- G. B. Shaw > moudře vtipné myšlenky

4. září 2016 v 0:44 | Lena |  - Moudra a citáty
George Bernard Shaw > významný britský dramatik irského původu, literární kritik, socialistický řečník a vůdčí osobnost světového dramatu. Byl volnomyšlenkář, stoupenec ženských práv a zastánce sociální rovnosti. V roce 1925 byl oceněn Nobelovou cenou za literaturu, kterou přijal, ale odmítl s ní spjatou finanční odměnu.

Byl nejspíše jediným autorem, který získal za svou dramatickou činnost Nobelovu cenu (r. 1925) i Oskara (v r. 1938, za scénář k filmu podle jeho divadelní hry "Pygmalion"). Tento dramatik tvrdil, že mu mnohé dala četba Dickense, Shakespeara, Bible a pohádek Tisíce a jedné noci. Kritizuje měšťáckou společnost ve svých dramatech, odsuzuje pokrytectví a militarismus. Přesto jeho dílům nechybí určitý nadhled a s vkusem vetkaná ironie. Jeho hry jsou plné idealismu a humanity, břitké kritiky viktoriánské společnosti a jejích palčivých sociálních otázek. Vyznačují se satirickou útočností a vtipem.


Toto jsou jeho moudra a citáty a musím uznat, že mnohé z nich jsou vskutku brilantní !

- Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili.
- Svět se skládá z lenochů, kteří chtějí přijít k penězům bez práce a hlupáků, kteří jsou ochotni pracovat a nezbohatnout. /jak pravdivé!!/
- Tanec je vertikálním vyjádřením horizontální touhy.
- Nenávist je zbabělcova pomsta za strach, který zakusil.
- Ideální muž je takový, který se domnívá, že má ideální ženu.
- Největším hříchem ve vztahu k bližnímu není nenávist, ale lhostejnost; to je skutečný vrchol nelidskosti.
- Žena nějak záhadně okamžitě uhodne, s kým ji hodláme podvést. Někdy dokonce ještě dříve, než nás to vůbec napadne.
- Na světě neexistuje žena, která by dokázala říci nashledanou méně, než třiceti slovy.
- Lehčí než se ženou nudnou je žít s ženou vášnivou. Takové ženy jsou sice občas uškrceny, zato je nikdo neopustí.
- Alkohol je anestézií umožňující provést operaci s názvem "život".
- Umět snášet samotu a cítit z ní uspokojení, to je veliký dar.
- Někdy musíte lidi rozesmát, aby jste je odvrátili od úmyslu vás oběsit.
- Schopnost objektivního vnímání reality nazývají lidé, kteří ji nemají, často cynismem.
- Noviny jsou tiskový orgán, který nevidí žádný rozdíl mezi pádem z kola a pádem civilizace.
- Demokracie je balónek vznášející se vám nad hlavou a nutící vás upírat oči vzhůru, zatímco vám jiní vyprazdňují kapsy.
- Zdravý rozum a pracovitost mohou nahradit nedostatek talentu; ale můžete být nejgeniálnějším z geniálních a pro hloupost si zničit život.
- Vynasnažte se získat to, co milujete, jinak budete muset milovat to, co dostanete.
- Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.
- Člověk, který v nic nevěří, se všeho bojí.
- Příroda nesnáší prázdnotu: proto lidé tam, kde neznají pravdu, vyplňují prázdná místa výmysly. /úžasné !!/
- Rozumný člověk se přizpůsobuje světu; nerozumný se pokouší svět přizpůsobit sobě. Proto pokrok vždycky závisí na těch nerozumných.
- Bohatí lidé bez přesvědčení jsou moderní společnosti nebezpečnější, než chudí bez morálky.
- Když už jsme se naučili létat vzduchem jako ptáci a plavat pod vodou jako ryby, zbývá jediné - naučit se žít na zemi jako lidé.
- Jediné poučení, které lze získat z historie je to, že lidé si z historie neberou žádné poučení.
- Hodnosti a tituly byly vymyšleny pro ty, jejichž zásluhy před zemí jsou nesporné, avšak lid té země o nich nic neví.
- Člověk je jako cihla; vypalováním tvrdne.
- Dobrá pověst je maska, kterou člověk nosí stejně jako kabát, nebo kalhoty.Další příspěvky této kategorie > ♫♪♫ 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama