- Mystický film o životě po životě Náš domov + mé indicie

23. března 2015 v 19:44 | Leonia |  - Klíče ve filmech ode mne

Následující film, který chci představit na mne při mých občasných toulkách v internetových vodách již dlouhou dobu významně pomrkával. V řádu několika let. Doposud jsem však neměla potřebu si jej prohlédnout. A nijak mne to netrápilo, jelikož si v sobě nesu zkušenost, že vše má svůj čas, tedy v překladu řečeno vše potřebuje uzrát ve svém vlastním čase, čili i v člověku. U mne konkrétně čas k jeho zhlédnutí a vstřebání nastal právě nyní. A Vám, pokud patříte mezi osoby, které tento pěkný příběh zatím neměly možnost zhlédnout, jej na své dlani nabízím.

Tento snímek je možno brát nejen jako film, ale pro některé i jako učební látku. Jelikož Vesmír ve mně vložil důvěru a dal mi do vínku umění číst mezi řádky, dovolím si poskytnout Vám překlad. V probíhajícím ději jsou obsažena různá moudra i rady k zamyšlení, jež divákovi mimo jiné nabízí i ukazují pravdivou skutečnost, jak nehezky se během svého života, který je velkým darem člověk chová. Nejen k sobě samému, ale i k druhým a jak tímto způsobem promrhá spoustu let, o jejichž krásu a zajímavost se naprosto zbytečně připraví. A tato léta, o které se sám, na základě své vlastní slepé nevědomosti a ega víceméně okrade se mu již nevrátí zpět. Což vyvolává otázku: "Není to škoda?"

Nejprve se však s Vámi chci podělit o několik hezkých okamžiků, které jsem v tomto filmovém snímku zachytila a v mé mysli se rozvinuly, jako květina. Vy si z něj po zhlédnutí jistě vytáhnete další.


Počátek celého děje otevírá příběh muže jménem André, který se po "náhlém" odchodu z tohoto světa na druhý břeh ocitne na podivném místě, které je plné tmy, žalu, destrukce a podivně chovajících se "lidí". Takto by se dala nazvat nicota. Ikdyž měl v sobě spoustu zmatku a nechápal, kde se nachází, v této řekněme přestupné zóně strávil poměrně dlouhou dobu. André byl za svého života na Zemi lékařem a se svou ženou i dětmi obýval pěkný dům. Čeho se mu však mnoho nedostávalo je čas na rodinu. Nebylo jej zdaleka tolik, kolik by si jeho blízcí přáli a kolik bylo skutečně potřeba.

Prostředí, ve kterém se po odchodu na druhý břeh ocitl se mu však nelíbí, a tak po nějaké době zcela vyčerpán v sobě nalezne silnou vůli k houževnatým modlitbám. Jak sám říká, modlitba vychází z jeho nejhlubšího nitra duše. (Překlad - modlitba je v podstatě přání vyprodukováno na základě myšlenky, vysíláno do prostoru. A vrátí se k nám zpět v podobě splněného přání. Funguje obdobně, jako telepatie > zde) Po určitém čase je jeho prosba vyslyšena. Přijdou si pro něj bytosti ze světla a odnesou na jiné místo. André se probudí v místnosti zajímavého vzhledu, která se určitým způsobem podobá nemocničnímu prostředí. Příchozivší "lékař", který léčí jeho tělo energií mu sdělí, že se zabil sám. Pro Andrého je informace překvapením a tuto možnost odmítá s tvrzením, že něco takového by nikdy neudělall. V této chvíli se ukazuje jedna z pravd, která vždy platila a platí pro všechny > Andrému je sděleno, že závist, zloba a spoustu dalších aspektů podobného typu zapříčiňují, že lidské orgány se velmi rychle opotřebovávají, a z tohoto důvodu lidé své tělo opouštějí podstatně dříve, než je nutné. Dobrovolně si tak v podstatě zkracují život. Což můžeme sledovat více méně všude kolem nás, že?

Další pěkné a pravdivé myšlenky, které v ději tohoto filmu stojí za povšimnutí zní:

Lidé, kteří si mnoho stěžují, nemají čas na úsměv.
Pýcha, ego - je velkým problémem lidstva.
Když je člověk připraven, práce se objeví. >
> Tato větička velmi hezky koresponduje s vlastními zkušenostmi, které jsem proměnila v moudro a znějí >
"Když je žák připraven, učitel se objeví". Překlad: Vše musí uzrát ve svém vlastním čase, pokud k tomu dojde, "odpovědi" přijdou. Opravdu pěkný soulad.

Hlavní protagonista také v ději filmu říká, že v místě, kde se nyní nachází všichni vypadají stejně, jako vypadali za života na Zemi. Tuto myšlenku je možno potvrdit z příběhu založeného na skutečnosti Setkání s duší zemřelého strýce.


Další pěkná pasáž ve filmu je část, kdy se André, coby bývalý lékař ocitne v místnosti, kde jsou na nosítkách přinášeni právě zemřelí. Jsou velmi zmateni a vyděšeni. Jelikož lékařem se stále cítí, snaží se pomoci vyděšené léčit a podat pomocnou ruku. Činí tak ovšem způsobem, který používal za svého života, tedy spíše přístupem málo otevřeným, tvrdým a nepřístupným, (že páni lékaři?). Toto chování ovšem způsobí, že duše vybraného se ještě více vyděsí a dostane se do šokového stavu. André nechápe co provedl a argumentuje, že je lékař, a proto přeci ví, co dělá. Příchozí "sestra" mu vysvětlí, že lékařský diplom nezaručuje dobrého doktora. Ptá se jej, zdali mu něco říká pojem duchovní lékařství a vysvětluje, že ke každému pacientovi se přistupuje individuelně. Tuto konkrétní fázi je možno přeložit a brát, jako vzkaz všem lékařům, pro něž je pacient pouze číslem v kartě a jeho suchý přístup tomu také odpovídá. A že jich není málo!

Později André pochopí systém správné léčby a v době, kdy jsou do oné místnosti přineseni další zemřelí si počíná více lidsky a do uklidňování vyděšené duše vloží více empatie. Je úspěšný... > Zde je klíč pro Vás páni lékaři, rozumíte, co Vám chci říci? (tímto zdravím paní doktorky, které mne díky mým stránkám několikrát kontaktovaly a vím, že zde chodí nahlédnout a číst. Ovšem patří k těm hodnějším, jež umí pacientovi naslouchat. To myslím naprosto otevřeně a upřímně)

Další indicií pro lidstvo je pasáž, kdy André po náročném dni uklízí. Od sestry za vše, co tento náročný den vykonal dostane pochvalu a zároveň doporučení, že u práce také musí vědět, kdy je čas na odpočinek. André argumentuje, že musí pracovat. V podstatě si tak v sobě nese špatný program ze života na Zemi, kde často pracoval přes čas a pomalu se tak zabíjel... Sestra odvětí, že je čas se zastavit a nejdůležitější je kvalita práce, tedy není třeba přehánět. Překlad: Lidé, kteří mnoho pracují se po nějakém čase stávají unavení, nervozní, méně výkonní. Kdo práci nevyvažuje odpočinkem, jeho kvalita se začne zhoršovat, člověk jde dolů, více do tmy. Zároveň klesá i kvalita jeho chování. Po nějaké době dojde k vnitřnímu vyhoření a dotyčný ztrácí smysl života. Na toto vše doplácí i rodina, jejíž zdravé jádro je důležité pro zdravý vývoj dětí. > Mnoho práce a cokoli, co děláme ve větší míře, než je přirozené vybočuje z rovnováhy Vesmíru. Takovýmto konáním jdeme proti němu, tedy i sami proti sobě a jsme svým způsobem odsouzeni k zániku.

Protože dle vlastních poznatků, proložených zkušenostmi
princip a Zákon Vesmíru spočívá v ZACHOVÁNÍ ROVNOVÁHY.
(A osobní vzkaz pro všechny: V "blízké" budoucnosti bude
nevhodný a celkově špatně nastavený systém práce řešen)


Závěrem: Tento filmový snímek na mne v globálu, mimo několika temnějších pasáží působí opravdu milým dojmem. Rozhodně a celým srdcem doporučuji ke zhlédnutí. Nechť si z tohoto příběhu vytáhne každý, co uzná za vhodné a budiž pro něj přínosem.


ŽIVOT PO ŽIVOTĚ EXISTUJE, MÁM DŮKAZY VE FORMĚ VLASTNÍCH ZÁŽITKŮ
A BRZY VYDÁM ČLÁNEK, VE KTERÉM NA ODKAZ VÝŠE ZMÍNĚNÉHO FILMU NAVÁŽI


Osobní psychologická metoda a tip - po zhlédnutí filmu si pusťte skladbu,
odkaz je níže, umocní prožitek a otevře vaše vnímání vyšším sférám. Věřte mi.
U některých se může objevit pocítění doteků Andělů
(odpovědnost za prožitky i stavy nese každý sám za sebe ♥)

Trailer, film
Trailer k filmu ve středu této stránky > ♫♪♫
Celý film cz titulky > ♫♪♫
Příjemné skladby > ♫♪♫
Další doporučené zajímavé filmy > ♫♪♫
§ Prvotní autorství článku Živá Voda Lena §
.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Eveille Eveille | E-mail | 31. března 2015 v 19:23 | Reagovat

Ani jsem, milá Leonie, netušila, jak moc tento film bude pro mě důležitý.Viděla jsem ho několikrát. Naprosto se vám povedlo vystihnout všechny důeležité myšlenky tohoto filmu. Váš blog jsem objevila nedávno, zřejmě na základě nějakého odkazu na jiných duchovních webech a i když jsem ho prozatím moc nepročetla, tak s tím, co jsem již shlédla, souzním. Dnes nad ránem odešla moje maminka, při poslední návštětě jsem netušila, že už ji vidím naposled, i když na tom nebyla dobře, ale nikdo z personálu mi ani nenaznačil, že je její stav tak vážný vlasně mi nechtěli nic sdělit a odkazovali na paní doktorku, která tam ale ty dva víkendové dny nebyla. Stav našeho zdravotnictví je doslova otřesný a nejhorší snad jsou interny a psychiatrie, kde bohužel maminka posledních 10 dní pobývala. Je mi tak těžko, protože si dělám výčitky, že jsem ji tam neměla nechávat. Ona chtěla domů. Jenomže její stav se přesně při zatmění slunce velmi zhoršil a já jsem nevěděla, co s ní. Nespala dvě noci po sobě, nechtěla jíst, mluvila z cesty. Myslela jsem si, že je to jediná možnost, aby dostala příslušné medikamenty, protože jsem se bála, že bych něco mohla zanedbat. Po týdnu pobytu jsem viděla, že její stav se nijak nezlepšil, byla velmi neklidná a měla halucinace, nikdo mi nic nevysvětlil, proč její stav je tak špatný, že ani nové medikamenty nepomohly. Byla jsem velmi vyčerpaná z celé té situace, nebyla jsem schopna ani nikam jít, až dnes jsem ji chtěla opět navštívit, celou noc jsem nespala a když jsem usnula, probudil mě telefon se strohým oznámením, že maminka tu už není.Od té chvíle jsem úplně mimo. Maminka byla stará, ale do té doby duševně v pořádku, najednou během pár dní byla docela mimo, tak rychlý průběh je hodně divný. Někteři lidé z internetu mi sdělili, bylo jich několik), že jde o přisedlou démonickou duši, která se k mamince přivtělila a ta ji dostala do toho stavu a pak zničila. Nevím už, čemu bych měla vlastně věřit. Zůstala jsem sama, maminka byla posledním blízkým člověkem mého života. Proč se takové věci dějí? Nemyslím smrt, ta čeká každého, ale proč za takových strašných okolností? Maminka se chovala jako naprosto cizí člověk a mluvila úplně jinak než dřív. Přece se člověk nemůže za několik dní, maximálně týdnů naprosto změnit z hodné, mírné osoby v někoho, kdo mluví sprostě, mluví o krvelačných záležitostech,(říkala, že jsem prý rozčtvrcená v márnici)a nemá ke mně žádný vztah.

2 Eveille Eveille | 31. března 2015 v 23:21 | Reagovat

A pokud chcete totálně pocítit totalitární útlak, pak zbývá než vyjit do ulic. Tam už vám předvedou co a jak. ...

3 Leonia - Živá Voda Leonia - Živá Voda | 1. dubna 2015 v 0:03 | Reagovat

Dobrý večer. Abych pravdu řekla, nevím, jak Vás oslovit, jelikož jste se mi podepsala pod dvěmi jmény. :)
Mé stránky nejsou veskrze duchovní, ale zabývají se různými tématy, která život nabízí.
Tam, kde je nyní vaše maminka je jí dobře, tomu věřte. Vy se nyní nějakou dobu budete srovnávat se "ztrátou", to je běžná a přirozená reakce. Po čase si však uvědomíte, že ona je jinde, ale v podstatě stále s Vámi a Vy jste zde, ve hmotě a máte zde ještě nějaké "úkoly". Spoustu věcí se naučit, spoustu věcí prožít a jít za štěstím, věřte, je tam. Malým štěstím může být i vidět vyrůstat květinu, sledovat, jak pučí lístky a nahazuje na květ. A pak, až se ten květ rozvine a začne vylučovat vůni do prostoru je odměnou pro toho, kdo ji vypěstoval, jelikož tím, že květina vykvete svému pěstiteli v podstatě poděkuje za to, že se o ni hezky a s Láskou stará, ať jde o člověka, nebo Slunce a vodu ve volné přírodě.

Nezbývá mi, než popřát pevnou vůli, časem vše překonáte a půjdete dál. Vše potřebuje svůj čas a Vám byl nyní poskytnut.

Mějte se hezky

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama