- Klíč k Míru /7/ - konejte dobro bez očekávání

6. července 2016 v 4:44 | Lena |  - Kódy a Klíče osobně
Další z Klíčů, které jsem Vám přinesla na tuto Zemi. Konat dobro patří k základním lidským vlastnostem. Jsou "lidé", kteří myslí jen na sebe a svůj prospěch, a pak zde máme takové, jež podávají svou pomocnou ruku. Někdo více, jiný méně.

Co je však důležité, lidé často, více či méně očekávají, že za své dobro dostanou odměnu. Tj., že za jejich pomoc někdo, nebo přímo dotyčná osoba, jíž pomohli v budoucnu vrátí jejich dobro, když se karta osudu obrátí a ocitnou se v pozici potřebného. V podstatě se dá říci, že jde o reálné očekávání, jelikož mezi lidmi by to tak mělo být. V takovém případě jsou však leckdy nemile překvapeni, jelikož se tak někdy/často nestane. Ne každý člověk umí vrátit zpět energii dobra, kterou obdržel. Pomoc přijme, někdy s povděkem, jindy ani nepoděkuje a myslí na sebe, někteří lidé jsou zkrátka sobečtí. Zde je však také třeba si uvědomit, že člověk, jemuž pomohli k nim není vázán povinností něco vracet. Lidskost si však tak nějak žádá zpětnou vazbu. Toto může v oních osobách vyvolat zklamání.


V takovémto případě je možno změnit své myšlení a konat bez potřeby nároku návratnosti. Je však třeba konat s mírou i rozvahou a své dobro poskytovat tak, abychom se nerozdali zcela. Kdo mnoho dává, může pocítit únavu, a to je znamením, že nejde v souladu sám se sebou. Všeho moc škodí. Zde je nutno mít na paměti Zákon rovnováhy. Energii svého vloženého dobra lze také vzít zpět jinak. Dávajícímu může být poskytnuta finanční podpora za jeho "služby", byť nepatrná. I to však může udělat radost a tak vrátit jeho vydanou energii.

Pak je zde ještě jeden zajímavý aspekt, a tím je konat dobro bez očekávání. Vesmír těmto lidem vrátí jejich energi jiným způsobem. Takovýto člověk je svým způsobem velmi, velmi bohatý. Podívejte se.


Oslovil Tě tento Klíč? Můj čas a energii na jeho zpracování OCENÍŠ zasláním následujícího odkazu svým přátelům. Měňme svět společně. http://zivavoda-lena.blog.cz/1607/klic-k-miru-4-konejte-dobro-bez-ocekavani
Video je sice reklamou, ovšem pro názorný
příklad účelným materiálem
§ Prvotní autor soupisu Živá Voda Lena §
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama