- Numerologie > prázdné číselné roviny v mřížce

22. května 2014 v 0:07 | Lena |  - Numerologií k porozumění osobně

Prázdné roviny mají význam v tom ohledu, že osobě, jejíž datumu narození náleží něco chybí, má uvnitř sebe prázdná místa. Což znamená, že zkušenosti v jiných oblastech, během nichž si v životě projde mohou být prožívány mnohem hlouběji a intenzivněji. Tyto roviny ukazují směr, kterým se máme v životě ubírat, abychom zkušenostmi, které tímto získáme postoupili o stupínek výše na cestě k sobě.

Prázdné roviny dělíme na
> svislé - s chybějícími čísly 4, 5, 6, dále 7, 8, 9
> podélné - s chybějícími čísly 1, 4, 7, pak 2, 5, 8, dále 3, 6, 9
> úhlopříčné - s chybějícími čísly 1, 5, 9 a 3, 5, 7



Rovina Saturnu - 4, 5, 6
Saturn určitým způsobem ovládá znamení Kozoroha a tato planeta učí díky tvrdšímu osudu trpělivosti vytrvat. Díky překážkám, jež se lidem s touto rovinou staví do života se učí. Budou během cesty svého života prověřováni, zda a nakolik mají silnou vůli, pomocí různých setkání s lidmi, situacemi, která z těchto setkání vyvstanou. Dále pak v oblasti, která se dotýká fyzického zdraví a v neposlední řadě si mohou projít i zkouškou, která ukáže, jak se umí vypořádat s finanční sférou, ať již, jako chuďasové, nebo naopak movití lidé. Dle všeho se však jeví, že dostanou možnost projít si oběma vodami, uslyší cinkání zlata i chrastění suchého kamení. Jedná se i o ochutnání nějakého druhu moci, nebo slávy, čili není vyloučeno, že osoby s touto rovinou budou často pařit mezi známé osobnosti. Ale stejně, jako hvězda září, může také zhasnout a být zapomenuta, zahalena závojem minulosti. Vše záleží na možnostech volby a rozhodnutí, kterým směrem a jakým způsobem se člověk vydá. Rovněž není vyloučeno, a u osob s touto rovinou se častěji stává, že si v dětství nerozumí s rodiči, jelikož ti, nebo alespoň jeden z nich se k nim chovají sobecky, či nevraživě.

Může se také stát, že osud těmto lidem bude čas od času stavět do cesty překážky a situace, které se budou zdát neřešitelné. Každý problém ale má řešení. Pokud není vidět, je nutno změnit úhel pohledu. V těžkých chvílích, které tito lidé budou někdy zakoušet si mohou říkat - "proč zrovna Já? Co jsem komu udělal?" Zde je třeba si uvědomit, že v tomto životě se splácí karmický dluh. Proto tyto situace. Člověka posílí a dají mu možnost mnohé si skrze ně uvědomit.

Dokáží ocenit přízeň a Lásku. Budou vděčni za přítele, na něhož se mohou spolehnout. Láska je pro ně velmi důležitá.

A pro osoby s touto rovinou mám vzkaz: "Nebraňte se překážkám, neutíkejte před nimi, díky nim se učíte, sílíte a rostete. Neplavte proti proudu, to Vás zbytečně vyčerpá. Uvolněte se a nechte se jím unášet, přijměte překážky, postavte se jim čelem a řešte je. Nabudete díky tomu velké síly.

Rovina oddanosti věci - 7, 8, 9
V tomto případě před sebou máme člověka, který se dokáže natolik sžít a oddat "něčemu", nebo někomu, že se díky této vlastnosti může stát známým. Věnovat absolutně svůj čas projektu, nebo čemukoli, co vymyslí, či co zaujme jeho pozornost, rozvíjet jej, dostávat se hluboko pod jeho povrch, aby mohl na světlo přinést pochodeň svého poznání ostatním. Tato rovina přeje různým vědátorům, vynálezcům a zejména nyní, v této době a časech budoucích najdou své plné uplatnění.

Jsou to lidé, jejichž myšlenkové a badatelské pochody a činnosti dokáží doslova předběhnout svou dobu. Na poli poznatků neustále pracují a zdokonalují své závěry, kdy jim dokáží věnovat velkou část svého života, jakoby byli vnitřně hnáni nějakou neznámou silou k tomu, aby světu představovali nové objevy.

Pokud si na tomto poli vyberou i své povolání, mohou tímto způsobem mnoho dokázat a být tak prospěšní. Ve velké míře však takto nečiní pro svůj prospěch, ale jejich záměry jsou mnohem větší a šlechetnější, jelikož vše dělají se záměrem ve prospěch a vývoj lidstva.

Rovina postřehu - 1, 4, 7
Těmto lidem byl do vínku dán smysl pro postřeh, tedy něčeho si všimnout, pochopit hloubku, podstatu věci a rozvíjet tento poznatek dál. Zpravidla pro ně není příliš důležitá hmotná stránka, ale svou pozornost budou spíše směrovat bádání, nebo zkoumání na poli filosofie, různých tajemných otázek a odpovědí, tedy záležitostí, jež se týkají věcí mezi nebem a zemí. Rádi poodhalují roušku, pod kterou se skrývá mnoho zajímavého.

S takovýmito vlastnostmi jsou předurčeni, aby svou osobností byli prospěšní pro lidstvo. V současnosti nastává přerod a Nový věk nastává. Mají veškeré předpoklady k tomu, aby ukázali ostatním, kteří tápou, nebo nerozumí, jak určité souvislosti fungují. A to na poli různého vědění, které bylo po staletí, tisíciletí nerozluštěno, různé poklady dávných mudrců, které ležely zapomenuty v prachu, jelikož jim dnes málokdo rozumí.

V podstatě budou tito lidé tzv. prostředníci a poslové v otevírání a předávání nově objeveného. Budou předávat tyto informace, které "přeloží" a jimž porozumí, pro to, aby porozuměli i ostatní.

Rovina senzitivity, citlivosti - 2, 5, 8
Lidí s touto rovinou znám dost. A přestože velmi záleží na ostatních číslech v datu narození, kdy každý z nich má jiná, jeden aspekt mají společný. Je to neuvěřitelná hloubka citlivosti. Vše, co projde jejich životem prožívají velmi hluboce, celým nitrem. Čím vyšší míra citovosti, tím však také vyšší míra zranitelnosti. Ano, tito lidé jsou velmi zranitelní. Vystaveni světu s otevřeným srdcem. Nezaměňujte si však prosím citlivost se slabostí, v tomto případě by jste se zmýlili. Svým způsobem jsou odolné bytosti, které se dokáží postavit za právo toho, na jehož straně je. Pokud jim někdo ublíží, dokáží se s tím srovnat, ikdyž to leckdy velmi dlouho trvá. Jestliže se však tato příhoda opakuje se stejnou osobou, než by si nechali své teritorium narušovat zlostí, pak raději volí alternativu, rozejít se s ní a přerušit kontakty.

Bývají zpravidla velmi vstřícní, a pokud má někdo potíže, jsou mezi prvními, kdo přijde nabídnout pomocnou ruku. Potíž je v tom, že mnoho lidí může tuto jejich vlastnost využívat. Takovéto nepříjemné zkušenosti a zklamání však způsobují, že jejich otevřené srdce, které nabízejí na své dlani se pomalu může začít zavírat. Díky tomu mohou jiní vnímat, že si kolem sebe staví pevné hradby a jen tak někoho dovnitř nepustí. A divíte se? Mnozí z nich se díky tomu mohou na veřejnosti chovat dosti odměřeně, nebo, pokud cítí, že jejich citovost může být někým narušena, dokonce slovně útoční.

Svou hlubokou citlivost však mohou využít ve svém povolání, kde dokáží s tím, co dělají naprosto splynout. Pokud máte tu čest, mít je za partnery, můžete se po jejich boku dostat do nebývalých rozměrů, které Vám díky své hluboké citlivosti ukáží.

Pro osoby s touto rovinou je obzvlášť důležité svou emocionální potlačovanou energii uvolňovat!! Manuální prací, tvořením, duševní činností, cvičením, tancem, meditacemi apd.

Rovina inspirace - 3, 6, 9
Zde před sebou máme člověka, kterého můžeme bez skurpulí a ostychu nazvat malým a výstředním géniem. Ano, právě tato prázdná rovina dává svému nositeli vlastnosti, které je možno uplatnit na poli vysoce rozvinutých mentálních schopností.

Nejlepších výsledků dosahují, když jsou sami a mohou odděleni od ruchu života s lidmi bádat v tichu a tvořit. Pokud se však ocitnou mezi lidmi, tento aspekt na ně většinou působí rušivě a nemohou tak plně otevřít svůj potenciál. Skloubit tedy běžný život a zároveň se věnovat svému nadání a potřebám na rovině inspirace pro ně samotné není jednoduché. Za určitého předpokladu vnitřní disciplíny toho však mohou dosáhnout. Není pochyb, že tito človíčkové mají světu co dát a ukázat, jak je rozmanitý, a jak je možno uchopit inspirační myšlenku, rozvinout ji a převést do hmotné roviny v podobě rozmanitých, krásných děl a vynálezů.

Partnerský vztah s takovouto osobou možná nebude jednoduchý, jelikož se často zapomínají ve svém vnitřním světě, ale rozhodně ne nemožný. Postačí, pokud je čas od času ponecháme o samotě, aby měli prostor pro otevření svého nadání a potřeb.

Rovina rozvoje - 1, 5, 9
Pod pojmem rozvoj si představíme postupný vývoj ke zdokonalování za použití vlastností, které nám byly dány do vínku. Dochází k přerodu něčeho malého, nedokonalého, nedodělaného v něco giganticky úžasného, nad čím se může tajit dech.

Tato rovina, stejně, jako některých předchozích se týká osob, u nichž se datum narození počítá po roce 2000. U 20. století byla v letopočtu jednička, která vyjadřuje Já jsem, kde se do popředí staví osobní ambice. U dvojky je patrno, že duchovní rozvoj v tomto letopočtu je evidentní a viditelný, jelikož dvojka představuje dvojici, tedy dvě osoby. Lidé narozeni v tomto letopočtu budou z velké části těmi, jež budou myslet nejen na sebe, ale i na druhé. Solidní intelekt a smysl pro postřeh u těchto lidí je možno využít k rozvoji myšlení a jeho výsledků použít ve prospěch celé společnosti.

Rovina vize 3, 5, 7
Osoba s touto prázdnou rovinou disponuje velkou schopností vidět a předvídat události dopředu. Je to pěkný dar, nicméně se díky tomu mohou u mnohých lidí, jež "nerozumí" a tyto pohnutky nechápou stát terčem posměchu, nebo různých urážek. Může se jednat o různé sny, jež předpovídají budoucnost, různé předtuchy apd.

Ve svém životě si staví různé ideály, ve kterých jsou velmi pevní, drží se jich nanejvýš zarputile a neustoupí od jejich uskutečňování, ani za cenu silného osočování, nebo nesouhlasem ostatních. Zde se také utváří velká síla osobnosti, která takovouto osobu může přivést na samé dno, nebo jí naopak přinést vůdčí místo ve společnosti, kde si najde své věrné stoupence. Pokud si řeknou, že něčeho dosáhnou, nebo nad něčím zvítězí, většinou se jim to také podaří.

Mají možnost výběru, zdali své přednosti využijí ve prospěch vlastní, prospěch rodiny, nebo celé společnosti. V tomto případě také záleží na ostatních číslech v datu narození. Svého talentu mohou využít i v uměleckých profesích.




Lena










Pro pochopení celkové osobnosti pročtěte celý rozbor > ZDE










.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama