- Na planetě Zemi se "mění" spektrum barev

21. července 2014 v 20:07 | Lena |  - Nové frekvence Země osobně

Všechny UDÁLOSTI, které nyní probíhají, včetně zajímavých úkazů k něčemu spějí. Jde o cestu, která má určitý cíl a je na ní spoustu zastávek. Dnes mám pro Vás další zastávku v podobě popisu a vysvětlení DALŠÍ Z NICH.

Mám informaci o duze a jejich barvách. Téma a energie duhy se mi v několika posledních měsících doslova neustále pletou pod nohy, kříží mé myšlenky a při psaní článků se mi její barvy i duha samotná opakovaně ukazuje před očima. Již při sestavě článku o přenosu a zhmotnění myšlenky jsem jeho obsah zpestřila pěkným videem, které doprovází půvabné spektrum barev.. Jde o potvrzení, že již v této době se kolem tématu duhy "něco" otevíralo. Což je do očí bijící, čili nejde o žádný nevinný souběh okolností, či "náhod". Ostatně, náhody neexistují. Mimochodem obsah zmiňovaného článku se nadále rozvíjí a ukazují se další souvislosti, jež s ním úzce souvisí, a které popíši v následujícím článku. A upřímně, mám radost, jak děj událostí do sebe hezky zapadá.

A nyní k Duze
V posledních měsících se opravdu děje něco zvláštního v barevném spektru naší Země. Jakoby v tomto ohledu docházelo k převibrování, změně, či "návratu" k něčemu původnímu, jinému, než je zde nyní.

Já Vám nyní přednostně, než budu pokračovat dále něco ukáži. Snažte se prosím vnímat atmosféru celé scenérie, barvy, jejich jas, energii, to co vyzařují. Pokud pociťujete potřebu si obrázek zvětšit, prosím. Budete tak moci ještě lépe vnímat jeho atmosféru.

A nyní se zeptám:
Je Vám atmosféra obrázku, doplněna výraznými barvami a vším, co vyzařuje příjemná?

Již zhruba rok totiž pracuji na malém osobním experimentu, kdy sadu takto laděných obrázků představuji lidem, jež k tomu svolí a projeví zájem. Zhruba 85% z dotazovaných odpovědělo, že nejen barvy, ale celkový dojem, atmosféra je jim velmi příjemná. Ba co více, zmiňují, že v takovémto prostředí by se svým způsobem cítili i lépe, než zde na Zemi a mají pocit, jakoby jej důvěrně znali a je jim velmi blízké.
V této následnosti zde vyvstává otázka: Pokud bychom byli zde na Zemi "doma", proč je nám tedy bližší jiné prostředí?

Důvodů PROČ je více. Započnu tím nejjednodušším:
1. Naše oko je malá vstupní brána, kterou do našeho těla plynou informace, jež následně pojme a vyhodnotí mozek. Není vyloučeno, že výraznější barvy vnímá lépe a tudíž je vyhodnotí jako příjemné.
Příroda, jako celek je úžasná, nádherná, ve svých krásách mnohdy dech beroucí. Ovšem mnohé její barvy jsou určitým způsobem mdlé, málo výrazné, stromy, jejich listy, tráva, barva půdy, nebe. Lépe jsou na tom některé druhy květin, jejichž barvy jsou nápadnější, nebo určité druhy ryb, které díky jejich výraznějším barvám také obecně vnímáme jako sympatičtější.
Zde mi ovšem něco nesouhlasí: Pokud mozek vnímá výraznější barvy lépe, pak není od věci se také zamyslet, zdali jsme my, jako lidstvo v dávné minulosti nežili v prostředí, kde obecně byly barvy výraznější a tyto sympatie nám nezůstaly jako původní informace v našem "podvědomí".

2. Dalším důvodem, proč jsou nám výraznější barvy sympatičtější je skutečný původ našich duší. Planetu Zemi značná část lidí podvědomě nepovažuje za svůj pravý domov a necítí se s ní úplně spjati. I ti, jež jsou zde svým způsobem spokojeni, šťastni, zdraví, daří se jim, jak v osobním, rodinném životě, tak životě pracovním si čas od času "postesknou", že skrze určitou spokojenost v sobě přesto mají semínko neidentifikovatelného pocitu, kdy vnímají, že jim zde na Zemi přeci jen něco nesedí a chybí. Není tedy vyloučeno, že náš původní domov vypadá jinak, než zde na Zemi a je obdobné formy, jako na obrázku.
Země je pro mnohé lidi příliš "hrubé a tvrdé" hmoty.
Naše Já, tedy duše nemá takovou hustotu, jako hmotná planeta Země, tudíž má zapůjčeno tělo, které s touto hustotou rezonuje, tedy je na stejné úrovni, aby zde mohla existovat. Jestliže se nějakým způsobem opotřebuje, vrátí se zemi, tedy půdě, kde se rozloží a naše duše jde astrálem jinam. A pokud si tak zvolí, po nějakém čase se narodí zpět, zde na Zem, nebo jinde.

3. A tím se dostávám k dalšímu důvodu, proč je obrázek mnoha lidem sympatický. Jelikož naše skutečné Já nemá takovou hustotu, jako Země, má tedy blíže ke světu astrálnímu, který je "průhlednější", jemnější, řidší. Nejsou v něm taková omezení, jako zde v hustší hmotě. Můžeme se v něm tedy pohybovat volněji, lehčeji, cítíme se tím pádem svobodnější. Našemu Já je tedy bližší astrál a více s ním rezonuje. >
(Zde ale musím podotknout, že v souvislosti s duší a astrálem žádné kmity nevnímám, >rezonance=kmitání=pohyb na stejných ticích<, tedy ne v takové podobě, jako kmity hustší hmoty, nebo celkového Vesmíru. Astrál vnímám, jako stojatý, bez nám známého, klasického pohybu a tiku. Přesnější výraz pro naše Já a jeho sympatie s astrálem tedy bude - souzní. Zde si dovolím nesouhlasit se slovníky, které výraz "rezonance" spojuje i se slovem souznění, jelikož oba výrazy mají jiné jádro. Rezonance je výrazu tvrdšího, souznění jemnějšího, čili spolu příliš neladí). A pokud naleznu přesnější výraz, který slovo souznění v souvislosti s tímto tématem více vystihuje, rozhodně jej zde doplním.

A tímto poodhalením roušky se dostávám k jádru věci.

Prohlédněte si opět obrázek. Mimo hvězd, vše, co je na něm vyobrazeno nemá jasné kontury, je průsvitné, nachází ve stavu jakéhosi "rozpouštění".
Něco obdobného se děje i nyní, a to, jak s barevným spektrem duhy, s prostorem, jež nás obklopuje, tak s námi samotnými. Opět, mnoho naznačuje tomu, že se naše těla, prostor převibrovává, hmota se "jaksi" rozpouští, nebo se zkrátka mění jeho hustota. Něco se také stále děje s magnetickým polem Země, jak jsem ostatně již popisovala v minulosti. Tím pádem se v této následnosti může měnit i vibrace barev, kdy je skutečně možné, že v budoucnu tyto můžeme vnímat buďto částečně, nebo markantně jinak. Vracíme se na počátek, tedy není vyloučeno, že tomu tak skutečně bude.
Nechci, aby to vypadalo, že před Vámi stojím se zdviženým prstem a říkám, "ano, za několik dnů, měsíců, nebo let na této planetě bude její prostředí i my vypadat obdobně, jako na výše umístěném obrázku." Ale, k určitým změnám skutečně dochází a zdali vše na Zemi během několik měsíců, let, či několik desítek let bude vypadat jako na obrázku, nebo jen budeme určitým způsobem lehčí, to ponechám na vývoji této situace, kterou budu i nadále se zájmem sobě vlastním sledovat a následně referovat. Někteří tento chod a cyklus vysvětlují, jako přechod do jiné dimenze. Já zde vidím, že planeta Země se "pohybuje" směrem nahoru, výše. Každopádně, zjemňujeme, stáváme se lehčí. A také - jsme něčím přitahováni. Pro celý souhrn tohoto jevu prozatím nenacházím přesný termín, jelikož se teprve utváří. Ale to rozhodně přijde.
To je pro tuto chvíli ode mne vše.Závěrem mám pro Vás něco pěkného, kde si mimo jiné můžete povšimnout i úkazu tzv. Fibonacciho posloupnosti.

Přeji všem příjemný den

Lena
Přenos a zhmotnění myšlenky na záznamové médium > ZDE
Fibonacciho posloupnost, Zlatý řez > ZDE
Další články kategoie Aktuální atmosféra Země a lidstva > ZDE
§ Autorská práva psaného projevu Živá Voda Lena


.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Jarka Jarka | E-mail | 22. července 2014 v 13:51

Článek je krásně napsaný , video jde do srdce a je to příběh , který by mohl takto skončit.
Při svých toulkách přírodou , ale vidím obrázek jiný . Všude plno odpadků , lidé přírodu ničí a jen chtějí-nic nedávají.
Matka Země možná vysílá poslední pokusy , aby lidstvo upozornila na něco ... Vidíme to v duze , v mracích , hvězdách i atmosféře , která panuje kolem nás. Dokonce vydává i jiné zvuky , než tomu doposud bylo.
Máme naštěstí kolem sebe pár lidiček , kteří nám pomáhají . Sbíráme odpadky , čistíme studánky a dáváme naší Matce Přírodě tolik lásky ,kolik jsme jen schopni dát. Na oplátku můžeme dýchat krásný vzduch , vychutnat si živou vodu ze studánek , pozorovat zvířata z blízkosti , až se tají dech.
Je tolik krásy kolem nás , až je to k neuvěření . Myslím si , že lidé , kteří cítí jako Vy , já a další človíčkové , vědí , co se děje . Vše kolem nás je krásnější , vzdušnější a plné lásky . Jen to někteří nevidí a nechtějí vidět a cítit. Ale to už je jiná kapitola.
Vím , že čas, který tady mám plně využiji k tomu , abych Matce Zemi pomáhala , na co mi budou stačit síly a tím budu šťastná i já a s láskou si prožiji její krásy.

2 Živá Voda - Lena Živá Voda - Lena | 22. července 2014 v 22:23

Ty odpadky všude kolem, to je opravdu k zamyšlení. Říká  se, že lidé se chovají, jako zvěř, zde ovšem nechápu, kdo tento příměr vymyslel, jelikož zvířata nepsané "Zákony" dodržují. Možná by pomohlo ty, kteří po sobě zanechávají odpadky od shora dolů slít kyblíkem ledové vody, a poté pověsit za nohy, aby se dotyčným prokrvil mozek :). Jistě by taková akce nebyla od věci. Nebo pořádné pokuty, ovšem zde by měli být chyceni při činu, což by vyřešil jedině instalace kamerového systému, který, jak jsem slyšela už v některých lesových lokalitách je zaveden. To by ovšem byla naprostá ztráta soukromí, mi osobně by se tedy tato varianta nezamlouvala. Navíc, "lidé" by odpadky vyhazovali jen proto, že hrozí pokuta, čili z čistě lidského hlediska by se také mnoho nevyřešilo.

Dnes jsem po delší době cestovala busem, na zastávce stál, tedy spíše poskakoval, jako neandrtálec, kterému mamut šlápl na nohu cca 15ti letý pubík. Přesně ten typ, který v každé volné chvilce sedí u kompu nad svým Fb profilem, neustále ťuká do klávesnice, nebo hraje hry a prokládá to Colou. Cigaretku v ruce, kterou po dokouření hodil na chodník, poté si ještě nezapomněl odplivnout. Řekla jsem mu své. Koukal na mne, jako z jara, po chvilce se mu asi rozsvítilo v hlavě, a kupodivu to žvárko zvedl a vyhodil do koše.

Ano a jak píšete, "vše" kolem nás je nyní vzdušnější a plné čisté energie. Čehož si ovšem ne každý všimne. Každopádně - UŽÍVEJME SI TO ;-).

3 Jarka Jarka | E-mail | 23. července 2014 v 19:00

K Vašemu článku se hodí dnešní můj zážitek a prožitek.
Odpoledne jsem cítila nádherný příliv energie . Pokud bych to měla popsat , byla to energie něžná , tělíčku a mé duši příjemná , ale zároveň velice silná . Příliv energie se zvyšoval až do té míry , že jsem myslela , že se mi štěstím a láskou vyroní slzičky . Ale při určitém stupni ,, se to ukončilo " a nastalo krásné uvolňování a pocit štěstí . Mám z okna krásný výhled na stromy a viděla jsem , jak na jednom poletují dvě hrdličky a mají radost ze života jako já .
V neděli máme novoluní , myslíte Leno , že by to s tím mohlo nějak souviset ?

4 Živá Voda - Lena Živá Voda - Lena | 24. července 2014 v 0:04

......
Dovolím si poradit :) - zeptejte se sama sebe, svého nitra. Napojíte se tak na svůj Zdroj, kterým jste Vy sama, vaše Já, jež je propojeno s Vesmírem, jako Jednota. Pak budete dostávat odpovědi.

Co se mého názoru týče, nevidím, že by tato situace měla co dělat s Novem.
"Možná" Vás a nejen Vás nabíjí silná energie aktivovaných krystalů Země. Další variantou je silný magnetismus, který prochází skrz Zemí, jak popisuji i ve svých článcích.
Zesiluje boj TMY a SVĚTLA (války a Míru) a ona energie je možná vysílána pro Mír, tedy posiluje příjemný stav organismu a myšlení, aby byla zajištěna vyváženost mezi těmito DVĚMA protipóly.
ROVNOVÁHA a její zachování je základním prvkem Vesmíru.
Více v článku, který bude vydán v nejbližších dnech.

5 Jarka Jarka | E-mail | 24. července 2014 v 16:52

Děkuji a pochopila jsem to .
Na Váš článek se opět moc těším :)

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama