět, jak jste se Vy sami museli zbavit opovržení k vlastnímu tělu a jak jste je nakonec dokázali přijmout a mít je rádi. Pokud jste ve skutečnosti k takovému přijetí svého těla ještě nedospěli, můžete nabídnout, že na tom budete pracovat spolu.

9. věta: "JSEM PŘESVĚDČEN/A, ŽE MÁŠ POZORUHODNÉ TĚLO."
Slovo "pozoruhodné" na rozdíl od slova "hezké" tolik nezdůrazňuje právě pouze vzhled. Ukazuje, že dotyčného znáte a ceníte si ho, i když on sám sebe ještě moc dobře nezná (u dítěte, adolescenta).

10. věta: "VŠECHNA TĚLA JSOU VLASTNĚ SKVĚLÁ."
Tento zeširoka pojatý výrok dotyčnému ukazuje, že těla se jedno od druhého liší velikostí, barvou a možnostmi a každé z nich má přeci svou cenu a není vůbec nutné na něm něco měnit.

11. věta: "TVOU CENU NEURČUJE KONFEKČNÍ VELIKOST, NEBO VÁHA, O KTEROU SE SNAŽÍŠ."
Řekněte dotyčnému, že jeho hodnotu vůbec nejde vyjádřit čísly, je daleko větší a spočívá v něčem daleko důležitějším, než jsou velikosti oblečení. Dotyčný samozřejmě nepřijme vaše věty najednou, ale s vaší trpělivou a láskyplnou pomocí bude jeho cesta k lásce, nebo alespoň přijetí sebe sama mnohem snazší.


Pro dnešek je to vše, uzavírám tuto stránku a otevírám Brány vašeho vědomí.
Klidně mi do vzkazníku napište, zda Vám toto cvičení bylo prospěšné.

Hezké dny!


Krásný pohled na tělo z pozice maséra > ♪♫♪ 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama