- Noční bouřky jsou vyvolávány uměle

9. července 2016 v 15:45 | Lena |  - Nové frekvence Země osobně
Pokud patříte k přemýšlivější části lidské populace, pak ve Vás jistě hlodá myšlenka s podezřením, že zejména noční bouřky, které v poslední době zaznamenáváme, jsou v něčem "jiné" a něco zde v tomto ohledu nesedí. Chybí zde jakási vzájemná návaznost, harmonie a přirozenost.

Bouře zde byly "vždy" a jde o procesy harmonizace směrem k rovnovážnému stavu, jsou tudíž přirozené-přírodní. Jsme jejich svědky za dne, i v nočních hodinách. Ovšem bouře, které zaznamenáváme, řekněme poslední rok-dva a zejména ty noční jsou často jiné intenzity a v jejich vibracích lze zaznamenat něco umělého, tedy ne přírodního, ale získaného, vytvořeného buďto lidskou rukou, nebo k nám něco přichází z Vesmíru a je tudíž charakteru mimozemského. Ostatně, energie z Vesmíru jsou k nám nyní vysílány ve vysoké intenzitě, první markantněji zaznamenatelnou vlnu popisuji ►27.11.013◄.


Co je tedy příčinou oních nepřirozených bouřek
Předně, abychom si ujasnili skutečnost, je třeba uvést na pravou míru aspekt, kdy noční bouře rozdělíme na přirozené, tedy ty, jež vznikají přírodní formou. Pak zde máme bouře, řekněme "uměle" vložené, které mají vyrovnat přirozený stav a uvést tak do rovnováhy chod naší planety, který se z něj z určitého důvodu vychýlil a přirozené bouře tuto rovnováhu nestačí zajišťovat. Intenzita oních "umělých" v posledních týdnech stoupá.

► Někdo nyní namítne, že přístroje na vytváření bouří zde na planetě jsou již dlouhodobě umístěny a svou funkci vykonávají "léta". Nevylučuji, možné to je, ovšem neviděla jsem je a ani po tom netoužím.

► Dále, vzhledem k tomu, že tyto nepřirozené bouře jsou častěji zaznamenávány zhruba 1-2 roky, ovšem jejich intenzita a počet markantnější formou nabývá na síle teprve pár měsíců a intervaly jsou stále častější i kratší, soudím, že zde má své slovo energie, kterou nám svého času představil Nikola Tesla. Může jít o používání technologie, která je známa z jeho vynálezů a užívána vybranými osobami, kdy lidstvu, jako celku prozatím nebyla veřejně představena.

► Dále vidím, že naše planeta se nyní nachází, prochází "časovým" pásmem, které se blíží k bodu 0 (takto jsem si tento bod nazvala soukromě). Bod Nula je krátká zóna, kterou brzy projdeme a ocitneme se tak v Novém Věku. Na počátku Nové éry lidstva, další z mnoha. Díky tomu se vše a tudíž také energetické pole naší planety ►pročišťuje◄, jelikož energie, které v prostoru, v nímž se nyní nacházíme kumulují a disponují silným tlakem. Je možno je také nazvat tlakovou vlnou. Z tohoto hlediska je nyní již mnohem více ►pročištěno◄, jelikož bylo dlouhá léta zaneřáděno vibracemi a energiemi chaotických myšlenek a nepřirozených energií, bylo jich a částečně ještě je obrovské! množství. Tyto informační energie tak kolem naší planety vytvořily "nepropustný obal". Díky tomu nebylo umožněno všem informačně komunikovat s jinými civilizacemi, a také s našimi dávnými předky, kteří nám ve vzdáleném Vesmíru ponechali informace pro nás > ty k nám neustále proudí v pulsech o určité frekvenci. Ovšem bylo a částečně ještě je obtížnější je zachytit a přeložit. Právě kvůli výše zmíněnému myšlenkami a energiemi zaneřáděnému informačnímu prostoru. Zde opět musím zmínit pana Teslu, kterému se udajně díky jednomu z jeho přístrojů některé z těchto signálních pulsů podařilo zachytit.

Tedy, vzhledem k tomu, že nyní je onen informační prostor čistější, se k nám dostává i více informací a energií z Vesmíru. Otevírají se tak nové možnosti a je více reálné, aby jiné civilizace, ty, jež jsou nám nápomocny, nám nyní mohly pomáhat na bázi energetické. Tím, že v noci na naši planetu soustřeďují technologie na bázi "soustřeďování" energií, které vytvářejí bouřky. (V noci proto, že zatím nemáme vidět ono dění). Tak se vyrovnává onen stav, který sama planeta není schopna zvládnout, kvůli narušení jejích přirozených funkcí.
Velký podíl "zásluh" na tomto stavu nese Člověk šílený. Tak tento druh nazývám já. Někdo "to" nazývá Homo sapiens. Co vše na této planetě způsobil snad vidíme, ne?!
Mimo jiné, když už hovořím o technologiích - technologie, které nyní používáme jsou již dávno ZASTARALÉ!! V tomto případě si kladu otázku: "Jak dlouho ještě budou "lidé" spát????" Kdy bude dána zelená těm Novým, ekologickým, které zde již dávno máme... Dostala jsem se snad do minulosti!!? Připadám si zde, jako bych se z tohoto hlediska ocitla v době "neandrtálské". To je až "neuvěřitelné"... ! "Promiňte" mi mou upřímnost.

► Jako poslední variantu příčin nepřirozených bouřek vidím výše zmíněný blížící se průchod naší planety nulovým pásmem času. Díky tomuto průchodu se vše urychluje, vidíte to sami, vše kolem nás se bouří, rozpadá - vztahy, chování lidí je často zmatečné, přibývá ne-mocí, lékaři si s nimi neví rady, čekárny psychologů praskají ve švech, systém školství se rozkládá, nebývalá migrace lidí apd. Toto vše probíhá nějakou dobu, ovšem právě nyní, v několika posledních letech zaznamenávám/e nebývalé zrychlení a nárůst frekvence těchto změn rozpadu a chaosu. Je to tak?
Urychlování zaznamenávají i naše těla. Ne z hlediska času, který měříme hodinami, kdy den má 24 hodinových jednotek, ale z hlediska vnímání smyslového. Jelikož Země nyní prochází pásmem, v jehož částicovém prostoru je vše urychleno - částice kmitají rychleji, určitá energie těchto částic ovlivňuje i průběh a chod přírodního systému. Bouře, které jsou častější a disponují jinou intenzitou, než jsme zvyklí (zachytí spíše vnímavější jedinci) jsou tedy důsledkem zrychlování kmitu částic v blízkosti prostoru nulového bodu. (vše podrobněji vysvětlím v jednom z budoucích článků)

Pokud shrnu všechny mnou výše řečené body, které popisuji na základě svého vnímání, jehož reálnost se mi potvrzuje léta, v každém z nich "vidím" kus Pravdy a skutečnosti.

Zde tudíž máte vysvětlení příčin, zejména nočních bouřek, které disponují jinou intenzitou, než bývá obvyklé.

Co se týče zmiňovaného Nikoly Tesly, hezky mi tyto skutečnosti zapadají do ►vize◄, kterou jsem sepsala zhruba před 1,5 měsícem. Popisuji zde určité znovuobjevení energie/gií, na které/rých tento vědec pracoval. Což určitým způsobem koresponduje s obsahem dnešního soupisu. Zejména se týká technologií, které produkují energie, na jejichž základě se vytvoří "bouře, blesk".


Ohledně vize s energiemi však ještě nejsme u konce. Budou se objevovat další a Nové/původní. Toto je tepve začátek. Špička ledovce.


Pro dnešek se loučím. S pevnou vírou.


"Pracuji pro Zemi a Lidstvo"

"Amicitia nisi inter bonos esse non potest"


Pokud je pro Tebe tento soupis přínosný, zašli následující odkaz ostatním. Síla je v Jednotě.
§ Prvotní autorství soupisu Živá Voda Lena §


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama