- Numerologie > plné číselné roviny v mřížce

13. května 2014 v 14:20 | Lena |  - Numerologií k porozumění osobně

Pokud se v numerologické mřížce určitého data narození vedle sebe objeví soubor tří čísel, jež vytváří jednu rovinu, jejich společná vibrace svému nositeli vytváří a otevírá další vlastnosti. Dnes zde budeme hovořit o rovinách plných. Rozdělují se na roviny

> svislé - ty tvoří soubory čísel 1, 2, 3, dále 4, 5, 6 a 7, 8, 9
> podélné - jsou tvořeny čísly 1, 4, 7, pak 2, 5, 8 a 3, 6, 9
> úhlopříčné - čísly 1, 5, 9 a 3, 5, 7
Jelikož levá strana je takzvaně od srdce, začnu tedy rozborem čísel zleva, jež tvoří svislé rovinyRovina myšlení - 1, 2, 3
Kombinace vibrací těchto čísel nám dává osobnost, která se dokáže naprosto ztotožnit s činností, kterou právě vykonává. Zcela se oprostí od okolí a věnuje se tomuto zaměstnání. Tato vlastnost je přínosná pro obory a činnosti, kde je vyžadována maximální soustředěnost. Díky číslu 3 zde máme člověka, který dokáže skvěle podat i prodat své myšlenky, a co se týče diskuzí, v přesvědčování a argumentaci většinou nemá konkurenty.
Co se týče záležitostí osobního rázu, v tomto ohledu bývají lidé s rovinou myšlení spíše méně sdílní.

Pokud má člověk v mřížce jednu jedničku, má obtíže s vyjadřováním citů, a pokud má nějaký problém, zasní se, stáhne do svého jádra, nebo se odebere na místo, kde může být o samotě, aby mohl přemýšlet. A tam také většinou zůstává dosti dlouho. Často se pak u takového rozjímání pustí do nějaké fyzické činnosti.
Se dvěmi jedničkami jsou tito lidé sdílnější, ovšem pouze mezi svými nejbližšími, kterým důvěřují.
U tří a více jedniček si své záležitosti nechávají pro sebe, a v tomto ohledu působí, jako nedobytná pevnost.
U osob s více dvojkami je vhodné, pokud si s nimi chcete promluvit o vážnějších věcech, řádně si k tomu sednout a nedovolit, aby v této konkrétní chvíli jejich pozornost rozptylovalo něco jiného, byť minimálně. V opačném případě se soustředí na danou věc a Vy budete hovořit do "prázdné nádoby", ve které nenajdete odezvu.
Více trojek dává předpoklady a potenciál velké míře tvořivosti, tím spíše, pokud se v datu narození vyskytují i čísla, jež budou uzemňovat, zejména číslo 4.

V partnerských vztazích jsou spolehliví a budou stát po vašem boku, čas od času však vypnou, aby se mohli věnovat svému myšlenkovému rozjímání.

Rovina vytrvalosti, houževnatosti - 4, 5, 6
Již dle charakteristiky názvu této roviny je patrné, že člověk, jemuž náleží půjde při své cestě životem pevně vpřed a nenechá se udolat případnými překážkami. Někdy trvá, než osoba s touto rovinou v sobě nalezne svůj potenciál a sílu a může ji hledat velkou část svého života. Zde záleží i na ostatních číslech v datu narození. Pokud mají např. dvě šestky, přítomnost těchto čísel dodává méně sebevědomí. V každém případě, houževnatost a síla v této rovině je zde velmi vysoká. Během jejich života se také budou setkávat se situacemi, kdy bude jejich odhodlání a vytrvalost prověřována. Děje se tak proto, aby si ji plně uvědomili a začali ji používat. Pokud se tak stane, nic je nezastaví a půjdou vpřed navzdory těm nejzapeklitějším překážkám. Silní, nezdolní a odhodlaní.

Zpravidla jsou to také lidé velmi otevření a upřímní. Řeknou na rovinu, co si myslí a za svou pravdu, pokud jsou o ni přesvědčeni se dokáží postavit. Také ji dokáží prosadit i před větším množstvím osob s opačným míněním. Upřímnost je obdivuhodná vlastnost a oni raději snesou nějakou tu slovní bouli a nelibost druhých, kterým dělá problémy upřímnost snést, nežli by hráli falešné divadýlko a říkali věci, které se nezakládají na pravdě.

V partnerských vztazích jsou nezdolní, vytrvalí, ohniví. Díky šestce však také v sobě mají i něžnou stránku a smysl pro romantiku.

Rovina energie - 7, 8, 9
Komu přísluší vibrace této roviny, je z hlediska energetického potenciálu majitelem hotové "jaderné" nálože. Všechna tři čísla totiž mají velmi vysokou hladinu energie. Tito lidé jsou tedy neustále v pohybu, jen tak se neunaví. Zde se nachází vysoké % osob, které mají problémy se spaním, vydrží velmi dlouho do noci a leckdy jim stačí mnohem méně nočního odpočinku, než ostatním. Mají vysokou potřebu fyzické i mentální činnosti a potřebují se neustále něčím zabývat, přemýšlet, dumat, tvořit. V opačném případě se objeví nervozita, předrážděnost, hyperaktivita (nezapomeňme tímto na hyperaktivní děti ve školách, mrkněte na jejich datum narození, mnohé budou mít právě tuto rovinu).
Díky spojení těchto tří čísel jsou také nemálo inteligentní, zejména číslo 8 dává hbitý úsudek a rychlé reakce.
Nemají v oblibě omezování, jsou samostatní a v zaměstnání je pro ně lepší být sám sobě pánem, tedy jako šéf, který může rozhodovat, nebo podnikatel.
Pokud mají dvě sedmičky, je třeba odvádět tuto nahromaděnou energii, neboť v opačném případě může docházet k silným citovým výlevům.
Dvě osmičky ještě více násobí výši energie. Osmička sama o sobě dává i kritičnost k druhým a u vícečetných osmiček vzniká velmi uštěpačná povaha a podrážděnost, neboť se jim nechce čekat na druhé, kteří jejich obrovskému tempu nestačí. Zároveň jsou to lidé velmi pracovití.

V partnerském vztahu jsou jak jinak - velmi energičtí, vášniví, neúnavní, ale také vnímaví a citově založení. Smysl pro humor, jako malá třešnička na dortu uzavírá výčet jejich vlastností.


Rovina dovednosti - 1, 4, 7
Zde se setkáváme s lidmi, kteří jsou obratní svým myšlením i manuální zručností. Čili, jsou šikovní určitou duševní činností, nebo v záležitostech, jež vyžadují fyzickou obratnost, leckdy jsou tyto vlastnosti skloubeny dohromady, což je pěkný předpoklad pro úspěch v životě.

Jednička vyjadřuje Já jsem, tedy tyto osoby budou inklinovat spíše k samostatnému povolání, či činnostem, kde mohou samy rozhodovat. Napomůže tomu i energie čtyřky, která je číslem fyzickým a zde se také ukazuje, že mají rádi přesný přehled o svých investicích. Sedmička dává citlivost, soucit a duchovnost.
Rovina dovednosti má v sobě velkou systematičnost a lidé, kterých se spojení těchto čísel dotýká také nelibě nesou, pokud pracují někde, nebo na něčem, kde není vidět žádný posun. V takovém případě jejich pracovní zápal uvadne. Potřebují vidět efektivní růst.

Pokud se číslo 1, 4, nebo 7 vyskytuje vícekrát, pak samozřejmě narůstá hladina této energie. Proto je třeba NEZAPOMENOUT ji patřičně odvádět, formou, jaká jim samotným vyhovuje. Tvořením, myšlenkové pochody projektovat a následně fyzicky utvářet atd. Albert Einstein, který měl tu "čest" vlastnit datum narození s těmito čísly by mohl vyprávět ...

V partnerském životě jsou to lidé velmi vášniví, disponují silným potenciálem "sexuální" energie, která ovšem může být využita i jiným způsobem, než je neustálé milování.

Rovina vášně - 2, 5, 8
Co si představit pod tímto pojmem? Obrovské zapálení pro vše, co člověk s touto rovinou dělá. Tady a teď. Naplno, celou svou duší, každou buňkou svého těla. Všechno, nebo nic. Buďto do všeho, co dělají vkládají vše, nebo jdou od toho. Střední cesta, jakoby nebyla. Pokud se do něčeho, co je zaujme naplno pustí, pak je od této činnosti nikdo a nic neodradí, věnují se jí tak dlouho, dokud není dokončena. Někdy i na úkor rodiny, nebo svých blízkých. V takovýchto chvílích se mohou zdát docela bezcitní. Vidí před sebou pouze TO NĚCO.

Pokud se v datu narození objeví více dvojek, pak mají navíc pro činnosti, které s takovým zápalem dělají i dostatek citu, aby se do práce mohli vžít celou svou bytostí.
S více pětkami jsou lidé s touto rovinou často určitou pohromou. Pokud nebudou odvádět energii patřičným směrem, mohou se druhým jevit, jako velmi bezcitní a bezohlední.
S více osmičkami se ještě navyšuje intelektuální schopnost, logický úsudek a všímavost na úrovni brilantního detektiva.

Co se týče Lásky, i do vztahů pochopitelně vkládají vše. Pokud patříte mezi jejich vyvolenou osobu, pak po svém boku máte člověka, který je schopen milovat Vás hluboce do konce svého života. Ovšem pozor, jestliže jej nějakým způsobem zklamete, neskutečně mu to ublíží. Je třeba nezapomenout, že tito lidé do všeho naprosto otevřeně vkládají celé své Já, máloco dělají povrchně. To platí i pro Lásku. Jelikož jsou také hluboce "citliví", tudíž zranitelní, v případě zklamání vnímají obrovskou niterní bolest, jejíž intenzitu lze přirovnat k hluboké ráně ostrým nožem. Zde pak počítejte s tím, že Vás navždy odvrhnou. Všechno, nebo nic, pamatujete? A pokud by s Vámi zůstali, například kvůli vašim společným dětem, pak budou chladní, jako arktický led.

Rovina empatie - 3, 6, 9
V tomto případě před sebou máme člověka, který si v sobě nese soucitnou účast s druhými. Schopnost hluboce se ponořit do nitra všech živých tvorů a rozumět jejich pohnutkám je pro ně tak přirozená, jako je pro ostatní skutečnost, že den automaticky střídá noc. Rozumí a chápe, co cítí ostatní. Zde se tedy ukazuje, jakým směrem pravděpodobně půjde cestou svého povolání. Navíc výše jeho inteligence je značně vysoká, čili skrze její rovinu se může uplatnit nejen na poli práce s druhými, ale v takřka jakémkoli oboru, jež si sám zvolí. Mimochodem - pokud je vaše dítko ve škole hyperaktivní a zlobí, nahlédněte pod roušku jeho data narození, je možné, že bude mít právě tuto rovinu. Stávající zkostnatělý systém vzdělávání jeho inteligenci a schopnostem nemusí vyhovovat.

Přítomnost více trojek vkládá do této roviny ještě více talentu, zároveň také slabost pro výstřednost a neobvyklé věci v mnoha ohledech.
Více šestek otevírá rozměry jejich starostlivosti a smysl pro lásku k domovu, rodině a všemu krásnému.
Více devítek dává smysl pro snahy nahlížet pod povrch věcí na poli badatelském a vysokou schopnost analýzy.

V partnerských vztazích zde máme člověka, který bude pozorný, citově založený a chápavý k potřebám svého protějšku. Hluboké vztahy k ostatním pro ně mají velikou důležitost, ikdyž někdy svou citlivost mohou skrývat. Neradi také bývají sami a podělit se o prožité okamžiky ve svém životě s někým druhým má pro ně velký význam. Mají v sobě zkrátka zakořeněno sdílení.


Rovina odhodlání - 1, 5, 9
Lidé s touto rovinou jsou rození podnikavci, kterým nechybí houževnatost, jít za svým vyměřeným cílem. Problémem a zároveň i trochu překážkou může být jejich neskutečná tvrdohlavost, pokud je zde pouze jedna jednička. Ta vždy dává vlastnost nahlížet na věc pouze z jednoho pohledu, tedy toho jejich. Pokud se tedy tito lidé pro něco rozhodnou, nic je nezastaví a jdou vpřed tvrdohlavým beraním stylem, často i tzv. hlavou proti zdi. Velmi dobrou kombinací jsou dvě jedničky, kdy má takovýto jedinec schopnost reálně vyjádřit své city. U více jedniček se stává velmi citlivým, kdy se tato vlastnost může projevovat silnými emocionálními reakcemi, které se leckdy přetvářejí do agresivní formy.

U více pětek je třeba dbát na zvýšenou citlivost, kdy je nutno tuto energii odvádět ven konstruktivním způsobem. V opačném případě se bude zevnitř hromadit, jako pára v ucpaném papinově hrnci a může působit škody na fyzickém těle v podobě zdravotních obtíží.
Více devítek navyšuje mentální a analytické schopnosti.

Celkově jsou to lidé velmi odolní, houževnatí a vnitřně silní, kteří se jako málokdo dokáží dostat i ze situací, jež by mnozí jiní vzdali, neboť se jim budou zdát těžké a neřešitelné.

Stejní jsou i v Lásce. Vytrvalí, prudcí, objekt svého zájmu dobývají velmi houževnatě. Pokud však v datu narození chybí citověji laděná čísla, jako je např. dvojka, šestka, nebo sedmička, pak jeho partnerovi/rce může činit potíž jejich určitá "necitlivost".

Rovina pochopení - 3, 5, 7
Tato rovina dává svým nositelům bystrý úsudek a jednání. Díky družné trojce jsou zpravidla velmi společenští, milují kolem sebe spoustu lidí, život, zábavu a vše, co tato spojení dokáží nabídnout. Pětka dává velkou houževnatost a odhodlání dokázat vše, co si předsevzali, čili se zde ukazují ambice být úspěšný a uznávaný. Sedmička dává citovost, jemnost, účastenství, chápavost pro druhé. Celkově tato kombinace předurčuje pro společenskou dráhu, kde je možno využít různé kontakty, díky mnoha přátelům, jež bude osoba s touto rovinou kolem sebe bezesporu mít. Čím více společnosti mají kolem sebe, tím jsou spokojenější, a v takovéto atmosféře se cítí jako ryba ve vodě. Lidé s trojkou, pětkou i sedmičkou často tíhnou k hudbě a mají celkové porozumění a nezřídka i talent pro ladění zvuků, se kterými dokáží splynout. Budou se také zajímat o alternativní životní styl.

V následnosti na předcházející řádky ovšem tyto společenské osoby hůře snášejí samotu a jelikož jsou zároveň i citliví, pokud se s nimi nějaký přítel, nebo partner rozejde, nesou tuto skutečnost dosti těžce. Naštěstí, odolná pětka do této citové zranitelnosti vnáší stabilitu a řád.

Co od nich můžeme očekávat ze strany jejich partnerských kvalit. Jelikož se jedná o zpravidla chápavé, citově založené osoby, které jsou zároveň silné, je možno se o ně opřít, budou spolehliví, tudíž mají rozhodně co nabídnout. Navíc s nimi díky jejich přátelské povaze většinou nebude nuda a fádnost života ve svazku s takovouto osobou zde nehrozí.A já se na vlnách zvuků a barev pro tuto chvíli loučím
Pro pochopení celkové osobnosti pročtěte celý rozbor > ZDE 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama