- Vize: Naše těla omládnou

25. září 2016 v 0:44 | Lena |  - Vize, proroctví osobně
Dnes mám pro Vás příznivou zprávu. Tato informace se v prostoru pohybuje po několik měsíců, její energie se pomalu tvoří, stává silnější a z hlediska vnímatelné energetické síly nyní dostává do prostorové formy, kde se nacházíme my. Proto ji pro Vás překládám a uvádím veřejně, jako platnou.Předně krátce o naší fyzické tělesné schránce
Naše tělo je formou, která je energeticky uzpůsobena prostoru hmoty planety Země, kdy z hlediska této utvořené hmoty disponuje obdobnými vlastnostmi. Abychom zde mohli žít, je nutno být v souladu se svým prostředím. Naše duše je však utvořena z jemnější/lehčí substance, a proto, aby zde v prostoru Země mohla pobývat, materiální tělo nám "slouží", jako obal, schránka na duší. Energie duše je jedna z více energií, která jej vyživuje a udržuje v chodu.


Snad každý člověk je rád, když jeho tělo vypadá mladě, svěže, nic jej nebolí, a tato jeho schránka na duši pracuje souladně. Ovšem, jak léta plynou, tělo zvolna ztrácí vodu, energii, stává se méně pohyblivým. Svěžest se pomalu vytrácí. Vznikají vrásky, pevné rysy a kontury obličeje i ostatních částí těla uvadají. V této fázi u mnoha lidí/duší nastává určitá panika. Mají obavy, které vyvěrají ze současné reality, kdy kvůli nižší atraktivitě těla lidé bývají méně uznáváni. Ostatně, podívejme se na chování společnosti: Když má člověk mladé tělo, na které je libější pohled, je často pokládán za zajímavějšího, než člověk, jehož tělo již nedisponuje mladistvým vzhledem. Toto je však jeden z projevů nízké úrovně "člověka", kdy se na mladé tělo i vzhled dívá opačným, naprosto mylným pohledem. Velká část lidí vidí pouze povrchní krásu, která je však pomíjivá. Ve skutečném světě je to ovšem jinak - zralé tělo značí, že naše hodnota se zvyšuje. SKUTEČNÁ HODNOTA. Něčím jsme si v životě prošli, máme více zkušeností, došli jsme k mnoha poznáním. Čím zralejší jsme, tím také samozřejmě stoupá naše hodnota.
"Bohužel", výše zmíněné hledisko uznávání mladého těla u mnoha lidí způsobuje obrovskou posedlost po stálém mládí a kráse. V současnosti/oproti budoucnosti udržení stálého mládí těla není natolik možné, a přestože oproti dobám minulým máme k dispozici podstatně lepší technologie, "stárneme". Proto se mnoho osob uchyluje k různým druhům omlazení, které spočívá kupříkladu ve cvičení, zdravém stravování, různých finančně nákladných kosmetických úpravách a mnohdy také končí plastickými operacemi. V této následnosti si různí nepoctiví parazité mnou ruce, jelikož takovíto lidé jsou za kousek mládí ochotni zaplatit nebývale vysoké částky. Muži a v určité míře i ženy se také mylně domnívají, že koupením si mladého těla pro zábavu a fyzické potěšení získají kus mládí zpět (návštěvy veřejných domů apd). Toto je ovšem špatná cesta a zvrácenost nejvyššího stupně - jak ze strany kupujícího, tak se strany prodávaného. Člověk ve skutečném světě NIKDY není a ani nemůže být na prodej.

Lidé se v honbě za mládím stávají doslova otroky této posedlosti.V tomto směru pro Vás MÁM DOBROU ZPRÁVU:
Již několik let pro Vás osobně dle reality popisuji ► Nové energie Země ◄, které zaznamenávám podle skutečného chodu. Tyto energie se mění dle určitého řádu, jehož princip je postaven na návaznosti přechodu z jedné úrovně do druhé, která je ve vyšší rovině, kde je z hlediska energie "volnější" prostor a energetické procesy zde probíhají snáze. Což znamená, že v budoucnu budou naše těla mít jinou strukturu. Již nyní se naše těla pomalu mění.

V současnosti stojíme na prahu dalšího postupu do následující roviny. A - v této rovině bude struktura, řekněme "energetického pole" takové formy, že naše těla, jež mají strukturu hmotnou, ale hrubého charakteru nabudou struktury "jemnější". Tedy lépe formovatelné, hmota bude rychleji a lépe reagovat kupříkladu na energii myšlenky a jiné procesy. Úroveň strukturní energie bude zde tedy jiná, než jsme zvyklí dnes/nyní. (Ikdyž i dnes je jiná, než byla kupř. před 10ti lety). Vzhledem k tomu, co je zmíněno výše budou tyto energie působit na strukturu našeho těla, které získá "lehčí" formu, a v této následnosti bude i pomaleji podléhat procesu stárnutí. Respektive se mi jeví, že opouštět tento svět nebudeme v podobě stařečků, tedy seschlí, zkroucení, nemohoucí, jak je tomu dnes, ale v mladistvější kondici, jak vzhledové, tak co se týče pružnosti těla.

Vidím, že tato nová forma těla bude vytvořena na základě minimálně tří složek:
► Jednou je již zmiňovaná jiná, měnící se forma energetického prostředí, které nás obklopuje.
► Druhou složkou je naše svobodné rozhodnutí změnit stravování, požívání více "živé" potravy, čistění a detox těla, cvičení...., kdy tento proces můžeme pozorovat ve svém okolí ve stále větší míře. Tímto se v podstatě přirozeněji vyrovnáme s Novými energiemi, které nás obklopují, stáváme se "lehčí".
Vzniká tudíž proměna hmotného těla jak zvenčí, tak zevnitř. Opět se tímto dostáváme do části, která je zmíněna na počátku soupisu, která zní: "Abychom zde mohli žít, je nutno být v souladu s prostředím". V podstatě se sami přirozeně přizpůsobujeme změnám struktury "pole" naší planety. (Mimochodem, pokud se v této oblasti řídíte mými osvědčenými radami, které zde prezentuji několik let, pak víte o čem nyní píši a vše Vám do sebe hezky zapadá).
► V budoucnu bude i méně stresu, méně práce, více svobody, budeme se více věnovat sami sobě a nevylučuji i možnost čistějšího životního prostředí. Tudíž i z tohoto hlediska bude náš organismus lépe prosperovat.

Staneme se více Světelnými bytostmi. V překladu, naším organismem, který bude pročištěn a zbaven odpadních látek i enegetických bloků bude lépe proudit energie (zdroj, druh světla). Tato energie disponuje "oživujícími/vyživujícími" vlastnostmi, které naše tělo "prozáří naprosto celé. Dnes jsme velmi často zablokováni tělesným a energetickým odpadem, který plyne ze špatných stravovacích návyků, nezdravého životního prostředí, našich nezpracovaných traumat, stresu, ale i těžší a hrubou energetickou vrstvou, která prostupuje planetou, a tím se tělo stává energeticky neprůchodným. Nové energie nám napomohou a již pomáhají k celkovému "ozdravnému" procesu, jak na úrovni tělesné, tak duševní.

Jak tedy bude naše tělo vypadat v realitě?
Mladší - přibližně o 20-30 let, než je náš skutečný věk. Nyní je naše vzezření většinou mladší, zhruba o 8-15 let. Zde pochopitelně záleží na míře stresu, životním stylu, formě stravování, čistotě ovzduší, vody, našeho okolí, čistotě myšlenek, genetických dispozicích apd. V budoucnu však budeme vypadat mladší podstatně více, což je bezesporu příznivým aspektem. Je samozřejmě nutno brát v potaz reálnost, tedy >

90ti letý člověk bude vypadat na cca 60let a jeho vnitřní orgány budou taktéž odpovídat stavu mladšího člověka
60ti letá osoba bude vypadat na cca 40 let
40ti letá zhruba na 28 let

Vzhledem k tomu, že viditelnější známky projevů stárnutí, jako hlubší vrásky, šedivění vlasů, snížení elasticity kůže apd. se průměrně začínají objevovat zhruba kolem 39 věku, ve výše zmíněném výčtu neuvádím věkově mladší osoby. U mladších osob bude tento věk pochopitelně počítán dle částečně jiné posloupnosti.

Kdy se na toto omlazení můžeme těšit?
Pokud vezmeme v potaz, že průměrný věk je nyní 80 let, jeví se, že dnešní osoby středního věku by se již tohoto stavu mohly dočkat.

V oblasti omlazení tělesné schránky je zde ještě jeden aspekt, kdy ve vzdálenější budoucnosti budeme vypadat ještě mladší, než zmiňuji v tomto krátkodobějším časovém horizontu. Zde bych viděla, že si ovšem počkáme podstatně déle.


Přeji hezké dny

Vaše LenaTelepatie nyní funguje skvěle > ♪♫♪
Naše tělo jako zářič > ♪♫♪
Nová energie přichází na planetu > ♪♫♪
Další vize a proroctví > ♪♫♪

Prvotní autorství Živá Voda Lena

 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama