- Charakteristika člověka > stejná čísla v datu narození - 7, 8, 9

6. dubna 2014 v 0:07 | Lena |  - Numerologií k porozumění osobně

Numerologií k většímu porozumění mezi lidmi > ZDE

Více stejných čísel v datu narození vždy násobí dané
vlastnosti a energetické vibrace daného čísla.
Dvě a více sedmiček v datu narození
Lidé s více sedmičkami jsou velmi senzitivní, citliví, citoví. Mají v sobě hluboce zakořeněny léčitelské schopnosti, které sice přirozeně mají všichni lidé, ovšem u těchto osob je dar léčení velký a znatelný. Mnozí z nich jej také podvědomě vnímají a ve svém jádru plně uvědomují. Tento dar je jedním z hnacích motorů jejich života, kdy mnozí najdou svůj klid a střed, pokud jej pochopí a využijí ve prospěch ostatních. Pak se plně otevře jejich vědomí a síla léčení se ještě zvýší.
Zde mám malou poznámku ve formě postřehu. U těchto osob jsem vypozorovala, že v běhu svého života jsou často určitým způsobem nervózní, neceliství a sami mnohdy přiznávají, že cítí jakési nenaplnění. A to je právě ono. To, co nám bylo dáno, nám bylo dáno proto, abychom toho využili. A jelikož mnozí lidé své dary, ať už se jedná o cokoliv, během svého života nevyužívají a jejich zaměstnání je často jiné, v některých případech je navíc ani nebaví, pak se přirozeně objevuje pocit nenaplnění, určité prázdnoty, která často vyústí ve vnitřní nervozitu. Naše Já nám říká, že v nás dřímá něco, co má být otevřeno a spatřit světlo světa. Tím, že tohoto daru nevyužíváme jej dusíme uvnitř. Ovšem, pokud lidé s více sedmičkami svůj potenciál otevřou a začnou se věnovat léčení, pak dojdou klidu a nabudou pocitu velkého štěstí a spokojenosti. Takže, sedmičkáři, pokud je toto i váš případ, přehodnoťte své postoje a priority života a zamyslete se. To pouze na okraj.
Pochopitelně, pokud vedle sebe postavíme do řady 1000 osob, jež mají v datu narození více sedmiček, ne všech tisíc bude mít zájem léčit, ale většina určitě. Může se také jednat např. o opatrování slabších, pomoc potřebným, v takovýchto situacích se doslova dokáží najít. Zde ovšem pozor, milí sedmičkáři, jelikož lidé ve Vás váš zájem o druhé a citovost vnímají, budou se Vám hodně svěřovat, žádat Vás o pomoc, což může vyčerpávat vaše energetické rezervy. Přehodnoťte své postoje, naučte se rozlišovat, co je důležité, co ne a je nutno naučit se načerpávat energii a nenechat se vysávat druhými.

Sedmička je také číslem duchovních hodnot, čili osoby, v jejichž datu narození se tato čísla vyskytují se také přirozeně zajímají o duchovní nauky, minulé životy, alternativní způsoby života, spiritismus, astrologii, výklad karet, někdy i náboženskou víru a v podstatě o vše, co má duchovní podstatu.

Sedmičky milují přírodu a mají k ní velmi často vřelý vztah. Zde také intuitivně vyhledávají kontakt s ní, jelikož jejím prostřednictvím mohou načerpat spoustu sil a vitality.
Lidé se sedmičkami se také velmi často ve všem, co dělají hluboce angažují celou svou bytostí, což může být velmi přínosné pro úspěch v jakémkoli oboru a v podstatě ve všem, co dělají. Tato krásná vlastnost však má i druhou stranu. Jsou také velmi citově založení, tudíž zranitelní. Ublížení se v nich zakoření, jako hluboká bodná rána. Ublížení je forma energie a oni jsou na energie vnímaví. Proto, pokud ve své blízkosti máte takového člověka a on se na nějakou dobu odmlčí, nebo se niterně stáhne do sebe, je vysoká pravděpodobnost, že se jej nějakým způsobem někdo dotkl, nebo mu ublížil, konec konců, možná i Vy sami. Pak je vhodné otevřeně si s ním promluvit a rozebrat všechny detaily.

Sedmičky mají velký smysl pro spravedlnost a často také rozebírají témata, jež jdou tímto směrem, někdy díky tomu zažívají chvíle, kdy nemají klidný spánek.
Jako partneři jsou zpravidla věrní, jelikož dokáží velmi hluboce milovat. Pamatujte si to a hlavně na to nikdy nezapomínejte ...

Dvě a více osmiček
Lidé s více osmičkami bývají velmi schopní. Mají obrovský smysl pro detail, velký postřeh a zpravidla jejich bystrému úsudku a pozorovacímu talentu nic neunikne. Co druzí sotva postřehnou, oni velmi dobře vnímají. Příměrem se dá říci, že kolem nich ani myška neproklouzne, aniž by si toho nevšimli. Dynamičnost, nezdolnou houževnatost dostali do vínku a projevuje se během cesty jejich života.
Jejich studnice energie se zdá doslova nevyčerpatelná a žene je vpřed. Osmička je číslem karmy, tedy příčiny a následku, ale přestože jim nejednou v jejich životě zkříží cestu, aby ukázala, že je třeba žít v rovnováze, oni, přestože je takovýto střet leckdy položí na lopatky, velmi brzy vstanou, otřepou se a jdou dál, hrdě vpřed, hnáni silou "jaderné elektrárny."

V životě bývají zpravidla úspěšní, ať se jedná o jakýkoli obor, své vlastnosti dovedou většinou řádně využít. Mohou vyniknout v oborech finančních sfér, ale jelikož mají talent a předpoklady pro řízení, často je také uvidíme na vedoucích pozicích, nebo jako samostatné podnikatele. Mají v sobě také zakořeněnu určitou touhu po dokonalosti ve všech aspektech a oblastech, jaké si jen můžeme představit.

V lidech s osmičkami se leckdy perou dvě strany. Na jedné misce vah je to velkorysost, diplomacie, schopnost vřele milovat, na misce druhé jakási sobeckost, kdy se může zdát, že jsou málo citliví, někdy zahleděni do sebe a věnují se často myšlenkám, které krouží kolem témat vydělávání peněz. Zde záleží na ostatních číslech v datu narození, rodině, ve které daný jedinec vyrůstal a v jakém prostředí se nachází nyní. Která strana v nich převáží záleží také na lidech, kteří je mají rádi a nakolik v nich tyto energie dokáží usměrnit. Jako partneři bývají vřelí, neúnavní, houževnatí a zde někdy potřebují ukázat, že svou něhu a citlivost, kterou v sobě mají ve vysoké míře mají více otevřít a ukazovat.
Vcelku dost lidí, jež jsem poznala a kteří měli v datu narození více osmiček své city a vřelost na veřejnosti příliš nedávali najevo a v některých ohledech se spíše drželi stranou, bokem, jako tiší pozorovatelé. Někdy není lehké se k nim přiblížit, ale pokud si získáte jejich důvěru, máte po svém boku silného spojence, který Vás v těžkých okamžicích dokáže podržet nad vodou a můžete se na něj spolehnout. Vám pak také většinou svou citlivou stránku ukáží.
Pokud v nich převáží temnější stránka jejich povahy, mohou se stát lidmi, jež využívají svou moc, nebo postavení k nekalým a podřadným praktikám.

Dvě a více devítek
Osoby s více devítkami hledají pravdu, její smysl a celý smysl podstaty bytí. Pro některé z nich se toto hledání stane smyslem a hnací silou života, kdy se uchýlí k žití o samotě a bádají, nahlížejí pod povrch věcí, aby jim přišli na kloub.
Často také disponují slušnou dávkou inteligence, mají analytickou mysl, kdy neustále střádají různé poznatky každodenního života, které si střádají, aby je později mohli vynést na světlo v celistvém souboru. Zde ovšem mírně vyvstává problém. Jelikož je jejich mysl neustále něčím zaměstnána, může tato energie do jejich života, nebo života jim blízkých osob vnést určitý nesoulad, kdy mohou na druhé působit určitou výbušností. Jsou ovšem i tací, kteří svou neustále zaměstnanou mysl a probíhání myšlenek obrací dovnitř. To není dobré, neboť pak tato myšlenková energie působí destruktivně zevnitř na ně samotné a dostaví se bolest hlavy, nervozita, nespavost, roztěkanost apd. Je třeba odvádět myšlenky ven. Psaním, sportem, komponováním hudby, kreslením, v podstatě jakýmkoli tvořením. Myšlenka je podnět, nehmotná energie, kterou musíme dostat ven a dát jí hmotnou podobu.

Mezi lidmi s více devítkami nalezneme různé badatele, kteří mohou nabídnout řešení na různorodé situace, nebo nové postupy řešení stávajících věcí, či něco nového vynalézt a vystavit na světlo světa.

Těmto lidem někdy není lehké porozumět a pochopit je. Jejich vnitřní myšlenkový život je samotné velmi zahlcuje a mnohdy se tak zapomínají věnovat svému okolí. Mají také období, kdy cítí vysokou potřebu hovořit a probírat své myšlenkové analýzy a závěry s druhými, zejména osobami podobného ražení, nebo naopak potřebují klid, být o samotě, aby mohli v její náruči tiše přemýšlet a nikdo je při této "meditaci" nerušil.
Jelikož jsou přemýšliví a díky tomu nejednou přijdou mnoha věcem na kloub, dokáží také často dobře poradit druhým, kteří je požádají o pomoc. Jsou často velmi zodpovědní, a také v sobě nezřídka mívají zakořeněnu vlastnost, kdy leckdy převezmou odpovědnost za druhé.

K partnerským vztahům většinou přistupují zodpovědně, bývají spíše věrní, hledají protějšek, jež by uspokojil jejich silnou potřebu sdílení v rámci splynutí duševní roviny. Do vztahu dávají hodně a jsou ochotni se v něm silně angažovat a obětovat pro něj mnohé. Zde ovšem může přijít určité rozčarování, neboť díky tomu mohou přitahovat partnery, kteří neumí, nebo nechtějí do vztahu přinést tolik, kolik lidé s více devítkami. Z části bývá chyba i na jejich straně, neboť se nedokáží podívat na milovanou osobu realisticky a hodně si ji idealizují.
Lena.
.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama