- Vesmírný gen KÓD Muže se nyní mění

9. prosince 2016 v 4:44 | Lena |  - Muž a Žena
Dnešní soupis je složen ze dvou částí, jejichž jádro tvoří návrat po časové ose do minulosti vtisknutého paměťového "genu" muže, kde budu užívat mluvu v indiciích a rozbor i osobní názor na obsah článku ► "Fantastická výsada žen a krutá pravda o mužích" ◄. Kruh této stránky uzavírá překrásný tanec energie jin-jang, jenž probíhá v rytmu jemných harmonických tónů.
► Pisatel výše zmíněného článku vyjadřuje, že se často setkává se stížnostmi zralejších žen, které říkají, že se ve věku kolem 40ti let staly pro ostatní neviditelnými. Ať jdou po ulici, nebo do obchodu, něco vyřizují.... Situací, které lze pro porovnání jmenovat je spoustu. Okolí pojednou přestane být vstřícné, málokdo pro ně udělá více, než je nutné, a pak ádié. To je velká životní facka.


Dovolím si na toto téma několik slov: Je tomu tak, sleduji tento fenomén velice dlouho a dá se říci, že onen vzorec chování velké části lidské populace je skutečně smutný. A pouze pro to, že někdo vypadá na pohled lépe, nebo je mladší, než ostatní osoby v okolí. V kráse mladé atraktivní ženy, ale třeba i muže, jak pisatel tvrdí nevidím žádnou magii, která ovlivňuje všechny kolem. Nemohu s jeho tvrzením souhlasit. Jsem patrně výjimkou a věřím, že se najdou jedinci, kteří toto vidí stejně. Skrze tělo, si všímám duše/nitra, toho, co je uvnitř. Nezávisle na věku, vrozenému vzhledu, muži, ženě, chlapci, dívce. Dle toho věnuji ostatním pozornost. Fyzicky hezkého člověka/těla/obličeje si můžeme všimnout, můžeme jej ocenit, ovšem k tomu postačí několik vteřin. Proč být vstřícnější, než k ostatním. Krása povrchu není měřítkem pro to, aby jeho nositeli bylo věnováno více pozornosti, jak tomu často bývá. Krásná slupka může ukrývat nahnilé jádro.
Krása těla mladého člověka je pomíjivou složkou. Jde o hmotu, která se časem započne rozpadat. Mnozí "lidé" - muži mladým ženám a dívkám, ale i ženy však této kráse prokazují jakousi podivnou "úctu", kdy se k jeho nositeli chovají skutečně lépe. Otáčejí se za ním, usmívají se, pustí jej před sebe, prokáží složitější službu. Pro starší, nebo ne tak hezké tělo tak neučiní. Ano, píši tělo, protože jemu tuto "úctu" prokazují. Aniž by věděli, stojí-li dotyčný skutečně za to, aby mu ona úcta byla prokázána.

Všímáte si, jak je to směšné?

Úctu si zaslouží každý, nezávisle na věku, a v podstatě naopak, čím zralejší člověk, tím větší úcta, jelikož taková osoba si již v životě mnohým prošla, jak v dobrém, tak v opačném gardu.

Lidé si svou nevědomostí, zaslepeností, a také i určitou LENOSTÍ nahlédnout dále, než je povrch, na sebe ušili BIČ. Stali se OTROKY hmoty, v tomto případě zmiňované kráse KŮŽE a slouží jí. Pak jsou nešťastní.. Krásný člověk se může "těšit" větší pozornosti, méně krásného si nikdo nevšimne. > Vždyť to je nesmysl.

Toto byl obecný rozbor chování lidí, nezávisle na pohlaví k osobám, které jsou fyzicky krásné.

► Muž to má jinak. Mladé tělo v něm vzbuzuje primitivní pud a popud k akci do tohoto těla "vložit" svůj genetický materiál, aby se narodil další člověk. Ve chvíli, kdy takové tělo uzří, v mžiku zapomene na činnost, kterou do té chvíle konal. A započne se chovat jako šílenec. Zdali v té chvíli vedle něj stojí jeho žena, známá, kolegyně, kamarádka, přítelkyně, nezávisle na výši věku - je mu v podstatě jedno. Jeho chování se okamžitě stane vysoce primitivním a dá se říci, že je srovnatelné s chováním zvířat, která se však, navzdory tomu, jak jsou úžasná, nacházejí na nižším stupni duchovního vývoje. Dá se říci, že muž se tímto chováním degradoval na pozici králíka, který se během celého života honí za mladou kůží. Nezávisle na tom, kolik utrpení tímto chováním způsobí druhým. Skutečně, nebývale primitivní a nízké.

Muž, kterému je dejme tomu 47 let, nyní může namítnout, že pokud hledá partnerku se kterou chce mít ještě rodinu, nebude hledat mezi ženami stejného věku, jelikož 47 letá žena již pomalu prochází přechodovou fází. Jistě. To ovšem neznamená, že na zralejší ženy bude pohlížet, a také se k nim chovat, jakoby byly špinavé smetí. Protože tak se mnoho mužů skutečně chová!!! A nejen ti, jež hledají partnerku. Vidím jejich myšlenky, co si o takovýchto ženách myslí a jak je vnímají. Smutné!

Pánové jsou od dávných dob stavěni pouze na "opýlení" čehokoliv mladého, rodu ženského. Nezávisle na úrovni, charakteru dotyčné. Pokud muž uzří mladé tělo, zatmí se mu před očima a v oné chvíli jej často nic jiného nezajímá. Až toto tělo opýlí, úkol je splněn a po čase jde dále, splnit jej jinde. Na očích má šátek a srdce obmotáno pavučinami ...

Co takovýto muž o sobě svým chováním říká?
Nechám se lehce okouzlit mladým tělem. A učiním cokoli, aby mi patřilo. Jsem-li ženat, nebo zadán, nevadí. (většinou)
Nejsem tedy spolehlivý.
Skutečná žena mne nemůže brát vážně.

Muži často tvrdí, že chování, které je jim často vytýkáno ženami je jim dáno v rámci zachování rodu, aby druh Homo sapiens nevymřel. Je to údajně přirozené.

Skutečně? Pojďme se tedy na něco podívat:
Vzhledem k tomu, že jsme jako druh přemnoženi, a také, mnoho dětí se rodí neplánovaně a mnoho z nich vyrůstá bez přítomnosti skutečné lásky otce k matce, či opačně, tyto děti trpí.
Aby druh nevymřel ...
Druh Homo sapiens naopak vymírá. Umírá zevnitř.
Podívejte se kolem sebe.
Kolik Lásky a štěstí v lidech kolem sebe a ve světě vidíte?? Skutečné, nepředstírané, čisté lásky?
Kolik dětí je závislých na drogách, alkoholu?
Proč je na světě tolik agrese a nenávisti?
Kolik dětí, lidí žije a nevidí svou šťastnou budoucnost? Nevidí žádnou budoucnost.
Zajděte nahlédnout do ordinací psychologů i psychiatrů a podívejte se. Praskají ve švech. Položili jste si někdy otázku, proč tomu tak je?

Vzhledem k tomu, že lidstvo, nyní ve vývoji postupuje na vyšší úroveň a v budoucnu se bude rozmnožovat na "trochu" jiné úrovni, můžeme tomuto chování muže pomalinku zamávat na rozloučenou.

Muž touto posedlostí mladou kůží v podstatě jen hledá něco, co kdysi v hluboké minulosti, před mnoha lety ztratil. Zapomněl.

Minulost
Člověku pohlaví mužského byl kdysi vštípen určitý základní gen kód chování. Ve Vesmíru se vše neustále vyvíjí, mění, přetváří do jiné formy a tvoří Nové. U muže se však tento kód nezměnil, přestože, mezi minulostí a současností je již podstatný rozdíl. A ten tkví v duchovním vývinu muže, který se v této základní podstatě za tisíciletí nepřetvořil v Novější, tedy dokonalejší verzi. Jako sýr, který časem zraje a získává na kvalitě. Muž je v tomto ovšem stále na počátku, nachází se teprve v počátečním stádiu vývinu, přestože by se z časového hlediska měl nacházet již na vyšším stupni vývoje.


PROČ TOMU TAK JE
Chybí zde jeden důležitý článek řetězce. A tím je: PROPOJENÍ OČNÍ, MOZKOVÉ SFÉRY SE SRDCEM. Zde se však přirozeně naskýtá otázka: "Proč onen článek chybí" a léty se nevyvíjel. Řekněme, že Prvotní stvořitel (geniální a všudy přítomná energie) tohoto základního gen kódu muže, který měl časem jeho další část přirozeně dosadit na správné místo a vytvořit tak řetězec dokonalejší, složitější, nějakým způsobem zmizel. Kontakt této "energie" s gen kódem muže byl přerušen. Druhem Vesmírné apokalypsy, nebo poruchou časoprostoru, kdy došlo k uzavření Brány, skrze kterou s ním "komunikovala", měla přístup k mužovu "genetickému" vědomí. Ukazují se také indicie, že tato původní "prvotní" energie tvoření muže mohla být zničena. Ale pokud je něco zničeno, nezmizí úplně. Přetvoří se a časem je možné jeho znovuobjevení. Což může trvat tisíce i miliony let.

Nyní prezentuji Pravdu o jablku, kterou říkávají naše babičky a předává se z generace na generaci: V dávných dobách existovalo pouze jedno jablko. Tvořily jej dva prvky Muž Žena, kteří byli v souladu. Ale časem bylo jablko rozpůleno, rozděleno na dvě poloviny a všechny se rozkutálely po celém světě. Po věky se tyto dvě poloviny hledají, aby opět vytvořily Jednotu. Až nastane správný čas, opět k sobě naleznou cestu. A tento čas nastává nyní. Muž obdrží svůj chybějící článek. Jak? Odpověď je přítomna na této stránce.


Lena - Průvodce, který Vám připomíná vaši hlubokou minulost, aby jste ji mohli uzavřít a vytvořit Novou budoucnost


Muži, Ženy - vzpomeňte si, Kdo jste > ♪♫♪
Spojení Muže a Ženy, propojení se Zemí > ♪♫♪
Muži, Ženy - je čas k propojení, pořiďte si Měsíční kámen > ♪♫♪
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama