- Charakteristika člověka > číslo měsíce a roku - 6, 7, 8, 9, 11

18. února 2014 v 0:07 | Lena |  - Numerologií k porozumění osobně

Numerologií k většímu porozumění mezi lidmi > ZDE


Číslo měsíce a roku 6

V tomto případě hovoříme o osobách, jejichž měsíc narození je červen, nebo těch, kteří sečtením čísel roku získají šestku, např. lidé narozeni v roce 1977 > 1+9+7+7 = 2+4 = 6.

Pokud se kdekoli v datu narození objeví šestka, můžeme počítat s vlastnostmi, jako je citlivost, potřeba harmonie, slaďování, smysl pro krásno, umělecké nadání, ocenění domova, obchodního ducha, smysl pro podnikání. U osob, které se narodily v červnu, nebo rok narození spadá pod šestku se dá navíc hovořit o určité vnitřní síle, která dává svému nositeli odolnost. Přestože je zde jistá míra citlivosti, zranitelnosti, tito lidé nemají problém vystoupit z řady a říci, co si myslí, nebo bránit, co je jejich, pokud to uznají za vhodné.

Jak je patrno, odolnost i zranitelnost jsou zajímavou kombinací a lidé s šestkou se sice umí postavit za svá práva, nicméně, zároveň potřebují pobývat v prostředí, které je harmonické. Zde se tedy ukazuje, že dlouhodobé narušování této jejich potřeby dlouho nesnesou a pokud by v takovéto atmosféře měli sestávat déle, raději volí variantu opustit jej.


Jejich nervový systém je také labilnější, respektive velmi citlivý a tudíž je zde nebezpečí, že z disharmonického vypětí by mohli i onemocnět. Stresové situace je často doslova paralyzují a brání jim v plném prožívání jejich osobního života. Jsou také známi svým smyslem pro urovnávání rozporů, jelikož rozpor = disharmonie, kterou nesnáší, proto snaha vše narovnat do správných kolejí je zde silná.

Pro tyto osůbky je velmi vhodné, co jak nejčastěji pobývat v přírodě, která harmonii rozdává plnou náručí.

Číslo měsíce a roku 7

Tato charakteristika je určena osobám, jež se narodily v červenci, nebo výsledným součtem čísel roku narození je sedmička.

Sedmička je číslem zkušenosti prožité na vlastní kůži, takoví lidé si musí sami spálit prsty svou chybou, aby se z ní poučili. V tomto ohledu většinou neberou v potaz rady druhých, raději nejprve sáhnou prstíky do ohně, který je spálí, aby poté mohli říci - "ano, oheň skutečně pálí".
Lidé, kteří mají číslo měsíce, nebo roku 7 jsou také velmi dobří pozorovatelé a tohoto daru dokáží využít, kupříkladu ve své profesi, kdy umí velmi obratně používat slovní spojení, která tyto jejich poznatky z pozorování dokáží shrnout do celku konečné zkušenosti.
Nezřídka jsou to rození šibalové, kteří čas od času rádi nějakou osobu vypečou.

Jinak jsou to lidé soucitní, chápaví, svému partnerovi, nebo člověku, jenž je jim blízký dokáží otevřeně povyprávět fakta prožitého dne, aniž by potřebovali slyšet názor druhé strany. Pro druhou stranu může být toto jednání trochu nepochopitelné, jelikož u sdílení zážitků se prezentují i pohledy na věc obou diskutujících, lidé se sedmičkou, jak se zdá však tento typ sdílení v takové míře nepotřebují. Rozhodně však ocení, když je vyslechnete.

Číslo měsíce a roku 8

Tato charakteristika platí pro osoby narozené v srpnu a dále pro ty, jímž sečtením čísla roku vznikne číslo 8.

Máme před sebou silnou osobnost, která má vůdcovské schopnosti, a také si většinou dovede zařídit, aby je ostatní jako vůdce respektovali. Jejich bystrému oku málokdy uniknou detaily čehokoliv. Jsou to lidé svobodomyslní, nemají rádi jakékoli omezování.
Dokáží Vás vyslechnout, pokud máte nějaký problém a obvykle i navrhnout kroky k jeho zdárnému vyřešení. Co však nesou těžce jsou situace, kdy nemohou rozhodovat, vést, tedy většinou, pokud onemocní, ztratí práci, nebo jsou jakkoli omezeni prostorem. V takových případech dokáží být na ostatní velmi nerudní a nepříjemní.

Číslo 8 je zároveň číslem karmy, příčiny a následku a mnozí lidé s tímto číslem měsíce i roku mívají osudová spojení s rodiči, kdy si minimálně s jedním, nebo oběma absolutně nerozumí, nebo naopak rozumí v takové míře, že okolí nevychází z úžasu. Partnera pro život si také často vybírají mezi osobami, které mají obdobné chování, jako jejich rodiče.


Číslo měsíce a roku 9

Patří lidem, kteří se narodili v září, či součet čísel jejich roku narození dává číslo 9.

Devítka je číslem mentálním, napojujícím na Vesmír, čili osoby, kterým náleží její vibrace se ve svém životě budou ubírat směrem poznání vesmírných principů a všech aspektů, které s tímto tématem souvisí.
Máme před sebou člověka, který má silný charakter. Je pravdomluvný, velkorysý, ve svém jádru si zachovává věrnost na všech možných úrovních. Těžce nese lež, neupřímnost. Oni sami jsou velice upřímní, se silným smyslem pro zodpovědnost, nesou si také velikou vytrvalost. Hovoří věcně, na rovinu a totéž často vyžadují od ostatních.
Moudrost je jedna z vrozených vlastností, zejména, objevuje-li se v datu narození také sedmička.

Tito lidé bývají velice přemýšliví, ve svých myšlenkových dedukcích, jejichž základna je velmi silná jdou přímo k jádru věci. Pokud takovým lidem zalžete, později se za to budete stydět, aniž by jste si dokázali vysvětlit proč. Pokud je požádáte o pomoc, nebo radu, neodmítnou.

Jsou také velice aktivní a dokáží dělat mnoho věcí najednou, aniž by ve svém konání měli chaos, stihnou toho opravdu hodně. Navzdory své vysoké míře schopnosti a šikovnosti si ve své podstatě nesou určitou skromnost, nejsou to žádní chlubílkové s vysokým egem.

Číslo měsíce a roku 11

Náleží osobám, které se narodily v listopadu, nebo sečtení čísel roku narození dává číslo 11.

Jedenáctka je číslem duchovních hodnot, tedy osoba s tímto číslem inklikuje k zájmům, jež se týkají životního hledání Pravdy, filosofickým tématům, věcem mezi nebem a zemí.
V jejich chování se leckdy může projevovat určitý chaos a zmatek. Dvě jedničky, respektive číslo 1 je silné, nezávislé, samostatné a člověku, kterému byly dány do vínku jeho vibrace, nedělá problém být sám, umí být sám se sebou. Sečtením čísel však dostaneme dvojku, která je naopak velmi ráda ve společnosti druhých, samotu snáší těžce a ve vztahu potřebuje oporu partnera.

Lidé se dvěmi jedničkami jsou velmi citliví, míra jejich citlivosti je opravdu vysoká, a proto je můžeme velmi snadno urazit, nebo se jich dotknout, aniž bychom to měli v úmyslu. Z toho pak vzniká jejich častá náladovost, nebo zmatečné chování. Stává se také, že přestože moc chtějí, leckdy nedokáží slovně vyjádřit, co cítí, formou, která je pro druhé uchopitelná. Z tohoto hlediska pak může být pro druhé těžší jim porozumět.

Jsou to však lidé velmi citově založení, dokáží hluboce milovat, což pozná opravdu jen člověk, kterému věří. Ovšem zde se objevuje problém, neboť, pokud již jednou došli v partnerském životě ke zklamání, je pak pro ně velmi těžké znovu do něčích rukou vložit svou důvěru. Citové zranění je totiž pro ně krajně bolestivé a velice těžce a dlouho se z jeho následků vzpamatovávají. Proto se někdy mohou zdát odtažití. Pokud Vám tento člověk stojí za to, buďte trpěliví, povzbuzujte jej s láskou a uvidíte, že se Vám to vyplatí!!


Lena


K pochopení celkové osobnosti je nutno pročíst celý rozbor datumu narození > ZDE
.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama