- Jak změnit karmu > více sebelásky

4. října 2016 v 0:44 | Lena |  - Krůčky ke štěstí
Karmu si můžeme napravit. A to, budeme-li se mít doopravdy rádi. Karma je realizací energetického náboje, náboje životní síly.

► Pokud máme sami sebe rádi, vzniká uvnitř našeho těla energetický náboj vyzařující do našeho životního prostoru. Tato životní síla formuje situace, v nichž se vnitřní energetický náboj Lásky k sobě samým realizuje prostřednictvím lidí a událostí, k prospěchu nás samých i našeho okolí.

► Pokud sami sebe rádi nemáme, vzniká uvnitř opět energetický náboj vyzařující do okolí. Realizuje však cíle opačné - vytváří pro nás situace, v nichž se uplatňuje naše neláska k sobě, rovněž prostřednictvím lidí a událostí.

Každý z nás chce v tomto životě něco zdokonalit, vytvořit. Ono "něco" může pocházet z jakékoli oblasti našeho života, může se týkat Lásky, vztahů, rodiny, práce, finanční situace… Naše přání jsou uskutečnitelná, dají se vyplnit.

Problém může spočívat v tom, že přání je sice dobré, avšak energetický náboj, který vysíláme k jeho realizaci, je zaměřen na cíle úplně opačné. Karma nenásleduje naše fantazie, drží se naší energie. Výsledkem může být, že se za někým vydáme s těmi nejlepšími úmysly a dostaneme od něho pár přes ústa. Chtěli jsme to nejlepší - a dopadlo to jako vždy…
Načež si lámeme hlavu, co jsme udělali špatně, proč se nejlepší úmysly změnily v samé problémy a co to máme za karmu. Přitom, odpověď je jednoduchá: jaký je náboj, taková je karma.

Toužíme například v osobním životě po Lásce a štěstí. To je krásné a zcela splnitelné přání. Když ho však prohlédneme ze všech stran a půjdeme do hloubky, zjistíme, že sami sebe rádi nemáme. Partnera hledáme, aby svojí láskou kompenzoval naši nelásku.
Na energeticky-informační úrovni vzniká situace, kdy sen o Lásce a štěstí v osobním životě nabíjíme neláskou k sobě samému. Jaký je výsledek? Realizace náboje, tedy realizace nelásky k sobě samému, se nám dostává v nové podobě - v podobě nelásky člověka, o kterého jsme stáli. Karma udělala své - spojila příčinu s následkem.

Další příklad: rádi bychom měli dobrou práci s dobrým platem. Co je "dobrá práce"? Práce, která nás zajímá a kde si nás váží. A "dobrý plat"? Peníze, kterých je dost na to, abychom si mohli udělat radost užitečnými a příjemnými věcmi, jimiž sami sobě projevujeme lásku a péči. Takže dobrá práce nám dává možnost pocítit svou hodnotu a dobrý plat nám umožňuje projevit sami sobě lásku a péči.
Ovšem, pokud se nemáme rádi, nedokážeme přání dobré práce nabít odpovídající energií. Máme náboj, je to náboj naší nelásky k sobě samému. Ten nám s realizací cíle "pocítění vlastní hodnoty" nepomůže.

Problém se prohlubuje také tím, že i přání dobrého platu je nabíjeno neadekvátní energií. Nemáme se rádi, proto od sebe dobrý plat podvědomě odsunujeme. Vždyť když se nemilujeme, necítíme k sobě ani Lásku, ani péči a nevíme, jak s oním dobrým platem naložit.
Co tedy získáme jako výsledek? Práci, která nám nesedí a plat, o kterém je hanba mluvit. Karma udělala své - spojila příčinu s následkem.

Karma připomíná fyzikální zákony: máme kladívko, můžeme jím udeřit na hřebík, ale také se můžeme praštit do prstu. Přitom v obou případech půjde o jedno a totéž kladívko a o stejné vynaložení sil. Rozhodujícím prvkem je vektor síly - jakým směrem je kladívko zaměřeno.

V našem případě nasměrování kladívka znamená buď Lásku k sobě samému, nebo nelásku.
Vše, čemu se musíme naučit, je ovládat svůj silový vektor. Tedy vnitřně k sobě pociťovat stálou Lásku.
Právě stálost Lásky je problémem…
Nejčastěji se kladívkem uhodíme do prstu, v určitých chvílích se nám však přece jen podaří uhodit správně - na hřebík.
Jaké jsou to chvíle? A co je řídí?
Zpravidla jsou to vnější podmínky.

Je-li v našem životním prostoru vše v pořádku, cítíme se uvolněně, přecházíme podvědomě do stádia Lásky k sobě samému a harmonie se světem, který nás obklopuje. Harmonie vnější formuje harmonii vnitřní. A vnitřní harmonie v nás odhaluje Lásku k sobě samému, o níž jsme neměli ani ponětí.

Život je však stále v pohybu. Během nějaké doby se vnější okolnosti změní. Vnější harmonie se vytrácí, naši vnitřní Lásku k sobě samým si při tom bere s sebou. A my se znovu svým kladívkem - karmou praštíme do prstu…

To vypadá, jako kdyby celý náš život plně závisel na rozmarných vnějších okolnostech. Jako bychom neměli stálé bydliště. Jako bychom žili na ulici: ve slunečním žáru, mokří deštěm, nebo zasypáni sněhem.

Ve skutečnosti však právě sebeláska je naším vnitřním bydlištěm, v němž je vždy teplo a útulně. Máme-li svůj vnitřní dům Lásky k sobě samému, nezávisíme víc na vnějších okolnostech. Sami si vybíráme, kdy vyjdeme z domu, abychom se setkali s vnějším světem. A jsou-li vnější okolnosti nepříznivé, zůstáváme doma, přebýváme v Lásce k sobě samému a dál směrujeme kladívko na hřebík, ne na svůj prst.

Láska k sobě samému nám dává svobodnou volbu - volbu vlastní karmy. Zákony karmy, stejně jako zákony fyzikální. Existují a platí.

Když se na sebe díváme očima lásky, vidíme, kam směřujeme svou karmu, vidíme příčiny a následky a řídíme svůj život jako celek. Karmu je možné řídit. Karmu je třeba řídit. Nevznikla proto, aby nás trestala, ale proto, abychom sami vytvářeli příčiny a následky. Karma není něco mimo nás, je uvnitř nás. Její kořeny jsou zapleteny do naší sebelásky.

Jestliže svou vnitřní Lásku k sobě učiníme pevnou a stabilní, bude taková také naše karma, budeme ji moci řídit. Řídit Láskou k sobě samým. Pak se naše sny mohou plnit. Štěstí v osobním životě, harmonické vztahy s dětmi i rodiči, přátelství, spolupráce, zajištěnost, naplnění, to vše se může realizovat nabito nábojem naší Lásky k sobě samým.

To se týká i setrvačnosti karmy, která nás stále bije kladívkem do prstu, není třeba čekat, až se náboj vybije, až karma dojde. Kdykoli můžeme změnit náboj a karmu upravit. Jestliže se nám zdá, že v osobním životě nikdy nebudeme šťastni a že nikdy neseženeme dobrou práci se slušným platem, pak se nám to opravdu jenom zdá. Kdykoli můžeme změnit běh událostí, změnit svůj vlastní osud. Protože kdykoli se můžeme začít mít rádi.

To je velmi důležitý okamžik.

Abychom se začali mít rádi, nepotřebujeme čekat na vhodné okolnosti. Ty nikdy nemusejí nastat. Je nutno, abychom si je vytvořili sami. 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama