- Numerologie > životní číslo

3. května 2014 v 2:07 | Lena |  - Numerologií k porozumění osobně

Životní číslo je důležité, jelikož nám bylo "přisouzeno" v den našeho narození. Sestavuje vibrační informace všech čísel, jež jsou v něm obsaženy a spojeny v jeden celek. Jeho vibrace nám dávají charakteristický osobnostní rys, jež nás každý okamžik našeho života provází na jeho cestě, jako tichý společník, který nás nikdy neopustí. Vypočítáme si jej sečtením všech čísel data narození a jejich zredukováním na jednu samostatnou číslici. Výjimku tvoří, pokud nám konečný součet dá číslo 11. V tomto případě jej nekrátíme na dvojku, ale ponecháme v této stávající podobě.

Příklad výpočtu > osoba narozená 28. 6. 1982
2+8+6+1+9+8+2 = 36 = 3+6 = 9
Životní číslo této osoby je 9

A nyní si rozebereme vibrace konkrétních čísel a následné povahové rysy člověka

Životní číslo 1
Osoby s tímto životním číslem se mohou zejména v dětství, či rané dospělosti tváří v tvář setkávat s lidmi, či situacemi prostřednictvím těchto lidí vytvářených, kdy jsou nuceni stát se sklopenýma ušima a určitým způsobem podřizovat běh svého života a přání jiným. Bývá to pochopitelně zejména nejbližší rodina, jejíž členové se domnívají, že jim budou diktovat, co a jak mají dělat, či jak mají žít. Tato situace lidem s životním číslem jedna činí velké problémy, neboť jednička je vždy číslem člověka se samostatným myšlením, který má svou vlastní silnou vůli žít si dle svého a samostatně rozhodovat. Tyto stavy je mohou určitým způsobem poznamenat, kdy může trvat delší dobu, než se opět dostanou do své rovnováhy, prosadí si svou a začnou žít dle svého, tak, jak sami uznají za vhodné. Zde také záleží na ostatních číslech v datu narození, nakolik jsou silná. Někdo se z podřadné role druhých houslí vymaní rychleji, někomu může tento proces trvat deset, dvacet i více let. Pokud se jim to však podaří a nabudou svou sílu, pak se plně otevře potenciál čísla 1 a jdou pouze vpřed, jako rytíř v silném brnění, jehož cestu mu nic nepřekazí.


Lidé s životním číslem 1 jsou velmi odvážní, pevní, silné vůle. Jejich povaha je nezávislá, vůdčí, samostatná.

Životní číslo 2
Osoby s tímto životním číslem jsou spolehlivé, ale potřebují mít po svém boku někoho, o něhož se mohou částečně opřít. Pak jsou spokojeni, v rovnováze a mohou v životě hodně dokázat. Nejsou tedy přímými vůdci, ve vedoucích pozicích se necítí ve své kůži, každopádně, jako zástupci budou dobrými spojenci. Rozhodování není jejich silnou stránkou. Bývají spíše mírnější, jemnější povahy, disponují dobře vyvinutou intuicí a většinou dokáží vyjít s každým. Stresové situace a neklid v prostředí, v němž se nejvíce pohybují, tedy zejména rodině, či práci nesnášejí dobře, mohou díku tomu být nervózní, energeticky rozbití.

Číslo 2 se dá přirovnat ke slovu Mír, klid a harmonie. Lidé s tímto životním číslem mají díky všem vlastnostem, jež tato vibrace nabízí talent urovnávat rozpory mezi lidmi. Pokud k tomuto všemu zároveň přidají svou vyvinutou intuici, máme před sebou v této věci učiněné kouzelníky. Zde se také ukazuje, v jaké oblasti by si měli dotyční hledat své zaměstnání.

Životní číslo 3
Zde se setkáváme s člověkem, jež disponuje silným popudem pro tvořivost a nápaditost. Tito lidé bývají zpravidla inteligentní a zároveň dokáží využít svého potenciálu, jež je neustále doplňován novými nápady a podněty. Čili se zde v podstatě skloubí dva příznivé aspekty pro úspěch v práci v jednom. V této návaznosti se zároveň ukazuje, že lidé s životním číslem 3 mají vysokou schopnost nadchnout k činnosti a tvořivosti ostatní, a díky tomu se může mnohé pohnout kupředu. Tato vlastnost je vhodná ke spolupráci s ostatními, zejména v pracovním kolektivu, kdy může pracovní tým dosáhnout dobrých výsledků. Jsou zde patrné i silné ambice, vysoká míra pro tvořivost jakéhokoli druhu. Pro ně samotné je vhodnější pracovat v kolektivu, kde mohou otevřít svůj potenciál. Pokud mají pracovat samostatně, nejsou většinou tolik nadšení. Sdílení svých nápadů jejich povaha potřebuje.

Bývají většinou hovorní, přátelští, energičtí. Snad díky jejich hbité inteligenci mohou čas od času sklouznout k přílišné kritice druhých, kteří jejich hbitému myšlenkovému tempu nestačí. Zde by nebylo od věci učit se větší toleranci.

Životní číslo 4
Toto životní číslo dává svým nositelům do vínku hlubokou praktičnost a zálibu ve všem, co je spořádané, ucelené. Někdy mohou zabřednout i do konzervativismu, což je trochu na škodu. Svůj život mají přesně nalajnován, a pokud tento koncept něco, nebo někdo ohrozí, mohou nabýt nervozity. Jejich druhé Já je přesnost a řád. V oblibě tedy nemají přílišné změny a vše, co by tento řád mohlo narušit. Bývají většinou fyzicky zdatní, a tento aspekt se projevuje i v jejich životě. Pracují spíše rukama, než by létali v oblacích, (jak to vyhovuje např. umělcům), a to se projevuje i v oblastech, jež se týkají jejich zálib a koníčků. Mnozí z nich také neumí odpočívat a leckdy si nedokáží říci "dost". Jako šéfové bývají metodičtí a často přísní, jak k sobě, tak k ostatním.

Svým způsobem si mnoho věcí, jež prochází jejich životem příliš berou, a ikdyž díky své fyzické zdatnosti vyzařují sílu, jak vnitřní, tak vnější, jsou mnohem citlivější, než je na pohled patrné. Proto potřebují alespoň čas od času pochvalu, která jejich dušičku, jež je měkká, jako peříčko doslova rozvibruje radostí. Bývají spolehlivými kamarády.

Životní číslo 5
Osoby, jež mohou využívat vibračních vlastností tohoto čísla jsou silné, vůdčí, nezávislé, svobodomyslné, dobrodružné a přístupné inspirační rovině. Těžce nesou jakákoli omezující pravidla, nebo okolnosti, jež je v životě potkávají a ze všech sil se z jejich vlivu snaží vymanit a utéct před nimi. Zde je ovšem malý zádrhel, jelikož právě díky těmto omezujícím vlivům se mohou mnohému naučit. Musí pochopit, že těchto omezení mají naopak využít ke svému růstu, niterně jim porozumět a uchopit je. Zde malý a jednoduchý příklad: Když na Vás vrčí pes, nebudete před ním utíkat, ale naopak se jej budete snažit uklidnit, budete se snažit dostat se mu pod kůži, pochopit důvod jeho chování. Pokud mu porozumíte, přijdete na způsob, jak s ním jednat, aby na Vás nevrčel. Ovládnete svou myšlenku a vložíte ji do vnitřního světa psa. Tak dojdete vítězství a pochopení sama sebe.

Povaha osob s životním číslem 5 je také určitým způsobem nestálá. Jsou značně netrpěliví a mají silnou potřebu, aby k nim přicházely stále nové a nové podněty, v opačném případě se začnou nudit a přemýšlet, jak si svůj život okořenit, aby neustrnul v jednom bodě. Velmi rádi cestují a poznávají vše nové.

Životní číslo 6
Lidé s tímto životním číslem mají vysokou potřebu být oceňováni, jelikož tento aspekt jim dává pocit větší sebedůvěry, více se tak stávají sami sebou a nacházejí svůj střed rovnováhy. Mají silný smysl pro rodinné zázemí, které, pokud je pevné, stabilní a plné lásky dokáží proměnit v hotovou oázu tepla a harmonie. Osoby s šestkou jsou zpravidla inteligentní, tvořivé a čím větší mají stabilitu, tím více tento potenciál sílí a rozvíjí se jako květina s nekonečným množstvím okvětních plátků. Pokud tomu tak však není, vadnou, jejich jiskrné vyzařování slábne a rozpouští se jako sněhová vločka v teplé dlani.

Osoby s životním číslem 6 jsou také zkoušeny, zdali svůj talent a inteligenci uplatní směrem k dobru, nebo opačně. Mají často povolání, ve kterém se čas od času naskytne možnost mít moc, a také možnost, zdali tuto moc využijí a pro kterou stranu. Světlo, nebo tmu. Děje se tak proto, aby byla posílena jejich vůle.

Životní číslo 7
Zde byl dán do vínku přirozený dar léčení v mnohem větší míře, než jej mají ostatní. Je tak silný, že velká část lidí s tímto životním číslem již od dětství cítí, co je jejich osudem, a proč zde jsou. Jejich pohlazení dlaní, nebo slovem působí na druhé blahodárně, jako proud živé vody. Pokud se během života rozhodnou jej použít ve prospěch ostatních, mohou jej prohloubit studiem v oblastech, kde si stáhnou více vědomostí a svůj potenciál tím ještě více prohloubí a otevřou. Jejich soucit s druhými a přirozená moudrost je obdivuhodná.

Tito lidé mají rovněž sílu a dar měnit svět k lepšímu. Rádi vše zkoušejí na vlastní pěst, přestože jim druzí v dané oblasti poskytnou rady, oni si musí mnoho věcí vyzkoušet a ochutnat na vlastní kůži, jen tak se dokáží učit. Mnoho z nich si v první části života projdou spousta lekcemi, které je navedou k duchovním poznáním, navedou na cestu a skutečně žít započnou zhruba po čtyřicátém roce.

Životní číslo 8
Osoby s tímto číslem jsou všímavé, mají vysokou schopnost úsudku, jsou vnitřně silné. Mají v sobě zakořeněnu vlastnost jen tak se nevzdat a řídit druhé. Umí nahlédnout pod povrch věcí a jsou poměrně šikovnými pozorovateli.

Zde je třeba nezapomenout, že osmička vyjadřuje příčinu a následek, dávání-braní, je miskou vah a symbolem nekonečna, kdy se vše opakuje a vrací. Lidé s osmičkou se musí naučit udržovat rovnováhu mezi světem fyzickým, tedy hmotným a duchovním - nehmotným a skloubit oba tyto aspekty dohromady. Někdy to pro ně může být jako jízda na horské dráze a na této cestě dojdou k poznatku, že mít moc, nebo zneužívat jejího vlivu není nejdůležitějším aspektem života. Budou v těchto ohledech prověřováni, a pokud padnou, jen na nich samotných záleží, zdali se utopí ve vlnách vlastního osudu, nebo v sobě naleznou sílu znovu vstát a vzlétnot vzhůru, jako pták Fénix.

Životní číslo 9
Vibrace tohoto životního čísla svému nositeli dává hlubokou moudrost, přemýšlivost, smysl pro hledání pravdy, odpovědnost. Jelikož je také účastný a laskavý k druhým, ve svém životě často přebírá odpovědnost i za jejich životní osudy. Zde je ovšem třeba činit s mírou a vědět kdy říci ne, neboť v opačném případě by mohl své rezervy příliš vyčerpat a ikdyž to tak na první pohled může vypadat, rozhodně nejsou bezedné. Jelikož devítka "ztělesňuje" i shrnutí zkušenosti všech předchozích čísel, má takovýto člověk druhým co nabídnout. Pokud svou moudrost použije ve prospěch ostatních, bude jeho život velmi užitečný a plodný.

Před světly ramp, nebo slávou a bohatstvím dá spíše přednost opravdovosti, nefalšovaným citům, přátelství. V člověku, jež má životní číslo 9 je hodně skutečné, opravdové lidskosti, jíž mnozí disponují od dětství. Jiní se k ní musí dopracovat během úspěchů i pádů života, aby tak v jejich středu našli svůj hluboký potenciál, který v nich doutná, jako malý plamínek. Když se ovšem plamínek řádně rozhoří, vylétne z jeho nitra bílá holubice, která jej uhasí a v jeho duši nastane Mír, který bude, jako jeho Posel roznášet do všech stran celého světa.

Životní číslo 11
Vibrace čísla 11 jsou zajímavé a člověk, kterého se dotknou bývá určitým způsobem komplikovaný a některým může dělat problém jejich složitosti porozumět. Někdy jsou totiž doslova, jako hlavolam. Jsou to lidé velmi citliví, a tudíž snadno zranitelní. Jejich vibrace jsou příliš jemné pro hrubé vyzařování tohoto "světa". Jsou také tvořiví a pochopitelně s citlivostí jde ruku v ruce i velmi otevřená intuice. Umí se dívat na krásy všeho, co jej obklopuje nejen očima, ale dokáží jej vnímat každou buňkou svého těla. Na vedoucích pozicích se necítí zrovna ve své kůži, ale pokud se naučí využít svou jemnost a vložit ji do svého konání, mohou uspět.

Není třeba od každého, s kým se setkají ihned očekávat špatné činy a je také nutno, aby se naučili být více optimističtí. Stres je pro ně špatným partnerem a dokáže jejich energie hodně rozladit. Takže - hodně chodit do přírody, meditovat, nasávat příjemné vjemy a najít si opravdového přítele, který vždy vyslechne jejich nejniternější pocity.
Na vlnách vibrací a tepla mých dlaní se pro dnešek loučím

vaše LenaNumerologií k porozumění sám sobě i svým blízkým > ZDE
Pro pochopení celkové osobnosti je nutno pročíst celý rozbor > ZDE


.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Jarka Jarka | 4. května 2014 v 22:07 | Reagovat

Mé číslo je jednička a vše, jak je u tohoto čísla uvedeno, jsem si prožila. Trvalo mi to hodně let, než jsem dokázala setřást tu tíhu a řekla jsem už ne!!!! Nyní se cítím volná, dělám si to, co mě baví a jen mí nejbližší vědí, že je to tak dobře a jsou šťastní se mnou.Já se ale stále učím tomu, že nejsem stroj, který si každý zapnul, jak potřeboval. Pomáhám stále, ale jen tomu, kdo si to zaslouží a kdo umí dát i mně.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama