- Klíč k nastolení Míru /3/ - osvobození přírodních živlů, elektřina zdarma

12. dubna 2014 v 0:07 | Lena |  - Kódy a Klíče osobně

Dalším krokem, klíčem k nastolení přirozené rovnováhy a normálního běhu života, který jsem Vám na tuto zemi přinesla, je uvolnění a otevření zemských živlů, které byly několika jednotlivci přivlastněny a prodávají je ostatním za nekřesťanskou cenu. Tyto živly si však přivlastnit nelze, nikomu nepatří, a jsou zde tedy pro všechny.

Nyní budu prezentovat pár vět, u kterých by se mohlo zdát, že k tomuto tématu nepatří. Je to však pouze zdání, naopak, toto téma otevírají.

Když jsem byla malá, v určitých aspektech jsem byla dítě, jako ostatní, ale v některých ohledech jsem "viděla" víc. Také jsem milovala duhu a krystaly a přirozeně vyhledávala jejich přítomnost. Barevné spektrum duhy je zde stále, ale jednoduchým okem není vidět. Když se díky "dešti" zviditelní a vložíte do těchto barev ruku, vnímáte jejich sílu, vibrační teplo, které se vás dotýká, jako miliony velmi jemných jehliček. Je to příjemné. Chtěla jsem si o těchto svých prožitcích povídat s ostatními. Ale mí vrstevníci tomu nerozuměli a dospělí neměli čas, nebo rozumět nechtěli.

V patnácti letech jsem již věděla, že velké množství lidí něco řekne, ale ve skutečnosti si myslí něco úplně jiného. Skrývají se za svým stínem. "Smutné". Také jsem zjistila, že většina lidí neplní své sliby. Proč? Dodnes tomuto chování "nerozumím". V 17ti mi bylo jasné, že přesvědčit někoho ke změnám je nadlidský úkol a lidé se změn neskutečně bojí, přestože v budoucnu by jim zajistily mnohem větší harmonii a spokojenost v životě. V 19ti se kolem mne soustředilo pár lidí z řad mých vrstevníků, kteří patřili k nadšencům, jež se chtěli podílet na vylepšeních stávající situace ve všech možných oblastech, které nás obklopovaly. Vadila jim lež, falešní lidé a všechny nepřirozené "vlastnosti", které otravují prostředí tohoto světa. Nadšení jim však dlouho nevydrželo, jelikož zjistili, že sedět u televize, nebo Pc, dát si klapky na oči, šourat se za "stádem" a hlavně nevybočovat z řady je pohodlnější.. A jak je to dnes? Tato scéna se neustále opakuje, jako zaseknuté DVD. Lidé chtěli a chtějí změnu, stěžují si, nadávají na vše, nejsou spokojení, někteří jsou nešťastní. Ale v momentě, kdy se objeví nějaká autorita, tedy člověk, jehož praktiky se jim nelíbí, nebo kdokoli jiný, kdo je vykořisťuje, stáhnou ocas a klaní se až k zemi. Až dotyčný zmizí do bezpečné vzdálenosti, tedy v překladu řečeno tam, kde jeho uši nemohou slyšet, převléknou kabát a opět jsou z nich největší "borci". Ano, lidé chtějí změnu, ale cizíma rukama. Podivné chování. Lidé jsou příliš líní. Když jsem před lety říkala (a nejen já), že za vodu zbytečně platíme dvakrát, jelikož mezi "výrobcem" pitné vody a konečným spotřebitelem je vložen prostředník, kterému platíme zbytečně, lidé jásali. Reakce byly zhruba tohoto typu: "To je pravda, vyřiď to, již jsi tolik věcí změnila, nepomůžeme Ti, ale budeme se z povzdálí dívat, jak se u toho potíš, a pokud budeš mít úspěch, možná Ti i zatleskáme. A rozhodně budeme využívat výhod tohoto vylepšení..." Ano, to chceme, výhody jsou fajn.

Cože???


Až jednou budu stará babička, která bude mít vrásky i na nehtech, nechci se ohlédnout a zjistit, že toto vše byla jen velká marnost.
Dnes je situace trochu jiná.
Respektive, energie změn je nyní nejsilnější, jakou znám. A vydává ji naše planeta, Vesmír, i lidé. Čím více lidí bude pracovat na změnách, tím více lidí se bude přidávat. Funguje to, jako vlna... Už jsem o tom několikrát psala, pamatujete?


A nyní si představme, že
za nějakou dobu bude tento svět a lidé v něm konečně fungovat NORMÁLNĚ.

Vezměme to popořadě. Jak "společnost" funguje dnes? Vezměme a krátce si rozeberme kupříkladu elektrickou energii, díky které máme v zimě doma teplo, teplou vodu, můžeme pustit Pc, vysavač, rádio, máme světlo... Kdyby tato forma energie nebyla, nemůžeme s prostředky, jež nám zajišťují všechny tyto věci uvést do provozu. Ano, tepla můžeme dosáhnout i jinými způsoby, např. pomocí plynu, uhlí, ale tyto přírodní zdroje jsou již na pokraji vyčerpání, stejně jako Země, ze které byly vyrvány. Přírodních zdrojů rapidně ubývá a brzy přijde den, kdy již nebudou k mání a v Zemi, na "počest" této sebe-destruktivní civilizace zůstanou jen prázdné díry, aby všem každý den tiše připomínaly konání "moderního člověka".

Tato energie fungující na určitých principech však patří k "přírodním" živlům, a proto ji NIKDO NEMŮŽE VLASTNIT. Ovšem, přesto si tento živel někdo přivlastnil, zamkl před ostatními a prodává jej za ne zrovna zanedbatelnou cenu.

A právě zde začíná tichý boj mezi prodávajícím a potřebnými, tedy kupujícími. Prodávající tuto energii určitým způsobem vyrábí a dodává ji ostatním. V této návaznosti > ostatní, (pokud zrovna nemají nějaký vlastní zdroj), tedy většina, jsou svým způsobem "závislí" na tomto vlastnícím gigantu, a pokud chtějí tento zdroj využívat, jelikož jeho služeb potřebují, platí za jeho výrobu, dodání a tak dále.
Aby ovšem mohli zaplatit, někde si platidlo, tedy v současnosti peníze musí opatřit. Mají nějaké povolání, kde vykonávají určitou funkci, podílejí se na výrobě nějakého produktu, služby, pracují a za tuto vykonanou prácí obdrží peníze. Dle statistik, které se řídí průměrným propočtem u standartní rodiny ročně odejde do sektoru plateb za elektřinu zhruba 25-30 000 kč. Rozhodně ne zanedbatelná částka. A v dnešní době, kdy práce není jistá, navíc se stoupajícím věkem člověka zájem o jeho "služby" většinou klesá, je pracovní pozice kdekoli a z toho vyvěrající obavy, pokud o práci přijdeme, nebudeme mít na placení silně stresujícím faktorem. A stres přispívá k neštěstí lidí.

Jak by bylo krásné, kdybychom se mohli zbavit jedné části z mozaiky stresu, a tou je > mít elektřinu zdarma.

Bylo zde již nemálo šikovných vynálezců, vědátorů, kteří přispěli k tomu, aby světlo světa spatřily různé vynálezy, jež předběhly dobu a daleko přesáhly rámec chápání většiny lidstva. Výroba energie s minimálními náklady, tak, aby byl schopen si ji vyrobit pro svou potřebu každý mezi ně patří.
Kdyby tyto vynálezy byly vpuštěny mezi lidi, ihned by odpadl jeden problém. Závislost na placení. Energii bychom si vyráběli doma, a pokud odečteme menší náklady na sestavení přístroje, zcela zdarma. Krásná myšlenka že?
Vynálezy však byly různými způsoby sabotovány, a těm, kteří se snažili je nějakým způsobem prosadit byly házeny klacky pod nohy, mnohdy velmi nevybíravými způsoby. Tito vynálezci však dělali velkou a jednu a tutéž opakující se chybu. Měli v sobě tolik "slušnosti" (navíc na své namáhavé práci chtěli vydělat, ostatně zasloužili si to), že nejprve své nadčasové vynálezy představili "odborné" skupině, jež použití, se vším, co k tomu patří schvalovala. A uděluje patenty, na jejichž základě je možno zaregistrovat vynález jako svůj a následně inkasovat peněžní prostředky z prodeje.
A zde si otevřeně řekněme. Kdo by dal přednost celoživotnímu nemalému placení gigantům před výrobou vlastní elektřiny s minimálními náklady? Mnoho takových by se nenašlo. Zde však vyvstává problém. Giganty "nechtějí" dovolit, aby k něčemu podobnému došlo, jelikož by přišly o stálé vysoké zisky. Jeden z důvodů, proč nelze umožnit udělit patent a vpustit levnou samovýrobu mezi všechny obyvatele této planety, miliardy lidí.
A tak tyto skvělé vynálezy upadly v zapomnění ...

Jak tedy umožnit všem lidem, aby si mohli vyrábět elektřinu sami?
Jednoduše. Různé vynálezy, jak vyrobit elektřinu mezi lidmi jsou. Prozatím se však vždy ukázalo, že jejich pořizovací cena je dost vysoká a funkčnost nic moc. Ovšem? Pořizovací cena byla vysoká proto, jelikož vynálezci, sestavitelé na těchto projektech chtěli vydělat, možná hodně vydělat. Rozumím jedné věci, a to, že nad sestavou a vším, co k tomu patří se napotili dost, čili nějakou odměnu si zaslouží. Ale, v tom případě si je zakoupí pouze nízké % lidí a jsme tam, kde jsme byli.
Pak jsou zde různé kutilské, svépomocně vyrobené přístroje, nebo vyšší level různých samovědců apd. Tyto přístroje jsou propagovány mezi známými, pomocí web stránek, videí apd. Ale to je málo, informace tohoto typu se mezi lidmi předávají pomalu.
Dnes a právě nyní, v těchto dnech, měsících je však situace opravdu jiná a akcím tohoto typu velmi nakloněna. Je však třeba udělat něco zcela odlišného, co zde snad ještě nikdy nebylo. Pokud někdo máte skutečně BOMBA přístroj, který dokáže vyrobit elektřinu s minimálními náklady, zpracujte projekty do čtitelné a pochopitelné podoby a vpusťte je mezi lidi na celém světě. Formou internetu, dopisů do schránek, e-mailů, na mobily ...

TOTO MUSÍ BÝT VELKÁ, CELOSVĚTOVĚ ŠOKOVÁ, JEDNORÁZOVÁ AKCE !!!

Tak, aby si jej mohli vyrobit a používat úplně všichni lidé. Ano, zisk pro Vás by tím pádem nebyl žádný. Musí to být zadarmo, nebo maximálně spolu s projektem zaslat i číslo vašeho účtu, s dodatkem, pokud bude dotyčná osoba s funkcí samovyrobeného přístroje spokojena, může dobrovolně zaslat libovolnou částku. Ale číslo účtu má i svá úskalí, jistě víte, navíc je zde háček, jelikož lidé již čemukoli, kde se objeví dodatek o zasílání peněz nevěří. Tím pádem by váš celosvětový projekt mohl skončit v koši. Čili, jako nejlepší varianta se skutečně jeví - ZADARMO.
Nezoufejte, díky Vám se uvolní další okov, který mnohým lidem na celém světě určitým způsobem brání žít plnohodnotný život a poskytne jim tak další možnost udělat další krok na cestě ke svobodě. A svoboda je dalším krokem na cestě k harmonii a Míru. Lidem se bude lépe "dýchat", nebudou tolik stresovaní.
Není třeba se obávat, že většina lidí těmto Vámi zaslaným zprávám nebude věřit. Vždy se najde někdo, kdo zkusí a až zjistí, že přístroj je skutečně funkční, pustí tuto zprávu dál, to si pište. A pak se budou dít věci.. Nejprve to bude elektřina zadarmo, poté... a poté... A systémy se budou rozpadat, jako domeček z karet a zůstane po nich jen prach, který rozfouká vítr ...

Vážení vynálezci - nyní máte na výběr. Máte to ve svých rukou. Buďto konečně uděláte první krok a vypustíte SVOBODU ve formě volných a levně funkčních výrobních zdrojů energie do světa, nebo dál budete pokračovat ve starých, zkostnatělých způsobech myšlení, kdy na těchto projektech budete chtít hodně vydělat. Pokud zvolíte druhou možnost, není vyloučeno, že se opět zahrabeme do bahna na další tisíce let... Nebo chcete lelkovat? Ono se totiž může stát, že v brzké době přestanou fungovat internetové i mobilní sítě. Tak, aby jste jednou nelitovali promarněnou příležitost.

Takže? Jak se rozhodnete??


První vlaštovky již mezi námi jsou ...


Toto je závěrečná scéna z jednoho filmu, která se dá "přeložit" na dnešní téma.
Krásně ukazuje, jak bude fungovat vypuštění informací do celého světa.
Slova náleží ději filmu, Vy však vnímejte jen hudbu s obrazy, jak zprávy letí a prolínají celý svět ...
Je to hezky motivující.
"Alea iacta est"

Energie na rok 2014, co nám přinesou > ZDE

Autorská práva psaného projevu Živá Voda Lena


.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Jarka Jarka | E-mail | 12. dubna 2014 v 0:26 | Reagovat

Velice dobře napsaný článek. Jelikož se pohybuji v branži elektrikářské vím, že nápadů na výrobu elektřiny by bylo dost. Od kolegů slyším, co by se dalo dělat. Ale vždy to vyhoří na projektu, financích, nepochopení lidí atd.Je to těžké-někdy vidíme, že se lidé raději drží zajetých pravidel a za ty budou tvrdě platit. Změny se bojí a nejsou vstřícní.

2 Živá Voda Lena Živá Voda Lena | 12. dubna 2014 v 22:04 | Reagovat

Lidé nejsou jednotní a netáhnou za jeden provaz. V podstatě se neumí a leckdy ani "nechtějí" domluvit a jsou málo houževnatí. A to je jeden z největších důvodů krize tohoto světa.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama