- Jak detoxikovat těžké kovy - zajímavé !! + Autismus lze léčit

27. listopadu 2013 v 17:39 | Lena |  - Zdraví A-Z

Obdržela jsem zajímavý článek, který rozhodně stojí za prostudování. Podává různé informace o nemocech, otravách těžkými kovy a jak se s nimi vypořádat. Já si pouze v krátkosti dovolím dodat, co opakuji stále, ale znovu připomínám. Pročištění organismu již není pouze výsadou těch, jež mají pevnou vůli a rozhodli se něco se svým zamořeným tělem dělat, ale určitou NUTNOSTÍ pro nás všechny, abychom "přežili" nadcházející změny a zhoršující se stav všeho kolem nás. Jako stěžejní bod očisty pokládám očistu střev a jater, máte-li v pořádku játra, je to velké +, jelikož tento orgán je laboratoří našeho těla a výrazně se podílí na odvádění toxinů. Pokud však nepracují, jak mají, toxiny se v organismu usazují a působí značné problémy ve formě alergií, chronických únav a jiné, mnohačetné obtíže. A ještě něco: všechny "nemoci" lze vyléčit. Do čistého organismu se nějak dostaly, čili logicky a jednoduše - musí jít také nějak odstranit a dostat ven. Způsobů je dost, navíc stále se odkrývají nové, a je pouze otázka času, kdy budeme umět vyléčit vše. Tolik ode mne.

Následující článek je ponechán v původním znění, bez úprav a je zde vložen pro zajímavost a inspiraci, názor si utvořte sami. Je vyňat z přednášky dr. Dietricha Klinghardta a Patricie Kane, jež byla pořádána v Zürichu pro odbornou veřejnost. Pan Klinghardt se zabývá detoxikačními programy organismu. Jeho přednášky jsou volně dostupné na internetu. Pro některé z nás níže uvedené informace nejsou ničím novým, někteří si z nich vytáhneme to, co ještě nevíme, někteří se s touto problematikou možná setkávají poprvé. Přeji všem, aby si zde každý našel, co je pro něj přínosné.Těžké kovy v našem těle hrají důležitou roli při chronických onemocněních, např. při chronických bolestech zad, lymfatické leukémii apd. Nikdy nezapomeňte, že otravy lidského těla těžkými kovy vedou k chronickým infekcím, k tomu patří také plísně, bakterie, mycoplasma a viry. Symptomy, kterými pacient trpí, jsou často vyvolány infekcemi. Největší chybou, kterou medicína dělá, je ta, že infekce jsou léčeny bez toho, aniž bylo předtím změněno prostředí vyloučením těžkých kovů.
Klasická medicína potvrdila, že my všichni máme v tělech nahromaděny neurotoxiny a tyto neurotoxiny spolu pohromadě mají synergický efekt. (synergie - spolupráce)
Když z těla odstraníme rtuť, opouštějí další toxiny tělo téměř samy od sebe. Když ale rtuť neodstraníme, když se nejdříve zabýváme dalšími toxiny, musí být tyto odstraněny jednotlivě. Neurotoxiny jsou těžké kovy a ty nejsou v první řadě karcinogeny, ale neurotoxiny, což znamená nervové jedy. Mnoho dalších chemikálií, které známe, jsou také neurotoxiny. Neurotoxiny jsou neustále vylučovány játry - přes žlučník do střev, 100% z nich je opět na své cestě dolů reabsorbováno a dochází tak k nekonečnému cyklu, který udržuje tělo v chronickém onemocnění. Pokud se podaří, díky látkám, které dáme do střev a které na sebe neurotoxiny váží, tento koloběh přerušit, nastane masivní redukce jedů a může tak velmi rychle dojít k uzdravení i velmi vážných nemocí.
K tomuto účelu používáme řasu chlorella. Dnes víme, že ji musíme dávkovat 4 krát denně a dávky jsou u vážných onemocnění vyšší, než jsme si dříve mysleli. Začínáme se 4 až 5 gramy 4x denně po dobu 4 až 6ti týdnů. V průběhu 6ti týdnů se množství cirkulujících neurotoxinů zredukuje o 90%. Pokud se po krátkou dobu pracuje s vysokými dávkami, dochází k dramatickým zlepšením.

Principy detoxikace platí i nadále:
Oddálit pacienta od zdroje jedu, nebo odstranit jed z pacienta. Toto je 1. krok v toxikologii. Tímto začíná každá dobrá kniha o toxikologii.
Otrava rtutí znamená pro pacienta, že si musí nechat odstranit amalgámové plomby, poněvadž ty obsahují 50% rtuti, která se pomalu vypařuje a je přijímána do mozku. Toto je nepopiratelný fakt, o němž není nutno déle diskutovat. Alespoň ne ve vědeckých kruzích.
Dnes neexistuje ryba, která by nebyla zatížena rtutí a dalšími škodlivinami. To je velmi smutný fakt, který předpovídá konec naší civilizace, tak ji dnes známe. To platí samozřejmě také pro výrobu hovězího masa, kde hrají velkou roli herbicidy, pesticidy a další chemikálie. Dnes už neexistuje hovězí maso, které není znečištěné chemikáliemi. Takže se můžete rozhodnout, jestli budete jíst hovězí, nebo jiná zvířata, která žijí na zemi a která obsahují karcinogeny, nebo pro ryby, které v sobě mají neurotoxiny. Jasně řečeno to znamená: musíte rozhodnout, jestli chcete umřít na roztroušenou sklerózu, nebo na rakovinu prsu. Podle toho co jíte.
To je smutná pravda, o které se momentálně už nedá lhát.
Být vegetariánem není východiskem, poněvadž také rostliny přijímají škodlivé látky a jsou osmoticky spojeny s prostředím. Nejlepší cesta spočívá v neustálé práci na vlastním detoxikačním programu. Mezi těžkými kovy a ostatními jedy existuje synergetický efekt. A stejně tak existuje synergetický efekt mezi efektivními léčebnými metodami.
Někteří lidé jedí česnek medvědí a neobjeví ve stolici žádnou rtuť. Nebo masivně dávkují chlorellu a hledají vyloučenou rtuť. Ale nic se neděje.
Všichni terapeuti, kteří studovali můj detoxikační program, tedy ti, kteří dávají současně koriandr, chlorellu a česnek medvědí, uvolňují vysoké množství rtuti přes dýchací cesty, kůží, stolici a moč. Pokud ale jedna z těchto složek chybí, neodejde z těla nic!!
To je synergetický efekt mezi léčebnými metodami.
Poškození těžkými kovy pozorujeme také v metabolismu mastných kyselin. Skrze požívání olejů a tuků určitých druhů je možné opravit nervový systém. Je statisticky prokázáno, že neurologických onemocnění masivně přibývá.
Autismus u dětí se každých pár let zdvojnásobuje. Jak již dnes víme, má autismus mnoho do činění se střevními bakteriemi. Co za tímto jevem stojí je poškození nervového systému očkováním a těžkými kovy. Léčba je vždy stejná. Vyloučíme z dětí těžké kovy a zkorigujeme mastné kyseliny.
U dětských chorob všeobecně platí vyloučit těžké kovy, práce s homeopatií a upravení stravy. Jako terapii neurologických chorob u dětí dávám 6 gramů chlorelly 4x denně, to je cca. 24 tablet. Toto se osvědčilo jako standardní dávka k odstranění cirkulujících toxinů. Následně se vzpamatuje a normalizuje střevní flóra a všechny anaerobní zárodky, které jsou u autismu uzavřeny, ze střev zmizí. Autismus, epilepsii a rané poruchy učení u malých dětí léčíme jednoduchým způsobem, a to podáním chlorelly a česneku medvědího.

Hlavním problémem detoxikace těžkých kovů je to, když lidé začnou opravdu efektivně detoxikovat, že infekce, které jsou v těle, začínají být aktivní. Na tomto problému skončilo s detoxikací mnoho lidí, mnoho léčitelů a pacientů, poněvadž o tom předtím nevěděli. Jsou pak překvapení, zpanikaří a dělají všechno možné jen se dále konsekventně neléčí. V průběhu každé detoxikace přijde fáze, kdy se chronické infekce, které všichni máme, projeví. Ledviny, bakterie a plísně musí být léčeny. K tomu používáme pouze biologické postupy. Můžeme nasadit také antibiotika, nebo antivirální prostředky, to také funguje. V tomto případě jsem klasický lékař a používám to, co funguje.
Neexistuje detoxikace, ve které se infekce neprojeví a které se nejčastěji projevují takto: poněkud zamlžený zrak, bolesti hlavy, bolesti ledvin, průjem, bolesti svalů, chronická únava, najednou všechno bolí, nemoc, kterou měl člověk předtím, je najednou akutní. To nejkrásnější na tom je, že jsme opravdu těžké kovy odstranili.

Další krok spočívá v léčení těchto infekcí, a to je teď lehké, poněvadž infekce v nepřítomnosti těžkých kovů lehce reagují na biologické terapie a opatření. Bez odstranění těžkých kovů jsou neléčitelné!!

Teď trochu statistiky, která může některým z Vás připadat jako alarmující.
Před několika lety byla provedena epidemiologická studie, ve které byly zkoumány kostry lidí, kteří zemřeli před 4 až 5sty lety. Byly zkoumány kostry v periodě zhruba 100 let, a kostry posledních 10ti let. Výzkum proběhl v roce 1997 a bylo zjištěno, že obsah olova v našich kostech je 500 - 1000 krát vyšší než byl před 400 lety. 500 až 1000 krát!!
Víme, co taková otrava olovem způsobuje, má velký vliv na mozek, duševní vývoj dětí, především vývoj inteligence je značně omezen. V kostech způsobuje otrava olovem poruchy v tvorbě krve a tím leukémii, anemii, lymfomy a další nádory hematopoetického systému. V posledních letech jsem léčil řadu pacientů s lymfomem injekcemi DMPS. To bylo ještě předtím, než jsem poznal další možnosti. Jednoduše vyloučit těžké kovy a všichni se uzdravili. A jsem stále překvapen, že i když je toto prezentováno na velkých kongresech, že to trvá tak dlouho, než se věc prosadí.
Olovo pochází z časů, kdy byl benzín ještě olovnatý. Také olejové a latexové barvy byly olovnaté. Dnes je vše právně ošetřeno a člověk se snaží olovo eliminovat. Stalo se ale toto: z benzínu bylo olovo odstraněno a namísto toho, aby bylo zabráněno klepání motoru, byla přidána celá řada chemikálií, které jsou vysoce karcinogenní. To znamená z bláta do louže. Přesedlali jsme tedy z neurotoxinu na karcinogen.
Můžeme si to snadno ukázat. V USA je patrná krásná křivka, na níž je vidět, jak dramaticky stoupl počet rakovin od té doby, co bylo z benzínu odstraněno olovo.
60% mozku se skládá z tuku - mastných kyselin. Proto musíme tuky nebo oleje znovu a znovu doplňovat, neboť jsou důležitou složkou velmi zranitelného mozku. Doplňujeme je proto, abychom napravili škody způsobené rtutí, poněvadž methylrtuť je tuky rozpustná.
Mozek můžeme opravit a obnovit. I u velmi vážných nemocí!!!

V USA máme enormní nárůst lidí s diagnózou Parkinsona, MS, ALS, autismu, mozkových poranění a mnoha jiných nemocí dnešní doby. Tyto nemoci odvážně atakujeme a často pozorujeme u pacientů dramatická zlepšení. Mnoho lékařů používá principy, které se ode mne naučili. Vždy myslete na to, že otrava rtutí poškozuje tuky v buněčné stěně, a pokud my toto nespravíme, nebudou naši pacienti v pořádku. Zvířecí tuky, také máslo a smetana mají vysoký obsah nasycených mastných kyselin a ty dávají buňkám svoji ztuhlost, svoji formu. Je ale také důležité, že buňky potřebují vedle své určité pevnosti také elasticity a fluiditu a té dosáhnou díky nenasyceným mastným kyselinám.
To jsou esenciální mastné kyseliny, které najdeme např. ve slunečnicovém oleji, nebo v bodlákovém oleji, v rybím a lososovém oleji a ve lněném oleji. Tyto oleje, pokud jsou požívány, jsou zabudovávány do buněčné stěny a dávají tak buňkám jejich elasticitu.
Jedna mastná kyselina, která má v Evropě neprávem velmi špatné jméno, je kyselina Arachidonová (čtyřikrát nenasycená esenciální mastná kyselina). Je obsažena hlavně ve vejcích, sýru a v másle. Ve skutečnosti je to ta nejdůležitější kyselina ze všech, poněvadž všechny ostatní kontroluje.
Pokud jsme otráveni rtutí, vylučuje naše tělo ve zvýšeném množství mastné kyseliny Omega-6, tím zchudne naše tělo o tyto kyseliny a tím o základy kyseliny arachidonové.

Teď je na řadě trocha biochemie a to je velmi důležité
Existují dvě rodiny mastných kyselin Omega-6 a Omega-3. Uvnitř Omega-6 mastných kyselin existují dvě rodiny:
1. Rodinu představují bodlákové, slunečnicové a pupalkové oleje, ty jsou odbourávány, nebo přeměněny na prostaglandin I -série.
Prostaglandiny jsou zodpovědné za komunikaci mezi buňkami, jsou něco jako e-maily, nebo dopisy, které buňky posílají sem a tam. Tato pošta jde vždy přes molekuly kyseliny arachidonové, a pokud Vám tyto tuky v potravinách chybí, nebo chybí v důsledku intoxikace rtutí, zhroutí se mezibuněčná komunikace.
2. Druhá rodina jsou mastné kyseliny - kyseliny arachidonové - které jsou převážně obsaženy v mase, vejcích a v živočišných produktech.
Mastné kyseliny Omega-3, kyselina linolová, lněný olej a EPA (kyselina eikosapentaenová) z lososového oleje a DHA (kyselina dokosahexaenová), jako další část rybího tuku.
Rovnováha mezi těmito oběma rodinami je bezpodmínečně nutná. Bez dodání správných olejů - není mozkové aktivity.

Při léčbě pacientů toxikovaných těžkými kovy, je zohlednění olejů nedůležitější bod diety. Důležitější než všechny ostatní, jestli jste vegetariáni, nebo cokoliv jiného, žádný bod není tak důležitý jako oleje.
Dr. Shlomo Yehuda doporučuje, že poměr mezi těmito částmi olejů, by měl být 4 : 1 (4 díly omega-6 a 1 díl omega-3). Díky testům na pacientech, v nejuznávanější laboratoři na mastné kyseliny v USA a také klinickým pozorováním, jsme mohli toto potvrdit. Sami si tento olej můžete jednoduše namíchat. > Smíchejte 4 díly slunečnicového oleje s jedním dílem lněného oleje a přidejte třeba k salátu, nebo k jiným potravinám - několik polévkových lžic denně. Lněný olej je jediný rostlinný olej, který má tak vysoký obsah omega-3 jako lososový olej.
Někteří lidé se mylně domnívají, že olivový olej obsahuje esenciální mastné kyseliny. Existuje ale také kompetitivní (soutěživé) potlačování mezi oleji, to znamená, že pokud dáme příliš mnoho omega-3, budou omega-6 potlačeny.
Lidé zatížení toxickými kovy nejčastěji potřebují EPA z rybího oleje.
Problém tkví v tom, že oleje, které by měly být tělu dodávány, musí být také stráveny. První krok trávení je enzym pankreasu, lipase, pak musí být také přítomna žluč v tenkém střevě, která přeměňuje tuky na vodou rozpustné, a tím tak připravené k přijetí. Pro tělo je tedy relativně komplikované tuky vůbec přijmout. Především pak pro osoby poškozené toxickými kovy, u kterých pankreas a žlučník vůbec nefungují.
Pro nás je velmi zajímavé, že žluč má dvojí funkci. Za prvé jsou přes žlučník vylučovány jedy z životního prostředí, a také část kovů. Dále je sama žluč nutná k absorbci olejů, které pak opravují poruchy nervového systému.
V normálním případě má buňka vysoký obsah kalia a nízký obsah natria, ten se posune, a tím dochází u neurologických onemocnění k ochrnutím, znecitlivění, pocit hluchoty a abnormálnímu vnímání. Dochází ke ztrátě mastných kyselin. Jedna věc, která se dá relativně snadno zvládnout, je redukce uhlohydrátů ve stravě. Často je až s podivem, co se u našich neurologických pacientů stane, když přestanou požívat uhlohydráty, tedy chléb, zákusky, dorty, sušenky a těstoviny. K tomu počítám i rýži a všechny ostatní alternativní obiloviny.
V první fázi terapie, kdy se snažíme stabilizovat pacienty s ALS, MS, nebo děti s trpícími křečemi - pryč s obilovinami! Jezte pouze zeleninu, k tomu trochu masa, rybu, nebo vajíčka.

Niacin je vitamín D3. Kyselina nikotinová je s niacinem blízce příbuzná. Kuřáci mají často jeho nedostatek, je obsažen v cigaretách, musí proto kouřit, poněvadž by cítili nedostatek vitamínu D3.

Onemocnění - adrenoleukodystrofie - leukodystrofie. Ve školní medicíně platí za nevyléčitelnou. My jsme doposud úspěšně pracovali se třemi dětmi, a to skrze opatrnou manipulací s oleji v dietě.

Autismus
V USA existuje celá řada případů dětí narozených s autismem, nebo se v raném dětství staly autisty, nebo trpěly jinou neurologickou poruchou, a to v důsledku otravy rtutí, především pak metylrtutí, u matky. Otrava matky mohla proběhnout na jejím pracovišti, nebo za jiných podmínek.
Typickou známkou u dětí je velmi světlá pokožka, poněvadž je hemoglobin místo na železo vázán na rtuť. U této formy autismu je to tak, že inteligence dětí je často normální, ale vnímání světa jako je vidění, slyšení, čich a chuť jsou naprosto odlišné.
Abnormální tuky jsou tuky s dlouhým řetězcem. V okamžiku, kdy se stáváme toxickými, začíná produkce těchto tuků. Tyto tuky mohou ale také pocházet z naší stravy např. z podzemnicového oleje (burské ořechy), jejich másla, také sem patří hořčice, řepkový olej, to jsou věci, které jsou pro tyto pacienty nestravitelné, nebo mohou být dokonce smrtelné.
Cílem terapie je spálení těchto tuků s dlouhým řetězcem, obnovení tuků s krátkým řetězcem a esenciální tuky, a poté vytvoření rovnováhy mezi různými tuky, které doplňujeme ke stravě. Nejdůležitějším opatřením je odstranění všech obilovin obsahujících lepek a všech mléčných produktů z kravského mléka.
U dětí je zvláštností, že nejdříve změníme stravu a poté teprve začneme s detoxikací.
Doposud jsme díky naší metodě dokázali uzdravit 14 dětí s autismem. Máme také mnoho pacientů s MS, ALS a Parkinsonovou nemocí, kteří se uzdravili.


- Část 2. > ZDE -

- Další články náležící kategorii Zdraví, nemoci > ZDE

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 filip filip | E-mail | Web | 7. února 2015 v 0:15 | Reagovat

dobrý článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama