- Duchovní příčiny ne-mocí - srdce, oběhový systém

23. července 2016 v 0:44 | Lena |  - Duchovní příčiny nemocí

DŮLEŽITÉ - prostudujte si první soupis > ♪♫♪

Poruchy srdečního rytmu - arytmie (tachykardie, bradykardie, extrasystoly, fibrilace, bloky), flutter - ischemická choroba srdeční, angina pectoris - srdeční selhání - infarkt myokardu - revmatická horečka - myokarditida (zánět srdečního svalu) - perikarditida (zánět osrdeč- níku) - endokarditida (zánět nitroblány srdeční) - srdeční vady - kardio- stimulátory - transplantace srdce - oběhový kolaps - hypertenze (vysoký krevní tlak) - hypotenze (nízký krevní tlak) - ateroskleróza (kornatění tepen) - zúžení a uzávěry tepen - ischemická choroba dolních končetin, Buergerova choroba - křečové žíly (varixy dolních končetin a v jícnu) - zánět žil (tromboflebitida a flebotrombóza), trombóza - chronická žilní nedostatečnost, bércový vřed.

Srdce je centrem lidského bytí. Svým duchovním vyzařováním věrně vyjadřuje osobnost člověka, kvalitu jeho chápání a životních názorů. Život bez bijícího srdce neexistuje. Vnitřní silou, která srdce pohání, je radost, víra v krásu dní a událostí, které přijdou. Srdce ničí námi někomu i nám někým způsobená bolest (zejména není-li přijímána s pokorou). Srdce funkčně oslabují bezútěšné životní situace, v nichž jsme ustrnuli, naše zloba i malá chuť žít.


Nabízejte lidským srdcím to, co je i celé tělo léčí. Hojně je zahrnujte láskou, štěstím, optimismem a smíchem. Dávejte jim a tím i sobě. Kdo se pro druhé otevírá, ten od druhých také dostává. Nebuďte hluší k prosícím, neteční k trpícím a pomáhejte chybujícím. V každém okamžiku mějte na paměti, že častá drobná opomenutí tohoto mohou Váš život a plány významně změnit či úplně zhatit. Rozšiřujte lásku, neboť láska zůstává a s životem (smrtí) nekončí. Budujte nádherné chrámy morální i mravní čistoty a úcty ke všem. Naplňujte ideály světa v sobě. Jednou všichni (postupně) pochopí, že cesta lásky a pomoci jiným je nejpříjemnější i bezpečná a vede do výšin duchovních i k "pozemskému" štěstí.

Poruchy srdečního rytmu - arytmie (tachykardie, bradykardie, extrasystoly, fibrilace, bloky), flutter.
Máme rádi pravidelnost. Ráno v určitou dobu vstáváme, v poledne obědváme, večer jdeme, jak odbije "naše" hodina, spát. Pětkrát v týdnu chodíme do zaměstnání a jednou měsíčně dostáváme za práci mzdu. Pravidelně jíme, čistíme si zuby, věnujeme se svým dětem a koníčkům. Každé vynechání obvyklé denní činnosti nás rozlaďuje a znervózňuje. Proto si denní řád většinou hlídáme a rámcově ho dodržujeme.
I základem srdeční činnosti je pravidelnost. Srdce si vlastními řídicími mechanismy určuje svůj, tělu právě potřebný rytmus. V době větší fyzické námahy i psychické zátěže tepe vyšší frekvencí, a naopak odpočívá a přechází na úsporný rytmus při našem klidu a v čase spánku. Srdce vydrží velké krátkodobé nápory za předpokladu, že nejsou časté. Avšak i na ně musí být připraveno (např. tréninkem) a po nich mít prostor pro regeneraci a odpočinek. Nedopřejete-li svému srdci potřebný klid, bude se bránit a upozorní Vás na nutnost vyšší péče poruchami svého rytmu - arytmií. Arytmie vznikne, je-li postižen převodní systém srdeční, což je specializovaná část srdeční svaloviny, schopná samostatné tvorby vzruchů a jejich vedení. Převodní systém srdeční srdci vládne: řídí jeho rytmus (střídání stahu - systoly a období uvolnění mezi dvěma systolami - diastoly), frekvenci (v klidu bývá 60 - 90 úderů za minutu) a správnou souhru stahů jeho jednotlivých částí (síní a komor). Do převodního systému patří sinoatriální uzel (což je místo vzniku impulzů - podnětů k činnosti), atrioventrikulární uzel (místo převodu vzruchu ze síní na komory) i (šíření vzruchu v komorách zajišťující) Hisův svazeček (který se dál dělí na Tawarova raménka a Purkyňova vlákna). Co arytmii způsobuje, zjistí lékař elektrokardiografickým vyšetřením (EKG). Podle tvaru vln a kmitů zaznamenaných na elektrokardiogramu z několika svodů, jejich výšky i různé vzdálenosti určí, která z těchto částí převodního systému srdečního je (a jak) postižena. Abnormality na EKG související s impulzy (v sinoatriálním uzlu) svědčí o výrazně kolísající chuti do života. Energie dotyčného je velmi rozkmitaná či "skoro spící" a jeho jednání buď příliš spontánní a "neučesané", či pasivní a sobě ubližující. Změny na EKG v oblasti supraventrikulární (vzniklé v síních či v oblasti síňokomorového přechodu) napovídají lékaři, který je erudovaný klasicky i duchovně, že onemocnění srdce i další nemoci pacienta pramení z jeho určitého "chladu", upřednostňování rozumu a výrazné pragmatičnosti. Dotyčný se s Vámi bude obvykle bavit nezávazně - o nedůležitém a příjemném, jenomže dále (do svého nitra) Vás nepustí. Ve svém duchovním srdci, jehož vyzařování zásadně ovlivňuje zdraví srdce fyzického (dutého svalového a podobně jako pumpa fungujícího orgánu), má zatím "vyhrazeno místo" pro málo lidí. Málokoho upřímně miluje a je schopen se pro něho zcela obětovat. Hlavou již možná vícekrát řekl: "Odpouštím Ti," ale nedokáže odpustit srdcem - což zahrnuje i posílání přímluv "vzhůru" - za hezký život osoby, s níž si neporozuměl. Většinu okolního dění analyzuje rozumem, a tak během uplynulých let zatlačil do pozadí své intuitivní vnímání i city. Čím více lidí bude mít "otevřené dveře" do Tvého duchovního srdce, tím zdravější bude "fyzický pohon" Tvého těla (srdeční sval).

Arytmie vznikající podle EKG v komoře (ventrikulární arytmie), zejména extrasystoly, komorová tachykardie, či dokonce srdeční zástavou většinou končící fibrilace komor, jsou vyvolány použitím většího množství energie, než bylo potřebné (nemusí to být právě ve chvíli jejich vzniku) a nadměrnou orientací aktivit daného člověka na materiální oblast života. U dotyčných je velkou pracovitostí či sebeuspokojením, sobectvím, rázností a přísností zničen život duchovní a v jisté chvíli i tělesný - kardivaskulární onemocnění jsou častou příčinou odchodu lidí z tohoto světa. Z jiného pohledu může být arytmie vyvolána hlavně ischemickou chorobou srdeční (svému srdci dáváš málo potřebné "stravy", a pak se o své zdraví strachuješ), zánětem (proč bojuješ s člověkem, kterého máš mít v úctě a pomáhat mu?) i některými léky (až pochopíš, že kde je nákaza, tam je na ni též nejúčinnější lék, a do sebe - na vlastní jednání i čistotu svých myšlenek - se podíváš, vyléčí Tvé potíže i placebo).
Krátkodobá srdeční arytmie postihne v určité fázi života asi každého člověka - může jít o poruchy banální i život ohrožující. Arytmií postižené osobě srdce hodně buší, nebo má pocit, že jí občas "vynechává". Její tep je velice nepravidelný, cítí se slabá a někdy má pocit, že brzy omdlí. Při nejtěžších arytmiích může nemocný upadnout do bezvědomí, je ho potřeba křísit a rychle oživit.
Podle typu poruchy se srdeční arytmie dělí na tachykardie, bradykardie, extrasystoly, fibrilace a bloky. Tachykardie Tě postihne, je-li Tvým denním chlebem snaha dosáhnout vysokým výkonem naplnění vlastních představ. Neumíš čekat ani odpouštět a miluješ jedině lidi, na nichž Ti osobně záleží. Otrhanému bezdomovci pomůžeš výjimečně, ale často Ti při pohledu na něho myslí šlehne: "Může si za to sám." Zrychlená srdeční činnost říká: "Spěcháš a málo odpouštíš. Méně snahy, více lásky, abys z nemocí neměl vrásky." Bradykardie je zpomalení srdeční činnosti - srdeční frekvence se sníží pod 60 úderů za minutu. Běžná je u trénovaných sportovců, jsou-li právě v klidu. Objevuje se také při převaze působení ►parasympatického◄ nervového systému - vagotonii (blíže je o parasympatickém nervovém systému, jež je částí autonomního nervového systému, pojednáno v dalších soupisech). "Parasympatikus" kromě zpomalování srdeční činnosti povzbuzuje trávicí ústrojí. Pozitivní poselství bradykardie: "Dokončil jsem práci, noste na stůl." Negativně se projevující bradykardie říká: "Z ničeho si nedělám "těžkou hlavu" ani nemám z nesplněných úkolů výčitky a stres, vždyť je za mne může udělat někdo jiný." Trvalejší přehlížení potřebného, nebo nezdravá apatie může přispět ke vzniku infarktu myokardu.

Extrasystola je předčasný a mimořádný srdeční stah vznikající mimo místo, odkud je srdeční činnost normálně řízena. Vzniká buď v oblasti síní či síňokomorového převodu (supraventrikulární extrasystola), nebo v komorách (ventrikulární extrasystola). Ojedinělé extrasystoly, které člověk vnímá jako nepravidelný pulz, jsou běžným nálezem (zejména v období, kdy dotyčný se životem více "zápasí" a přitom se rozčiluje, neboť se dění odvíjí odlišně od jeho představ). Extrasystoly jsou jako údery dvanáctikilovým kladivem do zdravého žulového kvádru (osudem Ti daného učiva), který se snažíš rozbít. Mimořádné srdeční stahy vznikající v síních Tvého srdce jsou dozvuky Tvých výpadů za vlastním prospěchem, které zřetelně a přímo neohrožovaly druhé lidi. Nebezpečnější komorové extrasystoly zaznamenávají momenty, kdy jsi obdobně jako hladový žralok bílý zaútočil na jiné lidi. Zkus v sobě nastolit mír. S mírem v duši se vystříháš mnoha chyb a četné zdravotní neduhy Tě postupně opustí.
Fibrilovat - velmi rychle a nepravidelné se stahovat - mohou různé svaly, ale důsledky fibrilace srdečního svalu jsou pro člověka nejvážnější. Jdeš-li sám proti sobě, tříštíš-li své síly mnoha aktivitami, aniž druhým významněji omezuješ svobodu a bereš štěstí, dá se to přežít. Uvedené jednání je totiž duchovním důvodem poměrně časté fibrilace síní, která život přímo neohrožuje. Snažíme se (někdy až moc) a nepříjemným výsledkem našeho usilí bývá hypertyreóza, při níž též někdy dochází k fibrilaci srdečních síní. Daná nemoc chorého upozorňuje: "Tvé chtění, možná zčásti dobře míněné, Tě úplně ovládlo. Přestaň se štvát za nedůležitým, dokud je ještě čas." U starých lidí síně fibrilují kvůli přirozenému "opotřebení srdce", které negativně umocňují vzpomínky dědečků a babiček na jejich zatím nedoceněné skutky, na něž jsou pyšní, ale jež "doba" nepochopila. "Tolik jsem druhým rozdával, a tak málo díků a lásky od nich dostal." Je škoda, že nedokážeme sebekriticky ventilovat a přijatelně podat své životní prohry - druzí, ve srovnání s námi mladší lidé by si nás asi chvíli méně vážili, ale potom by je naše bolestivé zkušenosti možná spolehlivě od obdobných hloupostí odvrátily. Jakmile sumu našich nedobrých skutků vůči druhým lidem neodmazáváme stejně četnými chvályhodnými činy (činěnými též jiným osobám), může dojít k fibrilaci komor. Přes usilovnou snahu lékařů o její zrušení elektrickým výbojem, který na čas "vymaže" chaotickou srdeční činnost a umožní nástup pravidelnějšího rytmu, dochází při fibrilaci komor často k úmrtí jí postiženého člověka.


Pokračování > ♪♫♪

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama