- Charakteristika člověka - čísla dne v datu narození > 28., 29., 30., 31.

27. ledna 2014 v 1:44 | Lena |  - Numerologií k porozumění osobně

Číslo dne 28 - dvacátého osmého
Klad i zápor

V tomto číselném spojení máme citlivou, intuitivní, klidnou vibraci dvojky, silné a ctižádostivé osmičky a celkovým součtem nám vznikne desítka, kterou zkrátíme na jedno číslo, a tím je jednička. Její vibrace mají charakter samostatnosti a nezávislosti. Celkově se v tomto případě dá hovořit o určitém rozporu, jelikož dvojka, která svému nositeli dává vlastnost na životní situace nejprve silně reagovat citově, může někdy působit potíže samostatné jedničce, jež se rozhoduje spíše chladněji a odměřeněji.

Celkově před sebou máme člověka, který se během proudu svého života bude snažit nějakým způsobem pomáhat ostatním, není mu lhostejný osud druhých, je soucitný, kamarádský, většinou neodmítne pomocnou ruku ostatním. Zde trochu pozor, aby jej díky tomu někdo nezneužíval ve svůj prospěch, zejména, objevují-li se v datu narození dvojky dvě.


Jinak jsou to lidé na jedné straně samostatní, kdy potřebují pocit svobody, partnerský vztah nevyjímaje, na straně druhé však partnera potřebují, aby se mohli opřít o jeho rameno, mají tak větší jistotu v životě. U osob, jež mají v datu narození osmičku, a to v jakémkoli spojení, tedy narozeni 8, 17., 26., číslem roku 8 apd., jsem se téměř vždy setkala s velkým darem, a tím je skvělý smysl pro humor. Jinak jsou to vcelku silné osobnosti, a pokud by jim někdo chtěl bránit v jejich samostatném rozhodování, nedají si to líbit.

Při volbě povolání je vhodné naslouchat potřebám své osobnosti, tedy poohlédnout se ve vodách, kde je potřebná pomoc druhým - charita, ochrana práv lidí, zvířat, přírody, ošetřovatel, dále samostatný podnikatel.

"Negativa": Osmička nemá počátek ani konec, je číslem karmy, může tedy osobám, které ji mají v datu narození způsobovat problémy. To v nich může vyvolávat tendence k agresivnímu chování. Je velmi vhodné sportovat, odvádět tuto energii ven, aby nepůsobila destruktivně.

Láska: Projevy lásky vyjadřují spíše činy, než slovy a slova "miluji Tě" z jejich úst neuslyšíte často. Jsou něžní a umí hezky hladit. Vzhledem k vlastnostem čísla 8 zmíněných v "negativech" však mohou díky nedostatku, který nedokáží zpracovat vyhledávat milostná porozumění i u jiných osob, než je jejich partner.

Číslo dne 29 - dvacátého devátého
Citová nevyváženost

Dvojka - mírumilovná, citlivě intuitivní, něžná, devítka - moudrost, hledání podstaty bytí, spojení s Vesmírem, nám sečtením dává jedenáctku a následně další dvojku. Dvě dvojky tedy ještě zvyšují potenciál citlivosti. Takoví lidé mohou často velmi citlivě reagovat na různé podněty, nejprve citovou stránkou, teprve poté rozumem. Zároveň je zde vysoká míra emocionální zranitelnosti.

Devítka je číslem lidí hledajících podstatu bytí a zejména, pokud jsou v datu narození dvě, pak před sebou máme člověka, jež má vysoké analytické schopnosti, rádi zkoumají a přicházejí mnoha věcem na kloub. V tomto případě platí - je nutno hledat si takové zájmy, kde je možnost tuto energii usměrnit a jit v nich do hlouby, hluboko pod povrch. Pak budou v životě spokojenější. Také potřebují svou mysl neustále něčím zaměstnávat. Díky devítce a dvojce, tedy citlivosti, intuice a napojením na Vesmír nám dává zajímavou kombinaci čísel, která spolupracují na poli různých vizí, telepatických schopností, které má každý, ale tyto osoby s nimi umí lépe pracovat.

Pro osoby, jež jsou narozeny v tento den je trochu problematické vyznat se ve svých citech, respektive, neumí se s nimi vypořádat a jejich energii často dusí v sobě. Je velmi vhodné o nich otevřeně hovořit. Vypovídat se, pustit je ven, pak se jim hodně uleví. Na to nezapomínat! V opačném případě může docházet k mnoha nedorozuměním, tím sobě i svému okolí mohou zbytečně způsobovat potíže.

Co se týče povolání, bude se jim dařit v oborech, jejichž charakter se nějakým způsobem dotýká vědy, techniky, ale také zkoumání vesmíru apd.

"Negativa": Pokud se během života tito lidé nenaučí vyvažovat energii svých čísel, mohou mít velké potíže svěřovat se se svými problémy, pocity, a to leckdy v takové míře, že je budou ukládat hluboko do sebe. To na ně ovšem působí velmi nepříznivě a svou nedostatečnost pak mohou řešit výstřelkovým, nebo provokativním chováním.

Láska: Díky vibraci výše zmíněných čísel jsou velmi vnímaví, citově založení, ale často o svých citech nedokáží otevřeně hovořit. Proto potřebují partnera, který tuto jejich slabinu rozpozná a svou láskou a jemnými způsoby je naučí otevřít se. Pro tuto svou vlastnost mohou proto často působit jako tajemní lidé.

Číslo dne 30 - třicátého
Ostrost slova

Vibrace trojky značí družnost, dobrý vyjadřovací talent, vkus, tvořivost, potřebu se nějakým způsobem lišit od ostatních, například stylem oblékání. Pozice nuly tyto vlastnosti ještě posiluje a umocňuje. Osoba, jejíž datum narození spadá pod třicítku tedy bude disponovat bystrým úsudkem, velmi dobrými schopnostmi myšlení a určitou výstředností v mnoha oblastech.

Máme před sebou silnou osobnost, která jde svou cestou života vpřed a dá se říci, že se snaží nepřipouštět si, že by jí mohly zkřížit cestu nějaké překážky. Má své pevné názory, za kterými si stojí a dokáže se o ně podělit s ostatními, probrat různé situace a navrhnout způsoby řešení. Jen tak něco s nimi nehne, a ikdyž se ocitnou v těžkých situacích, zachovávají si chladnou hlavu a dříve, či později si s ní dokáží velmi dobře poradit.

Díky trojce si v sobě nesou také určitou vynalézavost, snahu přetvářet, navrhovat lepší způsoby řešení čehokoliv. Klasika je pro ně nudná, mají vyšší ideály. Většinou také na rovinu říkají, co si myslí, co se jim nelíbí, a tato vlastnost jim samotným může často způsobovat problémy prostřednictvím lidí, se kterými se v tomto ohledu mohou dostávat do střetů, nebo se stanou terčem kritiky. Lidé z jejich chování někdy cítí určitou povýšenost, ikdyž oni sami to tak nemyslí.

Když přihlédneme k výše zmíněným vlastnostem, tento člověk může vyniknout opravdu v mnoha oblastech a být v nich přínosem, neboť, ať jsou kdekoli, velmi často svými nápady mohou vylepšit jejich původní charakter. Výtvarné umění, návrhářství, jiné umělecká branže, ale i politika, nebo sport apd.

"Negativa:" Přestože se rádi podělí o své názory a nápady, nezřídka si své niterní pocity nechávají pro sebe a je pro ně leckdy těžké v tomto ohledu otevřít své vědomí. Zvláště, pokud mají v datu narození pouze jednu jedničku. A i skrze vaši snahu mohu být v této oblasti neprůstřelní, navíc, váš zájem si mohou vykládat, jako narušení tohoto jejich uzavřeného teritoria a mohou Vás proto slovně napadat, nebo reagovat podrážděně. Mohou se z nich stát i špatní lidé, kteří trápí druhé svou vypočítavostí a manipulacemi.

Láska: Jelikož je pro ně důležitá komunikace a vyměňovaní názorů, uplatňují tyto vlastnosti i v partnerském životě. Rádi si o mnoha věcech pohovoří, proberou zážitky dne. Někteří si skrze intimní sféru získávají postup v kariéře.

Číslo dne 31 - třicátého prvního
Schopnost

Zde se setkáváme s vibracemi trojky, tedy družnosti, nápadů, bystrého myšlení a jedničky, která činí svého nositele nezávislým, soběstačným, silným. Společně nám tato čísla dávají čtyřku, která je praktická, metodická, pracovitá, dává do vínku dobré organizační schopnosti. Pokud se zamyslíme nad tímto spojením, vznikne nám velmi schopná osobnost s vlastnostmi, které ji předurčují k brilantnímu úspěchu v životě.

Tito lidé bývají znační puntičkáři a málokdy jsou se svými výsledky spokojení, tím si ovšem ztěžují život a nakládají další břemeno. Pracovitost čtyřky a síla jedničky jim však může pomoci při dosažení vysokých cílů. Pokud si tedy vytyčí nějaký cíl, za každou cenu jej budou chtít dosáhnout, bránit jim v tom není vhodné, může se jedině zhoršit jejich nálada a mohli by jste to hezky odnést.

Problém zde může činit čtyřka, která, kdekoli se v datu narození objeví, v naprosté většině případů jejímu nositeli dává jakýsi pocit nejistoty, podhodnocování svých schopností. Je to, vzhledem k harmonické kombinaci čísel 3, 1 a 4, jejichž vibrace mezi sebou krásně spolupracují a navzájem se doplňují, až nepochopitelné. Lidé s čtyřkou se mnohdy již v dětství úzce setkávají s lidmi, kteří na jejich nižší sebevědomí mají vliv. Mohou to být velmi dominantní rodiče, nebo později partner. Někteří během života tento svůj nedostatek, jenž jim brání být v popředí úspěchu zpracují a stanou se z nich silní a sebevědomí lidé. Jiní si své nízké sebehodnocení nesou po celý život a raději zůstávají nenápadně v pozadí. To je ovšem velká škoda, jelikož potenciál čísla 31 je opravdu velký.

Při volbě povolání mají díky svým číslům otevřené dveře v podstatě kdekoli, neboť jsou plastičtí. Dobří a úspěšní mohou být v nesčetně mnoha oborech.

"Negativa": U lidí, jenž mají v datu narození číslo 4 se mohou při nezvládnutí jeho energíe objevovat sklony k despoticky přísnému chování, kdy jím mohou energii ostatních dusit. Projevuje se to zejména při výchově dětí, ani mít někoho takového, jako nadřízeného nebude jistě žádný med. Může se objevovat i určitá povrchnost. Trojka a jednička může v člověku vyvolávat schopnost využívat druhé pro svůj osobní prospěch.

Láska: Bývají spíše věrní, oddaní, něžní, ale Vy musíte poskytnout totéž, a to v takové míře, aby jejich potřeba lásky a všeho, co souvisí s partnerským vztahem byla uspokojena. Vzhledem k vibraci svých čísel budou poměrně nároční, musíte jim stačit. Odměnou Vám bude jejich velká láska.Lena


- Další rozbory ZDE -
.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama