- Význam čísel v datu narození + numerologická mřížka

27. února 2014 v 20:55 | Lena |  - Numerologií k porozumění osobně

Numerologií k většímu porozumění mezi lidmi > ZDE

Numerologická mřížka

Čísla v mřížce nám ukazují, jakým typem energie bude disponovat osoba, jejíž datum narození spadá pod jejich vliv a vibraci. Pokud se v datu narození dané osoby vyskytuje více stejných čísel, pak se energie daná charakteristice jejich vibrací násobí. V takovémto případě je velmi vhodné naučit se tuto navyšující se energii odvádět ven. V opačném případě mohou nastat obtíže v chování, které může být destruktivního charakteru, jelikož bude docházet k jejímu hromadění uvnitř nás. To může vést ke zkratům, agresivním projevům, nespokojenosti, roztržitosti, výbuchům zlosti a pláče, útočnosti a podobně. Dále se může objevit například alergická vyrážka, bolesti hlavy, úzkostné stavy, vysoký krevní tlak, žaludeční vředy, sklony k neřízenému přejídání, nebo naopak poruchy příjmu potravy, obtíže s imunitou, sklony k uzavřenosti. Znám muže, který má v datu narození 5 jedniček, a to nechtějte zažít. Jejich energii ještě nedokázal zpracovat, vše musí mít hned, pokud tomu tak není, slovně útočí na své blízké a díky tomu kolem sebe vytváří nepříjemnou atmosféru. Záleží ovšem také na ostatních číslech, jež spadají k datumu narození, ty pak mohou vibrace ostatních náležících čísel určitým způsobem ovlivňovat. Dnes si vysvětlíme význam jednotlivých čísel.
1. pole - číslo 1 v datu narození > souvisí s vlastností slovního vyjadřování
Jedná se o schopnost dokázat vyjádřit své pocity, to, co cítíme. Umět je zformulovat, pohovořit si o nich s druhými. Pocit se změní v myšlenku a myšlenku je třeba dostat ven, jelikož je to forma energie. Někdo to nemá dáno. V tom případě ovšem tyto pocity v sobě dusí a je nutno dostat je ven, uvolnit do prostoru, jinak nastanou situace, které jsou popsány výše. Velmi vhodné je vést si deník, kde tyto pocity ventilujeme, vypíšeme se a je nám dobře. Dá se to přirovnat k Papinově hrnci. Uvnitř to bublá, je zde velký tlak, ale nic se nestane, jelikož pára se vypouští ven. Tuto energii vypustíme ven, jako páru, tímto úkonem se srovnáme, jsme v souladu a harmonii. Tuto energii je také možno odvádět činností, která nás uspokojuje, běh, sport, fyzická práce a podobně.


Jedna jednička v datu narození: Pokud znáte člověka s jednou jedničkou, pak již víte, že může mít obtíže s vyjadřováním svých pocitů, nebo, pokud je daná osoba váš partner, málokdy Vám řekne, že Vás má rád a má v tomto ohledu zábrany. Má to tak dáno. Také nejistotu, nebo obavy, strach, hněv, zformulovat všechny tyto pocity jim činí obtíže. Můžete si proto všimnout, že někdy díky tomu zatínají pěsti, nebo zuby. Mohou s Vámi sice hovořit o problémech, ale většinou nejdou k jádru věci, jelikož daný problém, pocit nedokáží plně konkretizovat.
Díky jedné jedničce se tedy tito lidé budou dívat na věci pouze ze svého úhlu pohledu. Je vhodné, pokud budou uvolnění a v dobré náladě, trpělivě na toto téma zavést řeč a projevovat jim otevřené sympatie, pokud se jedná o partnera, pak upřímnou náklonnost. Žádné výčitky, nic takového, tím by jste jen docílili stavu, kdy se před Vámi uzavře a raději odejde ven. S jeho návratem se nic nezmění, nic kloudného se nedozvíte.
Tito lidé bývají často tvrdohlaví a vždy si věci udělají po svém.

2. pole - číslo 2 > vyjadřuje intuici, schopnost vcítit se
Mnozí lidé s dvojkou svou přirozenou intuici používají naprosto spontánně, aniž by si této vlastnosti byli vědomi. Díky této vnímavosti rozumí druhým, ale také často nedokáží srovnat energii a významnost informací, které vnímají velmi silně. Potřebují harmonii a klid, aby toto vše dokázali řádně zpracovat. Zejména v dětství mívají žaludeční obtíže, neboť díky této své citlivosti hůře snášejí stres. Ve zkouškovém období, před důležitou schůzkou apd. se žaludek a zažívání projevuje mnohem více. Někdo by si jejich chování mohl nesprávně vyložit, jako slabošství. Ne, nejedná se o slabost, ale o citlivost a jemnost.
Pro tyto lidi je vhodné se během života naučit rozeznávat důležité a nepodstatné věci. Nepodstatnými se nezabývat, v opačném případě budou mít v sobě chaos, budou roztěkaní a jejich energie roztříštěná.

Jedna dvojka v datu narození: osoby s jednou dvojkou svou intuici využívají zejména k okamžitému rozpoznání, kdo před nimi stojí. O člověku, kterého vidí poprvé si velice rychle udělají obrázek. Bývají něžní, přátelští, mají v sobě laskavost. Rádi spolupracují a v tomto ohledu bývají velmi vstřícní. Málokdy odmítnou pomoc druhým. V jádru to bývají dobráci, a pokud sami od sebe nenabídnou pomoc, není to dáno sobeckostí, ale spíše tím, že je to zkrátka nenapadlo. Stačí pouze říci a bez řečí vše provedou.

3. pole - číslo 3 > pojmová představivost, mentální postřeh
Zde je dána do vínku dobrá úroveň logického myšlení, mentální úroveň a schopnost dobrého postřehu, kdy všechny tyto aspekty lze využít k úspěšnému životu. Tito lidé mívají vcelku často dobré nápady a dokáží-li je uvést do praxe také záleží na ostatních číslech v datu narození.

Jedna trojka v datu narození: Inteligence je jejich kamarádka. Tito lidé bývají bystří, vynalézaví, mají smysl pro styl, a proto je poměrně snadno rozeznáme od ostatních, jelikož se liší. Rádi se hezky, vkusně a slušivě oblékají, často mezi nimi nalezneme osoby, které vyloženě vyčnívají z davu, kdy v této oblasti jdou někdy až do krajnosti, mají rádi různé módní výstřelky, a pokud se jim nic nelíbí, dokáží si je vyrobit sami. Jsou také přemýšliví a co se týče výběru přátel, partnera, zaujmou je lidé, kteří vypadají nevšedně, zajímavě, jak vzhledem, tak chováním. Stejné to mají i s věcmi. Obě pohlaví, jak ženy, tak muži, spadající pod jednu trojku vyzařují energii tomuto pohlaví náležící velmi silně, tedy ženy ženskost, muži mužnost.

4. pole - číslo 4 > přesnost, zručnost, praktičnost
Toto pole má uzemňující vliv, lidé se čtyřkou tedy stojí pevně nohama na zemi, nelétají v oblacích, mají rádi přesnost, někdy se objevuje sklon k puntičkářství. Čtyřka je číslo fyzické, tedy osoby, které pod toto pole spadají budou manuálně zručné, pracovité a dají přednost spíše aktivitám, kde se mohou vyjádřit fyzicky.

Jedna čtyřka v datu narození: Lidé s jednou čtyřkou jsou na sebe mnohdy velmi přísní. Často na sebe a svou práci kladou vysoké nároky, zároveň však mají pocit, že stále nejsou dobří, tak, jak by si představovali. Leckdy o sobě nemají vysoké mínění. Pro Vás konkrétně mám vzkaz: "Jste šikovní, zbytečně se podceňujete, mnohdy máte na víc, než ostatní, vemte to konečně na vědomí a více si věřte!!"
Jinak mají rádi ve věcech systém, uspořádané finance a jejich častá kalkulace je pro ně potřebná, s oblibou si dávají do pořádku různé účty. Finanční zabezpečení je pro ně důležité. Ke spokojenému životu potřebují kolem sebe harmonické uspořádání, jak vztahové, tak pracovní. Jsou vřelí, proto, pokud jste partner, člen rodiny apd., nezapomínejte je čas od času řádně obejmout a myslete to upřímně.

5. pole - číslo 5 > odhodlání, silná vůle
Číslo pět v mřížce naznačuje odhodlání dosáhnout takřka čehokoli. Pokud si takový člověk něco umane, jde za svým cílem vpřed, jako tvrdohlavý mezek a díky tomu skutečně může dokázat mnohé. Pětka naznačuje výkonnost, vysokou míru aktivity. Lidé s pětkou, které jsem poznala měli v sobě zároveň i jakousi skromnost. Pokud však nedokáží řádně vyvážit svou vysokou míru energie, může se to projevovat nervozitou, podrážděností.

Jedna pětka v datu narození: Osoby s jednou pětkou si nesou potenciál velké vytrvalosti. Mnozí v sobě mají zakořeněnu touhu něco dokázat, a ta je často hnací silou jejich života. Dokáží pro to udělat takřka cokoli a jen tak se nevzdají. Mnohdy nebývají příliš nápadní a okolní dění pozorují spíše z povzdálí. Přesto dokáží o věcech, které je zajímají hovořit s velkým zapálením. Osobám s pětkou nebývá cizí vtipnost a mají rády volný prostor.
Je třeba dávat si pozor a svou energii usměrňovat, vkládat ji do konstruktivní činnosti. V opačném případě, pokud bude držena uvnitř může působit destruktivně. Setkávám se s tím, a to se týká zejména mužů, kteří náhle nemají co na práci, nebo onemocní a nemohou jít vpřed, jak jsou zvyklí, že začnou kouřit obrovské množství cigaret a zdá se, že stále nemají dost. Jsou roztěkaní, nervozní, vnitřně rozbití. Potřebují zkrátka činnost! Je vhodné tento typ nezpracované energie odvádět cvičením, nebo pobytem v přírodě. Milování samozřejmě doporučuji také Mrkající.

Šesté pole - číslo 6 > ocenění rodinného krbu, krásna, potřeba harmonie, talent pro obchodování
Lidé s šestkou mají vysokou míru hladiny senzitivity, jsou citliví a mnohdy dokáží čerpat informace z Vesmíru. Mají silný smysl pro slaďování a své okolí, které obývají si často upravují tak, aby se v něm cítili dobře. Milují přírodu a harmonii. Mají opravdu velmi citlivé radárky a vnímají jakékoli změny svěho okolí a osob. S velkou přesností také dokáží odhadnout charakter lidí.

Jedna šestka v datu narození: Milují Mír, klid a často se stávají takzvanými mírovými posly. Dávají dohromady to, co ostatní rozbili. Pro svůj harmonický rozvoj osobnosti potřebují ve velké míře silné a pokojné rodinné zázemí. Pokud jej nemají, disharmonie narušuje přirozený tok jejich energie a mohou onemocnět, na to pozor. Pobyt v přírodě, běh, cvičení, kde se neprojevuje násilí, umělecká činnost je vhodným relaxem. Mají silný smysl pro krásno, a proto jejich poznávacím znamením bývá často upravený vzhled, vkusné oblečení a hezky zařízený byt. Disponují silnou potřebou někoho se dotýkat a jsou velmi něžní. Pocit blízkosti milovaného člověka je pro ně hotovou esencí božství.

Sedmé pole - číslo 7 > účastenství, pochopení, spontánnost
Sedmička patří k nejcitlivějším číslům, naturel osob, jež si nesou její vibrace je tedy citlivý, soucitný s druhými, ať se jedná o cokoli, nebo kohokoli. Nesnesou nespravedlnost v jakémkoli směru a často se z nich během života v tomto hledisku stávají bojovníci. Bývají dobráci. Necitlivými činy, nebo slovy se jich můžete snadno dotknout. Neplést si tuto vlastnost se slabošstvím, tyto osoby jsou zkrátka vnímavé na energie. A slovo, jeho tón je energie, čin do okolí rozprostírá energii. Lidé se sedmičkou jsou také velmi chápaví, ochotní, ohleduplní a dokáží nahlédnout do nitra druhých. Nositelé čísla 7 si musí vše v životě prožít na vlastní kůži, tím se učí, získávají vědomosti a moudrost.

Jedna sedmička v datu narození: Takoví lidé bývají spíše skromnější, přestože jsou zpravidla velmi schopní. Rozhodně nepatří k těm, jež jdou vpřed k úspěchu tzv. přes "mrtvoly", jak je v současné době zvykem. Berou ohledy na druhé a těžko se u lidí se sedmičkou setkáme se samolibými sobci. Bývají často duchovně ladění a mnohdy se ve svém životě ubírají tímto směrem. Pro svůj duševní klid potřebují aktivitu. Ve všem co dělají budete moci silně vnímat jejich okouzlující osobnost, neboť do této činnosti vkládají doslova každou buňku svého těla. A to se samozřejmě odrazí. Je to opravdu působivé.
Každý člověk má schopnost léčit, ale u lidí se sedmičkou je tato vlastnost přímo zakódována do jejich osobnosti. Milují doteky, jsou mistry mazlení a jejich hlazení a dotýkání doslova otevírá póry a léčí.

Osmé pole - číslo 8 > logické myšlení, organizační talent
Osmička v poli mřížky je číslem s mentální energií a dává člověku vlastnosti, jako je postřeh pro detail, bystrost, smysl pro logický úsudek a může je úspěšně používat v běžném životě i povolání. Je také číslem karmickým, tedy příčina-následek, díky němu se mohou učit. Funguje to takovým způsobem, pokud udělají, nebo řeknou něco, co se neztotožňuje s jejich pravou osobností, velice rychle se tento čin obrátí proti nim a leckdy je to velmi překvapí. Jako u čísla pět, tak i síla a tlak energie čísla 8 je velká, čili je vhodné přizpůsobit se tomuto potenciálu a zabývat se nějakou konstruktivní činností. V opačném případě může zevnitř působit destruktivně.

Jedna osmička v datu narození: Mimo obdivuhodné vlastnosti, jako je silná vůdčí osobnost, hbitý postřeh na úrovni zvědavého detektiva, kterému neunikne žádný detail zde máme i opačný pól. Lidé s osmičkou si musí dávat pozor, aby se z nich nestali pruďasové. Pokud je něco vyvede z míry, rozčílí, pak si své rozhořčení často chladí na svém okolí. V té chvíli připomínají medvěda probuzeného z tvrdého zimního spánku a není to nic příjemného. V takové chvíli se nenechte a uvidíte, že se většinou také umí omluvit a uznat svou chybu. Někteří jedinci s osmičkou si drží odstup od ostatních, nebo se snaží s druhými manipulovat. Neustále pracují na zdokonalování a pochopení své osobnosti, ano, i to je jednen z úkolů karmického čísla 8. Dalším je zachovávání rovnováhy. Lidé s osmičkou mají velký smysl pro humor a obrovskou dávku energie, která se dá bez přehánění přirovnat k síle jaderné elektrárny.

Deváté pole - číslo 9 > moudrost, odpovědnost, analytické schopnosti
Devítka je mentálním číslem, tedy osoby, jež ji mají v datu narození budou během celého svého života hledat ve vodách podstaty bytí, vesmírných pravd na vyšší úrovni. Lidé s devítkou jsou vynalézaví, rádi nahlížejí do tajemství života.

Jedna devítka v mřížce: Lidé s jednou devítkou jsou velmi uvážliví a dokáží nahlédnout pod povrch. Ať se jedná o člověka, zvíře, rostliny, stromy, nebo "neživé" věci. Zodpovědnost je jednou z hnacích sil jejich života. Jejich ideály a cíle jsou vysoké, netýkají se však pouze jich samotných, ale celku, jelikož velmi často myslí na vše a na všechny, neboť devítka spojuje s Vesmírem, tedy vším. V tomto ohledu také záleží na ostatních číslech, které provází datum jejich narození. Lidé s jednou devítkou rozumí potřebám druhých a během svého života se snaží hledat jeho smysl, jak pomocí vnějších podnětů, tak vnitřních pocitů. Je zde také porozumění pro duchovno. Pro osoby s devítkou je důležité pochopit svůj potenciál, chytit se jeho síly a nechat se vést proudem této energie, který je dovede k pochopení sebe sama. Poté se mohou stát učiteli Pravdy.
Numerologií k porozumění sám sobě i svým blízkým > ZDE
Pro pochopení celkové osobnosti je nutno pročíst celý rozbor > ZDE

.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama