- Slyším volání srdcí indiánů !! Propojujeme se

25. ledna 2015 v 20:07 | Leonia |  - Nové frekvence Země osobně

V současných dnech velmi intenzivně zaznamenávám hlas-volání indiánských obyvatel naší planety. Slyším jejich zpěv, vyzařování síly těchto národů. Dnešní článek má něco společného s článkem předcházejícím, kde jsem v jeho závěru napsala zmínku o zpěvu lidí pro Matku Zemi, s tím rozdílem, že v té chvíli zde byly vnímatelné pouze střípky informace tohoto typu. Nyní jsou zprávy jasnější, a tak na něj v podstatě navazuji a více je rozvedu. Zároveň upozorňuji, že v článku jsou jemně ukryty indicie, které Vám mnoho napoví.
Síla indiánů byla v minulosti pošlapána tak, jako byla pošlapána síla a život naší Matky Země. Oni jsou s přírodou a Zemí velmi spjati a již v dávných dobách své existence s ní měli a doposud mají vytvořeno velmi pevné pouto. Protože je živá... Je organismem. A pokud trpí Země, vše vnímají. Indiáni Ví. Vnímají bolest své Matky, jelikož vysílá energie. A těmto energiím přirozeně a také velmi dobře rozumějí. V současnosti dochází ke skutečnému PROPOJOVÁNÍ energie Země a nejen indiánů, ale všech obyvatel této zelené planety !!!


Pokud hovořím o indiánech, výkladem výrazu tohoto slova mám na mysli nejen ty klasické, jak je známe z Májovek, ale všechny indiánské kmeny, tedy přírodní národy, které žijí a jsou rozprostřeny po celé Zemi. Čili i kmeny amazonské, černošské a všechny ostatní. A zde mi krásně zapadá obsah článku z roku 2012, kde popisuji výtah a překlad dění budoucích událostí kolem změn na Zemi. Mimo jiné tam udávám i zpěv přírodních národů a propojování lidí. Tyto události minulé i současné do sebe krásně zapadají, jako střípky mozaiky.
Konec konců, když se nad tím zamyslíme, i my všichni jsme tak trochu "indiány", jelikož jsme vzešli z prachu této Země a je naší Matkou. Ovšem s tím rozdílem, že my jsme se z přírody přesunuli do měst a vesnic.

Proč je toto volání slyšet v intenzivnější formě?
Jednak - okolí naší planety je již ze značné části vyčištěno od různých informačních nánosů, které byly již tak velké, že se zde velmi těžce "dýchalo". Pro přirovnání - tento stav byl "podobný" skleníkovému efektu, který zcela udusil dýchání Země i jejich obyvatel. Ne však dýchání plícemi, nýbrž z hlediska energetického. Tento nános vytvořil nad naší planetou doslova beton a bylo těžké se propojovat nejen mezi sebou, ale i "komunikovat" s vesmírnými energiemi. Tím docházelo k určitému chaosu mezi lidmi, jelikož nemohli nalézt "spojení".
Jelikož tedy světelné energie, jejichž stav Vám již dlouhou dobu popisuji se kolem nás rozprostírají v čistější formě, z tohoto hlediska je vše i lépe vnímatelné, slyšitelnost zvuků je podstatně otevřenější.

Proč volání indiánských přírodních národů nabývá na síle?
Jak jsem zmínila výše, hrdost a síla indiánů byla značně pošlapána. Z tohoto důvodu také došlo k jistému úpadku podvědomé síly těchto kmenů, jejichž obyvatelé si méně věřili a mnozí ztratili víru v sebe i v lidstvo, jako celku.. Ostatně, když vidíme, jak se stále mnozí lidé ke své Matce zemi chovají, nelze se divit.
Matka země však oplývá novými energiemi a indiánské národy toto vnímají. Díky tomu se znovu začínají otevírat jejich srdce, která si v sobě po dlouhé generace nesla hrdost, velkou vnitřní sílu a přirozenou moudrost, která se po informační linii táhne až k počátkům Věků.
Hlas indiánů se probouzí a opět začínají hovořit jazykem svého srdce, který hovoří stejným jazykem, jakým Země. Co bylo rozděleno se opět spojuje a indiáni v rámci celého světa se stávají silnými, aby ukázali ostatním, jak se k Matce chovat. A síla, jak já stále říkám je v Jednotě že? Čím větší jednota, tím větší síla. To ale přeci víte.

Srdce indiána zároveň se srdcem Země opět začíná bít v pravidelném rytmu !!!
Za touto větou je ukryto poselství ode mne. Přemýšlejte.

Následující konkrétní foto video zde vkládám záměrně. Jedná se o fota z vystoupení Lea Rojase -
celým jménem Juan Leonardo Santillia Rojas v Talentu, kde předvedl a ukázal krásu indiánské kultury.
A zvítězil. "Bez boje." Prostě pouze otevřel ostatním kousek svého srdce. Rozumíte, co Vám tímto říkám? ♥
Mimochodem, v Leovi je znatelný vyšší podíl ženského principu, než mužského.
Z vybraných fotografií poskytnu překlad jeho pocitů:

1 min 52 sec > velké dojetí, dosáhl uznání, náběh na pláč - silné emoce

2 min 07 sec > jeho blízcí, u ženy vlevo je vidět, že v životě zažila nějaké zklamání, méně si věří

2 min 13 sec > Ó Nebesa !! Mám to ! Díky ... / :)

2 min 41 sec > krásné objetí, dojemné ...
Píseň mé duše > ♫♪♫
Klíč k Míru - propojením ras a otevřením jejich vědění > ♫♪♫
Vzkaz indiánského náčelníka celému světu > ♫♪♫
Šamanský tanec deště > ♫♪♫
Varování indiánského kmene Hopi pro celý svět > ♫♪♫
Další příspěvky k Novým energiím Země > ♫♪♫

§ Prvotní autorství článku Živá Voda Lena §.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama