- Proroctví > Po bojích nás čeká život v Lásce

10. listopadu 2016 v 4:44 | Lena |  - Zajímavosti
Následující článek s proroctvím mi byl s laskavostí zaslán, jako reakce na osobní vizi, která byla do obsahu těchto stránek zařazena pod názvem ► Naše těla omládnou ◄. Dovolím si citovat část sdělení odesílatele:
"Paní Leno, stránky Živá Voda Lena pravidelně navštěvuju a rád sleduju vaše vize a popisy změn energií planety Země a vaše rady, jak se v tom období chovat. Taky mne zaujal článek, ve kterém pláčete nad bolestí Země. Hodně toho, co píšete, i vize, Nový věk, o mužích a ženách a jiné, je v hodně věcech ve shodě s proroctvím, které napsal jeden "učenec". Podívejte se. Ta shoda je neuvěřitelná." O existenci tohoto muže a pravosti "proroctví" sice nemám ověření, každopádně jej zde pro zajímavost vkládám.

"Země bude brzy zaplavena mimořádně rychlými vlnami kosmické elekřiny".
Peter Konstantinov Deunov, který je známější pod jménem Beins Dounias pochází z Bulharska, se narodil roku 1886. Byl si vědom změn ve vědomí lidstva, které pomalu nastávaly a již tehdy své žáky učil o změnách na naší zemi a přechodu do Věku Vodnáře na základě astrologických výpočtů. V prosinci roku 1944, tedy krátce před svým odchodem na druhý břeh měl předat následující proroctví.

V průběhu uplynulého období bylo vědomí lidí na velmi dlouhou dobu "uvězněno" v nevědomí. Tato fáze, kterou Hinduisté nazývají "Kali Yuga", se blíží ke konci. Dnes se nacházíme na hranici dvou epoch - Kali Yugy, která končí a začínající Nové éry.

K postupnému zlepšování již dochází nyní, a to v myšlenkách, pocitech a činech lidí. Nicméně brzy budou všichni zasaženi Božím ohněm, který je očistí a připraví s ohledem na Nový věk. Tímto způsobem lidstvo dosáhne vyšší úrovně vědomí, které je nezbytné pro vstup do Nového života. To je to, co lidé vnímají pod pojmem "Vzestup".

Několik desetiletí ještě proběhne, než přijde Oheň, který přetransformuje svět do nové morálky. Tato obrovská vlna přijde z Vesmíru a zaplaví celou zemi. Všichni ti, kteří budou odporovat, budou vzati a převezeni jinam. (?)


I když ne všichni obyvatelé této planety se ocitnou ve stejné vývojové fázi, novou vlnu bude cítit každý z nás. Tato transformace se nedotkne jen Země, ale zasáhne celý vesmír. Nejlepší a jediná věc, kterou člověk může nyní udělat, je obrátit se k Bohu, zlepšit v sobě vědomí k navýšení vibrační úrovně tak, aby byl v harmonii s mocnou vlnou, do které se brzy ponoří. Oheň, o kterém mluvím bude doprovázet nové podmínky na naší planetě, bude omlazovat, očišťovat, a také vše rekonstruovat. Hmota bude vyčištěná, vaše srdce budou osvobozena od úzkosti, trápení a nejistoty a celá se rozzáří. Vše bude dokonalené, povýšené, negativní myšlenky, pocity a činy budou spotřebovány nebo zničeny.

Váš současný život je otroctví, těžké vězení. Pochopte svoji situaci a osvoboďte se od ní. Říkám vám: Opusťte své vězení! Je smutné dívat se na mnoho nepochopení, mnoho utrpení. Na neschopnost pochopit, kde spočívá skutečné štěstí.

Všechno co je kolem vás, se brzy zhroutí a zmizí. Nic nezůstane z této civilizace, ani její zvrácenosti. Celá zem bude otřesena a nezůstanou na ní žádné stopy po této falešné kultuře, která lidi udržuje v nevědomosti. Zemětřesení jsou také mechanické jevy, jejichž cílem je probudit mysl lidí a vnímavost jejich srdcí, aby se mohli osvobodit od svých chyb a pošetilostí. Měli by pochopit, že nejsou jediní ve Vesmíru.

Naše sluneční soustava v současnosti prochází oblastí Vesmíru, ve které bylo zničené souhvězdí, jež po sobě zanechalo stopu v podobě "vesmírného prachu". Tento přechod z kontaminovaného prostoru je zdrojem otravy a to nejen pro nás lidi na planetě Zemi, ale i pro obyvatele jiných planet a galaxií. Pouze hvězdy nejsou ovlivněny vlivem tohoto nehostinného prostředí. Tato oblast se nazývá "Třináctá zóna", nebo také "Zóna protikladů". Naše planeta byla uzavřena po mnoho tisíc let v tomto regionu, ale teprve nyní, se blížíme k výstupu z tohoto prostoru temna do vyšší duchovní oblasti, kde žijí dokonalejší duchovní bytosti.

Země nyní následuje vzestupný pohyb a každý by se měl snažit harmonizovat se tak, aby byl v souladu s proudy tohoto vzestupu. Ti, kteří se odmítají podřídit této orientaci, ztratí výhodu dobrých podmínek, které jsou jim nabízeny na budoucí vzestup. Zůstanou tak pozadu ve vývoji a budou čekat další desítky milionů let na příchod nové vzestupné vlny.

Země, sluneční soustava, Vesmír, vše se nastavuje z popudu Lásky na nový směr. Většina z vás stále ještě považuje lásku za nepatrnou sílu, ale ve skutečnosti se jedná o sílu největší ze všech! Peníze a moc budou nadále uctívány, ale jen podle toho, zda během vašeho života budete na nich lpět. V budoucnosti bude vše podřízeno Lásce a vše bude pod jejím vlivem. Skrze utrpení a potíže se vědomí lidí probudí.

Hrozivé proroctví proroka Daniela popsané v Bibli, které se vztahuje k tomuto období se začíná otevírat. Budou povodně, hurikány, gigantické požáry a zemětřesení, které všechno smetou. Krev poteče plnými proudy, budou revoluce, strašné výbuchy budeme moci slyšet na mnoha místech celé planety Země. Tam, kde je zem, bude voda, a tam, kde je voda, bude zem. Bůh je Láska. Nicméně zde se jedná o potrestání, odpověď přírody za zločiny, kterých se dopouštělo lidstvo po dlouhou dobu na Matce Zemi.

Po tomto utrpení ti, kteří budou zachráněni poznají Zlatý věk, harmonii a neomezenou krásu. Zachovejte si svůj vnitřní mír a svoji víru ► zde ◄. Když přijde doba utrpení a hrůzy, jak je psáno, ani vlas nespadne z hlavy spravedlivých. Nenechte se odradit, jednoduše následujte svoji cestu k osobní dokonalosti.

Nedovedete si představit, jaká úžasná budoucnost na vás čeká. Nová země se již brzy objeví. Během několika desetiletí bude práce méně náročná, a každý bude mít čas věnovat se duchovní, intelektuální a umělecké činnosti. Vztah mezi mužem a ženou bude definitivně vyřešen díky harmonii, každý bude mít možnost žít podle vlastních tužeb. Vztahy párů budou založeny na vzájemném respektu a úctě. Lidé budou moci cestovat v různých rovinách Vesmíru a prolomí mezigalaktický prostor. Budou studovat, jak Vesmír funguje a velmi rychle budou schopni poznat božský svět a splynout se "Stvořitelem Vesmíru".

Nová éra je o šesté rase. Vaše předurčení je připravit se na ni, abyste ji mohli přivítat a žili ji. Šestá rasa je založena na myšlence Bratrstva. Již nebude žádných konfliktů v osobním zájmu. Jednoduchou touhou každého jednotlivce bude snaha podřídit sebe Zákonu Lásky. Šestá rasa bude o Lásce. Pro ni bude vytvořen nový kontinent. Ten vzejde z Pacifiku tak, aby Nejvyšší konečně založil své místo na této planetě. Vize ► Co mi řekli delfíni

Zakladatele této nové civilizace jsem pojmenoval "Bratři lidstva" nebo také "Děti Lásky". Oni budou neotřesitelně pracovat pro dobro a budou také reprezentanti nového typu člověka. Lidstvo vytvoří rodinu jako velké tělo a každý člověk bude reprezentovat orgán v tomto těle. V nové rase se láska bude manifestovat dokonalým způsobem, dnešní člověk má o tom jen "mlhavou" představu.

Země jako příznivé místo k zápasu (boji) a násilí se bude měnit, síly temnot budou ustupovat a Země se od nich osvobodí. Lidé uvidí, že neexistuje jiná cesta, a tak se vydají na cestu Nového Života, která je dovede ke spáse. Někteří ve své nesmyslné pýše budou do konce doufat, že bude na Zemi nadále pokračovat život, který Božský řád odsuzuje. Ale nakonec každý z nich pochopí, že směr, kterým se svět ubírá, nepatří k nim.

Nová kultura spatří světlo dne, bude stavět na třech zásadách: povýšení ženy, povýšení pro mírnost a pokoru a dodržování ochrany lidských práv.

Světlo, dobro a spravedlnost zvítězí, je to jen otázka času. Náboženství by měla být očištěna. Každé obsahuje částice o učení Mistrů Světla, ale je zakryto neustálým přísunem lidských odchylek. Všichni věřící se budou muset sjednotit a dohodnout se na jednom principu, že Láska je základem veškeré víry. viz ► Vyšší princip ◄. Společným základem všech systémů víry bude láska a bratrství! Země bude brzy zaplavena mimořádnými vlnami "Kosmické elektřiny". Za několik desítek let od této chvíle špatní lidé a ti, kteří svádějí jiné z cesty, nebudou schopni podpořit svou vlastní sílu. Oni budou absorbování Kosmickým Ohněm a to špatné v nich bude zničeno. Potom teprve budou litovat, neboť jak je psáno, že "každé tělo bude velebit Boha".

Naše Matka Země se zbaví všech, kteří nebudou přijímat Nový Život. Odhodí je pryč jako škodlivé ovoce. Nebudou mít možnost znova se reinkarnovat na této planetě, stejně tak i zločinci. Zůstanou jen ti, kterým v srdcích vibruje láska.

Není žádné místo na zemi, které by nebylo znečištěné zvířecí nebo lidskou krví ► Pláč nad bolestí Země ◄. Proto se musí zem nejdříve pročistit. To je důvod, proč některé kontinenty zmizí pod vodou a jiné se vynoří. Lidé nebudou tušit, jaké nebezpečí jim hrozí. Mnozí budou nadále usilovat jen o své cíle, potěšení, které jsou předem odsouzeny k neúspěchu. Naopak lidé ze šesté rasy si budou vědomi důstojnosti své role a budou plně respektovat svobodu všech živých tvorů na planetě. Budou jíst výhradně produkty rostlinné říše. Jejich myšlenky budou mít sílu cirkulovat volně jako vzduch a světlo dnešních dnů.

Slova "Pokud se znova nenarodíte" se vztahují na šestou rasu. Přečtěte si kapitolu 60 Izajáš o příchodu šesté rasy, Rasy Lásky.

Po soužení lidé přestanou hřešit a znovu najdou cestu ctnosti. Klima naší planety bude všude mírné, nebudou existovat žádné brutální rozdíly. Vzduch bude znovu čistý, stejně tak i voda. Zmizí paraziti. Lidé si budou pamatovat své předchozí inkarnace, a budou se cítit šťastně, že jsou konečně osvobozeni od předchozích podmínek.

Stejným způsobem jakým se vinař zbavuje parazitů a listí na vinici, tak pracují vyvinuté bytosti na přípravě člověka na službu k Bohu Lásky. Dostávají dobré podmínky k růstu a k svému vývoji, a těm, kteří jim chtějí naslouchat, říkají: "Nebojte se! Ještě trochu více času a vše bude v pořádku. Jste na dobré cestě. Může ten, kdo je ochoten studovat novou kulturu, vědomě pracovat a připravovat se."

Díky myšlence Bratrstva se Zem stane požehnanou planetou a ta nebude čekat. Ještě před tím než se tak stane, mnoho utrpení bude zasláno k probuzení vědomí. Po tisíce let nahromaděné hříchy musí být splaceny. Rozpálené vlny vyzařované z Nejvyššího budou přispívat k likvidaci karmy lidí. Toto osvobození nelze odkládat. Lidstvo se musí připravit na velké zkoušky, které jsou nevyhnutelné a jsou na cestě k ukončení egoismu.

Pod zemí se připravuje něco mimořádného. Revoluce, která je úžasná a naprosto nepředstavitelná, se bude brzy projevovat v přírodě. Bůh se rozhodl obnovit Zemi a on to udělá! Je to konec jedné epochy, nový pokrok nahradí ten starý pořádek, kde Láska bude vládnout na Zemi."


S popisovanými mimořádnými vlnami elektřiny se shoduje i osobní popis Nově příchozích energií, které zaplavily Zemi v roce 2013 > ♪♫♪


DalšíNové energie Země > ♪♫♪
Vize a proroctví > ♪♫♪
Článek zaslán ze stránek 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama