- Vztahy dle čaker > muž-žena

28. června 2016 v 0:44 | Lena |  - Aura čakry barvy

Každý člověk si životního partnera volí na jedné ze sedmi úrovní. Co se týče psychologů Východu, stojí si za tvrzením, že o čím vyšší úroveň se jedná, tím delší a pevnější bude vztah.

Z hlediska ájurvédy, která je považována za nejstarší a nejúplnější systém péče o zdraví, je možné určit slučitelnost muže a ženy podle "psychických" center (čaker). Jde o velmi prostý test. Z následujících bodů si nalezněte ten, s nímž se slučejete a pročtěte si jeho znění:
První typ vztahu > slučitelnost na úrovni kostrče:
Scénář nejčastěji probíhá zhruba takto: seznámili se na diskotéce a ráno se probudili nazí, vedle sebe. Noc byla pěkná, známost se jim líbí. Toto je slučitelnost na nejnižší úrovni - sexuální. Jestliže Vás kromě souladu v loži nespojuje nic jiného, vztah nebude mít dlouhého trvání. Pohlavní přitažlivost časem slábne a kvůli nenaplněným očekáváním se mění v nepřízeň.

Vzácně se sice může stát, že poté, co se dáte do řeči, najdete v druhém spřízněnou duši. V tomto případě vztah přechází na vyšší úroveň a slučitelnost se tak ocitá na úrovni jiné čakry. Jde však o vzácný, ne příliš častý jev.

Druhý typ > slučitelnost na úrovni sakrální čakry:
Jedná se o známost z výletu, nebo nějakého zajímavého zájezdu. Máte dost společných zájmů: seskoky padákem, cyklistika, lezení po skalách nebo vážný zájem o hudbu...

Na této úrovni slučitelnosti je možný i jiný scénář: například když si muž/žena intuitivně vybere partnera, u nějž vycítí příslib stability, pohodlí, životního klidu. Co se dá říci o takovémto vztahu? Svazek může být stálý, ovšem ne z hlediska skutečné lásky. Zde je vhodné zajímat se více o city a vnitřní svět partnera. Tento zájem musí být oboustranný.

Třetí typ > slučitelnost na úrovni solární čakry:
Je Vám spolu dobře a veselo. Po schůzce býváte naplněni radostí a kladnou energií. Podobný pár společně bojuje proti nudě, rutině a ustavičně nachází nové důvody k pozitivnímu naladění. Možná Vás seznámili přátelé, nebo jste se potkali na něčí narozeninové oslavě. Jde o poměrně harmonický a pevný svazek. Ovšem převahu v něm mají emoce, což je pro opravdu seriózní vztah málo. Snažte se hledat společné zájmy, vytýčit si nějaký náročný společný cíl a společně o něj usilovat.

Vztah na této úrovni je možný i za jiných okolností - například když partneři hodlají prostřednictvím sňatku dosáhnout lepšího postavení ve společnosti, nebo získat nějakou výsadu. Což zajisté není ta nejlepší motivace.

Čtvrtý typ > slučitelnost na úrovni srdeční čakry:
Tyto vztahy bývají založeny i na vědomé volbě, nejen na intuitivní přitažlivosti. Takovýto tandem nejčastěji vzniká v zaměstnání, nebo v průběhu nějaké společné činnosti, spojené například s ochranou životního prostředí, charitou atp. Dvojice má blízké zájmy, pohybuje se ve stejném sociálním prostředí. Jsou to lidé tíhnoucí k otevřeným rozhovorům, k vysokým, ušlechtilým tématům. Dlouhou dobu se mohou jen tak přátelit. Má se za to, že tento typ vztahu bývá nejpevnější. Málokdo v něm bývá nespokojen. A i když se snad na úrovni jiných center objeví nějaké problémy, tento pár je rychle odstraňuje.

Pátý typ > slučitelnost na úrovni krční čakry:
Podle ájurvédy odpovídá pátá čakra, nacházející se na úrovni hrtanu, za emoce. Tento svazek se objevuje mezi lidmi výtvarných, hudebních a hereckých schopností, jejichž činnost je spojena s emocemi a intuicí. Partneři vnímají krásu a harmonii okolního světa, jsou velmi citově a poeticky založeni. Tomu odpovídá i jejich láska, nadnášející je až ke hvězdám, jako v nejlepších sladkých románech. Podobná manželství jsou skutečně šťastná a stabilní. City se mohou postupně zklidňovat, v každém případě je zde však zachována sounáležitost a pevné přátelství.

Šestý typ > slučitelnost na úrovni čelní čakry:
V takovém svazku jeden druhého chápe beze slova a ve všech otázkách partneři zaujímají stejný postoj. Na této úrovni se také mohou sblížit lidé věnující se duchovním praktikám a sebepoznání. Jejich osobní založení může být výrazně odlišné, avšak po dosažení určitého stupně dokonalosti mohou být jeden pro druhého zajímaví a vzájemně duchovně blízcí.

Další variantou je možnost, kdy se lidé při výběru partnera řídí astrologickými ukazateli. Vztahy vznikající na této úrovni bývají velmi pevné. Tomu, kdo usiluje o podobný vztah, slibují védy v osobním životě harmonii a štěstí.

Sedmý typ > slučitelnost na úrovni temenní čakry:
Nejšťastnější láska bývá důsledkem slučitelnosti těch nejvyšších hodnot. Zde jde o nejvyšší úroveň slučitelnosti. Pokud hodláte spojit svůj osud s člověkem, který se stále duchovně rozvíjí, platí tento typ vztahu pro Vás.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama