- Citoví manipulátoři > jak se bránit

5. října 2015 v 20:02 | Leonia |  - Rady a tipy zajímavé

Citový manipulátor. Tito "lidé" se mohou dlouhou dobu jevit, jako vaši dobří kamarádi, jejich osobnost dokonce může být druhým sympatická. Dříve, nebo později se však pravá stránka této osobnosti dostane na povrch a Vy prohlédnete. Ve vztahu s osobami tohoto typu platí, že škodí svému okolí.

Já mám pro jejich kategorizaci vlastní zařazení, nazývám je temnými pavouky. Ano, určité proudy energie manipulantů jsou skutečně černé a mají provazcovitou formu. Je možné, že ve vašem okolí se někdo takový vyskytuje. Pokud si nejste jisti, jak si v tomto ohledu stojíte, pak nahlédněte do níže uvedených řádků. Zde je popsáno, jak tyto osoby dobře rozeznat a jak se zachovat, aby Vám jejich charakterová nízkost nepřerostla přes hlavu.

► Trpíte stálým a neměnným pocitem viny
Vztahy mezi dvěmi osobami musí být v rovnováze. Cítí mezi sebou soulad, navzájem se podporují, ať se jedná o jakoukoli životní situaci. To je cesta k TVOŘENÍ. >


A tvoření je Božství
Božství = rovnováha.

Tímto se dostáváme opět k začátku mé první věty tohoto odstavce. .. ROVNOVÁHA .. Všímáte si? Život je jako kruh, "nemá" konec ani začátek. Tímto Vám sděluji jednu z Pravd a na Vás je, aby jste přemýšleli. Jelikož myšlení je jednou z dalších Pravd, která na tento celek navazuje a otevírá Nový svět.

Pokračujeme dále: Vysokou hodnotou každého vztahu je podpora. Jeden druhému přináší jistotu, pomáhají si ve složitých situacích. Jestliže však po jednání s nějakou osobou, kamarádem, rodinným příslušníkem, kolegou v práci atp. pravidelně cítíte vinu, pak vězte, že máte co do činění s manipulátorem, který Vás využívá ve vlastní prospěch.
Schopnost podsouvat ostatním lidem jistotu, že jsou vinni, nebo něco dlužni si někteří manipulativní jedinci mohou osvojit již v období raného dětství. Příčinou, pro niž Vám mohou vsugerovat pocit viny, může být určitý druh vašeho jednání, nebo naopak jeho absence.

Příklady:
- Neutěšovali jste kamaráda-manipulátora, když demonstrativně trpěl: >
> Dá Vám najevo, že máte tvrdé srdce, jste bezcitní.
- Pokoušeli jste se jej utěšit: > Dá vám najevo, že jste nevolili vhodná slova a opět budete provinilou stranou.

Jako prostředek manipulace se hodí doslova vše. Když jednáte s manipulátorem, neumíte se zkrátka chovat tak, aby jste se nevystavili jeho útoku.

► Nedokážete se na ničem řádně domluvit
Manipulátoři ustavičně mění pravidla hry: Každá poctivě dodržovaná dohoda je krokem k čestnosti a rovnosti, a to nemohou v žádném případě připustit. Proto je oblíbenou taktikou manipulátorů neustálé pozměňování pravidel, na jejichž základě, jak se původně zdálo, jste dospěli k nějaké domluvě. Poté se tváří, že se s Vámi o žádné takovéto záležitosti nedomlouvali.

Krom toho se slušně "vyznají" v situacích, jak vidět svět pouze z vlastního hlediska a svému obrazu reality přizpůsobovat veškeré události. Dokážou druhého v rozmluvě urazit a tvrdit, že je urazila druhá strana a jako první. Vůči druhému jsou také schopni dopustit se jakéhokoli podrazu, který velmi zraní. Budou však tvrdit, že je k tomu vyprovokoval. Citový manipulátor si Vás neváží a je ochoten k jakékoli lži, jen proto aby dokázal, že má pravdu.

► Je vám vnucována pomoc
Citoví manipulátor se často tváří jako účastný posluchač, který je vždy připraven Vás vyslechnout jako přítel, jež chce pomoci. Jak by také ne, otevřete-li se před takovým člověkem, ukazujete mu svá zranitelná místa. A tato informace se mu v budoucnu přeci bude hodit.
Velmi často je toto falešné účastenství pouhou záminkou k tomu, aby na Vás naložil úkoly, které jsou důležité pro jeho prospěch.

- Vyslechne tedy vaše problémy, aby Vás poté mohl zatížit stížností na vlastní život.
- Poskytne Vám službu, která ho nestála žádný čas ani úsilí a okamžitě po Vás žádá náročnou pomoc. >
> Pokud odmítnete, dá Vám znát, že jste nespolehlivý člověk bez srdce.

Další příklady:
"Dnes jsem spadl na chodníku a pohmoždil si kotník!
Ale kvůli Tobě, protože jsem spěchal, abych stihl naši schůzku."
"Ty neochutnáš zákusek?! Ale já jsem jej dělala kvůli Tobě!"
A Vy raději nastavíme talířek, i když dnes na sladké nemáte chuť. Možná jste zažili ...

► Manipulátor Vás nutí přehrávat cizí emoce
Citoví manipulátoři lpí sami na sobě: Je-li špatně jim, musejí plakat všichni kolem. Mají-li úspěch, všichni s nimi musí hýřit radostí. Jinak je zle. Začnou plakat, nebo si pozornost vynucovat jiným způsobem, tedy opět zákeřnou manipulací.

Nutí ostatní, aby přehrávali jejich vlastní emoce, je součástí jejich sobeckého, bezcharakterního komfortu: Jsou zvyklí brát jiné osoby, jako prostředí k sebeprosazování.

Pochopitelně existují vážné situace, kdy přizpůsobit se emocionálnímu stavu druhého od nás vyžaduje základní lidská slušnost. Takové situace jsou však spíše výjimečné. Máme-li neustále vycházet vstříc něčímu nastavení, jde o zneklidňující příznak.

► Za vašimi zády, v zákulisí probíhá podivná hra
Ti, kdož se Vás pokoušejí řídit, musí před Vámi větší část svých manipulátorských praktik skrývat. Proto velmi rádi a s oblibou do své hry zahrnují jiné osoby: reprodukují Vám například ostrá slova někoho jiného; slova, která ovšem ve skutečnosti nikdy nevyřkl. Nebo naopak za vašimi zády šíří pomluvy o Vás. Možná znáte.

► Ve vašich stycích s manipulátorem je pozorovatelný nepříjemný emoční náboj
V nerovnoprávném vztahu s takovýmto člověkem bude skóre emoční bilance vždy ve Váš neprospěch: Jakákoli vaše společná činnost povede k jeho zdaru a vaší prohře. Toto je varujícím příznakem, že vztah s dotyčným Vám nepřináší to hlavní: jistotu, že vztahem "získáváte" oba dva. Tedy, není zachována rovnováha. Zároveň je to signálem, že Váš vzájemný vztah se vyčerpal.

SHRNUTÍ
Ze všeho výše zmíněného tedy vyplývá: MANIPULANT se v podstatě snaží své životní zvratky přenášet na druhé a skrze jejich energii těžit pro sebe. V jaké míře se jim to podaří záleží na každém, nakolik si takovouto osobu připustí k tělu.

Jak se bránit manipulantům
Jak je rozpoznat jsme si řekli. Dále je třeba stanovit si jasná pravidla.

► Nejschůdnější cestou je s takovouto osobou zcela přerušit veškeré styky. Říci PROČ se rozcházíte a pevně stát za svým. Říci sbohem.
Není vyloučeno, že dotyčný/á Vám bude slibovat hory, doly, jen aby jste od svého rozhodnutí ustoupili. Pokud se to nepodaří, je možné, že se pokusí zařadit jinou strategii, kupř. formu citového vydírání, nebo zastrašování k vytvoření vašeho pocitu viny. Jde mu o hodně - pokud ztratí vaši "přízeň", přijde o energii, kterou prostřednictvím svých necharakterních praktik od Vás získával.
Vy ovšem naopak neztrácíte nic, NAOPAK!! Tím, že se s manipulantem rozejdete zpřetrháte nitky jeho pavoučí sítě (nitky energie, skrze které byl na Vás "napojen" a bral si vaši energii. Proto jste se v jeho přítomnosti tak často cítili mizerně)
Nekompromisně se rozlučte, ukažte záda, nemyslete na něj. Pokud budete vzpomínat, napojíte se na jeho osobu. Pamatujte > myšlenka je forma energie, kam ji směrujete, to posilujete. Nejlepší forma je také veškeré věci, které jste od něj dostali - dárky, společné fotografie atd. rozstříhat, zničit. I tímto se odpojíte.

Bude se Vám lépe, lehčeji dýchat a váš život bude hladší. Mnoho tím získáte. Manipulant ve vaší mysli, tím pádem i z vašeho života zmizí, nikdy neexistoval.

► Pokud se jedná o osobu, se kterou nelze zcela přerušit kontakty, kupř. kolega v zaměstnání, pak vaše kontakty omezte pouze na nejnutnější hovory týkající se pracovních záležitostí. Na oběd s ním jistě chodit nemusíte, můžete jít sám, nebo s někým jiným. Pokud mu dáte jasně najevo, že jako kolegu jej sice berete na vědomí, ale o jeho "kamarádství" nestojíte, pak Vám za nějaký čas dá pokoj a bude si "oběť" hledat v jiných vodách.
Pokud by však na Vás neustále zakoušel své taktiky, musíte být nekompromisní, a v této konkrétní chvíli jeho hovor okamžitě utnout, nenechat jej rozvinout. Navést hovor na jiné téma, nebo ihned odejít, vykonávat si své. Tím mu překazíte opětovné napojení na vaši osobu.

► U rodinného příslušníka je možno zachovat se obdobně, jako u popisu v bodě výše. Pokud obýváte společné bydlení, pak si otevřeně promluvte a na rovinu řekněte, že pokud své chování okamžitě nezmění, budete se vyhýbat jeho společnosti a omezíte hovory na nejnutnější komunikaci, což také uděláte. Je skutečně nutné stát si pevně za svým. Manipulátor si časem uvědomí, že Vás musí respektovat. Jistě, není to lehké, ale uvědomte si, že Vy tímto jen získáte. Získáte kus svého života, na něž máte právo. Ano, svá práva musíme hájit. Většinou to za nás nikdo jiný neudělá.


Takže, hodně štěstí a pevné vůle

Leonia
Autorství článku Živá Voda Lena
většinový podíl.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jarka Jarka | E-mail | 6. října 2015 v 14:42 | Reagovat

Snad každý člověk se s takovými manipulátory setkal.Mně se to také několikrát stalo a byla jsem ráda, když jsem styk s nimi skončila.
Myslím si, že nejhorší je, když tento člověk pracuje s více lidmi. Můj první případ s paní, která navíc prodávala zdravou výživu. Stále jsem se nemohla rozhodnout, abych jí neublížila. Ale potom jsem si řekla, že ona vlastně předává svoji negativní energii i do výrobků, které prodává. Když jsem naposledy vstoupila do její prodejny s rozhodnutím, že pokud se to bude znovu opakovat a já pocítím tu úzkost, sevření a nepříjemné pocity,tak k ní už nebudu chodit. Znovu se opakovala známá věc, kdy si stěžovala, jak to má těžké a stále podsouvala své názory tak, až mi běhal mráz po zádech. Po pár minutách jsem řekla, že jí děkuji, ale že nebudu nic kupovat a odešla jsem. Venku se mi udělalo tak krásně, já se hluboce nadechla a bylo mi dobře.
Druhý případ mám zrovna z dneška, kdy se projevil můj dodavatel aromaterapie. Měla jsem dlouho podezření, že něco není v pořádku. Dnes se to vyřešilo a já jsem ráda, že jsem na to přišla hned. Používat jeho výrobky už nebudu, ale mrzí mě, že takoví lidé vystupují jako čestní a vlastně lidem podsouvají svoji pravdu a tím i vydělávají na produktech. Nemohu ale říci, že jeho výrobky jsou špatné, spíše naopak. Ale cítila jsem energii, která mi k těmto výrobkům neseděla. Dnes vím, kde je chyba a už se s tímto člověkem nebudu kontaktovat.
Vše co píšete je pravda a lidé, kteří vnímají něco špatného, by se měli zamyslet a opravdu rázně jednat.

2 Lena - Živá Voda Lena - Živá Voda | 7. října 2015 v 16:04 | Reagovat

Víte, takovíto lidé, kupř. 1. případ, jež popisujete potřebují "publikum", pohladit bolístky..., jsou to "herci" naruby, v podstatě je možno jejich "charakter" pouze politovat. Hledají oběť, která bude poslouchat, tímto způsobem si berou jejich energii, své problémy nabalují na druhé. Ale to není řešení.

Pokud se setkám s případem 2., většinou řeknu na rovinu, že nevnímám upřímnost, či pd. Tyto osoby bývají mou reakcí dosti překvapené, ale vidím, že se při tom v nich něco "odehrává". Přemýšlejí ...

3 marcela marcela | 8. října 2015 v 6:27 | Reagovat

Přišlo v pravý čas:)..." nemyslete na něj. Pokud budete vzpomínat, napojíte se na jeho osobu...Děkuji.

4 Jindra Jindra | E-mail | 21. října 2015 v 15:48 | Reagovat

Já bohužel několik let s takovým manipulátorem žiji a pracuji ,po přečtení Vašeho článku budu přemýšlet co dál,moc děkuji.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama